Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy

Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Háková
Šetření:06. 01. 2010 - 20. 01. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Srovnání tradičního předškolního vzdělávání a vzdělávání Montessori v podmínkách České republiky". Cílem této práce je porovnat přístup k dětem v tradičních školkách a přístup ve školkách Montessori, kde je kladen větší důraz na samostatnost a individualitu dítěte.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 35541,67 %41,67 %  
45 - 50325 %25 %  
25 - 30216,67 %16,67 %  
20 - 2518,33 %8,33 %  
více než 5018,33 %8,33 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1191,67 %91,67 %  
muž18,33 %8,33 %  

Graf

3. V jakém typu školky pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasická školka541,67 %41,67 %  
Montessori541,67 %41,67 %  
Zdravá MtŠ18,33 %8,33 %  
soukromá, využíváme prvky Montessori18,33 %8,33 %  

Graf

4. Proč jste si vybrali práci zrovna v tomto typu školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smysluplná práce866,67 %66,67 %  
Nová zkušenost433,33 %33,33 %  
Okolnosti325 %25 %  
Koníček, seberealizace, celoživotní sen, zdokonalení 216,67 %16,67 %  
jiné18,33 %8,33 %  

Graf

5. Domníváte se, že jsou rodiče dostatečně informováni o programu činnosti jejich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečně12100 %100 %  

Graf

6. Je denní program pro děti dostatečně bohatý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12100 %100 %  

Graf

7. Jak byste označili Váš vztah s dětmi v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádský 650 %50 %  
vstřícný433,33 %33,33 %  
přísný s pravidly216,67 %16,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou respektovány individuální potřeby dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

9. Získává podle Vás dítě dostatečné množství poznatků a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné758,33 %58,33 %  
maximální 541,67 %41,67 %  

Graf

10. Bude dítě dostatečně připraveno na základní školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

11. Je vybavení školky a zahrady dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %83,33 %  
ne216,67 %16,67 %  

Graf

12. Jakou výhodu nabízí typ školky, v které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální přístup, důraz na samostatnost975 %75 %  
bohatý program866,67 %66,67 %  
klidné prostředí, rodinná atmosféra866,67 %66,67 %  
Kvalitní pomůcky a hračky650 %50 %  
široká nabídka služeb433,33 %33,33 %  
kapacita, počet dětí ve třídě216,67 %16,67 %  
jiné216,67 %16,67 %  
dostupnost18,33 %8,33 %  

Graf

13. Jakou nevýhodu vidíte v typu školky, v které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena541,67 %41,67 %  
náročná organizace325 %25 %  
kapacita325 %25 %  
nevidím nevýhody325 %25 %  
jiné216,67 %16,67 %  
nezájem ze strany státu216,67 %16,67 %  
dostupnost18,33 %8,33 %  
Program a nabídka služeb18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Háková, J.Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro pedagogy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srovnani-tradicnich-skolek-a-skolek-montessori-dotaznik-pro-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.