Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Starosta a přímé volby

Starosta a přímé volby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kanovská
Šetření:01. 05. 2012 - 08. 05. 2012
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Kanovská a jsem studentkou oboru Ekonomika a právo v podnikání na TU-VŠB EKF v Ostravě.
Chtěla bych Vás požádat o zodpovězení pár otázek. Odpovědi jsou zcela anonymní a poslouží jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma „Principy odpovědnosti starostů obcí a měst ve veřejné správě“.


 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5565,48 %65,48 %  
Muž2934,52 %34,52 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305767,86 %67,86 %  
31-401315,48 %15,48 %  
41-5078,33 %8,33 %  
51-více44,76 %4,76 %  
15-2033,57 %3,57 %  

Graf

3. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městě5363,1 %63,1 %  
Vesnici3035,71 %35,71 %  
Městysu11,19 %1,19 %  

Graf

4. Sledujete pravidelně informace na úřední desce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7690,48 %90,48 %  
Ano89,52 %9,52 %  

Graf

5. Podporujete zavedení přímé volby starostů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6577,38 %77,38 %  
Ne1922,62 %22,62 %  

Graf

6. Do jaké velikostní kategorie spadá Vaše obec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec od 8001 obyvatel3946,43 %46,43 %  
Obec od 500 obyvatel do 1500 obyvatel2023,81 %23,81 %  
Obec od 1501 do 3000 obyvatel1113,1 %13,1 %  
Obec od 5001 do 8000 obyvatel910,71 %10,71 %  
Obec od 3001 do 5000 obyvatel55,95 %5,95 %  

Graf

7. Znáte jméno svého starosty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7083,33 %83,33 %  
Ne1416,67 %16,67 %  

Graf

8. Účastnil(-a) jste se někdy jednání zastupitelstva obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7791,67 %91,67 %  
Ano78,33 %8,33 %  

Graf

9. Jak by podle Vás měl vypadat ideální starosta obce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím67,14 %7,14 %  
zodpovedný, čestný, spravodlivý, priebojný11,19 %1,19 %  
Zodpovědný, měl by mít opravdu zájem o to co se v dané oblasti děje11,19 %1,19 %  
.11,19 %1,19 %  
rozhodně ne zapšklý komunista :)11,19 %1,19 %  
schopný, neúplatný, inteligentní, nezaujatý11,19 %1,19 %  
hlavně by měl vědět co dělá a dobře reprezentovat město 11,19 %1,19 %  
Aby kradl míň než ostatní a plnil aspoň 5% svých slibů11,19 %1,19 %  
měl by podnikat takové kroky, které by prospěly především obci a jejím obyvatelům11,19 %1,19 %  
měl by se zajímat o obec a její rozvoj ,apod11,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi Mněl by dobře znát svou obec,nejlíp celý život.
vstřícný, pracovitý,měl by vědět co dělá
jsem anarchista
Měl by hájit zájmy občanů a snažit se o růst obce (kultůra, sport, různé aktivity)
potřebné vzdělání a potřebná praxe od 40 let nahoru, neúplatný se zdravým rozumem a všeobecným rozhledem
zodpovědný, nadšený pro svou práci, zkušený
reprezentativní, inteligentní
spolehlivý, dostojí svým slibům
Reprezentativně
Měl by pravidelně informovat své občany o veřejném dění týkajícího se jejich místa bydliště prostřednictvím obecních novin, či internetu...
neuplatný
měl by se zajímat o potřeby občanů
měl by mít zájem o své občany a dokázat udělat kompromis mezi jejich rozrůzněnými zájmy
Měl by se zajímat, o názory občanů a měl by se pokusit vždy vyjít vstříc svým spoluobčanům
Lidi by ho měli znát, měl by se objevovat na městských akcích a měl by jit lidem přikladem.
Měl by o dbát o obec a o respektovat potřeby svých občanů.
Vzdělaný, reprezentativní, dobré vyjadřovací schopnosti.
Sebevědomý, důvěřivý, muž (žena) činu, spolehlivý, pro rozvoj obce.
chytrý, rozumný, reprezentativní, znalosti z inženýrství
Starostlivý, poctivý :-)
nezávislý k politické straně, inteligentní, vyslyšet názory obyvatel, nerozhazovačný ve financích, reprezentativní
Měl by mít zájem o obec.
zkušený, zodpovědný, iniciativní
spravedlivý a neúplatný
jako člověk, který dokonale rozumí tomu, co by měl dělat
Nezaujatý člověk, který dává přednost zájmu o lidi ve své obci než o své vlastní blaho. Nejlépe asi bez politické příslušnosti.
férový, blízký občanům, spolehlivý...
měl by vědět co dělá a ne jen si na někoho hrát a dělat že všemu rozumí
čestný, měl by dodržet sliby, měl by mít opravdu zájem o svou obec, neúplatný
Vzdělaný ekonom, s dobrým vztahem k lidem a k přírodě.
člověk se selským rozumem
zodpovědně
"člověk na svém místě" - odborník, člověk, který fungování obce rozumí a chce pro ni a hlavně občany to nejlepší
bez politické příslušnosti
Vstřícný se zájmem na dobrém chodu obce.
nelze určit
Jednat v zájmu obyvatel obce, co se vlastností týče, považuji za důležitou komunikativnost, loajálnost vůči obci, všeobecný přehled, ambicioznost - cílevědomost.
Snažit se udržovat obec ve všech směrech...
nestraník s širokou podporou
akční,neuplatný,svědomitý,naslouchat občanům
spolehlivý, důvěryhodný, nadstranický
asi jako ideální politik
ideál neexistuje
...
osobnost, inteligentni, lidský, ochotný
jebatelny
sympatický,inteligentní,rozumnýa měl by tuto funkci dělat s láskou
přijatelný pro většinu obyvatel obce
upřímný, rázný, vzdělaný, lidský, charismatický, autoritativní
nezávislý, neúplatný
důvěryhodný, čestný, vzdělaný
neúplatný, inteligentní, empatický
bezúhonný, inteligentni!
zodpovědný, komunikativní, schopný
starosta by měl hlavně umět získávat peníze pro svou obec, a ty pak použít tam, kde je potřeba, nesledovat jen své soukromé cíle, ale hlavně se snažit o to, aby se jeho obci dařilo
měl by v obci bydlet dlouho a taky to nesmí být komouš
měl by se snažit o co nejlepší vedení obce a brát na zřetel připomínky obyvatel
reprezentativní jedinec, dlouho žijící v místě, kde bude starostu vykonávat, seznámen s problematikou obce i s lidmi
Slušný člověk.
reprezentativní, s přehledem o dění v obci a možnostech čerpání různých dotací na rozvoj obce
ideální je blábol a sen hlupáků
Člověk, který dobře zná místní poměry, dbá na názory občanů a nechová se jako arogantní blbec...
ideální starosta neexistuje
Bez kriminální minulosti, vystudovaný ekonom
spíš jak by se měl chovat ne? zájem o dění v obci, nezkorumpovatelnost
poctivý
měl by efektivně využívat prostředky města
Určitě by mělo být stanoveno nějaké vzdělání. Neříkám, že jaderný fyzik nemůže být např. dobrý předseda vlády, ale..! Všichni víme, že.. A proto se mi nezdá adekvátní ani to, že v obci "starostuje" zedník (nic proti nim!), který nemá o ničem ani páru.
Slouží pro potřeby občanů a ne sám sobě.
6982,14 %82,14 % 

Graf

10. Co byste od něj očekávali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovitost22,38 %2,38 %  
zodpovědnost22,38 %2,38 %  
podporu občanov, plnenie svojich sľubov11,19 %1,19 %  
zájem, poctivost, upřímnost11,19 %1,19 %  
.11,19 %1,19 %  
snahu získat pro obec dotace z evropských fondů, které by se využili na úpravu obce11,19 %1,19 %  
dělat svou práci poctivě11,19 %1,19 %  
aby dělal to nejlepší pro město11,19 %1,19 %  
viz předchozí odpověď11,19 %1,19 %  
spolehlivost, snahu, neúplatnost11,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi úpravu a rozvoj obce
Starostlivost o svou obec,ne ji jen využívat...
aby přispěl svou prací k zlepšování všech stránek své obce
viz. minula :)
Aby naslouchal připomínkám občanů.
zájem o svěřenou obec, o její rozkvět, o obyvatele obce a jejich životní úroveň a snažit se o jejich zlepšování
zlepšování služeb poskytovaných obcí
férové jednání
spravedlnost
zájem o obec
schopnost správně vést nejen své podřízené, ale i občany
zlpešení situace v obci
skutečný zájem o město a občany
méně utracených peněz za ohňostroje a oslavy kdečeho
aby se nepovyšoval
Loajalitu vůči městu
Zajištění autobusové dopravy z nádraží
serióznost, pochopení
Rozvoj obce (parky, hřiště apod.), rozvoj kultury, zlepšení stavu obce (čistota apod.)
komunikativnost a ochotu
Zájem o dění v obci
lidský přístup
Aby nebral úplatky a férové zakázky pro firmy, a to je asi maximum co si může člověk přát :-D
přínos městu
zkrášlování obce a veřejné a zábavné akce pro občany
podporu občanů a spravedlivé jednání
jasné jednání bez vlasního profitu
dobré vystupování jménem obce
udržování obce, důkladně a zákonně vést investice a účetnictví obce
zlepšení života v obci, podíl na snížení kriminality a korupce
Starostlivost.
pracuje v prospěch obce
co nejlepší práci
spravedlivé hospodaření
fungování obce jako takové, zpětnou vazbu....
komunikace s veřejností
Měl by se podílet na kulturním, vzdělávacím dění v obci a na rozvoji obce.
nelze určit
co největší spolupráci s obyvateli obce v otázkách řešení problémů týkajících se obce (referenda?), poskytovat dostatečný počet informací o dění ( věc spíše rady města), průhlednost veřejných zakázek
přístupnost, přátelské vystupování, obětavost, spolehlivost
především reprezentativní funkce
řešení aktuálních problémů
spolupráci se všemi politickými stranami tak, aby byly problémy vyřešeny ve prospěch obyvatel města
změny k lepšímu
...
vyzdvyžení jména obce v podvědomí ostatních lidí a vstřícnost
sex
zodpovědnost,upřímnost,cílevědomost,čestnost
plné nasazení
splnění slibů
objektivitu a lidskost
kvalitně provedenou práci
aby dělal vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
změnu vedení radnice
že bude dělat vše pro dobro obce
hlavně, aby byl neúplatný, a byl k dispozici všem občanům nejen některým
poctivost
férovost, loajalitu, vstřícnost, ochotu jednat se spoluobčany
moudré jednání
Aby pracoval pro obec.
starost o rozvoj obce, budování hřišť, chodníků, cest... apod.
slušnost a čestnost v jednání
Spolupráci s občany, veřejné diskuze a schopnost splnit své sliby.
lidskost
Nevím
Vstřícnost při nových řešeních, prosperitu obce
iniciativu jakoukoliv
nové projekty
čestnost
Mnohem mnohem více, než doposud.
že bude práci vykonávat svědomitě
otevřenost
7285,71 %85,71 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Bydlíte v:

  • odpověď Městě:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obec od 8001 obyvatel na otázku 6. Do jaké velikostní kategorie spadá Vaše obec?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Bydlíte v:

4. Sledujete pravidelně informace na úřední desce?

5. Podporujete zavedení přímé volby starostů?

6. Do jaké velikostní kategorie spadá Vaše obec?

7. Znáte jméno svého starosty?

8. Účastnil(-a) jste se někdy jednání zastupitelstva obce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte

3. Bydlíte v:

4. Sledujete pravidelně informace na úřední desce?

5. Podporujete zavedení přímé volby starostů?

6. Do jaké velikostní kategorie spadá Vaše obec?

7. Znáte jméno svého starosty?

8. Účastnil(-a) jste se někdy jednání zastupitelstva obce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kanovská, L.Starosta a přímé volby (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://starsta-a-prime-volby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.