Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Starosta obce a přímá volba

Starosta obce a přímá volba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Fleislébrová
Šetření:20. 02. 2014 - 28. 02. 2014
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou ČZU v Praze, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se týká problematiky právního postavení starosty. Ráda bych získala informace, jak veřejnost vnímá funkci starosty a zda by uvítala přímou volbu představitele obce.

 

Výsledky budou použity v mé bakalářské práci. Předem děkuji za ochotu a Váš čas při vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6153,04 %53,04 %  
Muž5446,96 %46,96 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5446,96 %46,96 %  
36 - 50 let2521,74 %21,74 %  
26 - 35 let2118,26 %18,26 %  
51 a více let1513,04 %13,04 %  

Graf

3. Slyšeli jste o "přímé volbě starostů"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6455,65 %55,65 %  
NE5144,35 %44,35 %  

Graf

4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize4162,12 %35,65 %  
internet2943,94 %25,22 %  
noviny2030,3 %17,39 %  
politická kampaň1624,24 %13,91 %  
rozhlas812,12 %6,96 %  
škola34,55 %2,61 %  
přítelkyně11,52 %0,87 %  
od zastupitele... z rodiny11,52 %0,87 %  
známí11,52 %0,87 %  
vlastní iniciativa11,52 %0,87 %  

Graf

5. Domníváte se, že přímá volba starostů zvýší zájem občanů o dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8977,39 %77,39 %  
NE2622,61 %22,61 %  

Graf

6. Myslíte si, že zavedení přímé volby starostů má význam pro obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9784,35 %84,35 %  
NE1815,65 %15,65 %  

Graf

7. Je podle Vás potřeba rozšířit pravomoci starostů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7060,87 %60,87 %  
ANO4539,13 %39,13 %  

Graf

8. Měla by se rozšířit odpovědnost starostů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8372,17 %72,17 %  
NE3227,83 %27,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Slyšeli jste o "přímé volbě starostů"?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi politická kampaň na otázku 4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk?

3. Slyšeli jste o "přímé volbě starostů"?

4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?

5. Domníváte se, že přímá volba starostů zvýší zájem občanů o dění v obci?

6. Myslíte si, že zavedení přímé volby starostů má význam pro obce?

7. Je podle Vás potřeba rozšířit pravomoci starostů?

8. Měla by se rozšířit odpovědnost starostů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk?

3. Slyšeli jste o "přímé volbě starostů"?

4. Kde jste se o této problematice dozvěděli?

5. Domníváte se, že přímá volba starostů zvýší zájem občanů o dění v obci?

6. Myslíte si, že zavedení přímé volby starostů má význam pro obce?

7. Je podle Vás potřeba rozšířit pravomoci starostů?

8. Měla by se rozšířit odpovědnost starostů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fleislébrová, L.Starosta obce a přímá volba (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://starosta-obce-a-prima-volba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.