Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro rodiče

Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro rodiče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Háková
Šetření:05. 01. 2010 - 21. 01. 2010
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Srovnání tradičního předškolního vzdělávání a vzdělávání Montessori v podmínkách České republiky". Cílem této práce je porovnat přístup k dětem v tradičních školkách a přístup ve školkách Montessori, kde je kladen větší důraz na samostatnost a individualitu dítěte.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 351132,35 %32,35 %  
35 - 40823,53 %23,53 %  
25 - 30720,59 %20,59 %  
více než 40617,65 %17,65 %  
20 - 2525,88 %5,88 %  

Graf

2. Počet dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21955,88 %55,88 %  
11132,35 %32,35 %  
338,82 %8,82 %  
více 12,94 %2,94 %  

Graf

3. Máte děti v předškolním věku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %79,41 %  
ne720,59 %20,59 %  

Graf

4. Jaký typ školky navštěvuje Vaše díte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickou1750 %50 %  
Montessori1235,29 %35,29 %  
soukromou25,88 %5,88 %  
navštěvovali klasickou i Montessori12,94 %2,94 %  
soukromá - prvky montessori12,94 %2,94 %  
Začít spolu12,94 %2,94 %  

Graf

5. Proč jste vybrali pro Vaše dítě právě tento typ školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístup pedagogů1955,88 %55,88 %  
dostupnost1647,06 %47,06 %  
kvalita a vybavení školky1441,18 %41,18 %  
nabízené služby (bohatý program, jídlo,...)823,53 %23,53 %  
jiné514,71 %14,71 %  
cena411,76 %11,76 %  

Graf

6. Hovoříte se svým dítětem o dění v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidělně3397,06 %97,06 %  
občas25,88 %5,88 %  
vůbec12,94 %2,94 %  

Graf

7. Domníváte se, že jste dostatečně informováni o programu činnosti Vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečně2985,29 %85,29 %  
nedostatečně411,76 %11,76 %  
neda se takto strucne opovedet12,94 %2,94 %  

Graf

8. Je denní program pro děti dostatečně bohatý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3191,18 %91,18 %  
ne38,82 %8,82 %  

Graf

9. Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi spokojeni2161,76 %61,76 %  
spokojeni1132,35 %32,35 %  
nespokojeni25,88 %5,88 %  

Graf

10. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vstřícný1750 %50 %  
kamarádský1750 %50 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou respektovány individuální potřeby dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3191,18 %91,18 %  
ne25,88 %5,88 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

12. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství poznatků a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné2058,82 %58,82 %  
maximální1132,35 %32,35 %  
žádné38,82 %8,82 %  

Graf

13. Zajímáte se o výchovný a vzdělávací proces ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3397,06 %97,06 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

14. Bude Vaše dítě dostatečně připraveno na základní školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2573,53 %73,53 %  
nevím823,53 %23,53 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

15. Je vybavení školky a zahrady dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3397,06 %97,06 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

16. Slyšeli jste o metodě Montessori a o Montessori školkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %79,41 %  
ne720,59 %20,59 %  

Graf

17. Pokud slyšeli, vidíte spíše výhody nebo nevýhody metody Montessori oproti jiným školkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše výhody2177,78 %61,76 %  
nevím27,41 %5,88 %  
Nejsem si jistá, ale metoda je hodně zajímavá13,7 %2,94 %  
obojí13,7 %2,94 %  
nelíbilo se mi,že nebyl podporován kolektivní duch13,7 %2,94 %  
spíše nevýhody13,7 %2,94 %  

Graf

18. Jakou výhodu nabízí typ školky, v které je Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální přístup2676,47 %76,47 %  
přístup pedagogů2470,59 %70,59 %  
kvalitní pomůcky a hračky2058,82 %58,82 %  
dostupnost1852,94 %52,94 %  
bohatý program1852,94 %52,94 %  
smíšené třídy1750 %50 %  
informovanost1441,18 %41,18 %  
počet dětí v jedné třídě1338,24 %38,24 %  
provozní doba1029,41 %29,41 %  
cena720,59 %20,59 %  
jiné38,82 %8,82 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

19. Jakou nevýhodu vidíte v typu školky, v které je Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím nevýhody1132,35 %32,35 %  
cena1029,41 %29,41 %  
počet dětí v jedné třídě1029,41 %29,41 %  
kapacita 617,65 %17,65 %  
dostupnost514,71 %14,71 %  
nedostačující program411,76 %11,76 %  
přístup pedagogů38,82 %8,82 %  
nedostatečné informace38,82 %8,82 %  
jiné12,94 %2,94 %  

Graf

20. Splňuje školka Vaše očekávání nebo je něco, co byste chtěli změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
splňuje naše očekávání2779,41 %79,41 %  
nesplňuje naše očekávání25,88 %5,88 %  
Nesplňuje, ale dcerce se tam líbí :-)12,94 %2,94 %  
neda se takto strucne odpovedet12,94 %2,94 %  
snížit cenu, je zbytečně vysoká12,94 %2,94 %  
chceme školku zcela dle pedagogiky M. Montessori 12,94 %2,94 %  
nadmíru spokojená12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Háková, J.Kvalita mateřských školek v ČR - dotazník pro rodiče (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srovnani-tradicnich-skolek-a-skolek-s-metodou-montessori.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.