Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské chování na trhu s pivem

Spotřebitelské chování na trhu s pivem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Sahánková
Šetření:20. 02. 2013 - 23. 02. 2013
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Kristýna Sahánková a jsem studentkou 3. ročníku České zemědělské univerzity, na provozně ekonomické fakultě. Prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při tvorbě bakalářské práce. Tento dotazník má za úkol vyhodnotit spotřebitelské chování na trhu s pivem a vyprofilovat typického konzumenta piva v ČR.

Dotazník je zcela anonymní a krátký. Jeho vyplnění Vám zabere 1 minutu :)

Tento dotazník je určen pro (alespoň občasné) konzumenty piva, kterým je nejméně 18 let.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10051,81 %51,81 %  
Muž9348,19 %48,19 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2612062,18 %62,18 %  
27-453719,17 %19,17 %  
46-642713,99 %13,99 %  
65 a více94,66 %4,66 %  

Graf

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední9549,22 %49,22 %  
vysokoškolské7639,38 %39,38 %  
vyučen s maturitou63,11 %3,11 %  
vyšší odborné63,11 %3,11 %  
vyučen bez maturity52,59 %2,59 %  
základní52,59 %2,59 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9951,3 %51,3 %  
zaměstnaný7237,31 %37,31 %  
důchodce136,74 %6,74 %  
nezaměstnaný52,59 %2,59 %  
na mateřské dovolené42,07 %2,07 %  

Graf

5. Kolik vypijete v průměru piv (0,5 l) týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-412665,28 %65,28 %  
5-84121,24 %21,24 %  
9-12178,81 %8,81 %  
více než 1294,66 %4,66 %  

Graf

6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi 1-2x za týden6433,16 %33,16 %  
asi 1-2x za 14 dní3920,21 %20,21 %  
asi 3-4x za týden3618,65 %18,65 %  
asi 1-2x za měsíc2110,88 %10,88 %  
méně než 1x za měsíc199,84 %9,84 %  
každý nebo skoro každý den94,66 %4,66 %  
asi 5-6x za týden52,59 %2,59 %  

Graf

7. Vybíráte si pivo podle určité značky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou si vybírám podle značky9850,78 %50,78 %  
pokaždé nebo téměř pokaždé si vybírám podle značky6131,61 %31,61 %  
většinou si nevybírám podle značky2412,44 %12,44 %  
nikdy nebo téměř nikdy si nevybírám podle značky105,18 %5,18 %  

Graf

8. V případě, že máte na výběr 2 piva stejného typu, vyberete si pivo vyrobené známým velkým českým pivovarem nebo pivo vyrobené malým místním pivovarem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pivo z malého místního pivovaru6332,64 %32,64 %  
spíše pivo ze známého velkého českého pivovaru5729,53 %29,53 %  
je mi to jedno3317,1 %17,1 %  
rozhodně pivo z malého místního pivovaru2311,92 %11,92 %  
rozhodně pivo ze známého velkého českého pivovaru178,81 %8,81 %  

Graf

9. Jak důležité jsou pro Vás při výběru piva následující faktory? (1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
chuť4.2851.603
cena2.9481.23
reklama1.861.395

Graf

10. V případě, že si nemůžete dát alkoholické pivo (např. řídíte auto), zvolíte v tomto případě nealkoholické pivo nebo jiný nealkoholický nápoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše jiný nealkoholický nápoj7639,38 %39,38 %  
rozhodně jiný nealkoholický nápoj5528,5 %28,5 %  
spíše nealkoholické pivo4221,76 %21,76 %  
rozhodně nealkoholické pivo2010,36 %10,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1x za měsíc na otázku 6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď 18-26:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jste:

5. Kolik vypijete v průměru piv (0,5 l) týdně?

 • odpověď 1-4:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi 1-2x za měsíc na otázku 6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1x za měsíc na otázku 6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?

9. Jak důležité jsou pro Vás při výběru piva následující faktory? (1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité)

 • odpověď chuť=1:
  • 9.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama=5 na otázku 9. Jak důležité jsou pro Vás při výběru piva následující faktory? (1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

4. Jste:

5. Kolik vypijete v průměru piv (0,5 l) týdně?

6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?

7. Vybíráte si pivo podle určité značky?

8. V případě, že máte na výběr 2 piva stejného typu, vyberete si pivo vyrobené známým velkým českým pivovarem nebo pivo vyrobené malým místním pivovarem?

9. Jak důležité jsou pro Vás při výběru piva následující faktory? (1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité)

10. V případě, že si nemůžete dát alkoholické pivo (např. řídíte auto), zvolíte v tomto případě nealkoholické pivo nebo jiný nealkoholický nápoj?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

4. Jste:

5. Kolik vypijete v průměru piv (0,5 l) týdně?

6. Jak často za běžných okolností pijete pivo?

7. Vybíráte si pivo podle určité značky?

8. V případě, že máte na výběr 2 piva stejného typu, vyberete si pivo vyrobené známým velkým českým pivovarem nebo pivo vyrobené malým místním pivovarem?

9. Jak důležité jsou pro Vás při výběru piva následující faktory? (1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité)

10. V případě, že si nemůžete dát alkoholické pivo (např. řídíte auto), zvolíte v tomto případě nealkoholické pivo nebo jiný nealkoholický nápoj?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sahánková, K.Spotřebitelské chování na trhu s pivem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spotrebitelske-chovani-na-tr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.