Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Petáková
Šetření:06. 02. 2015 - 13. 02. 2015
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká obchodní korporace - a to konkrétně společnosti s ručením omezeným. Zabývá se zejména datem 1.1. 2014 - tzn. vstupem do kompetence ZOK. (Základní kapitál není již 200.000 Kč, ale pouhá 1 Kč apod.)

Dotazník je určen pro laickou i odbornou veřejnost. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1765,38 %65,38 %  
žena934,62 %34,62 %  

Graf

2. Do jakého věkového rozmezí spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-50934,62 %34,62 %  
18-26830,77 %30,77 %  
27-39519,23 %19,23 %  
51-60311,54 %11,54 %  
mladší 1813,85 %3,85 %  

Graf

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1142,31 %42,31 %  
vysokoškolské830,77 %30,77 %  
vyšší odborné311,54 %11,54 %  
základní311,54 %11,54 %  
středoškolské s výučním listem13,85 %3,85 %  

Graf

4. Máte zájem podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1765,38 %65,38 %  
ne934,62 %34,62 %  

Graf

5. Znáte někoho ve svém okolí, kdo podniká prostřednictvím s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2180,77 %80,77 %  
ne519,23 %19,23 %  

Graf

6. Jaká z uvedených obchodních společností vás nejvíce láká k podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s ručením omezeným2076,92 %76,92 %  
akciová společnost519,23 %19,23 %  
komanditní společnost13,85 %3,85 %  

Graf

7. Slyšeli jste o tom, že od 1. 1. 2014 se s.r.o. řídí dle NOZ (nového občanského zákoníku) a ZOK (zákonu o obchodních korporacích)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2284,62 %84,62 %  
ne415,38 %15,38 %  

Graf

8. Z uvedených zásadních změn označte tu, s kterou jste obeznámeni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimální výše základního kapitálu 1 Kč2180,77 %80,77 %  
přísnější pravidla smlouvy o výkonu funkce jednatele934,62 %34,62 %  
jednání s péčí řádného hospodáře830,77 %30,77 %  
další, popř. jiné623,08 %23,08 %  
konec zákazu řetězení623,08 %23,08 %  
pravidlo podnikatelského úsudku519,23 %19,23 %  
různé druhy a množství podílů311,54 %11,54 %  

Graf

9. Jak vám připadá nově zavedený základní kapitál 1 Kč oproti částce 200.000 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic se nezmění – tzn. výše základního kapitálu je jen fiktivní částkou1142,31 %42,31 %  
změna k lepšímu – např. zpřístupní se podnikání pro větší skupinu obyvatel830,77 %30,77 %  
změna k horšímu – např. více společností bude založeno a následně budou krachovat726,92 %26,92 %  

Graf

10. Jaký máte názor na konec zákazu řetězení? (tzn. v nynější s.r.o. může být více než 50 společníků a jedna fyzická osoba může být společníkem více než 3 s.r.o.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna spíše k lepšímu1661,54 %61,54 %  
změna spíše k horšímu1038,46 %38,46 %  

Graf

11. Přijde vám jako motivační tah nezaplacení výkonu funkce jednatele, pokud není uzavřena smlouva o výkonu funkce jednatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, přijde mi to jako dobrý motivační tah1557,69 %57,69 %  
ne, nepřijde mi to jako dobrý motivační tah1142,31 %42,31 %  

Graf

12. Souhlasíte s nově zavedeným pravidlem podnikatelského úsudku do stávající úpravy? (zahrnuje soubor kroků, které musí být přijaty, pokud je přijato rozhodnutí podnikat)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím1661,54 %61,54 %  
ne, nesouhlasím1038,46 %38,46 %  

Graf

13. Jste toho názoru, že jednatel s.r.o. musí jednat s péčí řádného hospodáře? (tzn. vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě musí26100 %100 %  

Graf

14. Jaký máte názor na uvolnění podílů v s.r.o.? (může jich být více či různé druhy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijde mi to jako správná změna2180,77 %80,77 %  
nepřijde mi to jako správná změna519,23 %19,23 %  

Graf

15. Jaký máte celkový dojem na změny ohledně s.r.o. v ZOK (v nové úpravě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změny hodnotím kladně1453,85 %53,85 %  
jiné934,62 %34,62 %  
změny hodnotím záporně311,54 %11,54 %  

Graf

16. Máte nějaký dodatek či připomínku k jakékoli otázce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u některých otázek chybí volba "nevím", ne všemu z této oblasti rozumím, tak jsem byl nucen střílet od boku...120 %3,85 %  
U otázek 10. až 15. by měla být možnost "Nevím, co to znamená", těžko se volí ano nebo ne, pokud není respondent srozuměn s tím, na co se otázka ptá a nemohl si na to udělat názor120 %3,85 %  
nepořádek z hlediska zákonodárců120 %3,85 %  
slyšel jsem dost kritiky na výši zákl.kapitálu - jen 1 Kč120 %3,85 %  
giaroheg.jg.irgergnilfyuvkjtlierupfdnvyrojfalgieorgjietteuzpejsgsůfgkltjolguotyljnsfgsurgieůoogohiergesriůghgohslfffffserioůjsgjůoetizhjsioůtehjgydkb120 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petáková, A.Společnost s ručením omezeným (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.