Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Strnadová
Šetření:04. 03. 2015 - 21. 03. 2015
Počet respondentů:315
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

chtěla bych vás poprosit o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro mou diplomovou práci se stejným názvem jako dotazník. Cílem je zjistit, zda respondenti vůbec vyhledávají informace obsahující statistiku, zda této statistice rozumějí, jestli si dané statistiky získané z masmédií ověřují u důvěryhodnějších zdrojů, zda si uvědomují, že statistiky mohou být zmanipulovány a zneužity apod.

Děkuji za váš čas.

Bc. Lenka Strnadová

Odpovědi respondentů

1. Jak byste definoval/a, co je to medián?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o popisný ukazatel, který vyjadřuje hodnotu nacházející se uprostřed hodnot, kde hodnoty jsou seřazeny od nejmenší po největší hodnotu.23674,92 %74,92 %  
Nevím.4113,02 %13,02 %  
Je to jiný název pro průměr - součet všech hodnot vydělených jejich počtem.299,21 %9,21 %  
Je to jiný název pro modus - definuje čísla, která se v řadě vyskytují nejčastěji.92,86 %2,86 %  

Graf

2. Rozptyl je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Definuje to, jak jsou čísla kolem středního bodu (hodnoty) rozptýlena.26784,76 %84,76 %  
Nevím.3511,11 %11,11 %  
Stejně jako medián vyjadřuje střední hodnotu ve skupině čísel.134,13 %4,13 %  

Graf

3. Pokud jste se při čtení článku (poslouchání záznamu) setkali se statistickými pojmy a ukazateli (např. medián, rozptyl, různé typy grafů, procenta apod.), rozuměli jste většině pojmů nebo v takovýchto typech informací tápete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy se stane, že úplně přesně některým věcem nerozumím.14646,35 %46,35 %  
Většinou pojmům i článkům rozumím.11737,14 %37,14 %  
Z větší části se v takovýchto článcích neorientuji a nerozumím sdělení.5216,51 %16,51 %  

Graf

4. Které masmédium pro získávání informací obsahující statistiky nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet28389,84 %89,84 %  
tiskoviny - noviny, časopisy apod.134,13 %4,13 %  
televize92,86 %2,86 %  
ČSÚ, STEM/MARK a další odborné organizace10,32 %0,32 %  
český statistický úřad . cz10,32 %0,32 %  
žádné10,32 %0,32 %  
Dělám si vlastní statistiky.10,32 %0,32 %  
ve škole10,32 %0,32 %  
rozhlas10,32 %0,32 %  
odborné databáze10,32 %0,32 %  
ČSÚ10,32 %0,32 %  
žádné, masmédia nás masírují tím, že nám vnucují výsledky "renomovanných" firem 10,32 %0,32 %  
ČSÚ, databáze ministerstva vnitra ČR, ministerstva dopravy ČR, statistiky Policie ČR10,32 %0,32 %  

Graf

5. Pokud slyšíte nebo čtete zprávu z masmédií, která obsahuje statistiku a statistické prvky, důvěřujete těmto informacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, daným statistikám a faktům důvěřuji.otázka č. 7, Nejsem úplně důvěřivý/á, ale dané statistiky si neověřuji.otázka č. 7, Nedůvěřuji jim, snažím se je ověřit u spolehlivějších zdrojů.otázka č. 6, Tento typ informací mě nijak nezajímá, takže neřeším jejich pravdivost a spolehlivost.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem úplně důvěřivý/á, ale dané statistiky si neověřuji.20063,49 %63,49 %  
Nedůvěřuji jim, snažím se je ověřit u spolehlivějších zdrojů.4815,24 %15,24 %  
Ano, daným statistikám a faktům důvěřuji.3711,75 %11,75 %  
Tento typ informací mě nijak nezajímá, takže neřeším jejich pravdivost a spolehlivost.309,52 %9,52 %  

Graf

6. Kde si statistiky ověřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U institucí nabízející statistiky (STEM, ČSÚ, EUROSTAT apod.).3062,5 %9,52 %  
U známých pohybujících se v dané oblasti.918,75 %2,86 %  
U jiného masmédia714,58 %2,22 %  
internet12,08 %0,32 %  
intuicí a zdravým rozumem12,08 %0,32 %  

Graf

7. Navštívili jste internetové stránky některých institucí poskytujících statistické údaje pro ověření pravdivosti informací nabídnutých masmédií nebo i jen tak ze zvědavosti pro získání nějakých statistických dat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, navštívil/a jsem internetové stránky některých institucí uvedených v prvním bodě jen ze zvědavosti (či za účelem studia), nezkoumal/a jsem pravdivost dat.10744,77 %33,97 %  
Dané instituce nevyhledávám.8937,24 %28,25 %  
Ano, navštívil/a jsem stránky ČSÚ, STEMu nebo EUROSTATu pro ověření statistik uveřejněných masmédii.4217,57 %13,33 %  
Ano, navštívil/a jsem stránky ČSÚ, STEMu nebo EUROSTATu pro ověření statistik ouveřejněných masmédii.10,42 %0,32 %  

Graf

8. Řídíte se při volbě zákonodárců apod. předvolebními průzkumy a statistikami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, předvolební průzkumy mě nezajímají.14846,98 %46,98 %  
Ne, předvolebním průzkumům nevěřím, jsou většinou zmanipulovány.9630,48 %30,48 %  
Ano, ale vyhledávám si více předvolebních průzkumů pro porovnání.3410,79 %10,79 %  
Volit nechodím/ještě nemohu.278,57 %8,57 %  
Ano, řídím se prvním průzkumem, který najdu.103,17 %3,17 %  

Graf

9. Uvědomujete si, že statistiky, které nabízejí masmédia, mohou být zmanipulovány a zneužity pro ovlivnění mínění čtenářů (posluchačů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvědomuji si to, proto velmi nad články se statistikou přemýšlím o jejich pravdivosti a vím, že data mohou být zneužita pro ovlivnění mého mínění.14646,35 %46,35 %  
Ano, jsem si toho vědom/a, ale neřeším to.10332,7 %32,7 %  
Ano, jsem si toho vědom/a, ale dost často se stejně řídím tím, co si přečtu (slyším).5316,83 %16,83 %  
Nikdy jsem nadtím nepřemýšlel/a / nejsem si tím vědom/a.134,13 %4,13 %  

Graf

10. Víte, co je to veřejné mínění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27486,98 %86,98 %  
ne4113,02 %13,02 %  

Graf

11. Neexistuje přesná definice pro věřejné mínění. Jak byste ho definoval/a, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
názor společnosti73,63 %2,22 %  
názor většiny21,04 %0,63 %  
Názor veřejnosti21,04 %0,63 %  
názor populace21,04 %0,63 %  
To co si myslí většina lidí.10,52 %0,32 %  
existuje více veřejných mínění (např. jsem pro, jsem proti, nevím), je to názor dané veřejnosti10,52 %0,32 %  
co si mysli vetsina lidi10,52 %0,32 %  
Názor, který převládá mezi občany.10,52 %0,32 %  
mínění, které je širokou veřejností považované za pravdivé10,52 %0,32 %  
názor lidí na určitou problematiku - většinou tedy názor vzorku z dané populace vybraného10,52 %0,32 %  
ostatní odpovědi nazory populace na urcitou vec/problem
Většinový názor ve společnosti na určitou problematiku
obecne plati,ze se jedna o postojovy fenomen,ktery zpravidla nevede k akci.verejne mineni se lisi podle skupin.a
Pojem, který má vyjádřit postoj veřejnosti, tedy poukázat na určité názory na konkrétní situaci, dění atd. Podle mého názoru není s jistotou nikdy objektivní, navíc se jedná o poměrně snadný nástroj manipulace.
Převažující názor veřejnosti na určitou problematiku. Podle mě snadno ovlivnitělný.
hlas stáda - nic slušnějšího mě nenapadá ;-((
chiméra
většinový názor vybrané společnosti
Co si myslí většina veřejnosti.
většinový názor dotazovaných respondentů
pruzkum určitých nazoru ve společnosti
Metoda, díky které se dají zjistit názory veřejnosti. Odezva veřejnosti.
je to druh sociologického výzkumu, a ten se snaží zjistil velikost růzdných názorů v populaci
Názor většiny populace
Většinový názor nebo soubor hlavních názorů na nějakou (zásadní společenskou) problematiku
Jako obecně přijímaný model odpovědí získaných v dlouhodobějším časovém horizontu napříč celým spektrem populace.
mínění většiny občanů (veřejnosti)
to co si mysli vetsina lidi o dane problrmatice
Množina možných názorů na dané téma/problematiku napříč společností
Názor reprezentativního vzorku lidí na dané téma. Vzorek musí odpovídat běžnému rozložení v populaci.
obecný názor společnosti
To co si většina lidí o dané věci myslí
jedná se o názory veřejnosti
mínění nebo názory, které jsou společné většině veřejnosti (nebo jsou nejvíce slyšet)
společný názor drtivé většiny obyvatel
Veřejné mínění je způsob, kterak veřejnost (lidé z vnějšku) smyšlí o dané organizaci (problému apod.)
nazory populace?
obecně uznávaný názor/postoj ve společnosti
Jedná se o vyhodnocení sběru dat u určité skupiny lidí většího počtu.
nějaký názor nebo smýšlení, které převládá u společnosti
Jedná se o mínění většiny z dotazovaného vzorku.
Názory lidí ..
pohled na danou situaci/věc v širším okruhu lidí.
zjištěni určitého názoru (a dalšich věcí) veřejnosti osobou, která vybere respondenty pro pro zodpovězení otázky. Respondenti pak odpovídají možnostmi, které jim nabídne tazatel.
Názor většiny obyvatel
co si mysli vecina populace
nazor ci smysleni spolecnosti nebo alespon vetsi casti spolecnosti, resp. te casti lidi, na ktere se informace zameruje
nálada veřejnosti k problému
Definuje převládající názor mezi respondenty
nejčastěji aplikovaný názor většiny
názor veřejnosti, který byl získán pomocí dotazníku, ankety či rozhovoru
názory veřejnosti na určitou veřejnou problematiku
To, co si veřejnost myslí.
Názor na nějaký problém, který má největší procento dotázaných
názory jednotlivých lidí o dané problematice
veřejné mínění je průzkum názoru lidí
Nazory nahodne vybranych lidi
vox populi vox dei?
jedná se o to, jak společnost smýšlí, jaké má názory
hloupě řečeno: to, co si myslí normální lidé (nemyslím úředníky atd.)
to co si všeobecně společnost myslí
pravděpodobně je to názor většiny
to, co si podle pruzkumu mysli vetsina
obecné názory populace
názor většiny veřejnosti
To,co jsi lidé myslí.
to, co média presentují jako názor vekého ppočtu respondentů
To, co si myslí národ a považuje se to za správné
vybraný vzorek lidí odpovídá na stejné otázky, odpovědi se poté aplikují na více lidí (například obyvatele města)
Jestli to chápu dobře, tak veřejné mínění je názor většiny veřejnosti.
to, co si veřejnost myslí
jako názor společnosti
preference/názory reprezentativního vzorku obyvatelstva
převládající názor vybraného vzorku obvatelstva k určité problematice?
Všeobecně míněný názor na danou problematiku větším počtem osob, bez ohledu na pohlaví, vzdělání...
Názor větší skupiny lidí, který je prezentován jako pravda, šíří se různými způsoby, ovlivňuje další lidi
názor převažující mezi širokou veřejností
To, co si myslí většina obyvatelstva.
co si určitá skupina lidí myslí o daném problému
Veřejným míněním se označuje názor, jež ve statistických anketách podpořila většina respondentů.
Názor nebo postoj k danému problému (skutečnosti), kterou zastává většina daného vzorku lidí, např. občanů ČR atd.
nazor nezaujatych obcanu
sdružení názorů náhodně vybraných lidí, čili vypovídající informace o něčem, přičemž skutečná pravdivost průzkumu z výsledků veřejného mínění není totožná se skutečným výsledkem názoru okruhu týkajících se lidí, nýbrž jen lehce poukazujena pravdivost věci
Je to mínění celé společnosti/veřejnosti. Že třeba určitá skupina lidí má ráda něco co je spojuje.
Postoj veřejnosti k dané problematice (ne vždy zcela jasný, protože je získán ze statistiky, která může být zmanipulována např. dotazováním pouze určité skupiny obyvatel, malý vzorek obyvatel, nebo kladeny manipulující otázky)
To, co si myslí většina společnosti.
Mínění větší spolećnosti
to co si myslím o veřejných majitelích a veřejných vecech
názor populace či její části
většinový názor věřejnosti
Názor lidí.
názor, který v dané společnosti převládá
většinový názor lidí na nějaký problém
názor společnosti na určitou problematiku
...
jsou to různé názory lidí nebo skupiny lidí na danou problematiku
jak myslí společnost
Názor na danou věc, který převládá mezi lidmi.
Jako názor lidu daného státu na určité téma.
to, co si myslí většina populace
nevim
nazor cele společnosti
Zjednodušeně to, co společnost si myslí, názory...
Nazor vybraneho vzorku populace, v ramci ktere se dela dotazovani na onen problem
názory obyvatelstva
Názor většiny.
Všeobecný pojem o tom co si veřejnost (spíše její vybraná část) myslí o dané věci, nebo problému.
Všeobecně (většinově) převládající názor veřejnosti
Co si veřejnost (široké okolí) myslí o dané problematice
Jako určitý názor většiny obyvatelstva
Postoj společnosti
Veřejné mínění je jakýsi výtažek z názorů oslovených respondentů vztazěný na určitou společnost. Ona to je vlastně interpretace vyzkumu nebo ankety na nějaký celek. Je ho možné hodně ovlivnit díky různým nástrojům a často se tak dnes děje.
Co si mysli nebo by mela myslet většina spolecnosti
nazor na danou problematiku, ktery zastava vetsina spolecnosti
vnímanie reality väčšinou
Názor většiny občanů. Čili to, co by např. vzešlo z referenda.
Z celku se vybere skupinka, ktera celek zastupuje. pokud skupina zastava v nejake oblasti jiste hodnoty, redaktori tyto hodnoty zhrnou za verejne mineni.
To, co si myslí většina populace.
Tvrzení, které převládá mezi lidmi. Nicméně, dneska často prezentováno médii, a to hodně zkresleně.
Odpověděl jsem NE, bo si myslím, že neexistuje přesná definice a proto nevím, jestli si myslím to, co vy, a jestli to tedy z vašeho pohledu "vim". IMO má tento pojem dva významy. 1) Převažující názor určené populace. 2) Rozložení různých názorů určené populace na nějakou problematiku. Z toho druhého buďto vyplyne to první nebo se zjistí, že to první neexistuje.
sociologický výzkum, který zjišťuje názor na danou problematiku v populaci
co si společnost myslí a jaký obecný názor zastává
Co si myslí (jaký má názor) o určité situaci nebo problému široká veřejnost
Průzkumem zjištěný názor vybraného nebo náhodného vzorku členů komunity prezentovaný následně jako většinový názor.
Názor, který zastává větší část populace.
veřejné mínění je to, co si myslí většina veřejnosti
jak smýšlí obyvatelstvo nad něčím ...
to, co si myslí veřejnost
mínění, se kterým se ztotožňuje většina dotázaných
Veřejné mínění je podle mého převažující názor nějaké skupiny lidí, přičemž se názor vztahuje k nějakému "globálnímu" problému.
názory reprezentativního vzorku obyvatel
něco, co si myslí společnost, jak přemýšlí
nějaký výzkum, co si veřejnost myslí a jaké má názory
Smýšlení společnosti
názor skupiny lidí
to co si mysli vetsina spolecnosti- co nam cpou media
výsledek průzkumu/dotazníku na určité téma
mínění širokého okruhu lidí
mínění lidí vycházející z určité ankety
Průzkum toho, co mi myslí lidé o dané věci, samozřejmě se nemůžou ptát každého, tak se průměruje.
Druh výzkumu, kterým se zjišťují názory populace na určitou problematiku
názor, který vyslovují různé skupiny ve společnosti
Věřejné mínění je názor většiny veřejnosti, může být i nepravdivý.
Obecný názor vybraného vzorku společnosti.
mínění lidí
přesvědčení, názor nebo smýšlení společnosti
názor většiny lidí
Názory obecně uznávané velkou částí populace.
V ideálnám případě se jedná o názor většinové veřejnosti na nějakou konkrétní problematiku
Vyjádření postoje obyvatelstva k určité věci, situaci apod.
Je názor na určitou problematiku, který u veřejnosti převládá
průzkum veřejného mínění = snaha poznat názory všech skupin ve společnosti
je přesvědčení nebo smýšlení společnosti, jejich názor a postoj, který lidé vyjadřují k určité problematice
Názor obyvatelstva, většiny, to co si myslí občané
suma odpovědí lidí na danou otázku
Názory společnosti, nebo rozložení názorů v určité společenské skupině
To, co si myslí většina národa
průzkum, který se realizuje za účelem zjištění názoru v populaci či v konkrétní části společnosti
Názor většiny obyvatel (lidí, občanů..) na danou problematiku.
To, co si myslí velká skupina lidí, nezáleží však na tom, zda fakta (co si skupina myslí) jsou pravdivá
Názor veřejnosti na konkrétní události.
To, co je zájem většiny ve společnosti
To, co si veřejnost myslí o dané situaci/problému/stavu... převažující názor.
co si myslí většina národa
Názor či postoj vzorku lidí, kteří by měli reprezentovat názor či postoj obyvatelstva.
jedná se o názor nějaké komunity na určitou věc
nazor verejnosti
určitý výzkum, kdy je snahou zjistit mínění lidí
kolektivní posudek veřejnosti nebo její části
názor, který převládá u většiny dotázaných osob
převládající názor veřejnosti
Názor, kterému většina lidí věří
je to souhrn mínění jednotlivých lidí v určité skupině
zjištěný postoj lidí žijících na určitém území k určitému tvrzení, plánu nebo skutečnosti
Souhrn názorů aktivní části populace - lidí zajímajících se o veřejné dění.
veřejné mínění bych definovala jako obecně platné a většinou uznávané hodnoty, myšlenky, postoje atd. ovšem velmi snadno manipulovatelné a ovlivnitelné.
Názor, postoj veřejnosti k určité otázce. Měří se různými průzkumy, většinou dotazováním.
co si myslí většina lidí
Propaganda a její živení zájmovými skupinami.
společenské podvědomí o konkrétním problému/situaci
to, co si myslí většina lidí
Názory obyvatel na danou problematiku
celková nálada společnosti
Jak většina společnosti uvažuje, jaký má názor.
17490,16 %55,24 % 

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23474,29 %74,29 %  
muž8125,71 %25,71 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2926684,44 %84,44 %  
30-45206,35 %6,35 %  
46-60175,4 %5,4 %  
do 17123,81 %3,81 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 16, střední bez maturityotázka č. 15, střední odborné s maturitouotázka č. 15, střední všeobecné s maturitou (gymnázium)otázka č. 16, vysokoškolskéotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské14546,03 %46,03 %  
střední všeobecné s maturitou (gymnázium)6921,9 %21,9 %  
střední odborné s maturitou6921,9 %21,9 %  
základní257,94 %7,94 %  
střední bez maturity72,22 %2,22 %  

Graf

15. Váš obor studia byl/je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický11652,49 %36,83 %  
humanitní2511,31 %7,94 %  
technický188,14 %5,71 %  
zemědělství, lesnictví83,62 %2,54 %  
řemeslo83,62 %2,54 %  
přírodovědný73,17 %2,22 %  
zdravotnictví73,17 %2,22 %  
školství52,26 %1,59 %  
IT52,26 %1,59 %  
právnický31,36 %0,95 %  
hotelnictví20,9 %0,63 %  
Chemicky20,9 %0,63 %  
Zemědělsko ekonomicko právnický (Pozemkové úpravy a převody nemovitostí) 10,45 %0,32 %  
informacni technologie10,45 %0,32 %  
humanitni + it10,45 %0,32 %  
ekonomicko-vojenský10,45 %0,32 %  
technicko ekonomický10,45 %0,32 %  
ekonomický a humanitní (2 VŠ)10,45 %0,32 %  
prodej/obchod10,45 %0,32 %  
služby10,45 %0,32 %  
umělecký10,45 %0,32 %  
filologie10,45 %0,32 %  
sociální10,45 %0,32 %  
technickozdravotnickoekonomický10,45 %0,32 %  
z veřejné sféry10,45 %0,32 %  
ekonomický a humanitní10,45 %0,32 %  
FIM UHK 10,45 %0,32 %  

Graf

16. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj10533,33 %33,33 %  
Praha4113,02 %13,02 %  
kraj Vysočina288,89 %8,89 %  
Jihomoravský kraj278,57 %8,57 %  
Středočeský kraj257,94 %7,94 %  
Moravskoslezský kraj247,62 %7,62 %  
Olomoucký kraj134,13 %4,13 %  
Zlínský kraj103,17 %3,17 %  
Plzeňský kraj103,17 %3,17 %  
Pardubický kraj103,17 %3,17 %  
Královéhradecký kraj82,54 %2,54 %  
Ústecký kraj61,9 %1,9 %  
Karlovarský kraj41,27 %1,27 %  
Liberecký kraj41,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud slyšíte nebo čtete zprávu z masmédií, která obsahuje statistiku a statistické prvky, důvěřujete těmto informacím?

  • odpověď Nedůvěřuji jim, snažím se je ověřit u spolehlivějších zdrojů.:
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi U institucí nabízející statistiky (STEM, ČSÚ, EUROSTAT apod.). na otázku 6. Kde si statistiky ověřujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste definoval/a, co je to medián?

2. Rozptyl je:

3. Pokud jste se při čtení článku (poslouchání záznamu) setkali se statistickými pojmy a ukazateli (např. medián, rozptyl, různé typy grafů, procenta apod.), rozuměli jste většině pojmů nebo v takovýchto typech informací tápete?

4. Které masmédium pro získávání informací obsahující statistiky nejčastěji používáte?

5. Pokud slyšíte nebo čtete zprávu z masmédií, která obsahuje statistiku a statistické prvky, důvěřujete těmto informacím?

6. Kde si statistiky ověřujete?

7. Navštívili jste internetové stránky některých institucí poskytujících statistické údaje pro ověření pravdivosti informací nabídnutých masmédií nebo i jen tak ze zvědavosti pro získání nějakých statistických dat?

8. Řídíte se při volbě zákonodárců apod. předvolebními průzkumy a statistikami?

9. Uvědomujete si, že statistiky, které nabízejí masmédia, mohou být zmanipulovány a zneužity pro ovlivnění mínění čtenářů (posluchačů)?

10. Víte, co je to veřejné mínění?

12. Jste:

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Váš obor studia byl/je:

16. Ve kterém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste definoval/a, co je to medián?

2. Rozptyl je:

3. Pokud jste se při čtení článku (poslouchání záznamu) setkali se statistickými pojmy a ukazateli (např. medián, rozptyl, různé typy grafů, procenta apod.), rozuměli jste většině pojmů nebo v takovýchto typech informací tápete?

4. Které masmédium pro získávání informací obsahující statistiky nejčastěji používáte?

5. Pokud slyšíte nebo čtete zprávu z masmédií, která obsahuje statistiku a statistické prvky, důvěřujete těmto informacím?

6. Kde si statistiky ověřujete?

7. Navštívili jste internetové stránky některých institucí poskytujících statistické údaje pro ověření pravdivosti informací nabídnutých masmédií nebo i jen tak ze zvědavosti pro získání nějakých statistických dat?

8. Řídíte se při volbě zákonodárců apod. předvolebními průzkumy a statistikami?

9. Uvědomujete si, že statistiky, které nabízejí masmédia, mohou být zmanipulovány a zneužity pro ovlivnění mínění čtenářů (posluchačů)?

10. Víte, co je to veřejné mínění?

12. Jste:

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Váš obor studia byl/je:

16. Ve kterém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, L.Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://statistika-a-jeji-vyuziti-zn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.