Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřební chování ve výjezdovém cestovním ruchu

Spotřební chování ve výjezdovém cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Popluhárová
Šetření:19. 11. 2012 - 26. 11. 2012
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká cestovního ruchu a poslouží pro účely seminární práce do školy.

Odpovědi respondentů

1. Za jakým účelem nejčastěji vyjíždíte do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreace, sport, turistika, poznávání8792,55 %92,55 %  
Služební/studijní důvody55,32 %5,32 %  
Za příbuznými/známými22,13 %2,13 %  

Graf

2. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 2x ročně5962,77 %62,77 %  
3-5x ročně2930,85 %30,85 %  
6x a více66,38 %6,38 %  

Graf

3. Váš pobyt v zahraničí nejčastěji trvá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 dny a více7781,91 %81,91 %  
1-3 dny1718,09 %18,09 %  

Graf

4. S jakým předstihem plánujete zahraniční dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 měsíce a méně4648,94 %48,94 %  
3-5 měsíců předem3638,3 %38,3 %  
Více než půlroku dopředu1212,77 %12,77 %  

Graf

5. Nejčastěji si pobyt zařizuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuálně (dopravu a ubytování si zajišťuji sám)5457,45 %57,45 %  
Přes cestovní kancelář4042,55 %42,55 %  

Graf

6. Kde se nejčastěji ubytováváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penzion/hostel/hotel do 3*5861,7 %61,7 %  
Hotel 4-5*/apartmán2728,72 %28,72 %  
U příbuzných/známých55,32 %5,32 %  
Kemp/noclehárna44,26 %4,26 %  

Graf

7. Jakou dopravu volíte při cestách do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letadlo5558,51 %58,51 %  
Auto2627,66 %27,66 %  
Vlak/autobus1313,83 %13,83 %  

Graf

8. Jakým způsobem cestujete v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnou dopravou5154,26 %54,26 %  
Vlastním autem/autem z půjčovny4345,74 %45,74 %  

Graf

9. Jakým způsobem se v zahraničí stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravuji se individuálně6569,15 %69,15 %  
Strava je zahrnuta v celkovém balíčku zájezdu (CK)2930,85 %30,85 %  

Graf

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-263739,36 %39,36 %  
27-353739,36 %39,36 %  
36-451212,77 %12,77 %  
20 a méně44,26 %4,26 %  
46 a více44,26 %4,26 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nejčastěji si pobyt zařizuji:

  • odpověď Přes cestovní kancelář:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strava je zahrnuta v celkovém balíčku zájezdu (CK) na otázku 9. Jakým způsobem se v zahraničí stravujete?

8. Jakým způsobem cestujete v zahraničí?

  • odpověď Vlastním autem/autem z půjčovny:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Auto na otázku 7. Jakou dopravu volíte při cestách do zahraničí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za jakým účelem nejčastěji vyjíždíte do zahraničí?

2. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

3. Váš pobyt v zahraničí nejčastěji trvá:

4. S jakým předstihem plánujete zahraniční dovolenou?

5. Nejčastěji si pobyt zařizuji:

6. Kde se nejčastěji ubytováváte?

7. Jakou dopravu volíte při cestách do zahraničí?

8. Jakým způsobem cestujete v zahraničí?

9. Jakým způsobem se v zahraničí stravujete?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za jakým účelem nejčastěji vyjíždíte do zahraničí?

2. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

3. Váš pobyt v zahraničí nejčastěji trvá:

4. S jakým předstihem plánujete zahraniční dovolenou?

5. Nejčastěji si pobyt zařizuji:

6. Kde se nejčastěji ubytováváte?

7. Jakou dopravu volíte při cestách do zahraničí?

8. Jakým způsobem cestujete v zahraničí?

9. Jakým způsobem se v zahraničí stravujete?

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Popluhárová, A.Spotřební chování ve výjezdovém cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spotrebni-chovani-ve-vyjezdo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.