Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spotřebitelský úvěr

spotřebitelský úvěr

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra štádlerová
Šetření:18. 07. 2011 - 22. 07. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych z pozice bankovního poradce vyhodnotila finanční gramotnost spotřebitelů v oblasti spotřebitelských úvěrů. Budu moc ráda, pokud mi dotazník vyplníte! Děkuji:-)

Odpovědi respondentů

1. Co je spotřebitelský úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úvěr sloužící k financování zboží a služeb, bez zajištění zástavním právem4885,71 %85,71 %  
půjčka na bydlení, kde je úvěr zajištěn zástavním právém610,71 %10,71 %  
bezúplatná půjčka23,57 %3,57 %  

Graf

2. Co je úroková míra

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procentní vyjádření, o kolik více zaplatíme z půjčených peněz každý rok3155,36 %55,36 %  
procentní vyjádření, o kolik více zaplatíme z půjčených peněz za celou dobu splácení úvěru2137,5 %37,5 %  
finanční částka, kterou zaplatíme jako cenu za vypůjčení peněz47,14 %7,14 %  

Graf

3. Co se ukrývá pod pojmem RPSN

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roční procentní sazba navýšení2951,79 %51,79 %  
roční procentní sazba nákladů2748,21 %48,21 %  

Graf

4. Co je rozhodčí doložka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doložka, podle které se případné konflikty neřeší u řádného soudu, ale prostřednictvím rozhodce2951,79 %51,79 %  
doložka, podle které se případné konflikty řeší u řádného soudu1425 %25 %  
povinná složka úvěrové smlouvy o spotřebitelském úvěru1323,21 %23,21 %  

Graf

5. Lze odstoupit od úvěrové smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano lze, po celou dobu trvání úvěru, odstoupení musí mít písemnou formu a do 30 ti dnů spotřebitel musí zaplatit věřiteli celou jistnu úvěru a úrok za poskytnutí úvěru za zákonem stanovené období, úvěr musí být uzavřen na dobu určitou 3155,36 %55,36 %  
Ano lze, ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření, odstoupení musí mít písemnou formu a do 30 ti dnů spotřebitel musí zaplatit věřiteli celou jistinu úvěru a úrok za poskytnutí úvěru za zákonem stanovené období, úvěr musí být uzavřen na dobu určitou2137,5 %37,5 %  
NE47,14 %7,14 %  

Graf

6. Co je revolvingový úvěr

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Typ úvěru, který se automaticky obnovuje3562,5 %62,5 %  
Typ úvěru, který je účelový - musí být použit na předem určený předmět1628,57 %28,57 %  
Typ úvěru, který umožňuje jít na běžném účtu do záporného zůstatku58,93 %8,93 %  

Graf

7. Jaké jsou pro Vás největší úskálí spotřebitelského úvěru

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.....

malým písmem napsané "zvláštní" podmínky na konci smlouvy, na které vás nikdo neupozorní....

náročnost dokládání požadovaných výpisů, dokladů atd., administrativní náročnost v bance - mnoho nepřehledného textu ve smlouvách, vysoká úroková míra

navýšení - částka, o kterou zaplatíme víc, než kolik si půjčíme

Nemoci splatit úvěr předčasně, aniž bych musela zaplatit všechny úroky. Navýšení zadluženosti jednotlivce.

skryté náklady,lehká možnost získání vede k obrovskému zadlužování obyvatel, které není kryto žádnými aktivy

Splátky a splátky a zase jen splátky :-)

tenhle dotazník už je lepší :-)

vysoká úroková míra

vysoke uroky

vysoký úrok

Že např. nestihnu zaplatit včas pro svou zapomnětlivost a zaplatím pak velká penále za nedodržení termínu dané splátky.

že neznám tyhle odborné výrazy,tak že by to chtělo trochu jednodušší výklady a lidi pak nebudou padat do nesmyslných půjček a úvěrů apod. hodně by to světu ulehčilo život.nač si vše ztěžovat.

že peníze stejně musím zaplatit

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je spotřebitelský úvěr?

2. Co je úroková míra

3. Co se ukrývá pod pojmem RPSN

4. Co je rozhodčí doložka

5. Lze odstoupit od úvěrové smlouvy?

6. Co je revolvingový úvěr

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je spotřebitelský úvěr?

2. Co je úroková míra

3. Co se ukrývá pod pojmem RPSN

4. Co je rozhodčí doložka

5. Lze odstoupit od úvěrové smlouvy?

6. Co je revolvingový úvěr

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

štádlerová, V.spotřebitelský úvěr (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spotrebitelsky-uver-oprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.