Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra štádlerová
Šetření:17. 07. 2011 - 22. 07. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jako bankovní poradce bych ráda zjistila, jaké je znalost široké veřejnosti o problematice spotřebitelských úvěrů. Moc děkuji za pomoc! 

Odpovědi respondentů

1. Co je spotřebitelský úvěr

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
půjčka na bydlení, kde je úvěr zajištěn zástavním právém2.2220.173
bezúplatná půjčka2.5560.469
úvěr sloužící k financování zboží a služeb, bez zajištění zástavním právem1.2220.395

Graf

2. co je úroková míra

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
finanční částka, kterou zaplatíme jako cenu za vypůjčení peněz2.2220.617
procentní vyjádření, o kolik více zaplatíme z půjčených peněz za celou dobu splácení úvěru2.1110.321
procentní vyjádření, o kolik více zaplatíme z půjčených peněz každý rok1.6670.889

Graf

3. Co se ukrývá pod pojmem RPSN

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rámcové povinné smluvní náležitosti?2.7780.173
roční procentní sazba nákladů1.5560.469
roční procentní sazba navýšení1.6670.444

Graf

4. Co je rozhodčí doložka

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
povinná složka úvěrové smlouvy o spotřebitelském úvěru2.3330.444
doložka, podle které se případné konflikty řeší u řádného soudu2.3330.444
doložka, podle které se případné konflitky neřeší u řádného soudu, ale prostřednictvím rozhodce1.3330.444

Graf

5. Lze odstoupit od úvěrové smlouvy

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Ano lze, po celou dobu trvání úvěru, odstoupení musí mít písemnou formu a do 30 ti dnů spotřebitel musí zaplatit věřiteli celou jistnu úvěru a úrok za poskytnutí úvěru za zákonem stanovené období, úvěr musí být uzavřen na dobu určitou1.8890.765
Ano lze, ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření, odstoupení musí mít písemnou formu a do 30 ti dnů spotřebitel musí zaplatit věřiteli celou jistinu úvěru a úrok za poskytnutí úvěru za zákonem stanovené období, úvěr musí být uzavřen na dobu určitou1.6670.222
NE2.4440.691

Graf

6. Co je revolvingový úvěr

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Typ úvěru, který umožňuje jít na běžném účtě do záporného zůstatku2.2220.173
Typ úvěru, který je účelový - musí být použit na předem určený předmět2.3330.667
Typ úvěru, který se automaticky obnovuje1.4440.691

Graf

7. Jaké je pro vás největší úskalí spotřebitelských úvěrů

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

malým písmem poznamenané "zvláštní" podnímnky na konci smlouvy. Na ktré vás nikdo neupozorní...

nemožnost splácení

nerozumím tomu

Nezodpovědnost daná socialistickou výchovou v našem státním školství

Ten dotazník je celý špatně - například rozhodčí doložka je o tom, že případný spor řeší rozhodce (víceméně jde o podraz na spotřebitele ze strany poskytovale spotřebitelského úvěru). Nicméně obě zbývající možnosti jsou špatně a nemohu jim dát 3 a 3. Určitě se nejedná o povinnou součást. Když tam není, řeší se spor u soudu. Jinak spotřebitelský úvěr nemám a ani ho nechci.... :-)

to, kolik přeplatíme, oproti tomu, kolik si půjčíme

úroky

vysoké RPSN

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (83,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

štádlerová, V.Spotřebitelský úvěr (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spotrebitelsky-uver.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.