Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnání efektivnosti agentur práce a úřadů práce

Srovnání efektivnosti agentur práce a úřadů práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Pechmannová
Šetření:08. 04. 2010 - 17. 04. 2010
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je posoudit, která zprostředkovatelská instituce (agentura práce/úřad práce)je více vyhledávána a která z nich poskytuje službu zprostředkování efektivněji(rychleji,bez zbytečných předchozích špatných nabídek, bez plýtvání veřejnými zdroji).

Výsledky toto dotazníku poslouží pro doplnění mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. KDO VÁM ZPROSTŘEDKOVAL ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agentura práce6563,11 %69,15 %  
Úřad práce3836,89 %40,43 %  

Graf

2. JAK DLOUHO JSTE BYL/A EVIDOVÁN/A U PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců6361,17 %67,02 %  
3-6 měsíců1918,45 %20,21 %  
6-12 měsíců1514,56 %15,96 %  
více než 2 roky32,91 %3,19 %  
1-2 roky32,91 %3,19 %  

Graf

3. KOLIK NEÚSPĚŠNÝCH KONTAKTŮ S POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI JSTE V TÉTO DOBĚ MUSEL/A ABSOLVOVAT, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-35452,43 %57,45 %  
4-72221,36 %23,4 %  
11 a více2019,42 %21,28 %  
8-1076,8 %7,45 %  

Graf

4. ODMÍTL/A JSTE PŘI TĚCHTO KONTAKTECH NĚJAKÉ PRACOVNÍ NABÍDKY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 5250,49 %55,32 %  
Ano5149,51 %54,26 %  

Graf

5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-32650,98 %27,66 %  
11427,45 %14,89 %  
3 a více1121,57 %11,7 %  

Graf

6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevhodná pracovní nabídka2956,86 %30,85 %  
nízké finanční ohodnocení1631,37 %17,02 %  
pracovní náplň1529,41 %15,96 %  
místo pracoviště1529,41 %15,96 %  
pracovní doba713,73 %7,45 %  

Graf

7. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5553,4 %58,51 %  
vysokoškolské1918,45 %20,21 %  
vyšší odborné/bakalářské1514,56 %15,96 %  
středoškolské bez maturity109,71 %10,64 %  
základní43,88 %4,26 %  

Graf

8. JAKÉ JE VAŠE POSTAVENÍ V PŘIJATÉM ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specialista, odborný pracovník3332,04 %35,11 %  
kancelářská, THP2726,21 %28,72 %  
manuální, dělnická profese1716,5 %18,09 %  
obchod1413,59 %14,89 %  
manažer, řídící funkce1211,65 %12,77 %  

Graf

9. JAK VYSOKÉ JE(bylo) VAŠE PLATOVÉ OHODNOCENÍ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-15 tisíc4141,41 %43,62 %  
16-23 tisíc2727,27 %28,72 %  
24-31 tisíc1515,15 %15,96 %  
48 tisíc a více66,06 %6,38 %  
32-39 tisíc66,06 %6,38 %  
40-47 tisíc44,04 %4,26 %  

Graf

10. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neurčitou6260,19 %65,96 %  
určitou4139,81 %43,62 %  

Graf

11. ABSOLVOVAL/A JSTE PŘED ZÍSKÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ NĚJAKOU PORADENSKOU, ČI REKVALIFIKAČNÍ POMOC OD TÉTO ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 9289,32 %97,87 %  
Ano1110,68 %11,7 %  

Graf

12. KÝM BYLO TOTO PORADENSTVÍ/REKVALIFIKACE HRAZENO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné prostředky (úřad práce, ministerstvo)981,82 %9,57 %  
musel/a jsem zaplatit já osobně218,18 %2,13 %  

Graf

13. BYL/A JSTE SPOKOJEN/A S JEDNÁNÍM A SLUŽBAMI ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE(AGENTURY/ÚP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6260,19 %65,96 %  
Ne 4139,81 %43,62 %  

Graf

14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednání a přístup pracovníků instituce2868,29 %29,79 %  
nevhodnost poskytovaných nabídek2765,85 %28,72 %  
dlouhá doba hledání1741,46 %18,09 %  

Graf

15. EXISTUJÍ DALŠÍ DŮVODY VAŠÍ NESPOKOJENOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDEN V OTÁZCE Č.14? PROSÍM, STRUČNĚ JE UVEĎTE.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace poskytované klientům byly nepřesné14,76 %1,06 %  
strach z nesolidnosti některých agentur14,76 %1,06 %  
to bylo spíš poslání na konkurz14,76 %1,06 %  
Úřady práce práci žádnou neseženou, dokonce ani o 14,76 %1,06 %  
je to banda blbců ...........14,76 %1,06 %  
Zájem agentury byl jen sehnat někoho do montovny14,76 %1,06 %  
Nemají aktuálni stav pracovních míst.14,76 %1,06 %  
Kdybych si práci nenašel sám nemám jí doteď14,76 %1,06 %  
dle mého názoru jsou ÚP a především pracovní agent14,76 %1,06 %  
v podstate si praci hledate sama 14,76 %1,06 %  
ostatní odpovědi agentura mela pripravit pracovni smlouvu neudelali
nízký plat
nedostatek fin.prostředků pro podnikání
Pracovní úřad mi žádným způsobem nepomohl
po telefonu práce ano,a když jsem došla osobně zji
ÚP sám vyhledal jen asi 3nabídky z toho 2nevyhovuj
Práce jiného druhu než pracovní agent nabízel.
starší nad 50 let již nikdo zaměstnat nechce !!!!!
nezájem pracovníků o nalezení práce
Zaměstnání jsem nezískala přes agenturu
ad)č.1:zaměstnání jsem získala přes svoje známé...
1152,38 %11,7 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. JAK DLOUHO JSTE BYL/A EVIDOVÁN/A U PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

 • odpověď do 3 měsíců:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 7. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ?

4. ODMÍTL/A JSTE PŘI TĚCHTO KONTAKTECH NĚJAKÉ PRACOVNÍ NABÍDKY?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 a více na otázku 5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi místo pracoviště na otázku 6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevhodná pracovní nabídka na otázku 6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízké finanční ohodnocení na otázku 6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní náplň na otázku 6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?

13. BYL/A JSTE SPOKOJEN/A S JEDNÁNÍM A SLUŽBAMI ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE(AGENTURY/ÚP)?

 • odpověď Ne :
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhá doba hledání na otázku 14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednání a přístup pracovníků instituce na otázku 14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevhodnost poskytovaných nabídek na otázku 14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. KDO VÁM ZPROSTŘEDKOVAL ZAMĚSTNÁNÍ?

2. JAK DLOUHO JSTE BYL/A EVIDOVÁN/A U PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

3. KOLIK NEÚSPĚŠNÝCH KONTAKTŮ S POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI JSTE V TÉTO DOBĚ MUSEL/A ABSOLVOVAT, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

4. ODMÍTL/A JSTE PŘI TĚCHTO KONTAKTECH NĚJAKÉ PRACOVNÍ NABÍDKY?

5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL

6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?

7. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ?

8. JAKÉ JE VAŠE POSTAVENÍ V PŘIJATÉM ZAMĚSTNÁNÍ?

9. JAK VYSOKÉ JE(bylo) VAŠE PLATOVÉ OHODNOCENÍ?

10. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU

11. ABSOLVOVAL/A JSTE PŘED ZÍSKÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ NĚJAKOU PORADENSKOU, ČI REKVALIFIKAČNÍ POMOC OD TÉTO ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE?

13. BYL/A JSTE SPOKOJEN/A S JEDNÁNÍM A SLUŽBAMI ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE(AGENTURY/ÚP)?

14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. KDO VÁM ZPROSTŘEDKOVAL ZAMĚSTNÁNÍ?

2. JAK DLOUHO JSTE BYL/A EVIDOVÁN/A U PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

3. KOLIK NEÚSPĚŠNÝCH KONTAKTŮ S POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI JSTE V TÉTO DOBĚ MUSEL/A ABSOLVOVAT, NEŽ JSTE ZÍSKAL/A ZAMĚSTNÁNÍ?

4. ODMÍTL/A JSTE PŘI TĚCHTO KONTAKTECH NĚJAKÉ PRACOVNÍ NABÍDKY?

5. POČET VÁMI ODMÍTNUTÝCH NABÍDEK BYL

6. JAKÝ BYL VÁŠ DŮVOD K ODMÍTNUTÍ TÉTO NABÍDKY(nabídek)?

7. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ?

8. JAKÉ JE VAŠE POSTAVENÍ V PŘIJATÉM ZAMĚSTNÁNÍ?

9. JAK VYSOKÉ JE(bylo) VAŠE PLATOVÉ OHODNOCENÍ?

10. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU

11. ABSOLVOVAL/A JSTE PŘED ZÍSKÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ NĚJAKOU PORADENSKOU, ČI REKVALIFIKAČNÍ POMOC OD TÉTO ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE?

13. BYL/A JSTE SPOKOJEN/A S JEDNÁNÍM A SLUŽBAMI ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ INSTITUCE(AGENTURY/ÚP)?

14. S ČÍM JSTE BYL/A NESPOKOJEN/A?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pechmannová, D.Srovnání efektivnosti agentur práce a úřadů práce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srovnani-efektivnosti-agentur-prace-a-uradu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.