Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Peterková
Šetření:09. 04. 2009 - 16. 04. 2009
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude cenným zdrojem informací pro mou diplomovou práci. Dotazník poslouží k výzkumu znalosti a vnímaní spotřebitelských organizací v České republice a využívání jejich služeb. Prosím o doplnění odpovědí, dotazník nezabere více než 5 minut.
Děkuji Vám za ochotu a čas strávený nad vyplňováním dotazníku.

Bc. Lucie Peterková

 

Odpovědi respondentů

1. Kterou/které z následujících spotřebitelských organizací působících v ČR znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)12772,57 %72,57 %  
Sdružení českých spotřebitelů7241,14 %41,14 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST5833,14 %33,14 %  
Spotřebitel.cz2816 %16 %  
Žádnou2413,71 %13,71 %  
Český spotřebitelský institut1810,29 %10,29 %  
Svaz obránců spotřebitelů126,86 %6,86 %  
Asociace občanských poraden52,86 %2,86 %  
Sdružení za práva kupujících52,86 %2,86 %  
Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele21,14 %1,14 %  
Sdružení pro vzdělávání spotřebitelů21,14 %1,14 %  

Graf

2. Pokud jste vybral/-a odpověď, že znáte jinou spotřebitelskou organizaci, napište kterou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Mají podle Vás spotřebitelé dostatek informací o činnosti spotřebitelských organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, spotřebitelé by měli být informováni více.9654,86 %54,86 %  
Ano, spotřebitelé jsou však informováni jen o některých organizacích.4324,57 %24,57 %  
Ne, informace jsou velmi nedostatečné.2816 %16 %  
Ano, spotřebitelé jsou dostatečně informováni.84,57 %4,57 %  

Graf

4. Obrátil/-a jste se někdy na spotřebitelskou organizaci s žádostí o pomoc či o radu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15286,86 %86,86 %  
Ano2313,14 %13,14 %  

Graf

5. Pomohla Vám spotřebitelská organizace problém vyřešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, získal/-a jsem od spotřebitelské organizace informace, díky kterým jsem problém vyřešil/-a.1460,87 %8 %  
Ne, problém se ani s pomocí spotřebitelské organizace nevyřešil.730,43 %4 %  
Ano, spotřebitelská organizace můj problém zcela vyřešila.28,7 %1,14 %  

Graf

6. V případě, že byste měl/-a problém se společností, u níž jste zakoupil/-a výrobek či službu, uvažoval/-a byste o možnosti obrátit se s ním na spotřebitelskou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11565,71 %65,71 %  
Ne6034,29 %34,29 %  

Graf

7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při problémech s reklamací10389,57 %58,86 %  
Pokud by mi společnost, u které kupuji výrobek či službu, nutila nevýhodné obchodní podmínky.3126,96 %17,71 %  
Pokud by se společnost dopouštěla klamavé reklamy.2925,22 %16,57 %  
Jiná odpověď32,61 %1,71 %  

Graf

8. Pokud jste vybral/-a odpověď, že byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a v jiné situaci, napište v jaké.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pokud by nedodržela co je její povinnost a šidila by zákazníky

Při nespokojenosti s výrobkem,vadu/problém kterou/ý mohu uplatnit.

Rozhodne bych se ale neobracel(a) pri kazde neuspesne reklamaci.

SOS

V případě, že bych se chtěl informovat o svých právech a povinnostech spotřebitele.

9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, na jakou organizaci bych se mohl/-a obrátit.3253,33 %18,29 %  
Řešení problému by trvalo příliš dlouho.1830 %10,29 %  
Spotřebitelská organizace by podle mého názoru problém nevyřešila.1423,33 %8 %  
Znám svá spotřebitelská práva a nepotřebuji pomoc od spotřebitelských organizací.915 %5,14 %  
Jiný důvod610 %3,43 %  

Graf

10. Pokud jste vybral/-a odpověď, že byste nevyužil/-a pomoci spotřebitelské organizace z jiného důvodu, napiště z jakého.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem líný, raději to zkusím vyřešit sám.

Kontaktoval bych Policii ČR. Já se přeci nebudu vrtat v právnických záležitostech. Vím, že na něco mám nárok a pokud se mi ho nedostává, využiji pomoci Policie ČR, která má své odborníky.

Spotřebitelskou organizaci bych využil před nákupem, ne potom.

Šel bych výrobek reklamovat osobně.

Vlastně ani nevím s čím a kam bych se měla obrátit.

záleží, o jakou věc by se jednalo. snažila bych se to řešit vlastními silami, až v krajním případě a jako poslední možnost bych využila spotřebitelskou organizaci.

11. Jakou minimální hodnotu by muselo mít problémové zboží, abyste se kvůli němu obrátil/-a na spotřebitelskou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 – 5 000 Kč6436,57 %36,57 %  
nad 10 000 Kč5028,57 %28,57 %  
5 000 – 10 000 Kč4827,43 %27,43 %  
do 1 000 Kč137,43 %7,43 %  

Graf

12. Jaký je podle Vás hlavní přínos spotřebitelských organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytují spotřebitelům informace o jejich právech.7844,57 %44,57 %  
Pomáhají spotřebitelům řešit spory s obchodníky.5028,57 %28,57 %  
Testují výrobky a služby a o výsledcích testů informují spotřebitele.3520 %20 %  
Žádný31,71 %1,71 %  
Nevím21,14 %1,14 %  
Nevím, ale asi jen informují.10,57 %0,57 %  
nevim, co tyto organizace nabizeji za sluzby10,57 %0,57 %  
druhá i třetí odpověď10,57 %0,57 %  
prevetivní fce10,57 %0,57 %  
Doufám, že pomáhá zákazníkům v právech na jejich S10,57 %0,57 %  
nahani strach nepoctivym obchodniku ....snad10,57 %0,57 %  
souhlasím s prvními třemi možnostmi10,57 %0,57 %  

Graf

13. Byl/-a byste ochotný/-á platit spotřebitelské organizaci za poradenské služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze pokud bych za tento poplatek dostal kvalitní poradenství.10157,71 %57,71 %  
Ne, spotřebitelské organizace by měly své služby poskytovat zdarma.7140,57 %40,57 %  
Určitě ano, za služby by se mělo platit.31,71 %1,71 %  

Graf

14. Uvítal/-a byste možnost přispívat ke zlepšování a zvyšování ochrany spotřebitelů tím, že byste se mohl/-a společně s dalšími spotřebiteli za pomoci spotřebitelské organizace obrátit přímo na české politiky a požadovat změnu stávajících zákonů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7643,43 %43,43 %  
Spíše ne5933,71 %33,71 %  
Určitě ano2816 %16 %  
Určitě ne126,86 %6,86 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10157,71 %57,71 %  
muž7442,29 %42,29 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let11163,43 %63,43 %  
26-35 let5028,57 %28,57 %  
36-50 let116,29 %6,29 %  
51-60 let21,14 %1,14 %  
nad 60 let10,57 %0,57 %  

Graf

17. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9353,14 %53,14 %  
SŠ s maturitou6939,43 %39,43 %  
VOŠ63,43 %3,43 %  
SŠ bez maturity31,71 %1,71 %  
31,71 %1,71 %  
SŠ  s maturitou10,57 %0,57 %  

Graf

18. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha9152 %52 %  
Středočeský3419,43 %19,43 %  
Ústecký126,86 %6,86 %  
Zlínský95,14 %5,14 %  
Jihočeský74 %4 %  
Liberecký74 %4 %  
Jihomoravský42,29 %2,29 %  
Karlovarský31,71 %1,71 %  
Plzeňský21,14 %1,14 %  
Vysočina21,14 %1,14 %  
Moravskoslezský10,57 %0,57 %  
Pardubický10,57 %0,57 %  
Královéhradecký10,57 %0,57 %  
Olomoucký10,57 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Obrátil/-a jste se někdy na spotřebitelskou organizaci s žádostí o pomoc či o radu?

 • odpověď Ano:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, získal/-a jsem od spotřebitelské organizace informace, díky kterým jsem problém vyřešil/-a. na otázku 5. Pomohla Vám spotřebitelská organizace problém vyřešit?

6. V případě, že byste měl/-a problém se společností, u níž jste zakoupil/-a výrobek či službu, uvažoval/-a byste o možnosti obrátit se s ním na spotřebitelskou organizaci?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud by mi společnost, u které kupuji výrobek či službu, nutila nevýhodné obchodní podmínky. na otázku 7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud by se společnost dopouštěla klamavé reklamy. na otázku 7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problémech s reklamací na otázku 7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 let na otázku 16. Věk
 • odpověď Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, na jakou organizaci bych se mohl/-a obrátit. na otázku 9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problému by trvalo příliš dlouho. na otázku 9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spotřebitelská organizace by podle mého názoru problém nevyřešila. na otázku 9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?

7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?

 • odpověď Při problémech s reklamací:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, získal/-a jsem od spotřebitelské organizace informace, díky kterým jsem problém vyřešil/-a. na otázku 5. Pomohla Vám spotřebitelská organizace problém vyřešit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Obrátil/-a jste se někdy na spotřebitelskou organizaci s žádostí o pomoc či o radu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterou/které z následujících spotřebitelských organizací působících v ČR znáte?

3. Mají podle Vás spotřebitelé dostatek informací o činnosti spotřebitelských organizací?

4. Obrátil/-a jste se někdy na spotřebitelskou organizaci s žádostí o pomoc či o radu?

5. Pomohla Vám spotřebitelská organizace problém vyřešit?

6. V případě, že byste měl/-a problém se společností, u níž jste zakoupil/-a výrobek či službu, uvažoval/-a byste o možnosti obrátit se s ním na spotřebitelskou organizaci?

7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?

9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?

11. Jakou minimální hodnotu by muselo mít problémové zboží, abyste se kvůli němu obrátil/-a na spotřebitelskou organizaci?

12. Jaký je podle Vás hlavní přínos spotřebitelských organizací?

13. Byl/-a byste ochotný/-á platit spotřebitelské organizaci za poradenské služby?

14. Uvítal/-a byste možnost přispívat ke zlepšování a zvyšování ochrany spotřebitelů tím, že byste se mohl/-a společně s dalšími spotřebiteli za pomoci spotřebitelské organizace obrátit přímo na české politiky a požadovat změnu stávajících zákonů?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Vzdělání

18. Kraj

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterou/které z následujících spotřebitelských organizací působících v ČR znáte?

3. Mají podle Vás spotřebitelé dostatek informací o činnosti spotřebitelských organizací?

4. Obrátil/-a jste se někdy na spotřebitelskou organizaci s žádostí o pomoc či o radu?

5. Pomohla Vám spotřebitelská organizace problém vyřešit?

6. V případě, že byste měl/-a problém se společností, u níž jste zakoupil/-a výrobek či službu, uvažoval/-a byste o možnosti obrátit se s ním na spotřebitelskou organizaci?

7. V jaké konkrétní situaci byste se na spotřebitelskou organizaci obrátil/-a?

9. Z jakých důvodů byste pomoci spotřebitelské organizace nevyužil/-a?

11. Jakou minimální hodnotu by muselo mít problémové zboží, abyste se kvůli němu obrátil/-a na spotřebitelskou organizaci?

12. Jaký je podle Vás hlavní přínos spotřebitelských organizací?

13. Byl/-a byste ochotný/-á platit spotřebitelské organizaci za poradenské služby?

14. Uvítal/-a byste možnost přispívat ke zlepšování a zvyšování ochrany spotřebitelů tím, že byste se mohl/-a společně s dalšími spotřebiteli za pomoci spotřebitelské organizace obrátit přímo na české politiky a požadovat změnu stávajících zákonů?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Vzdělání

18. Kraj

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Peterková, L.Spotřebitelské organizace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spotrebitelske-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.