Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnanání českých, britských a amerických univerzit

Srovnanání českých, britských a amerických univerzit

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pflegerova
Šetření:15. 03. 2011 - 23. 03. 2011
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Srovnání českých, britských a amerických univerzit."

Tento dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklady k mé diplomové práci.

Moc Vám děkuji za vyplnění a Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. 1.       Které vysoké školy jsou podle Vás prestižnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stání3081,08 %81,08 %  
Soukromé718,92 %18,92 %  

Graf

2. 2.       Na co je/ byla Vaše vysoká škola hlavně zaměřena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na teorii2670,27 %70,27 %  
Na praxi1129,73 %29,73 %  

Graf

3. 3.       Na co by podle Vás mělo být studium na vysoké škole více zaměřeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na praxi3491,89 %91,89 %  
Na teorii38,11 %8,11 %  

Graf

4. 4.       Jste/byl jste spokojen(a) s úrovní vyučování cizích jazyků na Vaší vysoké škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2259,46 %59,46 %  
ano1540,54 %40,54 %  

Graf

5. 5.       Máte/měl(a) jste povinně více než jeden cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2259,46 %59,46 %  
ne1540,54 %40,54 %  

Graf

6. 6.       Myslíte si, že je důležité, aby vysoké školy kladly velký důraz na výuku cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3491,89 %91,89 %  
ne38,11 %8,11 %  

Graf

7. 7.       Platíte/platil(a) jste na Vaší vysoké škole školné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2772,97 %72,97 %  
ano1027,03 %27,03 %  

Graf

8. 8.       Myslíte si, že výše školného na Vaší vysoké škole je/byla adekvátní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %29,73 %  
ano1150 %29,73 %  

Graf

9. 9.       Ovlivňovala Vás výše školného při výběru vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2156,76 %56,76 %  
ano1643,24 %43,24 %  

Graf

10. 10.   Myslíte si, že budete pracovat v oboru, který studujete? /pracujete v oboru, který jste vystudoval(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3286,49 %86,49 %  
ne513,51 %13,51 %  

Graf

11. 11.   Myslíte si, že studujete/studoval(a) jste na prestižní vysoké škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2054,05 %54,05 %  
ne1745,95 %45,95 %  

Graf

12. 12.   Jaká je podle Vás vysoká škola, kterou studujete/jste studovala(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těžká2259,46 %59,46 %  
Lehká1540,54 %40,54 %  

Graf

13. 13.   Souhlasíte s tím, že Vám studium na vysoké škole přinese/přineslo výrazně lepší uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2772,97 %72,97 %  
ne1027,03 %27,03 %  

Graf

14. 14.   Pracujete/pracoval(a) jste během Vašich studií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2875,68 %75,68 %  
ne924,32 %24,32 %  

Graf

15. 15.   Máte/měl(a) jste problém s financování Vašich vysokoškolských studií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2362,16 %62,16 %  
ano1437,84 %37,84 %  

Graf

16. 16.   Dojíždíte nebo bydlíte v místě Vaší vysoké školy, popřípadě jste/byl(a) jste ubytován(a) na vysokoškolské koleji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím v místě vysoké školy1437,84 %37,84 %  
Sdílím s ostatními studenty byt1232,43 %32,43 %  
Dojíždím616,22 %16,22 %  
Bydlím na vysokoškolské koleji410,81 %10,81 %  
Sdílím s ostatními studenty byt12,7 %2,7 %  

Graf

17. 17.   Ovlivňovala poloha vysoké školy Vaši volbu při rozhodování o výběru vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2362,16 %62,16 %  
ne1437,84 %37,84 %  

Graf

18. 18.   Jaká je/byla podle Vás úroveň vyučujících na Vaší vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující2978,38 %78,38 %  
Nedostačující821,62 %21,62 %  

Graf

19. 19.   Jaké je podle Vás vybavení učeben/laboratoří Vaší vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující3081,08 %81,08 %  
Nedostačující718,92 %18,92 %  

Graf

20. 20.   Co vás motivovalo ke studiu na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší uplatnění na trhu práce a vyšší plat2156,76 %56,76 %  
Rozšíření znalostí v konkrétním oboru1027,03 %27,03 %  
Získání titulu513,51 %13,51 %  
Nechtělo se mi ještě pracovat12,7 %2,7 %  

Graf

21. 21.   Zúčastnil(a) jste se někdy stáže nebo výměnného studijního pobytu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2567,57 %67,57 %  
ano1232,43 %32,43 %  

Graf

22. 22.   Projekty (seminární práce, atd.) zadávané vysokou školou jsou/byly zadávány k vypracování ve skupinách či individuálně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuálně2156,76 %56,76 %  
Ve skupinách1643,24 %43,24 %  

Graf

23. 23.   Jsou/byly na Vaší vysoké škole studentské organizace, popř. jste/byl(a) jste jejich členem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nejsem/nebyl(a) jsem členem2567,57 %67,57 %  
Ano, jsem/byl(a) jsem členem924,32 %24,32 %  
Ne, žadné větší studentské organizace nebyly38,11 %8,11 %  

Graf

24. 24.   Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2362,16 %62,16 %  
Muž1437,84 %37,84 %  

Graf

25. 25.   Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student vysoké školy3594,59 %94,59 %  
Absolvent vysoké školy25,41 %5,41 %  

Graf

26. 26.   Vysoká škola, kterou studujete/studoval(a) jste je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní3491,89 %91,89 %  
Soukromá38,11 %8,11 %  

Graf

27. 27.   Jakého nejvyššího stupně vzdělání na vysoké škole jste dosáhl(a) nebo který právě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářský2670,27 %70,27 %  
Magisterský1027,03 %27,03 %  
Doktorandský12,7 %2,7 %  

Graf

28. 28.   Jaký obor studujete/studoval(a) jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický1643,24 %43,24 %  
Humanitní1027,03 %27,03 %  
Přírodovědecký616,22 %16,22 %  
Jiný38,11 %8,11 %  
Technický25,41 %5,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pflegerova, H.Srovnanání českých, britských a amerických univerzit (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://srovnanani-ceskych-britskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.