Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřební chování a postoje k marketingové komunikaci

Spotřební chování a postoje k marketingové komunikaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kolegarová
Šetření:06. 12. 2015 - 16. 12. 2015
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu bych chtěla ověřit, jaké je spotřební chování v České republice a jak čeští spotřebitelé vnímají marketingovou komunikaci.

Výsledky dotazníkového šetření budou veřejně přístupné všem a použiji je ve své seminární práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jakou formu nákupu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákup v kamenném obchodě6251,67 %51,67 %  
Internetový nákup4840 %40 %  
Nevím108,33 %8,33 %  

Graf

2. Připouštíte, že často nakupujete na základě vlivu reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8066,67 %66,67 %  
Ano3025 %25 %  
Nevím108,33 %8,33 %  

Graf

3. Jako spotřebitel jste loajální ke své oblíbené značce produktu, nebo často zaměňujete za jiné (např. levnější) alternativy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy – u luxusního zboží zůstávám věrný ověřené značce, u zboží běžné spotřeby mi nedělá problém nahradit jinou alternativou7260 %60 %  
Tímto se nezabývám2924,17 %24,17 %  
Jsem vždy věrný ověřené značce produktu1915,83 %15,83 %  

Graf

4. Při nákupu často koupíte více zboží, než jste původně plánovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7663,33 %63,33 %  
Ne4436,67 %36,67 %  

Graf

5. Nakupujete spíše plánovaně/pravidelně, nebo jednáte impulzivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nakupuji vždy plánovaně a pravidelně6554,17 %54,17 %  
Spíše impulzivně5545,83 %45,83 %  

Graf

6. Jaký zaujímáte postoj k reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní – obtěžuje mě5949,17 %49,17 %  
Nevadí mi5646,67 %46,67 %  
Pozitivní – mám ji rád/ráda54,17 %4,17 %  

Graf

7. Jak obecně vnímáte množství reklamy v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš mnoho9680 %80 %  
Přiměřeně1512,5 %12,5 %  
Nevím54,17 %4,17 %  
Málo43,33 %3,33 %  

Graf

8. Věříte reklamám a informacím, které jsou v nich prezentovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7663,33 %63,33 %  
Ne2823,33 %23,33 %  
Spíše ano1512,5 %12,5 %  
Ano10,83 %0,83 %  

Graf

9. V jakých níže uvedených médiích vnímáte reklamu nejintenzivněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize7562,5 %62,5 %  
internet3125,83 %25,83 %  
místo prodeje75,83 %5,83 %  
tisk65 %5 %  
rádio10,83 %0,83 %  

Graf

10. Jakou vlastnost musí mít reklama, aby Vás zaujala a přišla Vám zajímavá? (alespoň 2 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originální6755,83 %55,83 %  
Vtipná6251,67 %51,67 %  
Pravdivá a důvěryhodná4436,67 %36,67 %  
Zapamatovatelná2520,83 %20,83 %  
Slevy, výhody, nízká cena1714,17 %14,17 %  
Dnes už mě nezaujme žádná reklama1512,5 %12,5 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8369,17 %69,17 %  
Muž3730,83 %30,83 %  

Graf

12. Jste žena/muž ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 24 let4739,17 %39,17 %  
25 – 34 let4537,5 %37,5 %  
46 let a více1512,5 %12,5 %  
35 – 45 let1310,83 %10,83 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7058,33 %58,33 %  
Vysokoškolské3428,33 %28,33 %  
Základní65 %5 %  
Středoškolské bez maturity65 %5 %  
Vyšší odborné43,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Při nákupu často koupíte více zboží, než jste původně plánovali?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Připouštíte, že často nakupujete na základě vlivu reklamy?

6. Jaký zaujímáte postoj k reklamě?

  • odpověď Nevadí mi:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slevy, výhody, nízká cena na otázku 10. Jakou vlastnost musí mít reklama, aby Vás zaujala a přišla Vám zajímavá? (alespoň 2 možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou formu nákupu upřednostňujete?

2. Připouštíte, že často nakupujete na základě vlivu reklamy?

3. Jako spotřebitel jste loajální ke své oblíbené značce produktu, nebo často zaměňujete za jiné (např. levnější) alternativy?

4. Při nákupu často koupíte více zboží, než jste původně plánovali?

5. Nakupujete spíše plánovaně/pravidelně, nebo jednáte impulzivně?

6. Jaký zaujímáte postoj k reklamě?

7. Jak obecně vnímáte množství reklamy v médiích?

8. Věříte reklamám a informacím, které jsou v nich prezentovány?

9. V jakých níže uvedených médiích vnímáte reklamu nejintenzivněji?

10. Jakou vlastnost musí mít reklama, aby Vás zaujala a přišla Vám zajímavá? (alespoň 2 možnosti)

11. Jste:

12. Jste žena/muž ve věku:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou formu nákupu upřednostňujete?

2. Připouštíte, že často nakupujete na základě vlivu reklamy?

3. Jako spotřebitel jste loajální ke své oblíbené značce produktu, nebo často zaměňujete za jiné (např. levnější) alternativy?

4. Při nákupu často koupíte více zboží, než jste původně plánovali?

5. Nakupujete spíše plánovaně/pravidelně, nebo jednáte impulzivně?

6. Jaký zaujímáte postoj k reklamě?

7. Jak obecně vnímáte množství reklamy v médiích?

8. Věříte reklamám a informacím, které jsou v nich prezentovány?

9. V jakých níže uvedených médiích vnímáte reklamu nejintenzivněji?

10. Jakou vlastnost musí mít reklama, aby Vás zaujala a přišla Vám zajímavá? (alespoň 2 možnosti)

11. Jste:

12. Jste žena/muž ve věku:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolegarová, L.Spotřební chování a postoje k marketingové komunikaci (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spotrebni-chovani-a-postoje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.