Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stáří a umírání

Stáří a umírání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Wanke
Šetření:27. 04. 2014 - 10. 05. 2014
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem gymnázia a zajímám se o tématiku "stáří a umírání".

Prosím o vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-258641,95 %41,95 %  
26-404320,98 %20,98 %  
16-184019,51 %19,51 %  
41-602210,73 %10,73 %  
0-15125,85 %5,85 %  
60+20,98 %0,98 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16379,51 %79,51 %  
muž4220,49 %20,49 %  

Graf

3. Setkáváte se ve svém okolí se starými lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19997,07 %97,07 %  
ne62,93 %2,93 %  

Graf

4. Jestli se setkáváte se starými lidmi, při jaké příležitosti se s nimi setkáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina16383,59 %79,51 %  
známí6231,79 %30,24 %  
v práci3920 %19,02 %  
ve škole2814,36 %13,66 %  

Graf

5. Myslíte si. že výše důchodu je přiměřená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13565,85 %65,85 %  
nevím4823,41 %23,41 %  
ano2210,73 %10,73 %  

Graf

6. Jak vysoký důchod by podle vás měl být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 000+9847,8 %47,8 %  
10 000-12 0007335,61 %35,61 %  
7000-10 0002411,71 %11,71 %  
0-500052,44 %2,44 %  
Nesouhlasím s tím, aby staří lidé nedostávali peníze.31,46 %1,46 %  
5000-700020,98 %0,98 %  

Graf

7. Spojujete stáří s nemožností se o sebe postarat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11556,1 %56,1 %  
ano9043,9 %43,9 %  

Graf

8. Proč pomáháte starým lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji to za samozřejmost.17283,9 %83,9 %  
Je mi jich líto.5225,37 %25,37 %  
Okolí to vyžaduje.2713,17 %13,17 %  
Nepomáhám.188,78 %8,78 %  
Dělám to pro svůj vlastní prospěch.136,34 %6,34 %  

Graf

9. Je některý z vašich příbuzných v seniorském domě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17786,34 %86,34 %  
ano2210,73 %10,73 %  
nevím62,93 %2,93 %  

Graf

10. Představte si situaci, že váš blízký se kvůli svému stáří o sebe nedokáže postarat. Jak byste tuto situaci řešili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postaral bych se o něj sám.11857,56 %57,56 %  
Umístil bych danou osobu do domova pro seniory.9244,88 %44,88 %  
Doufal bych, že se o něj postará někdo jiný.188,78 %8,78 %  
Situaci bych neřešil.41,95 %1,95 %  
eutanazie10,49 %0,49 %  
v rámci rodiny10,49 %0,49 %  
pokusila bych se domluvit na péči se svými sourozenci, abychom se o rodiče mohli postarat sami10,49 %0,49 %  
situaci bych řešila po dohodě s dotyčným člověkem10,49 %0,49 %  
dle přání oné osoby10,49 %0,49 %  
Záleží na zdravotním a psychickém stavu dotyčného, na časových a finančních možnostech toho, kdo by se staral, atd.10,49 %0,49 %  
Jsem nemocná a tudiž i o mě se někdo stará,tak nevím ... :-(10,49 %0,49 %  
umístil bych dotyčného do domova pro seniory, dle jeho výběru s jeho svolením a pravidelně za ním docházet, jak to čas dovolí10,49 %0,49 %  
ne,že bych se nechtěla postarat,ale péče o staré lidi mi nedělá dobře z psychických důvodů10,49 %0,49 %  
pokud by to bylo možné, postarala bych se o něj sama nebo bych zajistila, aby se o něj starali ostatní členové rodiny, kdyby to možné nebylo, volila bych domov pro seniory10,49 %0,49 %  
sehnala bych mu osobní pečovatelku10,49 %0,49 %  
zkusila bych se postarat sama, až když to není možné tak domov pro seniory10,49 %0,49 %  
Střídavá péče s členy rodiny, záleží na situaci a přání seniora. 10,49 %0,49 %  
Záleželo by na dané situaci a možnostech10,49 %0,49 %  
Pokud by mi to okolnosti dovolily, starala bych se o něj sama, ale v lepším případě bych se snažila najít vhodný pečovatelský dům, kam bych se snažila denně, nebo několikrát týdně jezdit.10,49 %0,49 %  
v době, kdy máte děti na škole, dojíždíte hodinu do zaměstnání, protože si nemůžete dovolit zůstat bez práce Vám nezbyde nic jiného než domov pro seniory, bohužel. ýí10,49 %0,49 %  
Pokusil bych se o něj postarat, ale záleželo by na situaci10,49 %0,49 %  
pokud bych nemohla sam, volila bych terénní službu v kombinaci s vlastní péčí10,49 %0,49 %  
Pokusila bych se o něj sama postarat, ale pokud by to bylo časově nešlo, tak bych umístila danou osobu do domova pro seniory10,49 %0,49 %  
kombinovaná péče10,49 %0,49 %  
starala bych se o něj společně s někým dalším (střídání)10,49 %0,49 %  
podle svých možností, doma je samozžejmě lépe10,49 %0,49 %  
Sehnala bych pečovatelku placenou z přízpěvku na péči10,49 %0,49 %  
nevím10,49 %0,49 %  
Postaral bych se o něj sám je ta nejlepší varianta. Dnešní doba to často ale neumožňuje, přesto to jde. Osvědčila se "střídavá péče" více členů rodiny.10,49 %0,49 %  
denní stacionář + vlastní péče10,49 %0,49 %  
Řešila bych dle situace. Nyní s námi však bydlí babička, o kterou se staráme. A pokud bude potřeba, plánuji totéž s maminkou10,49 %0,49 %  
nevím, záleželo by na mnoha okolnostech10,49 %0,49 %  
záleží na rozsahu nemohoucnosti - do určité míry bych se dokázala postarat sama, ale péči vyžadují člověk 24h denně bych nedala10,49 %0,49 %  
pokud by trpěl např. alzheimerem v pokročilém stádiu, pak bych zvážila ústavní péči 10,49 %0,49 %  
DOMA +AGENTURA DOM.PÉČE10,49 %0,49 %  
pokud by to bylo možné10,49 %0,49 %  
záleží na zdravotním stavu dané osoby, pokud vyžaduje profesionální péči, uvažovala bych o domově pro seniory, nemocnici a podobně, ale snažila bych se do poslední chvíle postarat se o danou osobu sama...10,49 %0,49 %  
Postarala bych se o něj doma s využitím denního stacionáře.10,49 %0,49 %  
Pokud to pujde10,49 %0,49 %  
Záleží na okolnostech. Pokud bych mohla, postarala bych se o něj, pokud ne, hledala bych mu důstojné místo, kde by se o něj staral někdo jiný. Tak, aby se tam i tomu starému člověku líbilo.10,49 %0,49 %  
platil bych pečovatele10,49 %0,49 %  

Graf

11. Víte, co to je "eutanazie"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19092,68 %92,68 %  
ne157,32 %7,32 %  

Graf

Eutanazie je obvykle definována jako usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného. Je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda.

12. Souhlasíte s eutanazií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7938,54 %38,54 %  
souhlasím6029,27 %29,27 %  
spíše nesouhlasím3215,61 %15,61 %  
nesouhlasím2110,24 %10,24 %  
nevím136,34 %6,34 %  

Graf

13. Vyhověl byste přání svého blízkého ohledně eutanazie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9948,29 %48,29 %  
ano6933,66 %33,66 %  
ne3718,05 %18,05 %  

Graf

14. V jaké situaci byste eutanazii zvolili jako řešení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím126 %5,85 %  
.31,5 %1,46 %  
v krajní situaci21 %0,98 %  
velké bolesti21 %0,98 %  
nikdy21 %0,98 %  
nevyléčitelná nemoc21 %0,98 %  
-21 %0,98 %  
rakovina21 %0,98 %  
nevylecitelna nemoc21 %0,98 %  
v žádné21 %0,98 %  
ostatní odpovědi Kdyby se měl daný člověk do konce života trápit, kdyby si to osobně přál, kdybych já osobně poznala, že už není jiiné řešení.
Nevyléčitelná bolestivá choroba.
člověk by byl v bolestech, byl by smířen s životem a opravdu by si to přál
V případě, že pro danou osobu je spíše utrpení držet se naživotě nežli radostí.
kdyby si to někdo přál
V případě, že by pro člověka byla každá vteřina života utrpením.
Pokud by pro člověka ztrácel život smysl (nemohl by se hýbat, vyjadřovat a celkově by závisel na druhých).
Diagnóza nepočítá ani s nejmenší šancí na přežití (při nemoci seniora), dotyčný nemá vůbec žádnou vůli a sílu k životu,...
pokud by nebyla jina moznost
Nezvolila bych
v případě, že tento člověk je už unaven životem
Kdyby byl dotyčný opravdu hodně nešťastný a poskytlo by mu to úlevu.
Eutanazii bych nevolila nikdy.Jako eutanazii neberu odpojeni od pristroju, nebo prestani podavani leku...na to bych v pripade hodne vysokeho stari a nemoci, pokud by postizeny chtel asi pristoupila.
kdyby člověk už neměl vůli žít
Nikdy. Smrt je součást života, který jsem nedal a nemám právo jej vzít. I utrpení má smysl
Pokud by můj těžce nemocný blízký-těžce,myslím tím např.upoutání na lůžko,nemohoucnost,těžké bolesti...,projevil o eutanazii zájem a ošetřující lékař by neviděl možnost zlepšení, pak bych s eutanázií souhlasila.
psychivká porucha,při které osoba ohrožuje ostatní
na předešlou otázku jsem odpověděla nevím, tudíž si nejsem jista konkrétním příkladem, snad v případě nevyléčitelné choroby a pokud by nemocný trpěl velkými bolestmi, bez možnosti výrazné změny
koma ze kterehose dotycny zzrejme neprobere, pokud by sam chtel
Pouze u sebe sama, pokud bych věděla, že neexistuje žádná šance na zmírnění nesnesitelných bolestí a dožití života v důstojných podmínkách, případně pokud bych věděla, že bych svým dožíváním rodinu uvrhla do existenční bídy
Při neléčitelné nemoci s velkým utrpením a bolestmi
při velkých bolestech a beznaději
Pokud má osoba nevyléčitelnou nemoc nebo trpí velkými bolestmi, se kterými nelze nic dělat. V tom případě, pokud by za plného vědomí souhlasila s eutanázií.
Kdyby to bylo lepší
já bych ji jako řešení nevolila, ale kdyby si to někdo mi blízký přál tak bych se to snažila respektovat
v pripade naprosto jasnych okolnosti, ze s tim clovek souhlasi bez ohledu na mentalitu spjatou s jeho nemoci
Eutanazie není řešení.
Kdyby můj blízký umíral na rakovinu a byl ve stadiu tak těžkém, že bez morfia by se zbláznil bolestí.
chronická bolest, letální prognóza, nevyléčitelná nemoc
Nemoc omezující normální život.
když už není naděje na vyléčení a člověk má obrovské bolesti
Velmi špatný zdravotní a/nebo psychický stav, kdy už není možné se o dotyčného starat, aniž by on sám trpěl, nebo pokud si to sám přeje a sám si to umí zdůvodnit.
u mě - kdybych už si nebyla schopná ani utřít zadek a dojít na WC a sestry mě museli i otáčet v posteli
V případě přežívání, nebo bolestivého umírání.
kóma
kdyby se ten clovek hodne trapil a mel bolesti
trvalé koma, bez možnosti probrání (lékařský odhad >15% do 3 let), extrémní popáleniny
člověk je nevyléčitelně nemocný
v případě velmi špatného zdravotního (fyzického či psychického) stavu, který je neléčitelný a kde nelze očekávat zlepšení, který by byl neslučitelný s plnohodnotným životem
Trápení blízkého člověka z důvodu zákeřné nemoci.
dlouhodoby :pobyt: na pristrojich, clovek by nereagoval ... nebyla by sance na zlepseni
nevyléčitelná a bolestivá nemoc
když je osoba dlouhodobě nemocná, je třeba závislá na přístrojích a sama nechce žít
těžká nemoc-utrpení kvůli bolesti
na prvním místě je přání umírajícího, přeci jen někdo čelí živoření v ústavech po mrtvici statečněji než někdo druhý
Kdyby nebylo jiné východisko ..
když je dementní a neschopní samostatní existence, musi se nekto o nej starat, nebo je nemocný s bolesti,....
v případě, že trpí bolestmi a není šance na uzdravení - rakovina v pokročilém stádiu apod.
fakt nevím, má to hodně rizik i výhod, člověku to může ulevit, ale dá se to i zneužít, nemám vyhraněný názor
Pokud nekdo umira, ma bolesti. A nebo pri rakovine kdyz se neda uz vylecit
ne
bolestná, nevyléčitelná nemoc
V případě, že by bylo zjevné, že je člověk bez schopnosti vnímat okolní svět a jsou funkční pouze jeho vegetativní funkce a tzv. pouze přežívá, možná bych uvažovala, jestli pro něj nebylo důstojnější pokojně odejít. Přeci jen ale pořád žije, takže je to stejně těžké jednoznačně rozhodnout.
V pripade, ze clovek trpi nesnesitelnymi bolestmi, ktere jiz nejde dobre tlumit, nema jiz chut zit a je pripraveny prijmout smrt.
když by si to přál
bolestné umírání
nesnesitelné bolesti, celkové ochrnutí
koma; bolest která se již nedá utlumit
asi žádné
eutanázie je vraždou, jde o to pomoci člověku žít v umírání....
v případně, že by si ji tato osoba přála
smrtelná nemo, bolest, trapeni
při dlouhém a nevyhnutelném umírání
V případě nevyléčitelné nemoci spojené s velkou bolestí a utrpením
nemožnost návratu do života např. z kóma u velmi starého člověka
vlekle bolesti a nedustojne utrpeni bez moznosti zlepseni stavu
V situaci, kdy by byl "život" jen odkládání dne úmrtí.
Pokud by příslušník trpěl nevyléčitelnou nemocí a bolestmi
při neúměrném utrpení, v žádném případě však při osobní nespokojenosti
kdyby už nemohl a jen by se trápil
nevylečitelná nemoc, těžké poškození mozku, ochrnutí nad 60% těla apod.
nevyléčitelně nemocný člověk trpící bolestmi, který by to dlouhodobě vyžadoval (nikoliv např. v krátkodobém záchvatu/návalu bolesti)
člověk, který už nevnímá okolní realitu
nevyléčitelné choroby a chorobná blbost
Pokud bych si byla jistá, že daná osoba toto řešení žádá ve chvíli, kdy sice bolest je k nevydržení, ale zároveň neovlivňuje natolik mysl, aby jediným východiskem byla smrt.
trvalé trýznivé bolesti (něco co dnešné medicína snad už zvládá ?)
poslední bolestivá neřešitelná stádia nemocí (rakovina, rs...)
ak by bol na žive iba vďaka prístrojom, v starom veku, ...a vo veľkých nevyliečiteľných bolestiach...a pod.
přání dotyčné osoby; nemožnost léčby
Pokud by nemocný trpěl a bylo to jeho přání, zároveň by nebylo možné vyléčení
velmi těžké onemocnění, úraz, trvalé následky
pri vedomi, ze se budu trapit bolestiva nebude nejmensi sance na uzdraveni
Pokud bych neměla perspektivu uzdravení a trpěla bolestmi.
neléčitelná nemoc bez vyditelného zlepšení a přání nemocného
důstojná smrt je lepší než trpět bolestí a roky čekat, nechat se přebalovat a podobně ..navíc život jednotlivce není majetkem státu, neměl by proto lidem zakazovat ho dobrovolně ukončit , minimálně v prokazatelně bezvýchodné situaci
pacient trpí, neví o sobě, stav se už nezlepší
nevyléčitelná nemoc, nesnesitelné bolesti
Nikdy. Člověk nemá právo ukončit ničí život, ani svůj vlastní.
nevyléčitelná nemoc, nepohyblivost, těžká demence aj
nevyléčitelně a těžce nemocný
neléčitélná bolestivá nemoc
Nedokáži si tu situaci přestavit. Nechtěla bych ji zvolit a neposkytla bych ji.
bolestive ochorenie končiace smrtou
u lidí, kteří nevnímají své okolí ani sami sebe
nemožnost se o sebe starat
Pokud je daný člověk hodně dlouho v silných bolestech, pak by to bylo spíše osvobození.
Vážné zdravotní problémy, bolesti, upoutání na lůžko, nemožnost dělat cokoliv.
pokud by byl nevyléčitelně nemocný, nebo by měl umírat v bolestech
nevyléčitelná nemoc, trvale snižující kvalitu života (např. rakovina v posledním stadiu)
když by se člověk hodně trápil
Při posledním stadiu smrtelné nemoci, kdy nemocný nesnesitelně trpí.
Nesnesitelne trvale bolesti
Terminální stádium choroby, apalický syndrom se špatnou prognózou (mizivá šance, že se stav zlepší), jiné onemocnění, kdy je člověk ,,uvězněn" v nemocničním pokoji na zbytek života, odsouzení k doživotí (kdyby si to někdo z nich náhodou přál...)
eutanazie by spíše neměla být povolená, je snadno zneužitelná. Použití v případě těsného "konce" před smrtí jako únik před bolesti je ok.
neschopnost se o sebe postarat, nepříznivý průběh nemoci
Pro sebe, nebo pro ostatní? Pro ostatní - není to má volba, já bych nevolila. Pro sebe - nemám vyřešenou otázku smrti, tedy v současné chvíli je pro mě smrt nepředstavitelná.
neléčitelné bolestivé onemocnění
Kdyby mňe starý obtěžoval.
Např. při rakovině (kdyby byl nádor již velmi velký = nevýlečitelný)
V bezvýchodné situaci, kdy držet daného člověka naživu by mu pouze působilo více bolesti
×××
u nevyléčitelných velmi bolestivých onemocnění a v případě zešílení
nevyléčitelné nemoci
Při stavu, který se očividně nezlepší; při bolestech...
Nemoc
při silných nezvladatelných bolestech
při nemoci která nejde vyléčit a provází jí velké bolesti
není mi příjemné nad tím přemýšlet
dlouhodobý komat bez šance na probuzení; žádost příbuzného s velkými zdravotními problémy
Pokud by osoba by osoba o sobě nevěděla. Například by byla v umělém spánku.
csd
Bezvýchodné
v případě nevyléčitelné nemoci, která zásadně ovlivní kvalitu života
SILNÉ BOLESTI
Nevyléčitelná nemoc spojená s utrpením
při vlastním souhlasu
spíše nikdy
u člověka, který o to požádá, zbývá mu např do 3 měsíců života, jeho stav se nemůže zlepšit a on i přes tišící léky jen trpí
nevím,
Smrtelná nemoc-nezvladatelné bolesti, pomalé umírání
bolesti
v případě, že bych nějak trpěla a nebyla by naděje na zlepšení kvality života
pokud má umírající velké bolesti
pokud je jisté, že daná osoba nemá šanci na uzdravení, nevnímá své okolí a tím pádem už jen "přežívá"
Jsem spíše proti eutanázii, diskutovat o ní jsem schopen v případě, že pacient trpí takovými bolestmi, že není schopen běžného života a za předpokladu, že vyčerpal možnosti medikamentu. A samozřejmě za předpokladu, že přání vysloví za plného vědomí.
ak by to malo ukončiť trápenie, ktorému nie je pomoci
Neléčitelná nemoc/utrpení při léčení
nevylečitelná nemoc s utrpením a bolestmi
Nikdy.
pokud by byl onen člověk schopen objektivně posoudit, že něco takového chce a bylo by to pro něj vysvobozující
V tom příšerném případě, že by můj blízký trpěl opravdu nesnesitelně a nic jiného by mu již nedokázalo pomoci... A i pak bych asi hodně váhala...
nevyléčitelné onemocnění spojené s fyzickým utrpením
nevím, já bych to asi nedokázala
Pokud člověk už umírá a jeho život nemá žádnou hodnotu
kdyby se o tom rozhodl člověk, který je ještě schopen se rozhodnout sám za sebe - těžká nemoc
Utrpení
neustálá bolest
Kdyby se dotyčný hodně trápil, byl by hodně v bolestech a psychicky na dně.
ne, vždy je možnost léčby, tišení bolesti
neviléčitelná choroba
Když by dotyčný trpěl a bylo by jasné, že dříve nebo později zemře.
neúnosná míra nemoci + bez šance na uzdravení
Kdyby o ní dotyčný sám požádal (bolesti, nepohyblivost apod.), případně kdyby dotyčný žil jen za pomocí přístrojů (dýchacích apod.)
Člověk odkázaný na lůžko s vidinou smrti např. 3let - zoufalství.....
nevyléčitelně nemocní trpící velkými bolestmi
neléčitelná,bolestivá choroba
....
V situaci kdy by můj blízký trpěl ať už psychicky či fyzicky. Trpěl by na nevyléčitelnou nemoc či by neměl vysokou šanci na vyléčení.
Kdyb by tomu odtyčnému nešlo nějak pomoci, a proto aby se netrápil víc
nevyléčitelná nemoc, utrpení
v bolestech při pomalém bolestivém umírání
poslední fáze neléčitelné rakoviny
pri opravdu silnych bolestech, kdy neni zadna sance na uzdraceni, stav se jen zhorsuje a clovej se trapi
V žádné. S eutanázií nesouhlasím. Život je dar a člověk nemá právo si ho vzít, ani ho vzít někomu jinému.
nemoznost uzdraveni, kruta bolest, smrtelna nemoc
Pokud bych věděl co špatného mě čeká a že nic hezkého už nepříjde,
nevyléčitelná nemoc, kdy dotyčný není ve fyzickém stavu, aby mohl spáchat sebevraždu
při dlouhodobé nemoci, bolesti
bolest
16984,5 %82,44 % 

Graf

15. Jaký máte vztah ke smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji ji jako přirozenou součást života.14872,2 %72,2 %  
Mám negativní vztah ke smrti.5426,34 %26,34 %  
Lidé by neměli umírat.2512,2 %12,2 %  
Mám pozitivní vztah ke smrti.146,83 %6,83 %  
bojím se jí20,98 %0,98 %  
Mám strach z toho, co bude potom10,49 %0,49 %  
Těšim se na to10,49 %0,49 %  
Je to smutné, ale musí se to dít, jinak by tu bylo přelidněno.10,49 %0,49 %  
jsem verici , takze se smrti prirozene trochu bojim (v posledni dobe cem dal vic) ale vim, ze smrti to nekonci, takze vlastni smrti se bojim mene, nez smrti nekoho blizkeho. 10,49 %0,49 %  
nevím10,49 %0,49 %  
přechod do věčného života v nebi, nebo do věčného zatracení10,49 %0,49 %  
velky strach ze smrti blizkeho cloveka10,49 %0,49 %  
Myslim, ze vetsina lidi ma ze smrti strach, protoze je ve spolecnosti tabu. Ja osobne jsem se se smrti jiz vickrat setkala a proto ji povazuji za neco, co je sice velmi neprijemne, ale nutne. Myslim, ze v teto oblasti by mela existovat vetsi osveta. 10,49 %0,49 %  
je to cesta k Bohu (a nebo od Boha-rozuměj do pekla)10,49 %0,49 %  
ja sa bojím smrti...10,49 %0,49 %  
smrt je součástí života, ale stáří a nemoci by neměly existovat10,49 %0,49 %  
bojím se jí (protože nevím, jestli a vůbec něco mě po ní čeká) 10,49 %0,49 %  
chápu ji jako součást života, ale špatně se s ní vyrovnávám10,49 %0,49 %  
je to přirozené, ale velmi se toho bojím10,49 %0,49 %  
je to velice smutná součást života...10,49 %0,49 %  
já se jako věřící člověk těším do nebe, takže se smrti nebojím, samozřejmě že když ale někdo umře, je mi to líto a ten člověk mi pak chybí10,49 %0,49 %  
nemám to ujasněné10,49 %0,49 %  
bojím se10,49 %0,49 %  
Jednou na zem podruhé z ní...10,49 %0,49 %  
přeji si umřít, ale mám děti10,49 %0,49 %  

Graf

16. Bojíte se smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9646,83 %46,83 %  
ne5526,83 %26,83 %  
nevím5426,34 %26,34 %  

Graf

17. Věříte v reinkarnaci (převtělování)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10852,68 %52,68 %  
ano5225,37 %25,37 %  
nevím4521,95 %21,95 %  

Graf

18. Věříte v posmrtný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9144,39 %44,39 %  
ne7335,61 %35,61 %  
nevím4120 %20 %  

Graf

19. Umřel někdo Vám blízký?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17685,85 %85,85 %  
ne2612,68 %12,68 %  
nevím31,46 %1,46 %  

Graf

20. Jak Vás ovlivnila smrt vašeho blízkého?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-84,02 %3,9 %  
smutek73,52 %3,41 %  
hodne63,02 %2,93 %  
negativně52,51 %2,44 %  
Nijak42,01 %1,95 %  
.42,01 %1,95 %  
...31,51 %1,46 %  
velmi21,01 %0,98 %  
neumřel mi nikdo blízký21,01 %0,98 %  
deprese21,01 %0,98 %  
ostatní odpovědi nijak zvlášť
nikdo blízký mi nezemřel
nikdo blízký mi neumřel
chybí mi
Nechtěla jsem si to připustit.
neovlivnila
Velmi, přesto, že se smrti nedá zabránit, vždycky je to těžké.
nijak dobře
Byl tady, a jednoho dne už prostě nebyl.
trochu
Není nic příjemného, když zemře někdo blízký...
Začala jsem o smrti více přemýšlet
Úplně stejně jako kohokoliv jiného, komu zemřel blízký. Smutek, zlost „protože to není fér“, stesk. A pak smíření.
Mám menší sebevědomí a občas se cítím osamělý
Byla jsem smutná, daná osoba mi chybí.
Kdosi zavrazdil mou malou kamaradku... to me ovlivnilo dost negativne (nikomu jsem neverila, bala jsem se,...) smrt me prababicky me zasahla, ale v jejim veku byla narozdil od kamaradky prirozena, takze jsem to vzala jako soucast naseho zivota tady.
skoro nijak, občas se mi zasteskne
Smutek, ale současně radost z daru naplněného života
člověk si znovu a opětovně uvědomuje,že život je pouze dočasná záležitost,která nám je půjčena jen na čas...uvědomila jsem si,že zdraví je jen jedno a život je nutný žít tak,abych se na konci své cesty nemusela za sebe stydět.
změna životního stylu
fyzicky mi chybí jejich blízkost, přívětivost, vlídná slova atd.
nevím, nebyl to nijak moc blízký člověk
v mnohém jsem dospěla, je to zkušenost, která není přenositelná
Nemohu přesně říct...
Začala jsem trpět bolestmi hlavy, které přetrvávají déle než týden, nezabírají na ně léky a spouští se, když se nacházím ve stresu, takže očividně velice negativně.
jde o to, jak moc blízký by byl
nechci odpovídat
Uvědomil jsem si některé věci.
Nikdo blízký mi nikdy neumřel
smíšené pocity
smutek, jako u každého...
Jako každého jiného člověka... Je to těžké, ale je to součást života.
velmi, obrovská směs špatných pocitů
rozjeli se mi deprese, úzkosti a psychické problémy
Uvědomění si vlastní smrtenosti, nárůst strachu z umírání a nemocničního prostředí.
deprese, úzkosti
pár dní smutek, pak stýzkání....
nikdy nešlo o nejbližší rodinu nebo přátele, takže mi to bylo líto, na pohřbu jsem si poplakala,ale po pohřbu jsem nad tím přestala přemýšlet
špatně
příliš mne to nezasáhlo, byli to blízcí příbuzní, ale neměla jsem s nimi příliš blízké vztahy
nebyla jsem pripravena
netuším
uvědomila jsem si, že smrt přichází nečekaně, a že bychom si měli života více vážit
smutek, důvěra v to, že už se má dobře (byla těžce nemocná)
někdy je to těžké, ale zase na druhou stranu se po smrti opět všichni setkáme, to mě vždy trochu povzbudí
Přijala jsem to
chvíli jsem byla smutná, ale zivot de dál.
těžko říct, je potřeba jít dál a dělat to, co má smysl v tu chvíli
velmi mě to zasáhlo, neustále myslím na to, kde ted je...co se s ním stalo
Bylo to když jsem byla mala, nepamatuji si
Více jsem si uvědomila, co je v životě důležité a jak lidé řeší pro náš život nakonec zbytečně problémy. Měli bychom více dělat to, co nás baví. Máme jen jednu šanci.
Na pocatku bolest, prazdnota... po case jsem se se ztratou blizkych vyrovnala a snazim se zit podle toho, co mne naucili a tak, aby na mne mohli byt hrdi.
ulevilo se mi
okamžité přehodnocení priorit
Na dlouhou dobu jsem přišel o chuť do života
Jako připomínka, krátkosti života a nutnosti vnímat život i s jeho koncem
neumřel
negativní vjem
jelikoz se jednalo o prarodice, kteri zemreli prirozene ve vyokem stari, byl jejich odchod zdrojem zarmutku, ale nikoli nejake hluboke deprese z krutosti osudu
Asi jako každého mentálně zdravého člověka
Je mi Smutno a občas si s ním i povídám
změnilo se to všechno, na pár dní je člověk úplně mimo realitu, pak se začne vracet do normálu, ale tu díru nikdo nezaplní
nikdo mi zatím neumřel
uvědomila jsem si, že to není něco, co přijde až budeme staří a budeme mít život za sebou, umřít můžeme kdykoliv i jako mladí, se životem a plány před sebou
velmi negativně
strašně
Když mi umřel strýc, byla jsem mladší, takže jsem to nemohla vnímat tolik. Spíš mě ovlivnily reakce rodiny, kdy všichni měli ztrápené obličeje a zapíjeli zármutek. Když mi umřela babička, což není tak dáno, prožívala jsem ztrátu intenzivněji.
stýská se mi
hodně už ji nikdy neuvidím
Smrt matky, když mi bylo 12 mi radikálně změnila celý život
chýba mi, veľmi, ale aspoň on už chorobou netrpí....
v případě náhlého úmrtí - nemožnost rozloučení, nedořešení situace
neumřel mi nikdo
Bylo to nečekané
nedokážu to posoudit
zamysleni nad sebe samym
Psychická zátěž pro celou rodinu.
na chvíli mi bylo smutno
umřel se říka o zvířeti, člověk zemřel ..lépe si uvědomuji, že čeká každého
ztráta, prázdno
Víc se zamýšlím nad životem a smrtí.
chybějící místo, bolest, smutek
Byl to "krásný", i když velmi bolestný a zároveň smutný okamžik. Ale člověk si tak uvědomí spoustu věcí a je více vděčný za život a lidi kolem sebe. Je smrt zoufalá a smířená, je smrt s nadějí. Je to kontakt s realitou života.
dost
motivovala mne k lepšímu využívání času
Jako každého jiného člověka - cítila jsem ztrátu.
Šok, smutek, nevyrovnání.
chyběl mi, stýskalo se mi po něm
Velmi. Není to jako dříve.
očekával jsem to, vzhledem k jeho chorobě to pro něj bylo vysvobození
změní se žebříček hodnot
Mam jiny pohled na svet
těžko říct
jako malá jsem se modlila, po otcově smrti jsem se přiklonila k podpoře eutanazie
uvědomila jsem si, že některé věci je třeba řešit hned a neodkládat je, protože by se nemusely vyřešit nikdy
Byla jsem smutná.
a
Ovlivnila, ovšem smrt k životu patří. Každý jednou zemře.
Hodně.
téměř nijak
nijak zásadně
zhoršil se můj psychický stav
Částečně
byla jsem malá, nepamatuji si
přehodnocuji svůj život
Je to již 15 let a dodnes na blízkého myslím několikrát týdně. Chybí mi jako osobnost.
Ranila mě
smutek, nejistota, beznaděj
byla jsem mala, nepamatuji si to
Mockrát jsem se s ním nesetkal = nijak.
Získala jsem pocit osamocení, ztráty životní opory.
STRACH ZE SMRTI
smutne
hodně a ve více věcech
na psychice
žal, smutek
člověk si uvědomí, že se ho smrt také týká
šokovala mne a těžko jsem se s ní vyrovnávala
Začala jsem o smrti přemýšlet a uvědomovat si její přítomnost. Více si vážím života!
každá smrt blízké osoby zanechá na člověku jistou stopu, je to velmi smutná záležitost
Život po jeho smrti již nebude jako před tím.... Nicméně člověk to musí brát jako běžnou součást životního cyklu.
Smutek, stesk, smíření, vnitřní klid. Vědomí, že se o své blízké v závěru jejich života chci co nejlépe postarat.
zmenilo sa mi vnímanie niektorých vecí
Ovlivnila, ale jen na nějaký čas
duševně
Uvědomění, že musím svůj život prožít naplno.
velmi mě ovlivnila, mám pak problém soustředit se na školu a práci
Nevím, asi nijak podstatně, prostě mi jen stále chybí...
z počátku smutek, pak vzpomínání
nezbylo mi než se s tím smířit
Strašně mi ti lidé chybí
hodně mě ovlivnila, je to těžký
Spuštění nespavosti
Byla jsem malá, ale bylo by to pro mě težké
člověk si to moc nechce připustit
Neovlivnila, neumřel mi nikdo.
bolest, zármutek, ale je to bohužel koloběh
Uvědomila jsem si, jak snadno může přijít smrt.
uvědomění si nenahraditelné ztráty
Soukromé
nikdo mi neumřel
Nijak zvlášť, beru ji jako součást života.
Hodně negativně
silně
prožívala jsem smutek
smutek a nasledne vyrovnani
Dlouhodobě neovlivnila
nedá se specifikovat
Vzbudila ve mně spoustu otázek.
nedá se nic dělat
Zdědil jsem neskutečné jmění a na toho dotyčného vzpomínám jen a jenom v dobrém.
malo
15678,39 %76,1 % 

Graf

21. Vnímáte na smrti nějaká pozitiva?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4120,4 %20 %  
ano73,48 %3,41 %  
nevim52,49 %2,44 %  
-31,49 %1,46 %  
.31,49 %1,46 %  
klid21 %0,98 %  
ukončení utrpení21 %0,98 %  
konec utrpení21 %0,98 %  
Nekdy je to vysvobozeni 21 %0,98 %  
ani ne21 %0,98 %  
ostatní odpovědi vysvobození
ukončení trápení
Ani ne.
může být ukončením trápení
Je to přirozené.
ano, smrt musí být, aby se dal další život a aby naše planeta nebyla už tak přelidněná
Smrt je vysvobozující a klidná.. respektive-to co po ni následuje.
Nevím... lidi nemůžou žít věčně.
Vzhledem k tomu, že nevím, co smrt obnáší, to nemůžu zcela objektivně posoudit
Nic není věčné, tedy ani život ne. Je to tak správné, věčný život je na lidi příliš - zbláznili bychom se z toho.
zeme se nepreludni
Netrápí se
Člověk si zaslouží odpočinek po celé té životní cestě
Asi nás naučí, že je život krutý ke všem a musíme se o sebe postarat sami, je lepší se na nikoho nespoléhat.
smrti konci nase pozemske povolani a zacina neco noveho. Prijdeme k Bohu- do nebe.
je to jistá forma vysvobození
Připomínka hodnot a smyslu života
V některých případech je vysvobozením-ovšem pouze pokud je "přirozená"-sebevraždu považuji za zbabělost,kterou člověk ublíží svému okolí...
ne, snad jen, že na zemi nedojde k přelidnění a nezačneme se pojídat v důsledku toho navzájem
pro ostatní ze smrti jiného pozitiva být mohou.. (majetek apod..)
je to přirozený krok, někdy konec utrpení, věřím tomu, že přináší mír, poznání a setkání s těmi, kdo už odešli
když zemře někdo, kdo žil v bolestech, je to vysvobození
Leda pokud by člověk trpěl velikými bolestmi, kterým nelze nijak pomoc. Pak by se na smrt dalo pohlížet jako na osvobození.
svět není přeplněn
Ano. Život smrtí nekončí.
Pouze kdyby to bylo vysvobození od bolesti způsobenou nemocí
pokud člověk přijal Boží milost/Ježíšovu oběť, pak ano. "Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk." (Bible - Filipským 1:21)
Vlastně asi všechna.
už se nemusí trápit na tomto světě a nic ho nebolí nemá problémy ...
Maximálně smrt ve stráží u hodně nemocných lidí jako vysvobození, konec trápení. Jinak se se smrtí nedovedu příliš smířit.
smrt je nedílnou součástí života a bez ní by lidské bytí ztrácelo smysl
ani ne, spíš se po člověku stýzká
pokud člověka ušetří bolesti, např. při různých onemocněních, tak ano
člověk se přestane trápit
jistě, je to normální zakončení životního cyklu všeho živého, z ekologického hlediska má velký význam, z hlediska osobního může jíž o konec bolesti či utrpení, navíc nikdo by neměl žít věčně
pokud je umirajici nemoc, trpi v bolestech, nemuze se hybat... malo vnima... nebo vubec.. je to spise vysvobozeni
netuším
pro staré nebo nemocné lidi je to konec utrpení
tento svět je peklo na zemi, takže jsem ráda, že život a živoření zde netrvá večně :-)
konec trápení, dedictví,
někdy už nic jiného nejde
no tak asi to má svoje důvody, ale že by to bylo pro mě pozitivní, to asi ne
Může se jednat o "vysvobození" nemocného nebo o odlehčení rodinné situace, v případě, že je potřeba se o nemocného seniora postarat, což může být náročné.
Jak kdy
Možná je to přechod do vyššího bytí, ale dokud nezemřeme, nemůžeme si být jisti a dělat nějaké závěry.
V pripade, ze clovek velmi trpi, muze pro nej smrt byt vysvobozenim.
úleva (třeba po dlouhé náročné rakovině)
Ano, smrt je faktickým pohonem života, jde o to stihnout žít dokud jsme na světě
pro mě ne
vysvobození z neřešitelné situace (zdravotní problém - kóma atp.)
zalezi na okolnostech, tragicka smrt zadna pozitiva neprinasi, ale poklidna smrt ve stari ci smrt jako vysvobozeni z velkeho fyzickeho utrpeni je svym zpusobem neutralni az pozitivni veci
možná jen to, že už je danému člověku lépe
nový začátek
konec bolesti
ten druhý už má klid, pokud se trápil
konecne tu nebudu
konečně klid
Ano, může být vysvobozením a začátkem něčeho neprobádaného.
u křesťana je to odchod domů k Otci
Kdyby všichni žili věčně, nevešli bychom se na planetu.
ak je pravda, že smrťou život nekončíííí! ....
Zesnulému už je dobře
podle toho o čí smrt se jedná
Vnímám smrt neutrálně, takže ne.
někdy je to pro dotyčného vysvobození
konec trápení (nemoc, nemohoucnost a podobně), smrt starých dává prostor pro život dalším generacím
Člověk už nemusí trpět tady na světě.
nic
Posmrtný život. Člověk je osvobozen od všeho špatného na zemi, dál už nebudou žádné vraždy, násilí. A pokud člověk trpí je občas smrt vysvobozením.
ulehčení bolesti, ulehčení starosti
odpočinek
Ano. Viz výše.
nie
limitace života, která nás žene dopředu
Často to bývá osvobození.
Pro člověka, který na konci svého života trpěl (vážná nemoc) je to většinou vysvobození.
pro některé je to vysvobození z jejich pozemského trápení
pokud smrt "vysvobodí" od bolestí a vleklého umírání
Ne, pouze když zemře někdo hodně zlý. Třeba vrah.
Klid ticho, zadny stresa deprese
v některých případech to může ukončit utrpení (onemocnění).
moc ne, maximálně při nějaké nemoci jde o svým způsobem vysvobození
Pokud je člověk v takovém stavu, kdy jen trpí a není žádná možnost mu pomoci, je smrt určitým vysvobozením.
pokud člověk zemře kvůli nějaké nemoci, můžu si říci, že už mu je třeba líp, že ho nic nebolí a netíží
Když umře někdo kdo mě štval tak je to pozytivní
a
Už nebude více bolesti. A pokud máte hezkou pojistku, vaši bližní vás budou po smrti milovat ještě více.
Nein.
konec utrpení, možný počátek něčeho lepšího, konec dřiny lidí starajících se o umírajícího
pokud osoba v poslední fázi svého života trpí, je to pro ni vysvobození (např. od bolesti), ale je to i osvobození příbuzných, kteří se musí na utrpení a strádání svého milovaného dívat
úleva od bolesti
úleva od trápení (nemoci)
nemohu soudit, nevím co přijde po smrti
Nemocnému nebo psychicky labilnímu člověku se uleví.
ano, bude lepe
Útěk před nesnesitelností života.
Ukončení chátrání těla, zbavení se bolesti, únavy ze života. Jako pozitivum vnímám i uvědomění si smrtelnosti, konečnosti života.
zamysleni
asi ne
vysvobození z utrpení
Nerozumím otázce!!
může být vysvobozením v případě nemoci, člověk si může více vážit života
Ano, beze smrti by nás nic tolik nemotivovalo využít omezený čas, také je to přirozený koloběh života
pro dlouhodobě hodně nemocné může být vysvobozením
Ne. Ale u některých lidí to považuji za vysvobození..
pokud vím, že dotyčný už neměl šanci na uzdravení, trochu sobecky také ušetření se návštěv nemocnice, když vím, že příbuzný nevnímá, neví, že tam jsme... je to velice psychicky ubíjející
Nejsem přesvědčen v posmrtný život, tudíž smrt beru spíše jako absolutní konec, než začátek něčeho nového. Tudíž spíše negativně.
Smrt vnímám jako těžkou pro pozůstalé, pro zemřelé může být vysvobozením. Věřím, že po smrti se všichni setkáme.
človek si uvedomí, že nemá plytvať časom a žiť každou minútou, keďže nikdy nevie, čo sa môže stať
Úleva
zesnulý má odpočinek v pokoji
Úleva pro trpíci.
bližší semknutí s pozůstalými
Ne... Leda, že už toho člověka nic nebolí :-)
může člověka vysvobodit z bolesti, pokud mu nelze jinak pomoci a ulevit od utrpení
spíš ne
Ano, dostanete se na mnohem lepší místo.
jenom v případě, když člověk trpí, tak je dobře že má klid
Vysvobození pro trpějící
staří lidé jsou někdy unavení žitím
Ne.
pokud je člověk vážně nemocný, je to pro něj vysvobození
odproštění od bolesti
ne,nevnímám.pracnuji na hřbitově,tudíž se smrtí přicházím denně do styku a nic pozitivního nespatřuji
Pro některé to může být vysvobození z bolesti a utrpení. Mimo to věčnost je mnohem horší možnost nežli smrt.
pouze, když ukončí dlouhodobé trápení (psychické i tělesné)
konec utrpení při velké bolesti
stary clovek s bolestmi uz se netrapi
Smrt je branou ke kvalitativně jinému životu.
Je spravedlivá a je to naše jediná jistota
ano, nemusím pak již "nic řešit"
13265,67 %64,39 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Vyhověl byste přání svého blízkého ohledně eutanazie?

  • odpověď ne:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Souhlasíte s eutanazií?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Setkáváte se ve svém okolí se starými lidmi?

4. Jestli se setkáváte se starými lidmi, při jaké příležitosti se s nimi setkáváte?

5. Myslíte si. že výše důchodu je přiměřená?

6. Jak vysoký důchod by podle vás měl být?

7. Spojujete stáří s nemožností se o sebe postarat?

8. Proč pomáháte starým lidem?

9. Je některý z vašich příbuzných v seniorském domě?

10. Představte si situaci, že váš blízký se kvůli svému stáří o sebe nedokáže postarat. Jak byste tuto situaci řešili?

11. Víte, co to je "eutanazie"?

12. Souhlasíte s eutanazií?

13. Vyhověl byste přání svého blízkého ohledně eutanazie?

14. V jaké situaci byste eutanazii zvolili jako řešení?

15. Jaký máte vztah ke smrti?

16. Bojíte se smrti?

17. Věříte v reinkarnaci (převtělování)?

18. Věříte v posmrtný život?

19. Umřel někdo Vám blízký?

21. Vnímáte na smrti nějaká pozitiva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Setkáváte se ve svém okolí se starými lidmi?

4. Jestli se setkáváte se starými lidmi, při jaké příležitosti se s nimi setkáváte?

5. Myslíte si. že výše důchodu je přiměřená?

6. Jak vysoký důchod by podle vás měl být?

7. Spojujete stáří s nemožností se o sebe postarat?

8. Proč pomáháte starým lidem?

9. Je některý z vašich příbuzných v seniorském domě?

10. Představte si situaci, že váš blízký se kvůli svému stáří o sebe nedokáže postarat. Jak byste tuto situaci řešili?

11. Víte, co to je "eutanazie"?

12. Souhlasíte s eutanazií?

13. Vyhověl byste přání svého blízkého ohledně eutanazie?

14. V jaké situaci byste eutanazii zvolili jako řešení?

15. Jaký máte vztah ke smrti?

16. Bojíte se smrti?

17. Věříte v reinkarnaci (převtělování)?

18. Věříte v posmrtný život?

19. Umřel někdo Vám blízký?

21. Vnímáte na smrti nějaká pozitiva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wanke, O.Stáří a umírání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://stari-a-umirani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.