Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Jedličková
Šetření:01. 03. 2013 - 08. 03. 2013
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):31 / 31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku, který mi poslouží k vypracování absolventské práce. Téma mé absolventské práce je: Specifické poruchy učení a chování.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jestli je veřejnost v této době dostatečně informována o specifických poruchách učení a chování.

Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená zkratka SPUCH či SVPU, SVPŠD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6145,86 %45,86 %  
ano4735,34 %35,34 %  
nevím2518,8 %18,8 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení a chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano u kamarádů, známých8060,15 %60,15 %  
Ano v rodině2619,55 %19,55 %  
Ne nesetkal/a1914,29 %14,29 %  
Nevím86,02 %6,02 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7354,89 %54,89 %  
nevím2015,04 %15,04 %  
spíše souhlasím1914,29 %14,29 %  
nesouhlasím1410,53 %10,53 %  
souhlasím75,26 %5,26 %  

Graf

4. Se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dyslexie11989,47 %89,47 %  
Dysgrafie9974,44 %74,44 %  
Dyskalkulie4130,83 %30,83 %  
Dysortografie3022,56 %22,56 %  
s žádnou96,77 %6,77 %  

Graf

5. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha čtení8664,66 %64,66 %  
specifická porucha pravopisu3828,57 %28,57 %  
specifická porucha grafického projevu43,01 %3,01 %  
nevím32,26 %2,26 %  
specifická porucha matematických schopností21,5 %1,5 %  

Graf

6. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha grafického projevu6649,62 %49,62 %  
specifická porucha pravopisu4735,34 %35,34 %  
specifická porucha čtení1410,53 %10,53 %  
nevím43,01 %3,01 %  
specifická porucha matematických schopností21,5 %1,5 %  

Graf

7. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSORTOGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha pravopisu4634,59 %34,59 %  
specifická porucha grafického projevu3828,57 %28,57 %  
nevím3224,06 %24,06 %  
specifická porucha čtění96,77 %6,77 %  
specifická porucha matematických schopností86,02 %6,02 %  

Graf

8. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSKALKULIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha matematických schopností12190,98 %90,98 %  
nevím96,77 %6,77 %  
specifická porucha čtení10,75 %0,75 %  
specifická porucha grafického projevu10,75 %0,75 %  
specifická porucha pravopisu10,75 %0,75 %  

Graf

9. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neschopnost naučit se číst běžnými metodami, problémy s rychlostí, správností a porozuměním čtění7556,39 %56,39 %  
problémy s diakritikou, zaměňuje tvarová písmena, komolí slova, spojuje slova dohromady, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, nerozlišuje sykavky, nezvládá diktáty3929,32 %29,32 %  
problémy s úpravou písemného projevu, problémy s proporcí písmen a osvojováním jednotlivých písmen, obrácený sklon písma, neobratné, vytlačené písmo na několik stran129,02 %9,02 %  
nevím64,51 %4,51 %  
neorientuje se na číselné ose, problémy s řešením slovních úloh10,75 %0,75 %  

Graf

10. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy s úpravou písemného projevu, problémy s proporcí písmen a osvojováním jednotlivých písmen, obrácený sklon písma, neobratné, vytlačené písmo na několik stran8362,41 %62,41 %  
problémy s diakritikou, zaměňuje tvarová písmena, komolí slova, spojuje slova dohromady, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, nerozlišuje sykavky, nezvládá diktáty2518,8 %18,8 %  
nevím129,02 %9,02 %  
neschopnost naučit se číst běžnými metodami, problémy s rychlostí, správností a porozuměním čtění118,27 %8,27 %  
neorientuje se na číselné ose, problémy s řešením slovních úloh21,5 %1,5 %  

Graf

11. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy s diakritikou, zaměňuje tvarová písmena, komolí slova, spojuje slova dohromady, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, nerozlišuje sykavky, nezvládá diktáty5440,6 %40,6 %  
nevím4130,83 %30,83 %  
problémy s úpravou písemného projevu, problémy s proporcí písmen a osvojováním jednotlivých písmen, obrácený sklon písma, neobratné, vytlačené písmo na několik stran1914,29 %14,29 %  
neschopnost naučit se číst běžnými metodami, problémy s rychlostí, správností a porozuměním čtění1410,53 %10,53 %  
neorientuje se na číselné ose, problémy s řešením slovních úloh53,76 %3,76 %  

Graf

12. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSKALKULIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neorientuje se na číselné ose, problémy s řešením slovních úloh10679,7 %79,7 %  
nevím1914,29 %14,29 %  
neschopnost naučit se číst běžnými metodami, problémy s rychlostí, správností a porozuměním čtění43,01 %3,01 %  
problémy s úpravou písemného projevu, problémy s proporcí písmen a osvojováním jednotlivých písmen, obrácený sklon písma, neobratné, vytlačené písmo na několik stran32,26 %2,26 %  
problémy s diakritikou, zaměňuje tvarová písmena, komolí slova, spojuje slova dohromady, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, nerozlišuje sykavky, nezvládá diktáty10,75 %0,75 %  

Graf

13. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSMUZIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha vnímání rytmu a hudby8463,16 %63,16 %  
nevím4533,83 %33,83 %  
specifická porucha obratnosti32,26 %2,26 %  
specifická porucha kresby10,75 %0,75 %  

Graf

14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6246,62 %46,62 %  
specifická porucha kresby4332,33 %32,33 %  
specifická porucha obratnosti2317,29 %17,29 %  
specifická porucha vnímání rytmu a hudby53,76 %3,76 %  

Graf

15. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPRAXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6145,86 %45,86 %  
specifická porucha obratnosti5742,86 %42,86 %  
specifická porucha kresby139,77 %9,77 %  
specifická porucha vnímání rytmu a hudby21,5 %1,5 %  

Graf

16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerozlišuje tóny, nepamatuje si melodii, výšku a délku tónu9168,42 %68,42 %  
nevím4130,83 %30,83 %  
nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy10,75 %0,75 %  

Graf

17. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPINXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy6045,11 %45,11 %  
nevím5944,36 %44,36 %  
problémy se složitějšími úkony139,77 %9,77 %  
nerozlišuje tóny, nepamatuje si melodii, výšku a délku tónu10,75 %0,75 %  

Graf

18. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy se složitějšími úkony6951,88 %51,88 %  
nevím5339,85 %39,85 %  
nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy107,52 %7,52 %  
nerozlišuje tóny, nepamatuje si melodii, výšku a délku tónu10,75 %0,75 %  

Graf

19. Myslíte si, že lze specifické poruchy učení mírnit farmaky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8261,65 %61,65 %  
nevím4634,59 %34,59 %  
ano53,76 %3,76 %  

Graf

20. Je podle vás NUTNÉ, aby dítě se specifickými poruchami učení mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše asistent pedagoga4735,34 %35,34 %  
ano lepší je kombinace obou (asistent pedagoga i osobní asistent)2720,3 %20,3 %  
spíše osobní asistent2317,29 %17,29 %  
taková možnost neexistuje1813,53 %13,53 %  
nevím1712,78 %12,78 %  
spíše osobní asistent10,75 %0,75 %  

Graf

21. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do základní, střední školy ve spolupráci s PPP5239,1 %39,1 %  
do běžné školy4936,84 %36,84 %  
nevím někde bych se raději poradil/a3929,32 %29,32 %  
zvolila bych individuální (domácí) vzdělávání podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu)1813,53 %13,53 %  
do praktické školy75,26 %5,26 %  
nevím někde bych se raději poradil/a10,75 %0,75 %  

Graf

22. Zkratka ADHD je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou7354,89 %54,89 %  
nevím4433,08 %33,08 %  
hyperaktivita118,27 %8,27 %  
porucha pozornosti53,76 %3,76 %  

Graf

23. Je podle Vás NUTNÉ, aby dítě s diagnostikovaným syndromem ADHD mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4836,09 %36,09 %  
spíše asistent pedagoga3123,31 %23,31 %  
spíše osobní asistent2418,05 %18,05 %  
ano lepší je kombinace obou (asistent pedagoga i osobní asistent)1914,29 %14,29 %  
taková možnost neexistuje118,27 %8,27 %  

Graf

24. Myslíte si, že je možné zcela vyléčit dítě se syndromem ADHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6347,37 %47,37 %  
nevím6045,11 %45,11 %  
ano107,52 %7,52 %  

Graf

25. Lze podle Vás u dětí mírnit průběh syndromu ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano léčbou u psychologů či v pedagogicko- psychologických poradnách7254,14 %54,14 %  
ano výchovou4634,59 %34,59 %  
nevím3627,07 %27,07 %  
Ano farmaky3123,31 %23,31 %  
nedá se ničím mírnit43,01 %3,01 %  

Graf

26. Myslíte si, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením do kolektivu než jiné děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5339,85 %39,85 %  
spíše nesouhlasím3324,81 %24,81 %  
souhlasím2720,3 %20,3 %  
nevím139,77 %9,77 %  
nesouhlasím75,26 %5,26 %  

Graf

27. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, někde bych se raději poradila4735,34 %35,34 %  
do základní nebo střední školy ve spolupráci s PPP4231,58 %31,58 %  
do běžné školy3929,32 %29,32 %  
do základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování na Zlíchově2821,05 %21,05 %  
do speciální školy2720,3 %20,3 %  
zvolil/a bych individuální (domácí) vzdělávání podle IVP (individuálního vzdělávacího programu)107,52 %7,52 %  

Graf

28. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10276,69 %76,69 %  
Muž3123,31 %23,31 %  

Graf

29. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let9369,92 %69,92 %  
Méně než 20 let1511,28 %11,28 %  
41 s více let1410,53 %10,53 %  
31-40 let118,27 %8,27 %  

Graf

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7254,14 %54,14 %  
Vysokoškolské3224,06 %24,06 %  
Vyšší odborné118,27 %8,27 %  
Středoškolské bez maturity96,77 %6,77 %  
Základní96,77 %6,77 %  

Graf

31. Místo vašeho aktuálního bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3627,07 %27,07 %  
Plzeňský kraj3022,56 %22,56 %  
Moravskoslezský kraj118,27 %8,27 %  
Jihomoravský kraj107,52 %7,52 %  
Středočeský kraj96,77 %6,77 %  
Jihočeský kraj96,77 %6,77 %  
Zlínský kraj75,26 %5,26 %  
Olomoucký kraj53,76 %3,76 %  
Vysočina53,76 %3,76 %  
Liberecký kraj32,26 %2,26 %  
Pardubický kraj32,26 %2,26 %  
Ústecký kraj21,5 %1,5 %  
Královéhradecký kraj21,5 %1,5 %  
Karlovarský kraj10,75 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

 • odpověď neschopnost naučit se číst běžnými metodami, problémy s rychlostí, správností a porozuměním čtění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy s diakritikou, zaměňuje tvarová písmena, komolí slova, spojuje slova dohromady, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, nerozlišuje sykavky, nezvládá diktáty na otázku 11. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

11. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

 • odpověď nevím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSGRAFIE?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSORTOGRAFIE?

13. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSMUZIE?

 • odpověď specifická porucha vnímání rytmu a hudby:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická porucha kresby na otázku 14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

 • odpověď nevím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?

15. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPRAXIE?

 • odpověď nevím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSMUZIE?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?
 • odpověď specifická porucha obratnosti:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická porucha kresby na otázku 14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

17. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPINXIE?

 • odpověď nevím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?
 • odpověď nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická porucha kresby na otázku 14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

18. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

 • odpověď nevím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?
 • odpověď problémy se složitějšími úkony:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízká úroveň kresby, problémy s pochopením perspektivy na otázku 17. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPINXIE?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická porucha obratnosti na otázku 15. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPRAXIE?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi specifická porucha kresby na otázku 14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

21. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami učení?

 • odpověď do základní, střední školy ve spolupráci s PPP:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování na Zlíchově na otázku 27. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami chování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená zkratka SPUCH či SVPU, SVPŠD?

2. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení a chování?

3. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

4. Se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

5. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

6. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

7. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSORTOGRAFIE?

8. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSKALKULIE?

9. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

10. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSGRAFIE?

11. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

12. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSKALKULIE?

13. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSMUZIE?

14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

15. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPRAXIE?

16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?

17. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPINXIE?

18. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

19. Myslíte si, že lze specifické poruchy učení mírnit farmaky?

20. Je podle vás NUTNÉ, aby dítě se specifickými poruchami učení mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

21. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami učení?

22. Zkratka ADHD je:

23. Je podle Vás NUTNÉ, aby dítě s diagnostikovaným syndromem ADHD mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

24. Myslíte si, že je možné zcela vyléčit dítě se syndromem ADHD?

25. Lze podle Vás u dětí mírnit průběh syndromu ADHD?

26. Myslíte si, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením do kolektivu než jiné děti?

27. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami chování?

28. Jste:

29. Kolik Vám je let?

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

31. Místo vašeho aktuálního bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená zkratka SPUCH či SVPU, SVPŠD?

2. Setkal/a jste se někdy s dítětem, které má specifické poruchy učení a chování?

3. Souhlasíte s tím, že veřejnost dostává dostatek informací o specifických poruchách učení a chování?

4. Se kterými specifickými poruchami jste se setkal/a osobně?

5. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSLEXIE?

6. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSGRAFIE?

7. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSORTOGRAFIE?

8. Věděl/a byste, k jaké definici patří pojem DYSKALKULIE?

9. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSLEXIE?

10. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSGRAFIE?

11. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSORTOGRAFIE?

12. Věděl/a byste, jaké projevy patří k pojmu DYSKALKULIE?

13. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSMUZIE?

14. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPINXIE?

15. Věděl/a byste, k jaké definici patří DYSPRAXIE?

16. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSMUZIE?

17. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPINXIE?

18. Věděl/a byste, k jakým projevům patří pojem DYSPRAXIE?

19. Myslíte si, že lze specifické poruchy učení mírnit farmaky?

20. Je podle vás NUTNÉ, aby dítě se specifickými poruchami učení mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

21. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami učení?

22. Zkratka ADHD je:

23. Je podle Vás NUTNÉ, aby dítě s diagnostikovaným syndromem ADHD mělo přiřazeného osobního asistenta či byl ve třídě asistent pedagoga během pobytu v mateřské, základní či střední škole?

24. Myslíte si, že je možné zcela vyléčit dítě se syndromem ADHD?

25. Lze podle Vás u dětí mírnit průběh syndromu ADHD?

26. Myslíte si, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají větší obtíže se zapojením do kolektivu než jiné děti?

27. Do jaké školy byste přihlásil/a dítě se specifickými poruchami chování?

28. Jste:

29. Kolik Vám je let?

30. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

31. Místo vašeho aktuálního bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jedličková, M.Specifické poruchy učení a chování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spu-ch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.