Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ochrana spotřebitele

ochrana spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Joštová
Šetření:06. 10. 2014 - 07. 10. 2014
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kdo může být spotřebitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická i právnická osoba1568,18 %68,18 %  
pouze fyzická osoba627,27 %27,27 %  
pouze nepodnikající fyzická osoba14,55 %4,55 %  

Graf

2. Jaká je zákonná lhůta pro vyřízení reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 dnů1881,82 %81,82 %  
ihned (max. do 3 dnů u složitých případů)418,18 %18,18 %  

Graf

3. Na co má spotřebitel právo při reklamaci do 2 měsíců od koupi zboží v obchodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše výše uvedené1254,55 %54,55 %  
oprava zboží522,73 %22,73 %  
odstoupení od smlouvy313,64 %13,64 %  
výměna zboží29,09 %9,09 %  

Graf

4. Kde je možné uplatnit reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kterékoliv provozovně prodejce nebo v sídle či místě podnikání prodejce1045,45 %45,45 %  
v kterékoliv provozovně prodejce836,36 %36,36 %  
jen tam, kde jsem věc koupil/a418,18 %18,18 %  

Graf

5. Kdy je prodejce povinen vystavit záruční list?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1777,27 %77,27 %  
pouze na žádost kupujícího522,73 %22,73 %  

Graf

6. V jakých případech dochází k uzavření kupní smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při zaplacení a převzetí věci- konkludentní smlouvy1568,18 %68,18 %  
při sepsání smlouvy o koupi věci731,82 %31,82 %  

Graf

7. Co lze dělat v případech, kdy prodavač tvrdí, že nemluví česky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodávající je povinnen v prodejní době zajistit přítomnost pracovníka, hovořícího česky nebo slovensky1254,55 %54,55 %  
obrátit se na Českou obchodní inspekc940,91 %40,91 %  
nic14,55 %4,55 %  

Graf

8. Musí být věc, která je reklamovaná pro vadu v původním obale?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1986,36 %86,36 %  
ano313,64 %13,64 %  

Graf

9. Lze reklamovat i bez účtenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %50 %  
ano1150 %50 %  

Graf

10. Kdo platí náklady spojené s reklamací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodávající, pokud však nejde o neoprávněnou reklamaci1463,64 %63,64 %  
prodávající731,82 %31,82 %  
kupující14,55 %4,55 %  

Graf

11. Kde byste hledali právní úpravu na ochranu spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obou uvedených1672,73 %72,73 %  
v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele522,73 %22,73 %  
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku14,55 %4,55 %  

Graf

12. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1672,73 %72,73 %  
muž627,27 %27,27 %  

Graf

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské940,91 %40,91 %  
středoškolské s maturitou940,91 %40,91 %  
vyučen/a29,09 %9,09 %  
základní29,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Joštová, M.ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spotrebni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.