Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metody výuky cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

Metody výuky cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Andršová
Šetření:02. 02. 2016 - 16. 02. 2016
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, SŠ a odborných učiliští.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-50150 %50 %  
do 30150 %50 %  

Graf

2. Uveďte délku Vaší pedagogické praxe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 a více let150 %50 %  
3-7 let150 %50 %  

Graf

3. Jaké je Vaše pedagogické vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské pedagogické vzdělání2100 %100 %  

Graf

4. Jakým způsobem jste v průběhu Vaší pedagogické praxe, seznamováni s problematikou specifických poruch učení u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formou kurzu150 %50 %  
prostřednictvím školního výchovného poradce150 %50 %  

Graf

5. Na jakém stupni školy pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola2100 %100 %  

Graf

6. Kolik žáků máte průměrně ve skupině při výuce cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20150 %50 %  
16150 %50 %  

Graf

7. Kolik žáků se specifickou poruchu učení, vyučujete cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5150 %50 %  
3150 %50 %  

Graf

8. Jaký jazyk vyučujete žáky s SPU? (Lze uvést více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruský jazyk150 %50 %  
anglický jazyk150 %50 %  

Graf

9. Jakou formou jsou na Vaší škole vzděláváni žáci s SPU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální integrace (v běžné třídě ve škole)2100 %100 %  

Graf

10. Jaké metody výuky cizích jazyků využíváte při vzdělávání žáků s SPU ? (Lze uvést více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písničky, básničky150 %50 %  
práce se slovíčky150 %50 %  

Graf

11. Jaké alternativní metody při výuce cizích jazyků používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projektové vyučování150 %50 %  
TPR - podívej se, zakryj, napiš a zkontroluj150 %50 %  

Graf

12. Používáte při výuce cizího jazyka interaktivní pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
data projektory150 %50 %  
interaktivní tabule150 %50 %  

Graf

13. Jakou formou prověřujete získané znalosti u žáků s SPU?(Lze uvést více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doplňování jevů do předtištěného textu150 %50 %  
písemnými pracemi150 %50 %  

Graf

14. Podílíte se jako učitel cizího jazyka na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

15. Jaké zásady v rámci individuálního vzdělávacího plánu nejčastěji u žáků s SPU uplatňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ocenění i drobných úspěchů150 %50 %  
tolerantněji hodnotíte specifické chyby150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Andršová , D.Metody výuky cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://spu-vyuky-cizich-jazyku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.