Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy

Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Háková
Šetření:06. 01. 2010 - 20. 01. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Srovnání tradičního předškolního vzdělávání a vzdělávání Montessori v podmínkách České republiky". Cílem této práce je porovnat přístup k dětem v tradičních školkách a přístup ve školkách Montessori, kde je kladen větší důraz na samostatnost a individualitu dítěte.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 35541,67 %41,67 %  
45 - 50325 %25 %  
25 - 30216,67 %16,67 %  
20 - 2518,33 %8,33 %  
více než 5018,33 %8,33 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1191,67 %91,67 %  
muž18,33 %8,33 %  

Graf

3. V jakém typu školky pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasická školka541,67 %41,67 %  
Montessori541,67 %41,67 %  
Zdravá MtŠ18,33 %8,33 %  
soukromá, využíváme prvky Montessori18,33 %8,33 %  

Graf

4. Proč jste si vybrali práci zrovna v tomto typu školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smysluplná práce866,67 %66,67 %  
Nová zkušenost433,33 %33,33 %  
Okolnosti325 %25 %  
Koníček, seberealizace, celoživotní sen, zdokonalení 216,67 %16,67 %  
jiné18,33 %8,33 %  

Graf

5. Domníváte se, že jsou rodiče dostatečně informováni o programu činnosti jejich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečně12100 %100 %  

Graf

6. Je denní program pro děti dostatečně bohatý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12100 %100 %  

Graf

7. Jak byste označili Váš vztah s dětmi v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádský 650 %50 %  
vstřícný433,33 %33,33 %  
přísný s pravidly216,67 %16,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou respektovány individuální potřeby dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

9. Získává podle Vás dítě dostatečné množství poznatků a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné758,33 %58,33 %  
maximální 541,67 %41,67 %  

Graf

10. Bude dítě dostatečně připraveno na základní školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

11. Je vybavení školky a zahrady dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %83,33 %  
ne216,67 %16,67 %  

Graf

12. Jakou výhodu nabízí typ školky, v které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální přístup, důraz na samostatnost975 %75 %  
bohatý program866,67 %66,67 %  
klidné prostředí, rodinná atmosféra866,67 %66,67 %  
Kvalitní pomůcky a hračky650 %50 %  
široká nabídka služeb433,33 %33,33 %  
kapacita, počet dětí ve třídě216,67 %16,67 %  
jiné216,67 %16,67 %  
dostupnost18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jakou nevýhodu vidíte v typu školky, v které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena541,67 %41,67 %  
náročná organizace325 %25 %  
kapacita325 %25 %  
nevidím nevýhody325 %25 %  
jiné216,67 %16,67 %  
nezájem ze strany státu216,67 %16,67 %  
dostupnost18,33 %8,33 %  
Program a nabídka služeb18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Háková, J.Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srovnani-tradicnich-skolek-a-skolek-montessori-dotaznik-pro-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.