Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Startovací byty

Startovací byty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Rytířová
Šetření:17. 06. 2010 - 20. 06. 2010
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.3
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
Jsem studentka 3. ročníku na LDF MENDELU, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Informace z něho získané budou použity v mé bakalářské práci. Dotazník je pouze pro osoby mezi 18 a 35 lety.

Startovací byty zřizují některé obce a města, aby ulehčili svým obyvatelů start do samostatného života. Podmínky se v jednotlivých obcích (městech) liší. Obecně lze říci, že věk uchazeče musí být maximálně do 35 let a doba pronájmu je max. 7 let. Byty jsou pronajímány za zvýhodněné nájemné.

Odpovědi respondentů

1. Patříte do věkové kategorie 18-35let včetně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6498,46 %104,92 %  
ne11,54 %1,64 %  

Graf

2. Je ve vaší obci nabídka „startovacího bydlení“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2945,31 %47,54 %  
ne2437,5 %39,34 %  
ano1117,19 %18,03 %  

Graf

3. Kolik obyvatel má obec/město kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 0001929,69 %31,15 %  
10 000 až 50 0001625 %26,23 %  
50 000 až 100 0001015,63 %16,39 %  
1000 až 10 0001015,63 %16,39 %  
do 1000914,06 %14,75 %  

Graf

4. Měl/a byste zájem o startovací byt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4164,06 %67,21 %  
ne2335,94 %37,7 %  

Graf

5. Proč nemáte zájem o startovací byt?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhovují mi podmínky630 %9,84 %  
nedostatek informací525 %8,2 %  
v mém okolí nejsou startovací byty315 %4,92 %  
mám svůj byt210 %3,28 %  
jiná možnost15 %1,64 %  
nic15 %1,64 %  
nepotřebuji15 %1,64 %  
preferuji vlastní bydlení15 %1,64 %  
mám byt15 %1,64 %  
bydlím v rodinném domě15 %1,64 %  
nesplňuji podmínky15 %1,64 %  

Graf

6. Byl(a) byste ochoten/ochotna se za startovací bydlením stěhovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano – do 10 km od stávajícího bydliště1025 %16,39 %  
ano – bez ohledu na vzdálenost922,5 %14,75 %  
ne615 %9,84 %  
ano – do 5 km od stávajícího bydliště512,5 %8,2 %  
ano – do 20 km od stávajícího bydliště512,5 %8,2 %  
ano – v rámci stejného okresu37,5 %4,92 %  
ano – v rámci stejného kraje25 %3,28 %  

Graf

7. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5281,25 %85,25 %  
muž1218,75 %19,67 %  

Graf

8. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221625 %26,23 %  
231117,19 %18,03 %  
2557,81 %8,2 %  
2457,81 %8,2 %  
2146,25 %6,56 %  
2034,69 %4,92 %  
2634,69 %4,92 %  
3034,69 %4,92 %  
2834,69 %4,92 %  
2723,13 %3,28 %  
ostatní odpovědi 19
29
31
17
35
33
45
914,06 %14,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.95
Minimum:20
Maximum:31
Variační rozpětí:11
Rozptyl:7.87
Směrodatná odchylka:2.81
Medián:23
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Patříte do věkové kategorie 18-35let včetně?

2. Je ve vaší obci nabídka „startovacího bydlení“?

3. Kolik obyvatel má obec/město kde bydlíte?

4. Měl/a byste zájem o startovací byt?

7. Vaše pohlaví je?

8. Váš věk je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Patříte do věkové kategorie 18-35let včetně?

2. Je ve vaší obci nabídka „startovacího bydlení“?

3. Kolik obyvatel má obec/město kde bydlíte?

4. Měl/a byste zájem o startovací byt?

7. Vaše pohlaví je?

8. Váš věk je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rytířová, M.Startovací byty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://startovaci-byty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.