Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stalking - forma násilí

Stalking - forma násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Janikova
Šetření:05. 11. 2010 - 14. 11. 2010
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.57
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který jsem zpracovala pro potřeby mé bakalářské práce s názvem: Stalking-forma násilí. Vaše spolupráce mi pomůže oživit práci praktickým vstupem. Doufám, že odměnou za Váš čas a úsilí Vám bude spokojenost z vykonání dobrého skutku. Předem mnohokrát děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5385,48 %86,89 %  
muž914,52 %14,75 %  

Graf

2. Jaký je váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18–35 let4166,13 %67,21 %  
35 – 45 let69,68 %9,84 %  
45 – 60 let69,68 %9,84 %  
60 a více let58,06 %8,2 %  
do 18 let46,45 %6,56 %  

Graf

3. Znáte význam slova „stalking“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5080,65 %81,97 %  
mám představu, co tento pojem znamená812,9 %13,11 %  
ne46,45 %6,56 %  

Graf

4. Pojem „stalking“ je chápán jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, která pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Setkal(a) jste se někdy s tímto jevem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4267,74 %68,85 %  
ano1727,42 %27,87 %  
nevím34,84 %4,92 %  

Graf

5. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano, se stalkingem jste se setkal(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v osobním životě847,06 %13,11 %  
v médiích635,29 %9,84 %  
při studiu15,88 %1,64 %  
v zaměstnámí15,88 %1,64 %  
v případě kamarádky15,88 %1,64 %  

Graf

6. Setkáváte se ve své profesi s problematikou stalkingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5487,1 %88,52 %  
ano812,9 %13,11 %  

Graf

7. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, pracujete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pracovník 337,5 %4,92 %  
nezisková organizace v sociální oblasti225 %3,28 %  
psycholog112,5 %1,64 %  
nic112,5 %1,64 %  
soudce112,5 %1,64 %  

Graf

8. Myslíte, že častěji jsou oběťmi stalkingu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy5791,94 %93,44 %  
muži58,06 %8,2 %  

Graf

9. Domníváte se, že pronásledovatelem (stalkerem) je častěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5283,87 %85,25 %  
ženy1016,13 %16,39 %  

Graf

10. Jaká forma stalkingu je podle vašeho pohledu nejčastější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerská4572,58 %73,77 %  
u VIP osobností1320,97 %21,31 %  
v zaměstnání46,45 %6,56 %  

Graf

11. Víte, kde by oběti stalkingu mohly hledat pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie ČR4470,97 %72,13 %  
státní instituce58,06 %8,2 %  
rodina46,45 %6,56 %  
občanská sdružení34,84 %4,92 %  
všechny předchozí11,61 %1,64 %  
vše předchozí11,61 %1,64 %  
nic11,61 %1,64 %  
linka pomoci11,61 %1,64 %  
lékař11,61 %1,64 %  
přátelé11,61 %1,64 %  

Graf

12. Myslíte si, že stalking je definován dle zákona jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trestný čin4369,35 %70,49 %  
přestupek711,29 %11,48 %  
není postižitelný dle zákona69,68 %9,84 %  
nevím69,68 %9,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaký je váš věk

3. Znáte význam slova „stalking“

4. Pojem „stalking“ je chápán jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, která pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Setkal(a) jste se někdy s tímto jevem?

6. Setkáváte se ve své profesi s problematikou stalkingu?

8. Myslíte, že častěji jsou oběťmi stalkingu

9. Domníváte se, že pronásledovatelem (stalkerem) je častěji:

10. Jaká forma stalkingu je podle vašeho pohledu nejčastější

11. Víte, kde by oběti stalkingu mohly hledat pomoc?

12. Myslíte si, že stalking je definován dle zákona jako?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaký je váš věk

3. Znáte význam slova „stalking“

4. Pojem „stalking“ je chápán jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, která pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Setkal(a) jste se někdy s tímto jevem?

6. Setkáváte se ve své profesi s problematikou stalkingu?

8. Myslíte, že častěji jsou oběťmi stalkingu

9. Domníváte se, že pronásledovatelem (stalkerem) je častěji:

10. Jaká forma stalkingu je podle vašeho pohledu nejčastější

11. Víte, kde by oběti stalkingu mohly hledat pomoc?

12. Myslíte si, že stalking je definován dle zákona jako?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janikova, P.Stalking - forma násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://stalking-forma-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.