Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Starosta v obci

Starosta v obci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Chvátalová
Šetření:23. 02. 2015 - 04. 03. 2015
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou oboru veřejná správa a chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k diplomové práci. Cílem dotazníku je zjistit, jak je veřejnost informována o funkci starosty a jak samotného starostu vnímá. Dotazník je anonymní a zkoumá pouze obecné otázky, nikoliv názory na Vašeho konkrétního starostu.

Prosím o vyplnění osobami starší 18 let.

Předem děkuji za Váš čas  

Odpovědi respondentů

1. Na kolik let je volen starosta v obci?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
416076,56 %76,56 %  
53215,31 %15,31 %  
631,44 %1,44 %  
331,44 %1,44 %  
231,44 %1,44 %  
110,48 %0,48 %  
4110,48 %0,48 %  
810,48 %0,48 %  
1010,48 %0,48 %  
3010,48 %0,48 %  
ostatní odpovědi 159
999999999999999999999999999999999999999999
250
31,44 %1,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.17
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.14
Směrodatná odchylka:0.38
Medián:4
Modus:4

Graf

2. Kolik funkčních období následujících po sobě může starosta obce zastávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není omezeno14870,81 %70,81 %  
2 funkční období po sobě3818,18 %18,18 %  
3 funkční období po sobě167,66 %7,66 %  
nevím73,35 %3,35 %  

Graf

3. Starostou obce může být zvolena osoba starší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let13162,68 %62,68 %  
21 let5827,75 %27,75 %  
40 let209,57 %9,57 %  

Graf

4. Z následující nabídky vyberte jednu pravomoc, o které si myslíte, že náleží starostovi obce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce8440,19 %40,19 %  
schvaluje rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce5526,32 %26,32 %  
vydává nařízení obce4019,14 %19,14 %  
zřizuje a zrušuje obecní policii3014,35 %14,35 %  

Graf

5. Má starosta obce nadřízené postavení vůči radě obce a zastupitelstvu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12760,77 %60,77 %  
ano6129,19 %29,19 %  
nevím2110,05 %10,05 %  

Graf

6. Je starosta obce při výkonu své funkce chráněn imunitou, např. jako poslanci ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17583,73 %83,73 %  
nevím2311 %11 %  
ano115,26 %5,26 %  

Graf

7. V současné době není stupeň dosaženého vzdělaní podmínkou pro výkon funkce starosty. Zavedli byste takovou podmínku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11956,94 %56,94 %  
ne9043,06 %43,06 %  

Graf

8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední3831,4 %18,18 %  
vysokoškolské - bakalář3629,75 %17,22 %  
vysokoškolské - magistr/inženýr případně doktor3528,93 %16,75 %  
vyšší odborné129,92 %5,74 %  

Graf

9. Vyberte 3 nejdůležitější vlastnosti a předpoklady, které by měl dle Vašeho názoru starosta obce pro výkon své funkce splňovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smysl pro zodpovědnost15976,08 %76,08 %  
čestnost14368,42 %68,42 %  
komunikativnost9746,41 %46,41 %  
pracovitost9645,93 %45,93 %  
lidskost/empatie7736,84 %36,84 %  
zásadovost3918,66 %18,66 %  
družnost/přátelskost94,31 %4,31 %  
neúplatnost10,48 %0,48 %  
nepatří to sem, ale říká se zřizuje a RUŠÍ (to je k té policii). A volby starosty-víc jich být nemůže10,48 %0,48 %  
odbornost v oboru ekonomie, právo, dotační management (alespoň jedna z uvedeného)10,48 %0,48 %  
znalost potřeb obyvatel10,48 %0,48 %  
znalosti a dovednosti v oblasti státní správy a samosprávy, hlavně v oblasti legislativy, možností čerpání dotací a měl by mít organizační dovednosti a umět jednat s lidmi10,48 %0,48 %  
nestrannost10,48 %0,48 %  
inteligence10,48 %0,48 %  

Graf

10. Souhlasili byste se zavedením přímé volby starostů?

Přímá volba znamená, že si občané sami volí starostu své obce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16277,51 %77,51 %  
ne3215,31 %15,31 %  
nevím157,18 %7,18 %  

Graf

11. V případě, že by občané volili svého starostu, měli by mít také možnost ho z funkce odvolat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15574,16 %74,16 %  
ne4220,1 %20,1 %  
nevím125,74 %5,74 %  

Graf

12. Domníváte se, že starosta obce má dostatek pravomocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit10148,33 %48,33 %  
ano, má dostatek pravomocí6732,06 %32,06 %  
ne, pravomoci by bylo vhodné rozšířit3014,35 %14,35 %  
má jich příliš, a proto by bylo vhodné je omezit115,26 %5,26 %  

Graf

13. Oslovili jste někdy starostu Vaší obce osobně s nějakou záležitostí (problém, prosba apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12157,89 %57,89 %  
ano8842,11 %42,11 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let11555,02 %55,02 %  
27 - 50 let5626,79 %26,79 %  
51 - 70 let3215,31 %15,31 %  
71 a více62,87 %2,87 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14066,99 %66,99 %  
muž6933,01 %33,01 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Střední vzdělání zahrnuje gymnázia, střední odborné školy a střední odborné učiliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední9444,98 %44,98 %  
vysokoškolské9143,54 %43,54 %  
vyšší odborné146,7 %6,7 %  
základní104,78 %4,78 %  

Graf

17. Do jaké velikostní kategorie spadá obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3000 obyvatel8842,11 %42,11 %  
nad 3000 - 20 000 obyvatel7334,93 %34,93 %  
nad 20 000 - 100 000 obyvatel2411,48 %11,48 %  
nad 100 000 obyvatel2411,48 %11,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. V současné době není stupeň dosaženého vzdělaní podmínkou pro výkon funkce starosty. Zavedli byste takovou podmínku?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské - bakalář na otázku 8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské - magistr/inženýr případně doktor na otázku 8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední na otázku 8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?

13. Oslovili jste někdy starostu Vaší obce osobně s nějakou záležitostí (problém, prosba apod.)?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 100 000 obyvatel na otázku 17. Do jaké velikostní kategorie spadá obce, ve které žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na kolik let je volen starosta v obci?

2. Kolik funkčních období následujících po sobě může starosta obce zastávat?

3. Starostou obce může být zvolena osoba starší:

4. Z následující nabídky vyberte jednu pravomoc, o které si myslíte, že náleží starostovi obce.

5. Má starosta obce nadřízené postavení vůči radě obce a zastupitelstvu?

6. Je starosta obce při výkonu své funkce chráněn imunitou, např. jako poslanci ?

7. V současné době není stupeň dosaženého vzdělaní podmínkou pro výkon funkce starosty. Zavedli byste takovou podmínku?

8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?

9. Vyberte 3 nejdůležitější vlastnosti a předpoklady, které by měl dle Vašeho názoru starosta obce pro výkon své funkce splňovat.

10. Souhlasili byste se zavedením přímé volby starostů?

11. V případě, že by občané volili svého starostu, měli by mít také možnost ho z funkce odvolat?

12. Domníváte se, že starosta obce má dostatek pravomocí?

13. Oslovili jste někdy starostu Vaší obce osobně s nějakou záležitostí (problém, prosba apod.)?

14. Jaký je Váš věk?

15. Vaše pohlaví:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Do jaké velikostní kategorie spadá obce, ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na kolik let je volen starosta v obci?

2. Kolik funkčních období následujících po sobě může starosta obce zastávat?

3. Starostou obce může být zvolena osoba starší:

4. Z následující nabídky vyberte jednu pravomoc, o které si myslíte, že náleží starostovi obce.

5. Má starosta obce nadřízené postavení vůči radě obce a zastupitelstvu?

6. Je starosta obce při výkonu své funkce chráněn imunitou, např. jako poslanci ?

7. V současné době není stupeň dosaženého vzdělaní podmínkou pro výkon funkce starosty. Zavedli byste takovou podmínku?

8. V případě, že byste zavedli podmínku vzdělání, o jaký stupeň vzdělání by se jednalo?

9. Vyberte 3 nejdůležitější vlastnosti a předpoklady, které by měl dle Vašeho názoru starosta obce pro výkon své funkce splňovat.

10. Souhlasili byste se zavedením přímé volby starostů?

11. V případě, že by občané volili svého starostu, měli by mít také možnost ho z funkce odvolat?

12. Domníváte se, že starosta obce má dostatek pravomocí?

13. Oslovili jste někdy starostu Vaší obce osobně s nějakou záležitostí (problém, prosba apod.)?

14. Jaký je Váš věk?

15. Vaše pohlaví:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Do jaké velikostní kategorie spadá obce, ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chvátalová, K.Starosta v obci (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://starosta-v-obci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.