Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnání obchodní jednání pracovníka maloobchodu a obchodního zástupce

Srovnání obchodní jednání pracovníka maloobchodu a obchodního zástupce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Šalounová
Šetření:12. 10. 2016 - 18. 10. 2016
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí seminární práce z psychologie. Prosím, aby se zapojili pouze pracovníci maloobchodu nebo obchodní zástupci.

Děkuji za vyplnění a za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž872,73 %72,73 %  
Žena327,27 %27,27 %  

Graf

2. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník maloobchodu654,55 %54,55 %  
Obchodní zástupce545,45 %45,45 %  

Graf

3. V jakém odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potravinářské220 %18,18 %  
textilní220 %18,18 %  
pojišťovnictví110 %9,09 %  
IT110 %9,09 %  
farmaceutické110 %9,09 %  
cestovní kancelář110 %9,09 %  
Obchodní řetězec, takže hlavně potraviny, ale nejen to, i drogerie, domácí potřeby atp.110 %9,09 %  
nepracuji 110 %9,09 %  

Graf

4. Jak dlouho svou profesi vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 4 roky436,36 %36,36 %  
5 - 10 let327,27 %27,27 %  
více než 10 let218,18 %18,18 %  
méně než 1 rok218,18 %18,18 %  

Graf

5. Je pro Vás povolání zároveň i koníčkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano327,27 %27,27 %  
ne327,27 %27,27 %  
spíše ne327,27 %27,27 %  
spíše ano218,18 %18,18 %  

Graf

6. Jak dobře znáte své zákazníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímám se o ně, o jejich potřeby, zájmy...763,64 %63,64 %  
nezajímám se o ně, zajímám se pouze o jejich potřeby436,36 %36,36 %  

Graf

7. Při styku se zákazníkem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se zákazníkovi vždy dobře poradit545,45 %45,45 %  
mým cílem není prodat co nejvíce zboží545,45 %45,45 %  
mým cílem je co nejvyšší zisk pro podnik436,36 %36,36 %  
dbám hlavně na množství a cenu prodávaného zboží218,18 %18,18 %  
mým cílem je co nejvyšší zisk pro sebe19,09 %9,09 %  
když se mě zákazník na něco zeptá, snažím se poradit, ale že bych vyhledával "zákazníka v nouzi" a snažil se sám od sebe radit, to ne. Kdo potřebuje poradit, ten si mě odchytí, zeptá se a já se mu pokusím poradit, zvládnu-li to. Nezvládnu-li, zkusím sehnat kolegu z dotyčného oddělení nebo nasměruju zákazníka na informace, ať mu poraděj tam.19,09 %9,09 %  
nepracuji 19,09 %9,09 %  

Graf

8. V jakém prostředí pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stálém (podnik s velkým počtem zaměstnanců)763,64 %63,64 %  
v nestálém (za klienty často dojíždím218,18 %18,18 %  
v nestálém (pracuji na více místech)19,09 %9,09 %  
ve stálém (podnik s minimálním počtem zákazníků)19,09 %9,09 %  

Graf

9. Vyjednával/a jste někdy se zákazníkem o ceně zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano654,55 %54,55 %  
ne545,45 %45,45 %  

Graf

10. Zúčastňujete se školení na správou komunikaci se zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne436,36 %36,36 %  
občas ano327,27 %27,27 %  
ano, pravidelně327,27 %27,27 %  
málokdy19,09 %9,09 %  

Graf

11. Jaké komunikační prostředky při prodeji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy se ptám, za má zákazník vše436,36 %36,36 %  
minimální (pozdrav, informace o ceně)218,18 %18,18 %  
občas se zeptám, zda zákazník něco nepotřebuje218,18 %18,18 %  
vše z toho výše uvedeného19,09 %9,09 %  
Vše19,09 %9,09 %  
já osobně nic, mě se max zákazník zeptá, když jdu odněkud někam a on zrovna něco potřebuje. V tom případě odpovím, jinak se o ně nestarám. Kdo chce, ten se zeptá a v tu chvíli mu podle svých možností poradím.19,09 %9,09 %  

Graf

12. Myslíte si o sobě, že jste spíše extrovert nebo introvert?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
extrovert (společenský, hodně otevřený)763,64 %63,64 %  
introvert (samotář, spíše uzavřený)436,36 %36,36 %  

Graf

13. Myslíte si, že má vystupování obchodníka vliv na objem zboží, které prodá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %81,82 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

14. Jak se budete chovat k zákazníkovi, který se k Vám chová nepříjemně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budu se k němu chovat příjemně545,45 %45,45 %  
nebudu se mu moc věnovat545,45 %45,45 %  
budu se k němu chovat jako on ke mně19,09 %9,09 %  

Graf

15. Co si myslíte, že je při prodeji nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
orientace na zákazníka872,73 %72,73 %  
propagace, reklama,654,55 %54,55 %  
nízká cena zboží, slevy654,55 %54,55 %  
příjemná obsluha545,45 %45,45 %  
velké množství doporučení218,18 %18,18 %  
kvalitní servis u stálých zákazníků19,09 %9,09 %  
prodat za každou cenu19,09 %9,09 %  
Obchodník musí striktně dodržovat formální oblečení. Dodržuji to vžy a zároveň to vyžaduji.19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šalounová, A.Srovnání obchodní jednání pracovníka maloobchodu a obchodního zástupce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://srovnani-obchodni-jednani-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.