Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Správa spolků (občanských sdružení)

Správa spolků (občanských sdružení)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Javůrková
Šetření:04. 12. 2015 - 16. 12. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je primárně určen pro členy spolků, kterí jsou informováni o správě jejich spolku a s tím souvisejících problematických oblastí. Dotazník zkoumá také názory na dopady nového občanského zákoníku na spolek. 

Tento dotazník byl původně vytvořen za účelem získání informací jako podkladu pro diplomovou práci. Jeho výsledky mohou být použity i na jiné účely (dle smluvních podmínek vyplnto.cz).


 

Odpovědi respondentů

1. kolik členů má vaše sdružení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 501947,5 %47,5 %  
do 101332,5 %32,5 %  
nad 51820 %20 %  

Graf

2. Jakou činností se váš spolek primárně zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura1025 %25 %  
vzdělávání/práce s dětmi1025 %25 %  
sport37,5 %7,5 %  
žurnalistika25 %5 %  
pomoc zahraničním studentům25 %5 %  
mediální činnost12,5 %2,5 %  
získávání dotací a příspěvků pro rekonstrukci kulturní památky12,5 %2,5 %  
socialni12,5 %2,5 %  
Zaměstnávání lidí se znevýhodněním12,5 %2,5 %  
hasiči12,5 %2,5 %  
gastronomie12,5 %2,5 %  
Sociální služby 12,5 %2,5 %  
HR, osobní rozvoj, trh práce12,5 %2,5 %  
investování12,5 %2,5 %  
rozvoj občanské společnosti12,5 %2,5 %  
časopis, akce pro studenty12,5 %2,5 %  
podpora spolupráce mezi školou a rodiči žáků12,5 %2,5 %  
politika12,5 %2,5 %  

Graf

3. Jaký způsob jste zvolili pro vedení účetnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní činností2972,5 %72,5 %  
externí (vedené firmou za úplatu)1127,5 %27,5 %  

Graf

4. Proč jste se tak rozhodli? (vztahuje se k předchozí otázce č.3)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cena

Dobrá zkušenost

finanční možnosti

Finanční úspora

firmu nepotřebujeme

Historické rozhodnutí bývalého vedení

Je to snažší a vždy správně podané.

jeden z členů je účetní

levnější

Levnější varianta; možnost získání praxe pro osobu (dobrovolníka), která s účetnictvím pomáhá.

Máme ve svých řadách schopné členy, kteří si s tím poradí.

Máme velmi malé náklady a máme minimální příjmy, spíš nějaké drobné formou darů. Něco si platíme ze svého.

Máme vlastní lidi schopné vést účetnictví

nejlevější řešení

Nemáme moc penez :)

Nemáme nikoho dostatečně kvalifikovaného, který by zvládl vytvořit účetnictví PO

Nemáme v našich řadách nikoho kompetentního, kdo by to zvládl.

nemůžeme si dovolit za tyto služby platit

Neznalost účetnictví, úspora času, osobní vazby a úspora (účetní pracuje pro spolek zadarmo)

nikdo ze členů spolku není schopný účetnictví vézt

Nižší náklady. Tyto práce jsou součástí náplně práce finančního manažera sdružení. Dále vzhledem k dotačním programům a jejich vyúčtování je pro nás snazší si účetnictví zpracovávat sami, také vzhledem k časovým možnostem a možnosti pracovat v účetnictví kdykoli.

Pouze maly studentsky klub,nepotrebuje ucetni firmu.

Protoze vzhledem k poctu transakci a moznosti vest Jednoduche ucetnictvi to zvladneme bez potizi.

Sami si vedeme faktury a podobné věci, ale jednou za rok nám vše dá do pořádku externí účetní. Důvodem je profesionalita a jistota správnosti všech náležitostí.

Snížení byrokratické zátěže

Úspora finančních prostředků, prostředek vzdělávání a rozvoje pro určité členy spolku, riziko úniku účetních informací, větší flexibilita

Vlastní kontrola, zodpovědnost a finanční stránka.

5. Jakou formou vedete účetnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoduché (na bázi příjmů a výdajů)2870 %70 %  
nevím, vede to firma717,5 %17,5 %  
podvojné (na bázi nákladů a výnosů)512,5 %12,5 %  

Graf

6. Proč jste se tak rozhodli? (vztahuje se k předchozí otázce č.5)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děláme to tak již desítky let

detailnější, strukturovanější a celkově propracovanější a standardizovaný pohled na hospodaření spolku (VH na akruální bázi, aktiva x pasiva) .atd.

Grantové řízení toto přikazuje

Je to pro nás jednodušší a srozumitelnější

jednoduší

kuli jednoduchosti

Nejdříve se nám to zdálo jednodušší, ale plánujeme přejít na účetnictví podvojné, ačkoliv ze zákona tu povinnost nemáme.

Nejsem si jist, jak je to přesně. Neřeším přímo já.

nemáme náklady a výnosy

Nerozumím účetnictví.

nevím, nerozhoduju o tom

Opet, evidujeme pouze par dokladu.

Pride nam to najjednoduchšie.

Protoze je to pro neznalce ucetnictvi snadneji uchopitelne.

Viz ot. 4. Nemáme výnosy.

z důvodů případné zastupitelnosti funkce hospodáře

Zákonná povinnost v době vysokých příjmů

Zase tolik operací na podvojné účetnictví nemáme, jednoduché bohatě stačí naší potřebě.

zkušenosti

7. Obrátili jste se někdy s dotazem na finanční úřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3177,5 %77,5 %  
ano, dostalo se mi dobré pomoci410 %10 %  
ano, dostalo se mi chvalitebné pomoci37,5 %7,5 %  
ano, dostalo se mi výborné pomoci12,5 %2,5 %  
ano, dostalo se mi nedostatečné pomoci12,5 %2,5 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s názorem, že je jedno, jak nějaký problém vyřešíte, protože finanční úřad spolky nekontroluje, případně, že na finančním úřadu problematice taky nerozumí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1947,5 %47,5 %  
párkrát již ano1845 %45 %  
často37,5 %7,5 %  

Graf

9. Na jaké problémy nejčastěji narážíte při správě spolku? (seřaďte od největšího problému po nejmenší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
právní nejistota v tom, co můžeme a co ne2.5251.049
získávání zdrojů financování1.8251.144
zpracování daňového přiznání2.850.928
nedostatek členů pro naši činnost2.81.21

Graf

10. Současnou právní úpravu spolků shledávate jako (vyberte vždy 1 ze dvou protikladů podle toho, s kterou variantou více souhlastíte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečnou (z hlediska obsahu)3075 %75 %  
srozumitelnou2562,5 %62,5 %  
přehlednou2152,5 %52,5 %  
nepřehlednou1947,5 %47,5 %  
nesrozumitelnou1537,5 %37,5 %  
nedostatečnou (z hlediska obsahu)1025 %25 %  

Graf

11. Jaký byl váš zdroj informací pro zjištění všech dopadů NOZ (nový občanský zákoník) na váš spolek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákony, vyhlášky, stránky ministerstva vnitra2767,5 %67,5 %  
přátelé, známí1845 %45 %  
internetové diskuse a články1640 %40 %  
odborná pomoc (právník)922,5 %22,5 %  
noviny a časopisy615 %15 %  
knižní publikace615 %15 %  
"nadřízený" spolek12,5 %2,5 %  
Konference 12,5 %2,5 %  
řeší kolegyně, která studuje právo12,5 %2,5 %  
přednášky12,5 %2,5 %  

Graf

12. Jak vnímáte přínosnost NOZ a jeho dopadu na činnost spolků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako "mnoho povyku pro nic"2972,5 %72,5 %  
jako první krok ke komplexní nové úpravě právní oblasti spolků922,5 %22,5 %  
jako výrazné zlepšení12,5 %2,5 %  
jako výrazné zhoršení12,5 %2,5 %  

Graf

13. V souvislosti se změnou názvu spolku (podle NOZ) jste zvolili/zvolíte možnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
název změníme prostřednictvím elektronického podání1640 %40 %  
název spolku neměníme na základě §3042 NOZ (to znamená, z důvodu dlouhodobé historie spolku a předpokladu nezaměnitelnosti právní formy vyplývající z našeho názvu)1332,5 %32,5 %  
zvolíme podání poštou1127,5 %27,5 %  

Graf

14. Uvažovali jste o zřízení datové schránky pro spolek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2767,5 %67,5 %  
ano, ale nezaložili jsme ji717,5 %17,5 %  
ano, založili jsme ji615 %15 %  

Graf

15. Proč jste se tak rozhodli? (vztahuje se k předchozí otázce č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byrokracie.

Členové jsou počítačově negramotní. Nechceme věci komplikovat. Jde nám hlavně o to, abychom se potkali a pokecali.

je to kničemu

Jelikož to na sebe váže další povinnosti, kterým se chceme vyhnout a pro naší činnost je DS zcela k ničemu.

Konzervativní postoje

Nebylo by to pro nás smysluplné.

Není třeba.

Nepočuli sme o tom.

nepotřebujeme

Nevidíme důvod

Spolek je plátce DPH = povinnost mít datovou schránku :), efektivnější komunikace se státní správou

Vzhledem k novým pravidlům pro podávání žádostí o dotace, ke které se vztahuje povinnost mít datovou schránku.

Z důvodu EU projektů a podmínky v žádosti o udělení dotace

Zatím nebyla potřeba tuto problematiku řešit.

zbytečnost

změna předsedy a problém s doručováním na jeho bydliště i adresu trvalého pobytu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. kolik členů má vaše sdružení?

2. Jakou činností se váš spolek primárně zabývá?

3. Jaký způsob jste zvolili pro vedení účetnictví?

5. Jakou formou vedete účetnictví?

7. Obrátili jste se někdy s dotazem na finanční úřad?

8. Setkali jste se někdy s názorem, že je jedno, jak nějaký problém vyřešíte, protože finanční úřad spolky nekontroluje, případně, že na finančním úřadu problematice taky nerozumí?

9. Na jaké problémy nejčastěji narážíte při správě spolku? (seřaďte od největšího problému po nejmenší)

10. Současnou právní úpravu spolků shledávate jako (vyberte vždy 1 ze dvou protikladů podle toho, s kterou variantou více souhlastíte):

11. Jaký byl váš zdroj informací pro zjištění všech dopadů NOZ (nový občanský zákoník) na váš spolek?

12. Jak vnímáte přínosnost NOZ a jeho dopadu na činnost spolků?

13. V souvislosti se změnou názvu spolku (podle NOZ) jste zvolili/zvolíte možnost

14. Uvažovali jste o zřízení datové schránky pro spolek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. kolik členů má vaše sdružení?

2. Jakou činností se váš spolek primárně zabývá?

3. Jaký způsob jste zvolili pro vedení účetnictví?

5. Jakou formou vedete účetnictví?

7. Obrátili jste se někdy s dotazem na finanční úřad?

8. Setkali jste se někdy s názorem, že je jedno, jak nějaký problém vyřešíte, protože finanční úřad spolky nekontroluje, případně, že na finančním úřadu problematice taky nerozumí?

9. Na jaké problémy nejčastěji narážíte při správě spolku? (seřaďte od největšího problému po nejmenší)

10. Současnou právní úpravu spolků shledávate jako (vyberte vždy 1 ze dvou protikladů podle toho, s kterou variantou více souhlastíte):

11. Jaký byl váš zdroj informací pro zjištění všech dopadů NOZ (nový občanský zákoník) na váš spolek?

12. Jak vnímáte přínosnost NOZ a jeho dopadu na činnost spolků?

13. V souvislosti se změnou názvu spolku (podle NOZ) jste zvolili/zvolíte možnost

14. Uvažovali jste o zřízení datové schránky pro spolek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Javůrková, I.Správa spolků (občanských sdružení) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sprava-spolku-obcanskych-sdr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.