Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské preference ve vzdělávání

Spotřebitelské preference ve vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Vichrová
Šetření:13. 03. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):23 / 18.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro svou bakalářskou práci potřebuji vaši pomoc s vyplňováním dotazníku.

Všem moc děkuji za vyplnění..

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6760,36 %60,36 %  
muž4439,64 %39,64 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let6760,36 %60,36 %  
30 - 39 let2219,82 %19,82 %  
40 - 49 let119,91 %9,91 %  
50 - 59 let76,31 %6,31 %  
do 18 let43,6 %3,6 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6861,26 %61,26 %  
vysokoškolské bakalářské1513,51 %13,51 %  
vysokoškolské magisterské1412,61 %12,61 %  
základní54,5 %4,5 %  
vyšší odborné54,5 %4,5 %  
středoškolské bez maturity/střední s výučním listem21,8 %1,8 %  
vysokoškolské doktorské21,8 %1,8 %  

Graf

4. Současně jsem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4641,44 %41,44 %  
student4540,54 %40,54 %  
OSVČ1513,51 %13,51 %  
Na mateřské dovolené21,8 %1,8 %  
kombinace předchozího21,8 %1,8 %  
Nezaměstnaný10,9 %0,9 %  

Graf

5. V pásmu průměrné měsíční hrubé mzdy se nacházím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 12 000 Kč/měsíc4843,24 %43,24 %  
24 001 - 32 000 Kč/měsíc2421,62 %21,62 %  
18 001 - 24 000 Kč/měsíc119,91 %9,91 %  
40 001 Kč/měsíc a více119,91 %9,91 %  
32 001 - 40 000 Kč/měsíc119,91 %9,91 %  
12 001 - 18 000 Kč/měsíc65,41 %5,41 %  

Graf

6. Vaše profesní zaměření je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické4237,84 %37,84 %  
jiné2825,23 %25,23 %  
technické2623,42 %23,42 %  
IT76,31 %6,31 %  
právnické32,7 %2,7 %  
tělovýchovné21,8 %1,8 %  
lékařské21,8 %1,8 %  
filosofické10,9 %0,9 %  

Graf

7. Velikost obce, kde žijete je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel5751,35 %51,35 %  
20 000 - 100 000 obyvatel2219,82 %19,82 %  
do 2 000 obyvatel2018,02 %18,02 %  
2 000 - 20 000 obyvatel1210,81 %10,81 %  

Graf

8. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5347,75 %47,75 %  
Středočeský1513,51 %13,51 %  
Moravskoslezský98,11 %8,11 %  
Vysočina54,5 %4,5 %  
Ústecký54,5 %4,5 %  
Zlínský43,6 %3,6 %  
Pardubický32,7 %2,7 %  
Liberecký32,7 %2,7 %  
Plzeňský32,7 %2,7 %  
Jihočeský32,7 %2,7 %  
Jihomoravský32,7 %2,7 %  
Královehradecký21,8 %1,8 %  
Karlovarský21,8 %1,8 %  
Olomoucký10,9 %0,9 %  

Graf

9. . Domníváte se, že vzdělávání vám přinese/přineslo upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3936,45 %35,14 %  
spíše souhlasím3835,51 %34,23 %  
spíše nesouhlasím1514,02 %13,51 %  
nevím1211,21 %10,81 %  
nesouhlasím32,8 %2,7 %  

Graf

10. Myslíte si, že vzdělání má vliv na mzdy pracovníků (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší příjmy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4238,53 %37,84 %  
souhlasím3027,52 %27,03 %  
spíše nesouhlasím2119,27 %18,92 %  
nevím109,17 %9,01 %  
nesouhlasím65,5 %5,41 %  

Graf

11. Zaznamenal/a jste informaci o zavedení školného na veřejných VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10190,99 %90,99 %  
nevím65,41 %5,41 %  
ne43,6 %3,6 %  

Graf

12. Souhlasíte se zavedením školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6457,66 %57,66 %  
ano4742,34 %42,34 %  

Graf

13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školné by ztěžovalo přístuo ke vzdělání mladým a sociálně slabším lidem, a to je nespravedlivé4469,84 %39,64 %  
studium na VŠ je i bez školného dost nákladné3149,21 %27,93 %  
vzdělání by mělo být bezplatné2946,03 %26,13 %  
školné by školy stejně tolik neposílilo. Vždy bude potřeba státu711,11 %6,31 %  
vysokoškolští učitelé by se ocitli v závislém postavení na "platících"studentech69,52 %5,41 %  
Neni dobré ze vzdělávání svých vlastních občanů dělat bussines... jakotže do teď bylo možné studovat na státních školách "Zadarmo" a najednou to musí bejt za peníze ? Raději kdyby se věnovali učebním osnovám....11,59 %0,9 %  
Sama chodím na soukromou školu a tak vidím, jak někteří přistupují ke studiu, když si ho "zaplatí"... 11,59 %0,9 %  
Omezení základních práv a svobod VŠ, degradace studia na ekonomický statek - zboží. Ve výsledku by se nezlepšilo školství jako takové. Nefunguje to téměř nikde v zahraničí. Natiž aby to fungovalo zde.11,59 %0,9 %  

Graf

14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Střední školuotázka č. 15, Vyšší odbornou školuotázka č. 15, Bakalářský program na VŠotázka č. 15, Magisterký program na VŠotázka č. 15, Doktorké studiumotázka č. 15, Jazyková škola/kurzyotázka č. 15, Rekvalifikační kurzyotázka č. 15, Ostatní (např.firemní kurzy, e-learning)otázka č. 15, Nestudujiotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestuduji3632,43 %32,43 %  
Bakalářský program na VŠ3127,93 %27,93 %  
Magisterký program na VŠ1614,41 %14,41 %  
Ostatní (např.firemní kurzy, e-learning)1513,51 %13,51 %  
Střední školu54,5 %4,5 %  
Jazyková škola/kurzy43,6 %3,6 %  
Rekvalifikační kurzy32,7 %2,7 %  
Vyšší odbornou školu10,9 %0,9 %  

Graf

15. Kde nejčastěji získáváte informace o studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu7093,33 %63,06 %  
od známých a přátel3141,33 %27,93 %  
někde jinde79,33 %6,31 %  
na dni otevřených dveří56,67 %4,5 %  
z reklamy (televize, radio, bilboard)22,67 %1,8 %  
v Učitelských novinách22,67 %1,8 %  

Graf

16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skripta, učebnice atd..5066,67 %45,05 %  
jiné výdaje (na dopravu, ubytování atd..)4458,67 %39,64 %  
školné/kurzovné3040 %27,03 %  
psací potřeby2229,33 %19,82 %  

Graf

17. Jaké jsou vaše průměrné měsíční náklady spojené se vzděláváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 Kč a více2837,33 %25,23 %  
501 - 1000 Kč/měsíc1621,33 %14,41 %  
201 - 500 Kč/měsíc1520 %13,51 %  
do 100 Kč/měsíc810,67 %7,21 %  
101 - 200 Kč/měsíc810,67 %7,21 %  

Graf

18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sám4661,33 %41,44 %  
rodiče4256 %37,84 %  
jiný příbuzní56,67 %4,5 %  
zaměstnavatel45,33 %3,6 %  
partner/ka22,67 %1,8 %  
někdy zaměstnavatel11,33 %0,9 %  
kombinace - partenr, rodina v širším slova smyslu...11,33 %0,9 %  
někdo jiný11,33 %0,9 %  

Graf

19. Kdo Vás nejvíc ovlivňuje při výběru studia??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sám6485,33 %57,66 %  
rodiče1722,67 %15,32 %  
zaměstnavatel810,67 %7,21 %  
přátelé79,33 %6,31 %  
parner/ka56,67 %4,5 %  
někdo jiný11,33 %0,9 %  
jiní příbuzní11,33 %0,9 %  
děti11,33 %0,9 %  

Graf

20. Co nejvíce ovlivňuje váš výběr vzdělávací instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá pověst a prestiž5168 %45,95 %  
vzdálenost od místa bydliště3344 %29,73 %  
ostatní (např. cena školného apod.)1925,33 %17,12 %  
podpora studia v zahraničí810,67 %7,21 %  
někdo/něco jiný (prosím uveďte)45,33 %3,6 %  
obor34 %2,7 %  
nabídka studijních oborů11,33 %0,9 %  
reference znamych11,33 %0,9 %  
konkrétní nabídka11,33 %0,9 %  
obsah - vzdělávací program, pak cena a vzdálenost11,33 %0,9 %  
možnost uplatnění v budoucnu11,33 %0,9 %  
to, co mě zajímá11,33 %0,9 %  
názor dospělých dětí11,33 %0,9 %  
typ programu - kombinované studium, jak často se dojíždí do školy atd.11,33 %0,9 %  
nabídka praxe, jisté uplatnění11,33 %0,9 %  

Graf

21. Hlavní důvod vašeho studia je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získávání odborných znalostí4661,33 %41,44 %  
vidina lepšího platového ohodnocení3749,33 %33,33 %  
konkurenční výhoda na trhu práce3445,33 %30,63 %  
studium mě baví2432 %21,62 %  
ještě nechci do zaměstnání1824 %16,22 %  
zaměstnavatel to po vás vyžaduje1216 %10,81 %  
nemám žádný důvod22,67 %1,8 %  

Graf

22. Jaké tvrzení nejvíce ovlivňuje skutečnost, že se dále nevzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času2363,89 %20,72 %  
Už mám dostatečné znalosti v oboru ve kterém působím616,67 %5,41 %  
Neexistuje pro mě výrazně lepší pracovní ohodnocení (i při dalším vzdělání)513,89 %4,5 %  
Nedostatek motivace513,89 %4,5 %  
Nedostatek finančních prostředků411,11 %3,6 %  
Dojíždění do školy, kterou bych chtěl/a studovat je příliš komplikované12,78 %0,9 %  

Graf

23. Co by Vás přimělo vzdělávat se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tlak ze strany zaměstnavatele1747,22 %15,32 %  
lepší platové ohodnocení1541,67 %13,51 %  
dlouhodobá neschopnost nalézt práci411,11 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi psací potřeby na otázku 16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na

2. Váš věk?

 • odpověď 19 - 29 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářský program na VŠ na otázku 14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??

4. Současně jsem?

 • odpověď student:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ještě nechci do zaměstnání na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 12 000 Kč/měsíc na otázku 5. V pásmu průměrné měsíční hrubé mzdy se nacházím
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?
 • odpověď zaměstnanec:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní (např.firemní kurzy, e-learning) na otázku 14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 49 let na otázku 2. Váš věk?

5. V pásmu průměrné měsíční hrubé mzdy se nacházím

 • odpověď 0 - 12 000 Kč/měsíc:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ještě nechci do zaměstnání na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Současně jsem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 19. Kdo Vás nejvíc ovlivňuje při výběru studia??

7. Velikost obce, kde žijete je

 • odpověď nad 100 000 obyvatel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 8. Z jakého kraje pocházíte?

12. Souhlasíte se zavedením školného?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium na VŠ je i bez školného dost nákladné na otázku 13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi školné by ztěžovalo přístuo ke vzdělání mladým a sociálně slabším lidem, a to je nespravedlivé na otázku 13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělání by mělo být bezplatné na otázku 13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel to po vás vyžaduje na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?

14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??

 • odpověď Nestuduji:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi tlak ze strany zaměstnavatele na otázku 23. Co by Vás přimělo vzdělávat se?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepší platové ohodnocení na otázku 23. Co by Vás přimělo vzdělávat se?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek času na otázku 22. Jaké tvrzení nejvíce ovlivňuje skutečnost, že se dále nevzděláváte?

15. Kde nejčastěji získáváte informace o studiu?

 • odpověď na internetu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní (např.firemní kurzy, e-learning) na otázku 14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1000 Kč a více na otázku 17. Jaké jsou vaše průměrné měsíční náklady spojené se vzděláváním?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium mě baví na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi školné/kurzovné na otázku 16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi já sám na otázku 18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávání odborných znalostí na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní (např. cena školného apod.) na otázku 20. Co nejvíce ovlivňuje váš výběr vzdělávací instituce?

19. Kdo Vás nejvíc ovlivňuje při výběru studia??

 • odpověď já sám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium mě baví na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi konkurenční výhoda na trhu práce na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářský program na VŠ na otázku 14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých a přátel na otázku 15. Kde nejčastěji získáváte informace o studiu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní (např.firemní kurzy, e-learning) na otázku 14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá pověst a prestiž na otázku 20. Co nejvíce ovlivňuje váš výběr vzdělávací instituce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vidina lepšího platového ohodnocení na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel to po vás vyžaduje na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávání odborných znalostí na otázku 21. Hlavní důvod vašeho studia je?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi školné/kurzovné na otázku 16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Současně jsem?

5. V pásmu průměrné měsíční hrubé mzdy se nacházím

6. Vaše profesní zaměření je

7. Velikost obce, kde žijete je

8. Z jakého kraje pocházíte?

9. . Domníváte se, že vzdělávání vám přinese/přineslo upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

10. Myslíte si, že vzdělání má vliv na mzdy pracovníků (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší příjmy?

11. Zaznamenal/a jste informaci o zavedení školného na veřejných VŠ?

12. Souhlasíte se zavedením školného?

13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??

15. Kde nejčastěji získáváte informace o studiu?

16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na

17. Jaké jsou vaše průměrné měsíční náklady spojené se vzděláváním?

18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?

19. Kdo Vás nejvíc ovlivňuje při výběru studia??

20. Co nejvíce ovlivňuje váš výběr vzdělávací instituce?

21. Hlavní důvod vašeho studia je?

22. Jaké tvrzení nejvíce ovlivňuje skutečnost, že se dále nevzděláváte?

23. Co by Vás přimělo vzdělávat se?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Současně jsem?

5. V pásmu průměrné měsíční hrubé mzdy se nacházím

6. Vaše profesní zaměření je

7. Velikost obce, kde žijete je

8. Z jakého kraje pocházíte?

9. . Domníváte se, že vzdělávání vám přinese/přineslo upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

10. Myslíte si, že vzdělání má vliv na mzdy pracovníků (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší příjmy?

11. Zaznamenal/a jste informaci o zavedení školného na veřejných VŠ?

12. Souhlasíte se zavedením školného?

13. Vyberte důvod, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

14. Vzděláváte se v současnosti nějakým z uvedených způsobů??

15. Kde nejčastěji získáváte informace o studiu?

16. Vaše výdaje spojené se studiem jsou na

17. Jaké jsou vaše průměrné měsíční náklady spojené se vzděláváním?

18. Kdo hradí Vaše výdaje na vzdělávání?

19. Kdo Vás nejvíc ovlivňuje při výběru studia??

20. Co nejvíce ovlivňuje váš výběr vzdělávací instituce?

21. Hlavní důvod vašeho studia je?

22. Jaké tvrzení nejvíce ovlivňuje skutečnost, že se dále nevzděláváte?

23. Co by Vás přimělo vzdělávat se?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vichrová, M.Spotřebitelské preference ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spotrebitelske-preference-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.