Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnání běžné a waldorfské MŠ

Srovnání běžné a waldorfské MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Strejcová
Šetření:09. 03. 2019 - 12. 03. 2019
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):22 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás touto cestou oslovila a zároveň poprosila, pokud by bylo možné, o vyplnění online dotazníku, který se týká rozdílnosti waldorfských a běžných MŠ. Dotazník je určen pro učitelky a asistenty pedagoga waldorfské i běžné MŠ. Předem děkuji za jakoukoli Vaší odezvu.

Odpovědi respondentů

1. Muž nebo žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1100 %100 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-241100 %100 %  

Graf

3. Typ MŠ, ve které pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
waldorfská1100 %100 %  

Graf

4. Myslíte si, že větší váhu má v dnešní společnosti podle Vás role:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alternativního školství1100 %100 %  

Graf

5. 5 Uveďte důvody (jen slova), proč jste si vybral/a tento typ MŠ pro svou práci:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivity této mš, její principy, vnitřní i venkovní prostředí

6. Která MŠ, má podle Vás lepší didaktické pomůcky pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
waldrofská1100 %100 %  

Graf

7. Z převážně jakých materiálů se ve Vaší MŠ nacházejí didaktické pomůcky a hračky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodních materiálů1100 %100 %  

Graf

8. Z jakých materiálů dítě hračky upřednostňuje a hraje si s nimi nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z přírodních1100 %100 %  

Graf

9. Používáte při výuce moderní didaktické prostředky? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne nepoužíváme nic jako interaktivní tabuli nebo televizi

10. Jak moc velký prostor podle Vás dáváte dětem na jejich individuální a svobodný rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100%1100 %100 %  

Graf

11. Myslíte si, že hra je základní potřebou dítěte v předškolním věku? Pokud ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, je to v podstatě jejich práce

12. Která činnost v mateřské škole má podle Vás pro děti větší význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volná hra1100 %100 %  

Graf

13. Kolik času je denně věnováno ve Vaší třídě volným hrám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny1100 %100 %  

Graf

14. Věnujete se dětem při jejich volné hře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1100 %100 %  

Graf

15. Užíváte během výuky i náboženské motivy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

16. Dle Vašeho názoru je výchova ve Vaší MŠ oproti MŠ waldorfské/běžné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdílná v mnoha směrech1100 %100 %  

Graf

17. Zaznamenali jste v poslední době nárůst nebo pokles v počtu podávaných přihlášek do Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nárust1100 %100 %  

Graf

18. Myslíte si, že rodiče dětí znají většinu principů Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano znají1100 %100 %  

Graf

19. Jaké principy/zásady jsou podle Vás pro rodiče důležité, aby se rozhodli dát dítě do Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

prostředí, pomůcky a hračky, aktivity a akce

20. Jak moc spolupracují rodiče při školních aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně dost1100 %100 %  

Graf

21. Co si myslíte o blízké spolupráci rodičů s učitelem či s MŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je jen ke prospěchu

22. Pokud chcete můžete se zde rozepsat o svých didaktických pomůckách a hračkách, o svobodě dítěte ve vaší MŠ a nebo o informovanosti rodičů o Vašich principech MŠ.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Strejcová, I.Srovnání běžné a waldorfské MŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://srovnani-bezne-a-waldorfske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.