Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské smlouvy

Spotřebitelské smlouvy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Jaskula
Šetření:05. 07. 2012 - 13. 07. 2012
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):23 / 18.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

tento dotazník je anonymní a zabývá se otázkami ohledně spotřebitelských smluv a odstupováním od nich. Jsem studentem 3. ročníku VŠB-TUO, obor Ekonomika a právo v podnikání. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat informace k mé připravované bakalářské práci. Cílem je zjistit míru znalosti spotřebitelských smluv širokou veřejností.

 

Děkuji, že vyplnění dotazníku věnujete pár minut.
Marek Jaskula

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Tento dotazník je náročnější na znalosti, pokud nebudete vědět, nic se neděje. JE ANONYMNÍ.

 

Odpovědi respondentů

1. Spotřebitelské smlouvy jsou :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smlouvy, kde jsou smluvními stranami spotřebitel na straně jedné a dodavatel na straně druhé10463,8 %63,8 %  
veškeré smlouvy, kde je alespoň jednou smluvní stranou spotřebitel4930,06 %30,06 %  
smlouvy, které jsou uzavírány jen mezi spotřebiteli63,68 %3,68 %  
nevím42,45 %2,45 %  

Graf

2. Spotřebitelem je každý(á) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická osoba, která nakupuje zboží, jiné majetkové hodnoty nebo služby u takto podnikající osoby (dodavatele), aniž by tak činila v rámci svého podnikání8250,31 %50,31 %  
kdo nakupuje zboží, jiné majetkové hodnoty nebo služby u takto podnikající osoby (dodavatele)3722,7 %22,7 %  
fyzická osoba, která nakupuje zboží, jiné majetkové hodnoty nebo služby u takto podnikající osoby (dodavatele)3521,47 %21,47 %  
nevím95,52 %5,52 %  

Graf

3. Jakým způsobem lze spotřebitelskou smlouvu uzavřít ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písemně, v některých případech i ústně5835,58 %35,58 %  
pouze písemně5835,58 %35,58 %  
písemně a ústně4326,38 %26,38 %  
nevím42,45 %2,45 %  

Graf

4. Čtete si obchodní podmínky smlouvy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze u důležité smlouvy6640,49 %40,49 %  
ano, ale nijak pečlivě5030,67 %30,67 %  
ano, čtu si je vždy pozorně3622,09 %22,09 %  
ne, nečtu116,75 %6,75 %  

Graf

5. Smlouvu spotřebitelskou mimo prodejnu, například u Vás v bytě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bych nikdy neuzavřel(a)otázka č. 7, bych uzavřel(a)otázka č. 7, už jsem uzavřel(a)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych nikdy neuzavřel(a)9457,67 %57,67 %  
bych uzavřel(a)5131,29 %31,29 %  
už jsem uzavřel(a)1811,04 %11,04 %  

Graf

6. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou 1477,78 %8,59 %  
špatnou422,22 %2,45 %  

Graf

7. Prostřednictvím Internetu bych smlouvu spotřebitelskou :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bych nikdy neuzavřel(a)otázka č. 9, bych uzavřel(a)otázka č. 9, už jsem uzavřel(a)otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych nikdy neuzavřel(a)6841,72 %41,72 %  
už jsem uzavřel(a)4829,45 %29,45 %  
bych uzavřel(a)4728,83 %28,83 %  

Graf

8. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou4491,67 %26,99 %  
špatnou48,33 %2,45 %  

Graf

9. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnýotázka č. 11, jeotázka č. 10, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je10765,64 %65,64 %  
nevím4125,15 %25,15 %  
žádný159,2 %9,2 %  

Graf

10. Můžete uvést rozdíl ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je, ale nevím jaký, to bych si musela zjistit.

k odstoupení od smlouvy lze přistoupit v případech stanovených zákonem nebo konkrétní smlouvou (jedná-li se o vadné plnění), vypovědět lze smlouva i během řádného plnění dle podmínek stanovených ve smlouvě

náhrady v plnění

ne

Ne.

nemuzu ale rozdil tam je ...

nevím přesně , ale je

Nevím, ale myslím, že nějaký tam bude.

Od smlouvy může odstoupit spotřebitel za podmínek stanovených smlouvou, výpověď dává spotřebiteli dodavatel při porušení smlouvy.

odstoupení - bez udání důvodu ve lhůtě uvedené ve smlouvě výpověď - např. při neplnění podmínek uvedených ve smlouvě

odstoupení - hned, u internetového obchodu např.14 dní výpověď - lhůta

odstoupení - lze dle zákonné lhůty(např. 14 dnů při obchodech přes internet apod), výpověď - lze jen dle podmínek smlouvy

odstoupení - možnost ukončení smlouvy v dohodnutém / smluvním časovém rozmezí výpověď - jednostranné ukončení platné smlouvy před termínem

Odstoupení - neplnění ustanovení smlouvy vypovězení - vypovězení smlouvy i bezdůvodné ve stanoveném termínu uvedeného ve smlouvě

odstoupení = lhůta výpověď = klidně později

odstoupení je možné ve 14ti denní lhůtě od uzavření, případně když nejsou plněny smluvní podmínky. Výpověď je zrušení dohody ze strany spotřebitele i když poskytovatel podmínky plní. Rozdíl je proto v případné sankci za výpověď, při odstoupení sankce není.

odstoupení je v zákonné lhůtě a výpověď je dána po uplynutí této doby, písemně

odstoupení je že smlouva ještě nbyla podeosána, a výpověd je že smlouva běží a jedna strana je chce zrušit

odstoupení od smlouvy - dle zákona v určité době, zvlášt uzavřené na nějakých akcích mimo domov. výpověď smlouvy - je před ukončením smlouvy, většinou jsou z něj nějaké penále

Odstoupení od smlouvy - v případě smlouvy na dobu určitou Výpověď - v případě smlouvy na dobu neurčitou

odstoupení od smlouvy je do určité doby od uzavření, výpověď je po delší době

odstoupení od smlouvy znamená fakt, že ještě nedošlo k plnění smlouvy. Výpověď je písemná, v době kdy smlouva již běží.

odstoupení ze stany spotřebitele, výpověd ze strany dodavatele?

odstoupením se smlouva od počátku ruší jako by vůbec neexistovala, výpovědí se smlouva ruší po uplynutí výpovědní lhůty

Odstoupením se smlouva ruší od počátku, výpovědí se smlouva od počátku zpětně neruší.

odstoupil lze v případě zákonem dané lhůtě, výpověď smlouvy lze v případě porušení některých smluvených podmínek

odstoupit mohu doprovolne výpovědí tu dostanu jako by "vyhazov"

Odstoupit mohu pouze do nějaké limitní doby od uzavření smlouvy. Výpovědět asi mohu kdykoliv, ale už s nějakou sankcí.

odstoupit muzu napr. do urciteho data ktere muze byt napsane v dane smlouve, a vypovedet muzu kdykoli

odstoupit od smlouvy lze pouze v určité lhůtě, u spotřebitelských často bez udání důvodu; výpovědět smlouvu (obecně) lze pouze je-li stanoveno v samotné smlouvě, či se účastníci dohodnou (?):)

odstoupit od smlouvy lze v taxativně vymezených případech, nebo dohodly-li se na tom strany ve smlouvě s účinky ex tunc. vypovědět smlouvu lze ve výpovědní lhůtě s účinky ex nunc po uplynutí výpovědní doby.

odstoupit od smlouvy mohu do určité krátké doby (např 6 dnů - je to dáno smlouvou) od uzavření smlouvy. Výpověď smlouvy je až v době trvání smlouvy delší než je doba pro odstoupení od smlouvy.

odstupuje spotřebitel, vypovídá dodavatel. Ale jenom hádám :-)

odstupuji od smlouvy pokud například nesedí dodávka zboží a jde o velmi závažnou vadu. a okamžitě je smlouva zrušena. Výpověď od smlouvy dávám, když už nechci od té firmy odebírat například energii. a běží mi výpovědní lhůta.

podmínkami pro odstoupení s podmínkami pro výpověď

Při odstoupení od smlouvy mohu požadovat vrácení veškerých vynaložených finančních prostředků, při výpovědi smlouvy musím počítat s tím, že mi finanční prostředky vráceny nebudou. Rozdílná je i lhůta obou činů, odstoupení probíhá nejčastěji do 14 dnů od plnění.

u odstoupení končím k datu podání, u výpovědi po podání nastává výpovědní období, po kterém je vztah rozvázán.

u výpovědi je určitá výpovědní lhůta, u odstoupení je to tak, že se odstupuje písemně do 14 dnů od uzavření smlouvy.

výpověď je zřejmě kvůli porušení smlouvy jednou stranou

Výpovědět smlouvu můžeme do 14 dnů bez udání důvodů, kdežto vypovězení smlouvy je zakotveno taxativně v zákoně,popř. ve smlouvě.

Vypovedi smlouvy bezi vypovedni lhuta.

vypovída se od uzavřené smlouvy a odstoupit mužu např přd podepsanim

11. Důvod pro odstoupení od jakékoliv smlouvy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je uveden v zákoně nebo smlouvě anebo je jím každé závažné porušení smlouvy9960,74 %60,74 %  
je uveden v zákoně nebo smlouvě3622,09 %22,09 %  
není nutný, odstoupit lze vždy127,36 %7,36 %  
neznám a neumím posoudit106,13 %6,13 %  
je uveden v zákoně63,68 %3,68 %  

Graf

12. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od spotřebitelské smlouvy a od jiné smlouvy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnýotázka č. 14, jeotázka č. 13, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8753,37 %53,37 %  
je4024,54 %24,54 %  
žádný3622,09 %22,09 %  

Graf

13. Můžete uvést rozdíl ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dle zákona

každá smlouva se odlišuje stanovenými podmínkami

lhůty

nevím

od jiné smlouvy lze odstoupit pouze, když je to v zákoně, když se smluvní strany dohodnou nebo při podstatném porušení smlouvy

odstoupit od spotřebitelské smlouvy je jednodušší, je zde více možností - spotřebitel slabší strana - chráněna zákonem

ochrana spotřebitele je vyšší než u ostatních smluv- snadnější a více zákonem dovolených případů odstoupení

Spotrebitelska smlouva slozi na ochranu spotrebitele.

U jiných smluv není 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů.

u spotřebitelské lze odstoupit bez udání důvodu; u ostatních smluv (závazků), lze odstoupit jen z důvodů předvídaných zákonem či sjednaných v konkrétní smlouvě, jinak účinně nelze

výpovědní lhůty

záleží na smlouvě

14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 14 dnů od uzavření smlouvy, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce10665,03 %65,03 %  
nevím3119,02 %19,02 %  
do 7 dnů od uzavření smlouvy, s udáním důvodů pro odstoupení a bez jakékoliv sankce148,59 %8,59 %  
do 14 dnů od uzavření smlouvy, s udáním důvodů pro odstoupení, plus storno poplatek127,36 %7,36 %  

Graf

15. Od smluv uzavíraných mimo provozovnu, např. v bytě, spotřebitel může odstoupit :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 14 dnů od uzavření smlouvy7143,56 %43,56 %  
nevím5030,67 %30,67 %  
do 7 dnů od uzavření smlouvy2817,18 %17,18 %  
do 15 dnů od uzavření smlouvy148,59 %8,59 %  

Graf

16. Pokud si spotřebitel předem sjednal schůzku s dodavatelem za účelem objednávky mimo provozovnu dodavatele, odstoupit od smlouvy spotřebitel :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může10363,19 %63,19 %  
nevím3722,7 %22,7 %  
nemůže2314,11 %14,11 %  

Graf

17. U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete odstoupit :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6640,49 %40,49 %  
do 14 dnů od uzavření smlouvy5332,52 %32,52 %  
do 7 dnů od uzavření smlouvy2314,11 %14,11 %  
do 15 dnů od uzavření smlouvy2112,88 %12,88 %  

Graf

18. Existuje nějaký zvláštní důvod, pro který můžete od spotřebitelské smlouvy odstoupit i později než ve výše uvedených lhůtách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [takový zvláštní důvod neexistujeotázka č. 20, anootázka č. 19, nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9457,67 %57,67 %  
ano5131,29 %31,29 %  
takový zvláštní důvod neexistuje1811,04 %11,04 %  

Graf

19. Můžete uvést příklad ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

DLOUHODOBÁ NEMOC,NEZAMĚSTNANOST

když dodavatel neuvede úplné údaje o své osobě

nedodržení smouvy 2. stranou

neplnění smlouvy ze strany dodavatele

neplnění závazků druhou stranou

nevím

nevím

Pokud je věc neopravitelná

poruchy, reklamace

porušení smlouvy

Při uvedení nepravdivých údajů ve smlouvě

skrytá vada

smrt

smrt

smrt ?

Třeba když nedostane spotřebitel patřičné informace o prodejci jak stanovuje OZ

vím že existuje ale nevím jaký. Asi půjde o nějaký závažný důvod, který bude v rozporu s tím, co mi bylo nabídnuto.

Zbozi, sluzba nesplnuje dane parametry.

20. Úpravu spotřebitelských smluv a odstoupení od nich obsahuje zákoník :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní 9860,12 %60,12 %  
občanský5231,9 %31,9 %  
nevím127,36 %7,36 %  
práce10,61 %0,61 %  

Graf

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8954,6 %54,6 %  
muž7445,4 %45,4 %  

Graf

22. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let12576,69 %76,69 %  
41 - 54 let1811,04 %11,04 %  
31 - 40 let116,75 %6,75 %  
55 a více let95,52 %5,52 %  

Graf

23. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborné nebo vysokoškolské7344,79 %44,79 %  
středoškolské s maturitou7042,94 %42,94 %  
středoškolské s výučním listem127,36 %7,36 %  
základní84,91 %4,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Smlouvu spotřebitelskou mimo prodejnu, například u Vás v bytě :

 • odpověď už jsem uzavřel(a):
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrou na otázku 6. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

7. Prostřednictvím Internetu bych smlouvu spotřebitelskou :

 • odpověď už jsem uzavřel(a):
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrou na otázku 8. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

8. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

 • odpověď dobrou:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi už jsem uzavřel(a) na otázku 7. Prostřednictvím Internetu bych smlouvu spotřebitelskou :

15. Od smluv uzavíraných mimo provozovnu, např. v bytě, spotřebitel může odstoupit :

 • odpověď nevím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

17. U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete odstoupit :

 • odpověď nevím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

20. Úpravu spotřebitelských smluv a odstoupení od nich obsahuje zákoník :

 • odpověď obchodní :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 7 dnů od uzavření smlouvy, s udáním důvodů pro odstoupení a bez jakékoliv sankce na otázku 14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Spotřebitelské smlouvy jsou :

2. Spotřebitelem je každý(á) :

3. Jakým způsobem lze spotřebitelskou smlouvu uzavřít ?

4. Čtete si obchodní podmínky smlouvy ?

5. Smlouvu spotřebitelskou mimo prodejnu, například u Vás v bytě :

6. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

7. Prostřednictvím Internetu bych smlouvu spotřebitelskou :

8. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

9. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy ?

11. Důvod pro odstoupení od jakékoliv smlouvy :

12. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od spotřebitelské smlouvy a od jiné smlouvy ?

14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

15. Od smluv uzavíraných mimo provozovnu, např. v bytě, spotřebitel může odstoupit :

16. Pokud si spotřebitel předem sjednal schůzku s dodavatelem za účelem objednávky mimo provozovnu dodavatele, odstoupit od smlouvy spotřebitel :

17. U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete odstoupit :

18. Existuje nějaký zvláštní důvod, pro který můžete od spotřebitelské smlouvy odstoupit i později než ve výše uvedených lhůtách ?

20. Úpravu spotřebitelských smluv a odstoupení od nich obsahuje zákoník :

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

22. Jaký je Váš věk ?

23. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Spotřebitelské smlouvy jsou :

2. Spotřebitelem je každý(á) :

3. Jakým způsobem lze spotřebitelskou smlouvu uzavřít ?

4. Čtete si obchodní podmínky smlouvy ?

5. Smlouvu spotřebitelskou mimo prodejnu, například u Vás v bytě :

6. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

7. Prostřednictvím Internetu bych smlouvu spotřebitelskou :

8. S tímto způsobem sjednání nákupu mám zkušenost :

9. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy ?

11. Důvod pro odstoupení od jakékoliv smlouvy :

12. Je nějaký rozdíl mezi odstoupením od spotřebitelské smlouvy a od jiné smlouvy ?

14. Od smluv sjednávaných na dálku, zejména prostřednictvím Internetu, můžete odstoupit :

15. Od smluv uzavíraných mimo provozovnu, např. v bytě, spotřebitel může odstoupit :

16. Pokud si spotřebitel předem sjednal schůzku s dodavatelem za účelem objednávky mimo provozovnu dodavatele, odstoupit od smlouvy spotřebitel :

17. U smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete odstoupit :

18. Existuje nějaký zvláštní důvod, pro který můžete od spotřebitelské smlouvy odstoupit i později než ve výše uvedených lhůtách ?

20. Úpravu spotřebitelských smluv a odstoupení od nich obsahuje zákoník :

21. Jaké je Vaše pohlaví ?

22. Jaký je Váš věk ?

23. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jaskula, M.Spotřebitelské smlouvy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spotrebitelske-smlouvy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.