Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Statistická analýza ukazatelů bodového systému v Olomouckém kraji

Statistická analýza ukazatelů bodového systému v Olomouckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Bělíček
Šetření:06. 01. 2013 - 13. 01. 2013
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník, který máte před sebou, se zaměřuje na vývoj bodového systému řidičů.

Prosím Vás o pečlivé a pravdivé vyplnění. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely této diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11- 20 roků3340,74 %40,74 %  
21- 30 roků2024,69 %24,69 %  
6- 10 roků1417,28 %17,28 %  
31- 50 roků911,11 %11,11 %  
do 5- ti let56,17 %6,17 %  

Graf

2. Jak často řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně5162,96 %62,96 %  
několikrát měsíčně2125,93 %25,93 %  
několikrát ročně67,41 %7,41 %  
vůbec33,7 %3,7 %  

Graf

3. Znáte bodový systém hodnocení řidičů, za spáchané přestupky v silničním provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3948,15 %48,15 %  
ne3138,27 %38,27 %  
nezajímá mně to1113,58 %13,58 %  

Graf

4. Jaký systém bodového hodnocení řidičů u nás funguje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
body za přestupek se přičítají od 0 bodů až do výše 12- ti bodů3846,91 %46,91 %  
body za přestupek se odečítají od 12- ti bodů až do 0 bodů3644,44 %44,44 %  
nevím78,64 %8,64 %  

Graf

5. Kdo vede evidenci bodového systému na nejnižší úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městský úřad nebo Magistrát města5972,84 %72,84 %  
Policie ČR2024,69 %24,69 %  
Krajský úřad22,47 %2,47 %  

Graf

6. Jaký je podle Vás nejčastěji páchaný přestupek v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci do 20 km/h5365,43 %65,43 %  
telefonování za jízdy1214,81 %14,81 %  
nesprávný způsob jízdy78,64 %8,64 %  
řízení vozidla pod vlivem alkoholu44,94 %4,94 %  
nedání přednosti v jízdě44,94 %4,94 %  
nepřipoutání se za jízdy nebo nepoužití dětských sedaček11,23 %1,23 %  

Graf

7. Byli jste v posledních 5-ti letech tzv. vybodováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7896,3 %96,3 %  
nevím22,47 %2,47 %  
ano11,23 %1,23 %  

Graf

8. Při spáchání dopravního přestupku jste někdy použil výmluvu na tzv.,,osobu blízkou"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7693,83 %93,83 %  
ano44,94 %4,94 %  
asi ne, nevzpomínám si11,23 %1,23 %  

Graf

9. Souhlasíte s názorem, že pojem ,,osoba blízká" by měla být ze zákona vyňata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4859,26 %59,26 %  
ne2125,93 %25,93 %  
nevím1214,81 %14,81 %  

Graf

10. Je povinen ten, kdo eviduje přestupky, zasílat oznámení při změně stavu bodového hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5466,67 %66,67 %  
ano1720,99 %20,99 %  
nevím1012,35 %12,35 %  

Graf

11. Při spáchání více dopravních přestupků najednou se tyto jednotlivé přestupky sčítají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapisuje se jen ten nejzávažnější přestupek2935,8 %35,8 %  
nevím2834,57 %34,57 %  
ano1822,22 %22,22 %  
ne67,41 %7,41 %  

Graf

12. Po uplynutí doby trestu (odnětí řidičského oprávnění ) se žadatel musí podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3644,44 %44,44 %  
pokud je zákaz řízení delší než 1 rok2429,63 %29,63 %  
nevím1518,52 %18,52 %  
ne67,41 %7,41 %  

Graf

13. Kdy se žadatel o vrácení řidičského oprávnění musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4251,85 %51,85 %  
jen při způsobení dopravní nehody se zraněním1518,52 %18,52 %  
ano, vždy1518,52 %18,52 %  
ne911,11 %11,11 %  

Graf

14. Myslíte si, že je správné, že má vlastník vozidla oznámit na požádání, kdo v uvedenou dobu řídil vozidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen jestli byl spáchán dopravní přestupek2733,33 %33,33 %  
ano2632,1 %32,1 %  
ne1316,05 %16,05 %  
nevím1012,35 %12,35 %  
jen jestli to nebyla osoba blízká56,17 %6,17 %  

Graf

15. Víte o možnosti absolvovat 1x ročně školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4758,02 %58,02 %  
ne1822,22 %22,22 %  
nikdy jsem o této možnosti neslyšel1619,75 %19,75 %  

Graf

16. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o novelách silničního zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5264,2 %64,2 %  
ano1619,75 %19,75 %  
nevím1316,05 %16,05 %  

Graf

17. Víte, kdy začne platit nejbližší novela silničního zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5466,67 %66,67 %  
ano2429,63 %29,63 %  
nezajímá mně to33,7 %3,7 %  

Graf

18. Od 19. ledna 2013 se chystá novela silničního zákona. Víte, že zde bude uzákoněna možnost řídit s řidičským oprávněním skupiny B (osobní automobil ) motocykl s obsahem válců do 125 ccm s automatickou převodovkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím4353,09 %53,09 %  
nevím3340,74 %40,74 %  
nezajímá mně to56,17 %6,17 %  

Graf

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5365,43 %65,43 %  
muž2834,57 %34,57 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36- 45 let3543,21 %43,21 %  
26- 35 let2530,86 %30,86 %  
46- 59 let1518,52 %18,52 %  
18- 25 let67,41 %7,41 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5770,37 %70,37 %  
SŠ s maturitou2125,93 %25,93 %  
SŠ odborná (vyučen/ vyučena)33,7 %3,7 %  

Graf

22. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/ vdaná4251,85 %51,85 %  
svobodný/ svobodná2935,8 %35,8 %  
rozvedený/ rozvedená89,88 %9,88 %  
vdovec/ vdova22,47 %2,47 %  

Graf

23. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6276,54 %76,54 %  
OSVČ-soukromník, podnikatel1316,05 %16,05 %  
mateřská dovolená33,7 %3,7 %  
student22,47 %2,47 %  
nezaměstnaný11,23 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Souhlasíte s názorem, že pojem ,,osoba blízká" by měla být ze zákona vyňata?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že je správné, že má vlastník vozidla oznámit na požádání, kdo v uvedenou dobu řídil vozidlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

2. Jak často řídíte?

3. Znáte bodový systém hodnocení řidičů, za spáchané přestupky v silničním provozu?

4. Jaký systém bodového hodnocení řidičů u nás funguje?

5. Kdo vede evidenci bodového systému na nejnižší úrovni?

6. Jaký je podle Vás nejčastěji páchaný přestupek v ČR?

7. Byli jste v posledních 5-ti letech tzv. vybodováni?

8. Při spáchání dopravního přestupku jste někdy použil výmluvu na tzv.,,osobu blízkou"?

9. Souhlasíte s názorem, že pojem ,,osoba blízká" by měla být ze zákona vyňata?

10. Je povinen ten, kdo eviduje přestupky, zasílat oznámení při změně stavu bodového hodnocení?

11. Při spáchání více dopravních přestupků najednou se tyto jednotlivé přestupky sčítají?

12. Po uplynutí doby trestu (odnětí řidičského oprávnění ) se žadatel musí podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole?

13. Kdy se žadatel o vrácení řidičského oprávnění musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření?

14. Myslíte si, že je správné, že má vlastník vozidla oznámit na požádání, kdo v uvedenou dobu řídil vozidlo?

15. Víte o možnosti absolvovat 1x ročně školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů?

16. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o novelách silničního zákona?

17. Víte, kdy začne platit nejbližší novela silničního zákona?

18. Od 19. ledna 2013 se chystá novela silničního zákona. Víte, že zde bude uzákoněna možnost řídit s řidičským oprávněním skupiny B (osobní automobil ) motocykl s obsahem válců do 125 ccm s automatickou převodovkou?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Jaký je Váš rodinný stav?

23. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

2. Jak často řídíte?

3. Znáte bodový systém hodnocení řidičů, za spáchané přestupky v silničním provozu?

4. Jaký systém bodového hodnocení řidičů u nás funguje?

5. Kdo vede evidenci bodového systému na nejnižší úrovni?

6. Jaký je podle Vás nejčastěji páchaný přestupek v ČR?

7. Byli jste v posledních 5-ti letech tzv. vybodováni?

8. Při spáchání dopravního přestupku jste někdy použil výmluvu na tzv.,,osobu blízkou"?

9. Souhlasíte s názorem, že pojem ,,osoba blízká" by měla být ze zákona vyňata?

10. Je povinen ten, kdo eviduje přestupky, zasílat oznámení při změně stavu bodového hodnocení?

11. Při spáchání více dopravních přestupků najednou se tyto jednotlivé přestupky sčítají?

12. Po uplynutí doby trestu (odnětí řidičského oprávnění ) se žadatel musí podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole?

13. Kdy se žadatel o vrácení řidičského oprávnění musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření?

14. Myslíte si, že je správné, že má vlastník vozidla oznámit na požádání, kdo v uvedenou dobu řídil vozidlo?

15. Víte o možnosti absolvovat 1x ročně školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů?

16. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o novelách silničního zákona?

17. Víte, kdy začne platit nejbližší novela silničního zákona?

18. Od 19. ledna 2013 se chystá novela silničního zákona. Víte, že zde bude uzákoněna možnost řídit s řidičským oprávněním skupiny B (osobní automobil ) motocykl s obsahem válců do 125 ccm s automatickou převodovkou?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Kolik je Vám let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Jaký je Váš rodinný stav?

23. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bělíček, M.Statistická analýza ukazatelů bodového systému v Olomouckém kraji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://statisticka-analyza-ukazatel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.