Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stahování filmů z uložišť a P2P sítí

Stahování filmů z uložišť a P2P sítí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Skála
Šetření:20. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:302
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


tento anonymní dotazník se týká stahování filmů z uložišť dat na internetu (to jsou např. stránky uložto.cz, rapidshare, hellshare, hotfile, atd.) a z P2P sítí (tzn. stahování torrentů). Dotazník má pouze 9 otázek a tak ho vyplníte max. za 3min. Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro mou diplomovou práci. Pokud Vás výsledky tohoto dotazníku budou zajímat, můžete si je po skončení výzkumu prohlédnout na vyplnto.cz.


Děkuji Vám za vaše pravdivé odpovědi.
 

Odpovědi respondentů

1. Přibližně jaké množství filmů stahujete měsíčně z uložišť a P2P sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0otázka č. 6, 1-4otázka č. 2, 5-10otázka č. 2, 11-20otázka č. 2, 21-30otázka č. 2, 31 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-411738,74 %38,74 %  
09130,13 %30,13 %  
5-106019,87 %19,87 %  
11-20278,94 %8,94 %  
31 a více61,99 %1,99 %  
21-3010,33 %0,33 %  

Graf

2. Průměrná cena filmové novinky na 1 DVD je v ČR 310 Kč. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit, abyste nestahovali filmy z uložišť a P2P sítí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-50 Kč9042,65 %29,8 %  
51-100 Kč7736,49 %25,5 %  
101-150 Kč2813,27 %9,27 %  
151-200 Kč157,11 %4,97 %  
251-300 Kč10,47 %0,33 %  

Graf

3. Kolik hodin strávíte měsíčně vyhledáváním filmů, které zamýšlíte následně stáhnout z uložišť a P2P sítí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-215272,04 %50,33 %  
3-54621,8 %15,23 %  
6-10104,74 %3,31 %  
11 a více31,42 %0,99 %  

Graf

4. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů, při současné pravděpodobnosti 0,02% že budete chyceni?

(stahováním filmů z P2P sítí porušujete autorská práva a práva s tímto právem související, a podle § 152 trestního zákona Vám hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest až do výše 5 miliónů Kč a propadnutí věci)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřím, že budu chycen/a a tak mě neodradí žádná pokuta9243,6 %30,46 %  
10 001-100 000 Kč4521,33 %14,9 %  
1001-10 000 Kč2813,27 %9,27 %  
100 001 Kč a více2612,32 %8,61 %  
0-1000 Kč209,48 %6,62 %  

Graf

5. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů v případě, že byste měli jistotu, že budete chyceni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1000 Kč9244,23 %30,46 %  
1001-10 000 Kč7234,62 %23,84 %  
10 001-100 000 Kč3315,87 %10,93 %  
100 001 Kč a více115,29 %3,64 %  

Graf

6. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let 14347,35 %47,35 %  
26-35 let10936,09 %36,09 %  
46 let a více268,61 %8,61 %  
36-45 let206,62 %6,62 %  
0-15 let41,32 %1,32 %  

Graf

7. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15651,66 %51,66 %  
muž14648,34 %48,34 %  

Graf

8. Vaše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitní zkouškou12140,07 %40,07 %  
bakalářské vzdělání7324,17 %24,17 %  
vysokoškolské vzdělání (absolvování magisterského studijního programu a vyšší vysokoškolské vzdělání)6320,86 %20,86 %  
střední vzdělání s výučním listem 185,96 %5,96 %  
základní vzdělání154,97 %4,97 %  
vyšší odborné vzdělání 123,97 %3,97 %  

Graf

9. Váš čistý měsíční příjem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001-20 000 Kč10835,76 %35,76 %  
0-10 000 Kč10434,44 %34,44 %  
20 001-30 000 Kč6220,53 %20,53 %  
30 001-40 000 Kč154,97 %4,97 %  
40 001-50 000 Kč61,99 %1,99 %  
50 001-100 000 Kč51,66 %1,66 %  
100 001 Kč a více20,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů v případě, že byste měli jistotu, že budete chyceni?

  • odpověď 0-1000 Kč:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-1000 Kč na otázku 4. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů, při současné pravděpodobnosti 0,02% že budete chyceni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přibližně jaké množství filmů stahujete měsíčně z uložišť a P2P sítí?

2. Průměrná cena filmové novinky na 1 DVD je v ČR 310 Kč. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit, abyste nestahovali filmy z uložišť a P2P sítí?

3. Kolik hodin strávíte měsíčně vyhledáváním filmů, které zamýšlíte následně stáhnout z uložišť a P2P sítí?

4. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů, při současné pravděpodobnosti 0,02% že budete chyceni?

5. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů v případě, že byste měli jistotu, že budete chyceni?

6. Váš věk je:

7. Vaše pohlaví je:

8. Vaše dosažené vzdělání je:

9. Váš čistý měsíční příjem je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přibližně jaké množství filmů stahujete měsíčně z uložišť a P2P sítí?

2. Průměrná cena filmové novinky na 1 DVD je v ČR 310 Kč. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit, abyste nestahovali filmy z uložišť a P2P sítí?

3. Kolik hodin strávíte měsíčně vyhledáváním filmů, které zamýšlíte následně stáhnout z uložišť a P2P sítí?

4. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů, při současné pravděpodobnosti 0,02% že budete chyceni?

5. Jaká pokuta by Vás odradila od nelegálního stahování filmů v případě, že byste měli jistotu, že budete chyceni?

6. Váš věk je:

7. Vaše pohlaví je:

8. Vaše dosažené vzdělání je:

9. Váš čistý měsíční příjem je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skála, P.Stahování filmů z uložišť a P2P sítí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stahovani-filmu-z-ulozist-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.