Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnání Hejného a klasické matematiky

Srovnání Hejného a klasické matematiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natália Šťastná
Šetření:07. 06. 2018 - 21. 06. 2018
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou pedagogické fakulty a momentálně sbírám data pro svou diplomovou práci věnující se srovnání klasické a Hejného matematiky.

Dotazník obsahuje 26 otázek a je určen učitelům na prvním stupni základních škol. Zabere Vám max. 10 min. Budu velmi ráda, pokud se se mnou podělíte o svůj názor a zkušenosti s výukou matematiky.

Děkuji, Šťastná N.

Odpovědi respondentů

1. Jakou metodou vyučujete matematiku ve své třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinuji prvky z obou metod5337,59 %37,59 %  
Klasickou metodou5136,17 %36,17 %  
Hejného metodou3726,24 %26,24 %  

Graf

2. Mohli jste si vybrat, jakou metodou budete matematiku vyučovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9466,67 %66,67 %  
ne4733,33 %33,33 %  

Graf

3. Měli jste možnost vyučovat klasickou metodou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12588,65 %88,65 %  
ne1611,35 %11,35 %  

Graf

4. Měli jste možnost vyučovat Hejného metodou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10373,05 %73,05 %  
ne3826,95 %26,95 %  

Graf

5. Kterou metodu byste upřednostňovali ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci obou metod7049,65 %49,65 %  
Klasickou metodu4229,79 %29,79 %  
Hejného metodu2920,57 %20,57 %  

Graf

6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro většinu ano4330,5 %30,5 %  
Pro většinu ne4229,79 %29,79 %  
Nevím2114,89 %14,89 %  
Ano1913,48 %13,48 %  
Ne1611,35 %11,35 %  

Graf

7. Shledáváte na Hejného matematice nějaké nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4834,04 %34,04 %  
Spíše ano3826,95 %26,95 %  
Spíše ne3021,28 %21,28 %  
Nevím2014,18 %14,18 %  
Ne53,55 %3,55 %  

Graf

8. Pokud ano, uveďte jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- pokud se vše nechává- až si na to přijde samo-tak se může stát, že si na to prostě nepřijde včas!!!! A ve 4. třídě plave skoro ve všem, protože už od 2 vůbec nechápe řády desítek,jednotek……. (a ve čtvrté je potřeba toto i u římských číslic, u převodů, prostě všude) - jeden z příkladů

1 třída - chybí sčítání a odčítání přes desítku s přechodem - nebere se tam vůbec na to ohled.

C

d

děti jsou méně hbité v početních dovednostech

Existence

Hejného matematika je pro nadané žáky, kteří mají matematickou představivost. Ostatní se musí matematiku nadrilovat. Byla jsem na pár školeních, viděla videa a nikdy.

chybí porozumění a shoda mezi odborníky, neporozumění rodičů, nedostatečná podpora vedení školy, problém u dětí s určitými problémy- např. PAS- chybí představivost, nechce pořád něco "zkoušet", svět je pro něj nesrozumitelný, objevuje ho obtížně

chybí sloupečky příkladů k automatizaci

Je to nepraktické a zdlouhavé

Je to v podstatě vysokoškolský způsob výuky aplikovaný na problematiku matematiky základní školy a některé děti (ani jejich rodiče) na to nejsou zralé a mnohem snadněji se odrazí od "naservírované" klasické matematiky. V Hejného metodě se snadno ztratí a k jádru problému se ani nedostanou, natož aby ho nějak uchopily a pracovaly s ním dál.

Každá metoda má své nedostatky. Já upřímně v pomalejším tempu postupu. Nebo nutnosti informovat rodiče o typech úloh a řešení.

MALÁ ZNALOST POČTŮ, POMALOST, NE VŠICHNI ŽÁCI JSOU NUCENI AKTIVNĚ PACOVAT

Malo procvicovani

Málo prostoru k procvičování mechanického počítání - slabší děti zapomínají např. algoritmy písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Malý prostor - geometrie (rýsování, pojmy). Málo procvičování klasických příkladů, násobilkových spojů apod. Šikovní pracují, slabší se vezou...

Mám dojem, že děti vyučované Hejného metodou nemají tak zautomatizované početní spoje. Je fajn, že H. metoda učí děti logicky myslet a je hravá a zábavná, jenže ten, komu je logické uvažování tak trochu cizí, je v ní ztracen. Zaujímá pak sice ve výuce pozici pozorovatele, ale v praktickém životě je třeba umět i "obyčejně" počítat:-)

Mám zkušenost s 1. a 2. ročníkem. Moc barevná, odvádí pozornost žáků. Časté přeskakování z prostředí na prostředí - slabší žáci potřebují novinky v prostředí více procvičit.

Menší prostor pro numerické počítání, ale numerické počítání nepovažuji za nejdůležitější, ale rodičům někdy chybí.

mnoho

Množství variant pro menší děti nepochopitelné.

Myslím si, že Hejného metoda je pro chytřejší žáky, ve vyšších třídách mají ti průměrní problémy. Další velký problém je, že střední školy s Hejného metodou nejsou.

Na některé typy úloh slabší děti nemohou přijít bez nápovědy či prozrazení jak na to.

Naprosto nevhodné pro autisty, dyskalkuliky - vlastní praxe. Děvče nebylo schopné řešit logické úlohy. Ve skupinách pohodlné děti nepracují, jen se vezou. Nebaví se o řešení, ale o tom, co je "zajímá". No a propadlí , kteří měli Hejného a nezvládali počítat ani do 10, teď počítají s názorem v pohodě. Otázka je, co je klasická metoda, protože kupu prostředí znám z letité praxe a nechat děti najít své řešení a podělit se o ně s ostatními - to jde i bez Hejného metody.

Např. Zavedení sčítání s přechodem přes bez vysvětlení v 1. pololetí, někdy složitá zadání, takový pel mel bez pravidel.

násobilka

Násobilka

Násobilka se neučí zpaměti

Návaznost na druhý stupeň

Ne vsechny deti jsiu schopne ukoly zvladat

nedostatečné upevnění učiva, hlavně pro žáky s krátkodobou pamětí, nedostatek procvičovacích svičení, přeskakování z jednoho učiva do druhého, občasná nesrozumitelnost zadání (Kdybych neměla příručku učitele s výsledky, občas opravdu nevím, jak to myslí, nehledě na to,ž e je tam velká spousta chyb ve výsledcích)

Nedostatek cvičení k zautomatizování matematických operací, zvláště násobení, dělení, písemného odčítání a písemného násobení.

Nejsem si jistá, zda je vhodná pro výuku matematiky v málotřídní škole, kde jsou třeba tři ročníky v jedné třídě.

Někteří žáci nezvládájí ani nejlehčí úkoly.

nenavazuje ve vyšších ročnících na systém klasické výuky

Není pro všechny žáky. Chytřejší si s ní poradí lehce, pomalejší v ní plavou a nejsou schopni se dopátrat výsledků.

Není pro všechny, práce s chybou

Není to metoda vhodná pro všechny děti ve třídě. Některé děti vůbec netuší, co mají dělat a nejsou schopné některá prostředí plně pochopit. V Hejného matematice je nedostatek pamětného počítání, procvičování, samostatné práce a rýsování.

Není vhodná pro děti s LMP, je založena na dynamickém myšlení. To tyhle děti nemají.

není vhodná pro děti, kterým chybí logické myšlení

Neumí klasickou matematiku, potřebuji stále názor.

neupevněná násobilka, chybí pamětné počítání

Nevhodná pro žáky se SVP

Nevyvozuji se základní početní operace, tento systém nevyhovuje slabším žákům

neznalost násobilky, pamětného počítání, rýsování

Nutnost doplnění výuky o pamětné počítání.

Od čtvrté třídy se děti v úkolech ztrácení, jsou pro ně náročné a raději počkají, až na řešení přijde někdo jiný.

Osvědčuje se pro bystré žáky, nevede k osvojení numerického počítání. Kdo nemá logické myšlení, stejně ho nezíská.

pokud by se třída věnovala jen Hejného mat., pak nemají upevněné procvičování numerace, násobilky

Pomale

Poznámky o tom, že se žáci nemají násobilku učit zpaměti,..

Pro děti s SPU jsou některé úkoly velice obtížné, pro děti s mentální retardací naprosto nepochopitelné, a v rámci inkluze je potom těžké spojit vše dohromady.

Pro méně Intel děti obtížné, pro rodiče též.

Pro slabší žáky je příliš obtížná. Nedokáží prostředí pochopit.

Protože ji kombinuji, tak bych uvítala v Hejného matematice více početních příkladů, pozvolnější tempo, méně prostředí.

Přemrštěné učebnice, problém s hodnocením, nutno komunikovat s rodiči, aby matematiku nezavrhli, když ji nerozumí.

rodiče a kolegové ji nerozumí,není možnost pokračování na jiné škole

Rychlé pamětné počítání je velmi slabé, slabé děti se v úlohách necítí, rodiče nevědí, co s úkoly.

Rychlost

Tak nedostatkem je, že tento způsob není úplně pro všechny, hlavně ne pro rodiče a konzervativní jedince z řad učitelstva....

V 1.-3. ročníku přeskakování z prostředí na prostředí, málo procvičování nově zavedených prostředí, ve 4.-5. ročníku některé učivo příliš do hloubky, některé nedostatečné (např. převody jednotek, geometrie)

V nekterych pripadech je potrebna dynamika kolektivu, kterou napriklad doma vzdelavajici rodice nemaji moznost zajistit.

více klasických příkladů na počítání - pro rodiče

vše

vše

vše, nelze je nechat, aby si přišli na řešení

všechno

všechny, není to pro slabé děti

založeno na logickém myšlení, slabší žáci se k výsledku těžko dopracují; názor je nadužívám i ve chvíli, kdy ho není potřeba

Ze zkušeností z praxe: těžší na pochopení u některých slabších dětí, složité úkony-ne každý to chápe.

Žáci nemají jistotu, že vypočítali příklad správně, nejsou si jistí v běžných početních operacích, mají velké problémy s rýsováním.

9. Shledáváte na klasické matematice nějaké nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4330,5 %30,5 %  
Ano3424,11 %24,11 %  
Spíše ano3323,4 %23,4 %  
Ne1913,48 %13,48 %  
Nevím128,51 %8,51 %  

Graf

10. Pokud ano, uveďte jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- málo atraktivní, nudné, málo podnětné, zbytečný důraz na rychlost,....

- nedostatečný rozvoj prostorové orientace - malý rozvoj logického myšlení - dítě se zde nesetkává s úlohami, které nemají řešení nebo mají více řešení - neučí je kritickému myšlení, zamýšlení se nad úlohou/problémem

a

absence gradovaných úloh, absence úloh podporujících logické myšlení, většina výuky založena na ovládání algoritmů

Dril

dril

Dril bez pochopení.Stale stejně příklady.Nuda.

dril, malá variabilita úloh

hravost, nápaditost, netrtadiční úlohy, práce s chybou, úlohy, které nemají řešení

Je nudně postavená. Pokud si ucitel sám nevymýšlí nebo nedohledává aktivity k rozvoje logického myšlení, je odkázán na nudnou metodiku klasiky. Vždy jsem zaváděda obdobné prvky, které používá H mat.

Je nutné docela často používat formulaci "teď se tím nebudeme zabývat, budeme se to učit později", na některé souvislosti je potřeba upozorňovat a žákům na ně s důrazem poukazovat, je potřeba děti více motivovat, proč se co vlastně učí když to vypadá tak " nepoužitelně"

Je příliš memorovací, nevede k hlubšímu pochopení.

Je v ní méně hravých a tvořivých prvků, pokud se o jejich začlenění učitel vysloveně nesnaží. Do určité míry lze např. početní spoje nabiflovat. Zpravidla většinu dětí tolik nebaví.

Jen počítání bez logiky.

Klasická matematika je taková, jakou si ji učitel ve třídě udělá. Může být plná her a soutěží, aktivit na spolupráci nebo samostatné činnosti. "Klasická matematika" není metoda jako taková. "Frontálka" je samozřejmě špatná, vede k nudě učitele i dětí. Ale frontálku snad dnes už neučí žádný kompetentní pedagog.

Klasická matematika tolik nepodnecuje děti k vlastnímu uvažování, nemají tolik potřebu nad úlohou přemýšlet, zkoušet různé způsoby řešení apod. Nerozvíjí se tolik jejich matematické myšlení.

málo logického uvažování

Málo logických úloh

Málo logiky, rozvoje představivosti atd.

Málo procvičování logického uvažování

Málo z praxe, hodně teorie, pametneho učení.

Mechanicke uceni, spoustu deti nepochopi zaklad a nikoho nezajima ze jim to nejde

Memorování

Méně rozvíjí logické myšlení. Nebaví děti tolik jako HM.

Motivaci, nudu, nízká možnost objevování

Možná menší rozvoj logického myšlení, ale to si dobrý učitel do hodin zapojí sám.

Ne každému dítěti vyhovuje takový postup práce. Příliš frontální.

Nedostatečné rozvíjení kreativity.

nedostatek kreativity, samostatného objevování

Nechuť dětí přemýšlet, hledat řešení. Jsou to po čase jen sčítači sloupečků.

Někdy méně nápaditá, moc příkladů ve cvičeních

Některé příklady jsou pro žáky málo atraktivní, v učebnicích úlohy běžně nebývají gradované. Pro nadané žáky bývá málo problémových příkladů.

není vhodná pro všechny

Nenutí děti tolik přemýšlet.

Nepodnětná cvičení, která nerozvíjejí logiku, kombinatoriku a málo příležitostí k objevování.

Nerozvíjí logické myšlení, schopnost argumentovat, nedává prostor pro vlastní řešení, předkládá dětem postupy, nerozvíjí spolupráci a nepomaha dítěti rozvíjet jeho osobnost

Nerozvíjí u dětí logické myšlení, neučí je jak efektivně řešit problémy

Nezazivnost uciva, mala aktivita zaku

NUDA

postupy jsou jasně dané, děti pak méně přemýšlí

Předkládá žákům hotové postupy, málo se v ní objevuje, důraz je kladen na dril, méně na hledání jiných postupů.

předkládá žákům jeden způsob řešení, nepodporuje tolik kreativitu a samostatné myšlení

přednost formy před obsahem (slovní úlohy - zápis), nedostatečné budování matematických představ, logického uvažování,

příliš velký důraz na dril, děti nebaví a nezajímá, nenechává prostor pro vlastní objevy, neposkytuje tolik prostoru pro diferenciaci, počítá s tím, že teď hned všichni se naučí danou látku (není to až tak ale chyba matematiky, ale části učitelů a prac. sešitů, které k tomu svádí)

Přímo mi vadí, že se např. dětem zatajuje, že lze počítat např. 4-5. Učila jsem klasickou metodou vlastně celý život a žádný příklad a na odčítání většího čísla od menšího v učebnicích nebyl. Děti ale záporná čísla z praxe znají( teploměr).

rozvoj logiky a prostorové představivosti

Rutinní, jednotvárné úkoly zaměřené na příklady, u kterých není potřeba přemýšlet.

Rychlost

Stereotyp,nerozvíjí logické myšlení,pro žáky nudná.

Stereotypní úlohy, důraz na rychlost

U některých učitelů tempo při nácviku nového

Učení na základě paměti, učení bez pochopení.

V

Zajímavé typy úloh

Založení na memorování, bez vytvoření myšlenkových map či logických postupů.

Zbytecne memorovani Chybí pochopen Nazornost Tvorivost

Zbytecne opakovani, pomaly postup, vysvetlovani nove latky bez prozitku, mala rozmanitost uloh

Zvídavější děti se nudí.

11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro většinu žáků ano4431,21 %31,21 %  
Pro většinu žáků ne3927,66 %27,66 %  
Nevím3323,4 %23,4 %  
Ne149,93 %9,93 %  
Ano117,8 %7,8 %  

Graf

12. Prosím, uveďte, co je pro děti pochopitelnější.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-je to hravější a tím to děti více zajímá -tím lépe chápou

?

a

B

ČÁST POTŘEBUJE POMOCI K ÚPOCHOPENÍ UKÁZKU POSTUPU. NE VŠICHNI UMÍ OBHJEVIT CESTU A USPĚT - PTŘEBUJÍ PRŮVODCE V PRVNÍCH KROCÍCH

děti lépe pochopí systém násobení, zlomků apod.

Děti mají pocit, že si hrají, řeší hádanky, rébusy. Prostředí se vysvětlují přes vlastní zkušenost např. krokování. Žáci vysvětlují žákům dětským, více pochopitelným jazykem.

Děti nezvládají Dědu lesoně - dle dětí"nesmyslné přepočty". Otázka chlapce, který má průměr 1.00 : "Paní učitelko, budu to v životě potřebovat?" já: "Asi ne". dítě: "Tak proč ten nesmysl musíme počítat?" Totéž u indického násobení. Dítě není schopno nakreslit tabulku, aby do ní počítalo.

děti už většinou mají ve školky vybudovanou představu o čísle, proto mně přijde v podstatě jako zdržování sčítání pomocí čárek

Formou hry dokáží hravě přijít, vyřešit velmi složité úlohy (které se mnohdy probírají až na druhém stupni)

Hejného

chápání abstraktních pojmů

Jak co, jak pro které děti...některé vůbec nechápou autobusy (u Hejného), někteří se díky nim krásně naučí představivost. Dále třeab klasické písemné násobení již často diskutabilní "Podržím si 1/2/...", které přičítám k dalším řádům je nepochopitelné pro spousty žáků, u Indického násobení u Hejného je krásně vidět kam se ta čísla vpisují a proč.

Jasně zadané postupy

je intuitivnější.

Je přirozenější, kopíruje vývoj mozku.

každému sedne jiné prostředí. Moji žáci např. milují násob.obdélníky, přitom se násobilku naučili zpaměti. Naopak nenávidí prostředí -autobusu 2

Klasická matematika doplněná o příklady z praxe a různé zajímavé hříčky

klasická metoda

Klasická metoda

Klasická metoda.

klasika, která pomáhá těm slabším a dává jim kuchařku, jak na to

Krokovací pás je bezva věc.

Logické myšlení

Mají lepší představu čísla, matematické operace nejsou pouhou abstraktní položkou. Zvyšuje se jejich prostorová představivost.

Mají možnost si věci osahat a namodelovat, jsou vedené k přemýšlení v souvislostech, neučí se jednotlivé jevy izolovane

možnost si vše vyzkoušet, ohmatat a chyba není chyba, ale možnost jak se dopátrat správného výsledku

Možnost spolupráce,

Možnost zpětně vazby- ověření v praxi

Myslím, že v začátcích je pochopitelnější, hlavně pro to, že se nejprve používají čárky a obrázky místo číslic. Počítání v matematických prostředích je ale pro některé žáky mnohem náročnější než "klasické" počítání. Záleží na konkrétním žákovi ;-).

Na podstatu věci si přijdou sami a lépe ji porozumí a více si toho zapamatují, tím, že si to prožijí

Na spoustu věcí přicházejí různými způsoby, mají možnost diskutovat a tím lépe chápat vztahy.

Např. již v 1. třídě lépe pochopí díky krokování princip sčítání a odčítání a to i v prostředí záporných čísel....

Např. úlohy na výpočet obsahu a obvodu rovinných obrazců, povrchu krychle, úlohy s e zápornými čísly - děti si je při použití Hejného metody doslova ohmatají, zažijí. Nebo rovnice pomocí prostředí zvířátek dědy Lesoně.

názornost

názornost

Nazornost,vysvetleni

Názornost.

Nelze porovnávat třídy, žíky - každý potřebuje něco jiného. Ne direktivně

není to metoda pro každé dítě

Obě srovnatelné. Vždy záleží na učiteli.

Podle mě nezáleží na metodě, ale na učiteli. I v klasické matematice lze zkoumat a objevovat.

Podle mne je srozumitelnější 9 - 5 = 4, než pes = 2x husy

Pochopitelnější je naučení se jednoduchých postupů (zažití sčítání a odčítání do 20), poté můžeme přidat matematická prostředí, která děti rozvinou více. Nelíbí se mi, že v H-mat se počítá do 10 a najednou je vše i s přechodem, dopočítávání přes desítku. Slabší děti nemají moc šanci pochopit. Nyní zmiňuji pouze první třídu, našla bych více podnětů ke každému ročníku.

Pomocí prostředí si nenásilnou formou osvojuji základní matematické postupy. Je to hra, která je baví.

Praktické použití výpočtů.

Praktické příklady, které vidí, osahávají si, prožívají...

Predstavivost a porozumění

Pro každého něco jiného. Každý se najde v jiném prostředí.

Přijdou si na spoustu věcí samy

Přirozené objevování matematických zákonitostí, aniž by to tušily.

Rozklady čísel, jistota v základních matematických operacích, rozbor slovní úlohy.

Řekla bych, že systém úloh, způsob jejich řešení, některé děti nevidí důvod proč počítat sloupečky příkladů, je to pro ně nudné a nezazivne, pochopitelnejsi je pro ně celá matematika v podstatě.

Sami si prijdou na postup i reseni, vysvetluji,argumentuji a lepe si zapamatuji pravidla jak se ktere priklady pocitaji, jednotlive ulohy graduji takze maji dostatek casu pochopit zaklad

Učení je hlavně názornější, krásné učebnice a spousta pomůcek pro zkoumání.

V klasické matematice si děti osvojí zažité algoritmy, které opakováním zautomatizují. Pokud je jednou pochopí a procvičí, mohou zpravidla úspěšně v matematice fungovat. Vím o žácích, kteří v hodinách matematiky vedených h. metodou zastávali funkci pozorovatelů a v praxi měli problém např. s převáděním jednotek apod.

V začátcích (1. třída) je to pro ně hravé, ale hravá může být i klasická matematika.

Vse? Kdyz si mohou samy najit cestu, ktera je pro ne nejvhodnejsi, uchopit ulohy po svem, zakomponovat si je do sveho sveta.

Vše je názorné, že na to přicházejí samy. Pokud ne, vysvětlí spolužák, kterého lépe poslouchají.

Vysvětlování na nějakých příkladech. Samy na postup rozhodně většina není schopna přijít.

zásady Hejného matematiky (klima výuky, přiměřené možnosti pro každého žáka, získávání poznatků vlastní úvahou, komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a učitelem, využivání teorie generického modelu); myšlenka, že matematika nejsou stohy sloupečků a slovních úloh o jablkách a hruškách

že se všechno děje postupně, obtížnost narůstá, nové věci se objevují logicky, v návaznosti na zkušenost dětí, ne ve stylu- dneska si probereme to a to, vede je ke spolupráci a umí si to vysvětlit společně mezi sebou

13. Máte pocit, že je klasická metoda pro děti pochopitelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro většinu žáků ano4632,62 %32,62 %  
Ano3625,53 %25,53 %  
Nevím3222,7 %22,7 %  
Ne149,93 %9,93 %  
Pro většinu žáků ne139,22 %9,22 %  

Graf

14. 14. Pokud ano, prosím uveďte, co je pro ně pochopitelnější.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a

Algoritmus úloh chápou i méně nadané děti.

dává jim osnovu, jak písemné dělit, násobit - jako kuchařka

Dostanou návod, vysvětlení

DOSTANOU UKÁZKU POSTUPU. I VELCÍ RÁDI VIDÍ - JAK TO DĚLAT A PKJ SE ZDOKONALÍ

Hejného?

Jasná struktura a postup práce. Až zažijí základy a naučí se je, mohou se dále rozvíjet v H-mat.

Jasně dané počty, násobilka zpaměti, ....

Jasné postupy

je jasně daný algoritmus- části dětí to vyhovuje, ale nepřipraví pro život

Je víc mechanická a méně na přemýšlení. Úlohy bývají jednodušší a všichni žáci mají možnost je pochopit.

Jednotnost pro vsechny deti

Již jsem uvedla. Cyklí se otázka.

Klasická metoda je srozumitelnější.

Klasickou metodu jsem neucila, rekla bych, ze pochopitelná pro děti bude taky, ale rozhodne nebude tak zajímavá a děti tolik nerozvíjí.

kombinuji s tvořivou školou a děti mají skvělé výsledky a matematiku mají rády, jak to tvrdí v Hejného metodě,

méně logicky uvažující děti se naučí počítat alespoň mechanicky

Mnoho dětí neumí uvažovat logicky a klasickou metodou se naučí počítat každé dítě.

Nabízí, jak můžou počítat některé typy úloh. Většina dětí není schopna bez návodu přijít, jak co počítat.

Neznám Hejného, nemohu srovnávat

numerace

Podle mě nezáleží na metodě, ale na učiteli. I v klasické matematice lze zkoumat a objevovat.

Pokud si jednou osvojí nějaký postup, nedělá jim ani v praxi problém ho používat.

Pro většinu žáků je logičtější Jde ověřit

propracovaná metodika založená na dlouhodobé praxi; mechanické výpočty zrychlují počítání

Prostě klasický dril je pochopitelný pro každého....skoro....

Příklady , kde není třeba logického myšlení.

Přímé, jednoznačné vysvětlení

System

Špatně položená otázka - něco pochopitelnější je, něco je v této metodě o naučení zpaměti - vzorce výpočtů ve vyšších ročnících - odvodit, ale pak musí znát

Už jsem uváděla.

Už ve školce se setkávají s klasickou matematikou, pokud mají staršího sourozence, většinou jej chtějí dohnat a proto nemívají větší obtíže při nástupu do školy.

V

ve všem, zvládnou ji všechny děti

vše

vše

Vše

Vše je jasné dané - rozklad při sčítání a odčítání, řady násobků, pravidla, stereotyp, nemůžou nic pokazit, pokud nespletou příklad. Některé věci se musí naučit zpaměti, přes to vlak nejede. U Hejného se vše objevuje, děti si objeví, ale druhou hodinu si už nepamatují, co že to objevily.

vše, je to lepší

Výklad

15. Myslíte si, že existuje oblast, která není v Hejného matematice dobře propracována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6243,97 %43,97 %  
Ano3121,99 %21,99 %  
Spíše ne2316,31 %16,31 %  
Spíše ano1812,77 %12,77 %  
Ne74,96 %4,96 %  

Graf

16. Pokud ano, prosím uveďte jaká.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- indické násobení - Děda Lesoň - přepočítávání AG-EG-GG ...

a

Automatizace pocetnich spoju

binární soustava, "krokování"

Celá Hejného matematika.

Geometrické učivo

Geometrie - rýsování

Geometrie komplet. Pamětné počty, počítání se zlomky, desetinná čísla.

Geometrie- rýsování

geometrie, převody jednotek

geometrie, slovní úlohy

Geometrie.Přechod přes desítku.

Hejný mě hodně zajímal před lety, praxí jsem došla k názoru, že není samospasitelný a pro všechny

Hodnocení

Je zde menší prostor pro geometrii, rýsování.

Kalkulativni spoje

krok po kroku rozpracováno

Možná málo geometrie.

Možná taková ta "klasická" výuka - postupy atd. Mohou mít pak problém s přechodem na 2. stupeň, kde ty postupy vyžadují.

Myslím, že geometrie by mohla být propracovanější...

Násobilka

Násobilka - nelze ve třetí třídě stále hledat v tabulce.

násobilka, pamětné počítání, písemné počítání, geometrie

Nechápu, že někdo může říct, že děti nemusí počítat hbitě. A že si nemusí ani spočítat, kolik je bude stát nákup, protože platí kartou (to jsem slyšela od paní lektorky na vlastní uši). Dále se mi nelíbí, že ve třídě pracuje jen ten, kdo má zrovna dneska náladu a koho baví početní úkoly na dané téma.

Počítání s čísly většími než 1000 - najednou se v učebnici objeví, ale není tam popsaný rozvoj čísla v desítkové soustavě, chybí číselné řády, některé děti mají problém větší čísla vůbec přečíst.

Procvicovani

procvičování probraného

První ročník - přechod desítky, vyšší ročníky např. v geometrii není nikde nic a najednou mají děti přijít na povrch válce (3. ročník, tuším).

Převádění jednotek, dělení se zbytkem, dělení víceciferným dělitelem apod. Vím, že dnes jsou na to kalkulačky, ale je třeba to také umět.

Přijde mi, že na sebe učivo v první třídě tolik nenavazuje, počítá se s číslicemi, které se děti učí psát až třeba o pár týdnů později.

Sčítání s přechodem přes desitku.

T

téměř vše

téměř všechny, mino představivosti

učila jsem HM pouze 1. a 2. ročník, ve vyšších nemohu soudit

Upevnění zjištěného poznatku.

většina

vše

Vše

vše pamětné, násobilka, písemné počítání

všechny

17. Myslíte si, že existuje oblast, která není v klasické matematice dobře propracována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4431,21 %31,21 %  
Spíše ano2719,15 %19,15 %  
Spíše ne2517,73 %17,73 %  
Ano2316,31 %16,31 %  
Ne2215,6 %15,6 %  

Graf

18. Pokud ano, uveďte prosím jaká.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-rozhodně geometrie

a

C

Celá geometrie.

Cvičení logiky, kombinatoriky, vědomí, že může existovat více řešení a více cest k řešení problému.

finanční gramotnost, práce s motivujícími texty

geometrie

Geometrie - rozvoj prostorové orientace

geometrie a prostorová představivost, kombinatorika,

Geometrie v rovině i v prostoru, násobilka

Logické myšlení

Logické myšlení a kombinace

Logické myšlení, samostatné hledání cest řešení.

logické úlohy

logické úlohy, kombinatorika, více řešení u příkladů

Logicke uloky

Logika

Logika

Málo úloh je zaměřeno na logické uvažování, na rozvoj matematické kreativity, vymýšlení neotřelých řešení.

Memorování učiva, kterému žáci nerozumí

Například řešení slovních a logických úloh...

Násobilka, prima nepřímá úměrnost, obvody a obsahy těles

Nelíbí se mi učebnice. Ve všech je hlavní prostor věnován na numeraci - sloupečky

Postup učení při násobilce od násobků 1 do 10

Práce s chybou, schopnost předat poznatek dalším, snadná objevit řešení.

procvičování učiva různými zajímavými úlohami

Prostor pro diskuzi, objevování, učení se manipulativy.

Představivost, názornost

Příklady, kde je třeba použít více názoru a didaktických pomůcek a nejsou k dispozici, tedy nejsou známy.

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ JEN S MOŽNOSTÍ PSÁT VÝSLEDKY, POSTUPOVAT ÚSPĚŠNĚJEN NÁČRTKEM A VLASTNÍ CESTOU, ŘEŠENÍ VĚTŠINY ÚKOLŮ TYPU KLOKAN

slovní úlohy,geometrie

Slovní úlohy.

současné učebnice pro 1. stupeň nerespektují aktuální poznatky pedagogiky, psychologie a didaktiky

umět najít více řešení

Vsechny. Casto se nabizi malo (nekdy pouze jeden) postupu a vysvetleni.

všechny

Záleží na učebnici.

Zlomky.

Žádná

19. Máte možnost sdílet své poznatky a zkušenosti s jinými kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9365,96 %65,96 %  
Spíše ano3524,82 %24,82 %  
Spíše ne85,67 %5,67 %  
Nevím32,13 %2,13 %  
Ne21,42 %1,42 %  

Graf

20. Podporuje Vaše vedení výuku Hejného matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5841,13 %41,13 %  
Spíše ano3524,82 %24,82 %  
Spíše ne2819,86 %19,86 %  
Ne117,8 %7,8 %  
Nevím96,38 %6,38 %  

Graf

21. Podporuje Vás vedení v dalším vzdělávání v oblasti matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8761,7 %61,7 %  
Spíše ano3424,11 %24,11 %  
Ne85,67 %5,67 %  
Spíše ne85,67 %5,67 %  
Nevím42,84 %2,84 %  

Graf

22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3927,66 %27,66 %  
Ano3726,24 %26,24 %  
Většina žáků ano2618,44 %18,44 %  
Většina žáků ne2316,31 %16,31 %  
Ne1611,35 %11,35 %  

Graf

23. Myslíte, že by byl pro žáky s Hejného matematikou náročný přestup na klasickou matematiku na prvním stupni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4330,5 %30,5 %  
Spíše ano4028,37 %28,37 %  
Ano2618,44 %18,44 %  
Ne1611,35 %11,35 %  
Nevím1611,35 %11,35 %  

Graf

24. Myslíte, že by byl pro žáky s klasickou matematikou náročný přestup na Hejného matematiku na prvním stupni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5035,46 %35,46 %  
Spíše ne3826,95 %26,95 %  
Ano2920,57 %20,57 %  
Nevím128,51 %8,51 %  
Ne128,51 %8,51 %  

Graf

25. Myslíte, že děti s Hejného matematikou mají více rozvinuté logické myšlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4733,33 %33,33 %  
Spíše ano4129,08 %29,08 %  
Nevím2417,02 %17,02 %  
Spíše ne1611,35 %11,35 %  
Ne139,22 %9,22 %  

Graf

26. Myslíte, že jsou tyto děti více úspěšné v přírodovědných předmětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7553,19 %53,19 %  
Ano1712,06 %12,06 %  
Ne1712,06 %12,06 %  
Spíše ano1611,35 %11,35 %  
Spíše ne1611,35 %11,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jakou metodou vyučujete matematiku ve své třídě?

 • odpověď Hejného metodou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?
 • odpověď Klasickou metodou:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Podporuje Vaše vedení výuku Hejného matematiky?

2. Mohli jste si vybrat, jakou metodou budete matematiku vyučovat?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Měli jste možnost vyučovat klasickou metodou?

4. Měli jste možnost vyučovat Hejného metodou?

 • odpověď ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Podporuje Vaše vedení výuku Hejného matematiky?

5. Kterou metodu byste upřednostňovali ve výuce?

 • odpověď Klasickou metodu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?

7. Shledáváte na Hejného matematice nějaké nedostatky?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?

13. Máte pocit, že je klasická metoda pro děti pochopitelnější?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Myslíte si, že existuje oblast, která není v klasické matematice dobře propracována?

21. Podporuje Vás vedení v dalším vzdělávání v oblasti matematiky?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Shledáváte na klasické matematice nějaké nedostatky?

22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?

 • odpověď Ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?

25. Myslíte, že děti s Hejného matematikou mají více rozvinuté logické myšlení?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Myslíte, že jsou tyto děti více úspěšné v přírodovědných předmětech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou metodou vyučujete matematiku ve své třídě?

2. Mohli jste si vybrat, jakou metodou budete matematiku vyučovat?

3. Měli jste možnost vyučovat klasickou metodou?

4. Měli jste možnost vyučovat Hejného metodou?

5. Kterou metodu byste upřednostňovali ve výuce?

6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?

7. Shledáváte na Hejného matematice nějaké nedostatky?

9. Shledáváte na klasické matematice nějaké nedostatky?

11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?

13. Máte pocit, že je klasická metoda pro děti pochopitelnější?

15. Myslíte si, že existuje oblast, která není v Hejného matematice dobře propracována?

17. Myslíte si, že existuje oblast, která není v klasické matematice dobře propracována?

19. Máte možnost sdílet své poznatky a zkušenosti s jinými kolegy?

20. Podporuje Vaše vedení výuku Hejného matematiky?

21. Podporuje Vás vedení v dalším vzdělávání v oblasti matematiky?

22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?

23. Myslíte, že by byl pro žáky s Hejného matematikou náročný přestup na klasickou matematiku na prvním stupni?

24. Myslíte, že by byl pro žáky s klasickou matematikou náročný přestup na Hejného matematiku na prvním stupni?

25. Myslíte, že děti s Hejného matematikou mají více rozvinuté logické myšlení?

26. Myslíte, že jsou tyto děti více úspěšné v přírodovědných předmětech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou metodou vyučujete matematiku ve své třídě?

2. Mohli jste si vybrat, jakou metodou budete matematiku vyučovat?

3. Měli jste možnost vyučovat klasickou metodou?

4. Měli jste možnost vyučovat Hejného metodou?

5. Kterou metodu byste upřednostňovali ve výuce?

6. Shledáváte Hejného matematiku jako přínosnější pro žáky?

7. Shledáváte na Hejného matematice nějaké nedostatky?

9. Shledáváte na klasické matematice nějaké nedostatky?

11. Máte pocit, že je Hejného metoda pro děti pochopitelnější?

13. Máte pocit, že je klasická metoda pro děti pochopitelnější?

15. Myslíte si, že existuje oblast, která není v Hejného matematice dobře propracována?

17. Myslíte si, že existuje oblast, která není v klasické matematice dobře propracována?

19. Máte možnost sdílet své poznatky a zkušenosti s jinými kolegy?

20. Podporuje Vaše vedení výuku Hejného matematiky?

21. Podporuje Vás vedení v dalším vzdělávání v oblasti matematiky?

22. Myslíte, že žáci s Hejného matematikou mohou uspět na druhém stupni v klasické matematice?

23. Myslíte, že by byl pro žáky s Hejného matematikou náročný přestup na klasickou matematiku na prvním stupni?

24. Myslíte, že by byl pro žáky s klasickou matematikou náročný přestup na Hejného matematiku na prvním stupni?

25. Myslíte, že děti s Hejného matematikou mají více rozvinuté logické myšlení?

26. Myslíte, že jsou tyto děti více úspěšné v přírodovědných předmětech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šťastná, N.Srovnání Hejného a klasické matematiky (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://srovnani-hejneho-a-klasicke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.