Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno

Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Libánková
Šetření:27. 01. 2011 - 03. 02. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je získání základních charakteristik návštěvníků Národního divadla Brno a informací o jejich spokojenosti se současnými službami tohoto divadla.

Takto získané údaje budou použity pro účely mé seminární práce, která se touto problematikou zabývá. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena969,23 %69,23 %  
muž430,77 %30,77 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25861,54 %61,54 %  
41 - 60215,38 %15,38 %  
31 - 40215,38 %15,38 %  
26 - 3017,69 %7,69 %  

Graf

3. Jste z Brna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %53,85 %  
ne646,15 %46,15 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
646,15 %46,15 %  
430,77 %30,77 %  
vyučen(a)215,38 %15,38 %  
základní17,69 %7,69 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete Národní divadlo Brno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 4x ročně646,15 %46,15 %  
méně jak 1x ročně215,38 %15,38 %  
1x ročně215,38 %15,38 %  
4x ročně17,69 %7,69 %  
jsem abonent17,69 %7,69 %  
2x ročně17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jaký hudební žánr preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činohra646,15 %46,15 %  
balet430,77 %30,77 %  
opera215,38 %15,38 %  
opereta17,69 %7,69 %  

Graf

7. Při výběru představení Vás nejvíce ovlivňuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
titul538,46 %38,46 %  
osobní reference215,38 %15,38 %  
autor215,38 %15,38 %  
cena vstupenky17,69 %7,69 %  
umělecká kritika17,69 %7,69 %  
obsazení17,69 %7,69 %  
nastudování17,69 %7,69 %  

Graf

8. Jste spokojen se službou divadla: programová nabídka - repertoár?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen969,23 %69,23 %  
nevím (ani spokojen, ani nespokojen)430,77 %30,77 %  

Graf

9. Jste spokojen se službou divadla: cena vstupenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen646,15 %46,15 %  
nespokojen430,77 %30,77 %  
nevím (ani spokojen, ani nespokojen)323,08 %23,08 %  

Graf

10. Jste spokojen se službou divadla: otevírací doba předprodeje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen969,23 %69,23 %  
nevím (ani spokojen, ani nespokojen)215,38 %15,38 %  
nespokojen17,69 %7,69 %  
velmi spokojen17,69 %7,69 %  

Graf

11. Jste spokojen se službou divadla: divadelní personál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen753,85 %53,85 %  
nevím (ani spokojen, ani nespokojen)430,77 %30,77 %  
nespokojen17,69 %7,69 %  
velmi spokojen17,69 %7,69 %  

Graf

12. Jste spokojen se službou divadla: propagace divadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen538,46 %38,46 %  
nevím (ani spokojen, ani nespokojen)430,77 %30,77 %  
nespokojen215,38 %15,38 %  
velmi spokojen215,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (73,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Libánková, Š.Spotřebitelské chování návštěvníků Národního divadla Brno (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spotrebitelske-chovani-navst.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.