Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > "Stárnutí v komunitě" (senior cohousing)

"Stárnutí v komunitě" (senior cohousing)

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Bestakova
Šetření:07. 09. 2011 - 05. 10. 2011
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé, ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku.

 

Cílem dotazníku je zjistit, jakou mají lidé v ČR přestavu o konceptu "stárnutí v komunitě" (senior cohousingu).

Dotazník je součástí doktorandské práce na fakultě architektury ČVUT v Praze.

 

Děkuji mnohokrát za Váš čas, který budete vyplňování dotazníku věnovat.

 

Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Odpovědi respondentů

1. Znal/-a jste před přečtením webového portálu www.starnutivkomunite.cz koncept "stárnutí v komunitě"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2485,71 %85,71 %  
ano414,29 %14,29 %  

Graf

2. Je podle Vás srozumitelný rozdíl mezi A) "stárnutí v komunitě", B) stárnutím v ústavu, C) stárnutí doma v dosavadní domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1346,43 %46,43 %  
souhlasím1346,43 %46,43 %  
nevím27,14 %7,14 %  

Graf

3. Má koncept "stárnutí v komunitě" podle Vás potenciál se stát většinovým způsobem bydlení seniorů, aby nemuseli na stáří dožívat v ústavech nebo osamoceně doma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1035,71 %35,71 %  
spíše souhlasím828,57 %28,57 %  
souhlasím621,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím414,29 %14,29 %  

Graf

4. Je podle Vás možné považovat koncept "stárnutí v komunitě" za "běžné bydlení", ovšem s výhodou bližších sousedských vztahů a vzájemné spolupráce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1139,29 %39,29 %  
souhlasím1035,71 %35,71 %  
nevím621,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím13,57 %3,57 %  

Graf

5. Může podle Vás architektonické uspořádání podpořit vznik a udržování kvalitních sousedských vztahů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1450 %50 %  
spíše souhlasím932,14 %32,14 %  
nevím517,86 %17,86 %  

Graf

6. Může podle Vás koncept "stárnutí v komunitě" podpořit soběstačnost, vzájemnou podporu a pomoc obyvatel tak, že budou méně závislí na pomoci zvenčí (od rodiny, profesionální péče)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1450 %50 %  
souhlasím932,14 %32,14 %  
nevím414,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím13,57 %3,57 %  

Graf

7. Odpovídá podle Vás koncept "stárnutí v komunitě" na specifické potřeby a přání seniorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1346,43 %46,43 %  
nevím828,57 %28,57 %  
souhlasím414,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím310,71 %10,71 %  

Graf

8. Může podle Vás koncept "stárnutí v komunitě" podpořit integraci seniorů do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím932,14 %32,14 %  
souhlasím932,14 %32,14 %  
nevím621,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím414,29 %14,29 %  

Graf

9. Vyplatí se podle Vás v rámci včasné přípravy na stáří opustit dosavadní domov, pokud nevyhovuje na stáří, a odejít do projektu "stárnutí v komunitě"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím725 %25 %  
spíše nesouhlasím725 %25 %  
nevím621,43 %21,43 %  
spíše souhlasím621,43 %21,43 %  
nesouhlasím27,14 %7,14 %  

Graf

10. Může podle Vás koncept "stárnutí v komunitě" kvalitně nahradit dosavadní domov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1035,71 %35,71 %  
souhlasím517,86 %17,86 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
spíše souhlasím517,86 %17,86 %  
nesouhlasím310,71 %10,71 %  

Graf

11. Které rysy projektu "stárnutí v komunitě" jsou podle Vás klíčové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodování obyvatel o vlastním životě1864,29 %64,29 %  
Podpora soběstačnosti a nezávislosti obyvatel1553,57 %53,57 %  
Zapojení obyvatel do fungování projektu po nastěhování932,14 %32,14 %  
Integrace obyvatel do společnosti828,57 %28,57 %  
Podpora zachování dosavadního životního stylu obyvatel828,57 %28,57 %  
Architektonické uspořádání podporující vznik sousedských vazeb621,43 %21,43 %  
Zapojení obyvatel do vzniku projektu414,29 %14,29 %  

Graf

12. Dovedete si představit aktivní účast při vzniku a fungování projektu "stárnutí v komunitě"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1139,29 %39,29 %  
souhlasím828,57 %28,57 %  
spíše souhlasím621,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím27,14 %7,14 %  
nesouhlasím13,57 %3,57 %  

Graf

13. Dovedete si představit procesy rozhodování v projektu "stárnutí v komunitě"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1242,86 %42,86 %  
nevím1035,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím310,71 %10,71 %  
souhlasím310,71 %10,71 %  

Graf

14. Jak by měly podle Vás vypadat společné prostory v projektu "stárnutí v komunitě"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavně bezbariérově2071,43 %71,43 %  
Hlavně bezpečně1967,86 %67,86 %  
Hlavně útulně1760,71 %60,71 %  
Hlavně čistě1242,86 %42,86 %  
Hlavně přehledně1035,71 %35,71 %  

Graf

15. Co všechno by měly obsahovat společné prostory v projektu "stárnutí v komunitě"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hobby místnosti, ateliéry, dílny2071,43 %71,43 %  
Zahrada2071,43 %71,43 %  
Knihovna1450 %50 %  
Společná kuchyň a jídelna1139,29 %39,29 %  
Tělocvična, bazén932,14 %32,14 %  
Prádelna a sušárna517,86 %17,86 %  
vše výše zmíněné13,57 %3,57 %  

Graf

16. Jaké společné aktivity byste preferoval/-a v projektu "stárnutí v komunitě"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemná pomoc v případě potřeby2175 %75 %  
Posezení u kafé, čaje1864,29 %64,29 %  
Zahradničení1242,86 %42,86 %  
Cvičení1035,71 %35,71 %  
Společné večeře828,57 %28,57 %  
Péče o domácí zvířata725 %25 %  
Společné podnikání310,71 %10,71 %  

Graf

17. Mělo by mít dle Vašeho názoru bydlení v projektu "stárnutí v komunitě" věkové omezení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím829,63 %28,57 %  
nesouhlasím829,63 %28,57 %  
nevím518,52 %17,86 %  
spíše souhlasím414,81 %14,29 %  
souhlasím27,41 %7,14 %  

Graf

18. Jakou optimální kapacitu (počet osob) by podle Vás měl mít projekt "stárnutí v komunitě"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20 osob1139,29 %39,29 %  
21 - 30 osob621,43 %21,43 %  
5 - 10 osob517,86 %17,86 %  
31 - 40 osob310,71 %10,71 %  
41 - 50 osob13,57 %3,57 %  
více než 50 osob13,57 %3,57 %  
záleží na velikosti objektu13,57 %3,57 %  

Graf

19. Čím Vás osobně projekt "stárnutí v komunitě" nejvíce oslovil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemná podpora a pomoc1657,14 %57,14 %  
Společnost přátel, udržování sociálních kontaktů1553,57 %53,57 %  
Zaměření projektu na potřeby a přání jeho obyvatel1242,86 %42,86 %  
Větší soběstačnost a nezávislost na pomoci zvenčí725 %25 %  
Možnost rozhodovat o podobě a fungování společenství414,29 %14,29 %  
Finanční úspory27,14 %7,14 %  
Ekologická šetrnost27,14 %7,14 %  

Graf

20. Jaká největší rizika vidíte v projektu "stárnutí v komunitě"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hrozba konfliktů mezi obyvateli1242,86 %42,86 %  
Nedůvěra ke společnému vlastnictví a aktivitám1242,86 %42,86 %  
Neznalost konceptu "stárnutí v komunitě" v ČR1139,29 %39,29 %  
Zdlouhavý proces vzniku projektu725 %25 %  
Nezkušenost s přípravou na vlastní stáří621,43 %21,43 %  
Nižší kupní síla obyvatel v ČR obecně621,43 %21,43 %  
Nižší mobilita (stěhování) obyvatel v ČR obecně621,43 %21,43 %  
Nezkušenost se zapojením obyvatel do tvorby obytného prostředí310,71 %10,71 %  

Graf

21. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA2278,57 %78,57 %  
MUŽ621,43 %21,43 %  

Graf

22. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1242,86 %42,86 %  
do 20 let517,86 %17,86 %  
51 - 60 let414,29 %14,29 %  
41 - 50 let310,71 %10,71 %  
31 - 40 let310,71 %10,71 %  
61 - 70 let13,57 %3,57 %  

Graf

23. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1242,86 %42,86 %  
828,57 %28,57 %  
vyšší27,14 %7,14 %  
VOŠ27,14 %7,14 %  
27,14 %7,14 %  
Vyučen/-a s maturitou 13,57 %3,57 %  
Vyučen/-a bez maturity 13,57 %3,57 %  

Graf

24. V jak velké obci bydlíte v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1035,71 %35,71 %  
Obec 20 až 100 tis. ob.828,57 %28,57 %  
Obec pod 5 tis. ob.414,29 %14,29 %  
Obec nad 100 tis. ob.414,29 %14,29 %  
Obec 5 až 20 tis. ob. 27,14 %7,14 %  

Graf

25. Jak velké je Vaše současné bydlení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 - 80 m21450 %50 %  
nad 80 m2725 %25 %  
40 - 60 m2517,86 %17,86 %  
do 40 m227,14 %7,14 %  

Graf

26. Jaký máte vlastnický vztah k Vašemu současnému bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní vlastnictví1553,57 %53,57 %  
pronájem828,57 %28,57 %  
družstevní vlastnictví310,71 %10,71 %  
nic13,57 %3,57 %  
byt rodičů v osobním vlastnictví13,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bestakova, V."Stárnutí v komunitě" (senior cohousing) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://starnuti-v-komunite-senior-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.