Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šrotovné

Šrotovné

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lumír Sekula
Šetření:07. 04. 2010 - 07. 04. 2010
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku pro potřeby semestrální práce. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3274,42 %76,19 %  
muž1125,58 %26,19 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let3069,77 %71,43 %  
do 25 let1125,58 %26,19 %  
nad 50 let12,33 %2,38 %  
36 - 50 let12,33 %2,38 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2762,79 %64,29 %  
vysokoškolské1330,23 %30,95 %  
středoškolské36,98 %7,14 %  

Graf

4. Jste vlastníkem osobního automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vlastním auto jako fyzická osoba2558,14 %59,52 %  
ne1841,86 %42,86 %  

Graf

5. Jaké je stáří vašeho vozu? (Pokud vlastníte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 10 let1038,46 %23,81 %  
5 - 10 let1038,46 %23,81 %  
do 5 let623,08 %14,29 %  

Graf

6. Uvažujete v období do 1 roku o koupi nového auta (v ceně do 500 000 Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2967,44 %69,05 %  
nejsem rozhodnut920,93 %21,43 %  
ano511,63 %11,9 %  

Graf

7. Myslíte si, že navrhovaná cena šrotovného (30 000 Kč) za auto starší 10 let je odpovídající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2046,51 %47,62 %  
ne, měla by být nižší1637,21 %38,1 %  
ne, měla by být vyšší716,28 %16,67 %  

Graf

8. Využil byste možnost šrotovného v případě jeho zavedení v ČR v případě, že byste vlastnil vůz splňující tyto podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2046,51 %47,62 %  
určitě ano920,93 %21,43 %  
nejsem rozhodnut818,6 %19,05 %  
spíše ne49,3 %9,52 %  
určitě ne24,65 %4,76 %  

Graf

9. Jaký dopad by podle vás mělo zavedení šrotovného v ČR na ekonomiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příznivý, ale pouze nepatrně1534,88 %35,71 %  
mírně nepříznivý1125,58 %26,19 %  
nedokážu odhadnout920,93 %21,43 %  
velmi nepříznivý818,6 %19,05 %  

Graf

10. Jaký dopad by podle vás mělo zavedení šrotovného v ČR na ekologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příznivý, ale pouze nepatrně2455,81 %57,14 %  
mírně nepříznivý716,28 %16,67 %  
nedokážu odhadnout511,63 %11,9 %  
velmi příznivý511,63 %11,9 %  
velmi nepříznivý24,65 %4,76 %  

Graf

11. Považujete zavedení šrotovného za navrhovaných podmínek v ČR za dobrý nápad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2251,16 %52,38 %  
ano, s mírnými výhradami1637,21 %38,1 %  
ano511,63 %11,9 %  

Graf

12. Jaké důsledky by se podle vás projevily v ČR po zavedení šrotovného? (Můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení prodeje nových vozů2865,12 %66,67 %  
zadlužení lidí, kteří využili možnost šrotovného2455,81 %57,14 %  
zvýšení produkce domácích automobilek1637,21 %38,1 %  
snížení poptávky po ojetých vozech1534,88 %35,71 %  
zvýšení výkonnosti ostatních odvětví průmyslu716,28 %16,67 %  
zvýšení poptávky po ojetých vozech511,63 %11,9 %  
snížení prodeje nových vozů12,33 %2,38 %  
ani jedna možnost z nabízených12,33 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sekula, L.Šrotovné (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srotovne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.