Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Staří lidé s demencí

Staří lidé s demencí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Budil
Šetření:30. 06. 2014 - 09. 07. 2014
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro seminární práci o životě seniorů a jejich umírání.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6981,18 %81,18 %  
Muž1618,82 %18,82 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-294350,59 %50,59 %  
30-443440 %40 %  
45-5955,88 %5,88 %  
60 a více33,53 %3,53 %  

Graf

3. Měli by senioři s demencí žít v domácím prostředí nebo v domovech se zvláštním režimem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám na to jednoznačný názor3743,53 %43,53 %  
V domovech se zvláštním režimem3035,29 %35,29 %  
V domácím prostředí1821,18 %21,18 %  

Graf

4. Je o staré lidi s demencí v domovech se zvláštním režimem dobře postaráno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4047,06 %47,06 %  
Ano3237,65 %37,65 %  
Ne1315,29 %15,29 %  

Graf

5. Vyvíjí stát dostatečné úsilí, aby se postaral o staré lidi s demencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5564,71 %64,71 %  
Nevím2023,53 %23,53 %  
Ano1011,76 %11,76 %  

Graf

6. Pokud by Vám stát poskytl mzdu, kterou právě berete za to, že se postaráte doma o osobu blízkou, která trpí demencí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postaral(a) bych se o ní3743,53 %43,53 %  
Nevím jak bych se zachoval(a)2428,24 %28,24 %  
Umístil(a) bych jí do domova se zvláštním režimem2428,24 %28,24 %  

Graf

7. Když člověk s demencí umírá, je pro něj nejlepší aby umřel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma4654,12 %54,12 %  
Nevím1214,12 %14,12 %  
Nezáleží na tom1112,94 %12,94 %  
V domově se zvláštím režimem1011,76 %11,76 %  
V hospici55,88 %5,88 %  
V nemocnici11,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Měli by senioři s demencí žít v domácím prostředí nebo v domovech se zvláštním režimem?

4. Je o staré lidi s demencí v domovech se zvláštním režimem dobře postaráno?

5. Vyvíjí stát dostatečné úsilí, aby se postaral o staré lidi s demencí?

6. Pokud by Vám stát poskytl mzdu, kterou právě berete za to, že se postaráte doma o osobu blízkou, která trpí demencí:

7. Když člověk s demencí umírá, je pro něj nejlepší aby umřel:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Měli by senioři s demencí žít v domácím prostředí nebo v domovech se zvláštním režimem?

4. Je o staré lidi s demencí v domovech se zvláštním režimem dobře postaráno?

5. Vyvíjí stát dostatečné úsilí, aby se postaral o staré lidi s demencí?

6. Pokud by Vám stát poskytl mzdu, kterou právě berete za to, že se postaráte doma o osobu blízkou, která trpí demencí:

7. Když člověk s demencí umírá, je pro něj nejlepší aby umřel:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Budil, J.Staří lidé s demencí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://stari-lide-s-demenci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.