Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > STÁTNÍ DLUHOPISY A ZADLUŽENÍ ČR

STÁTNÍ DLUHOPISY A ZADLUŽENÍ ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Baumová
Šetření:24. 10. 2011 - 16. 11. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7165,14 %65,14 %  
muž3834,86 %34,86 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6055,05 %55,05 %  
pracující4642,2 %42,2 %  
důchodce32,75 %2,75 %  

Graf

3. Koupily byste si státní dluhopisy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7165,14 %65,14 %  
ano3834,86 %34,86 %  

Graf

4. Myslíte si, že se koupí státních dluhopisů vyřeší zadluženost ČR do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne6761,47 %61,47 %  
možná3834,86 %34,86 %  
ano, určitě43,67 %3,67 %  

Graf

5. Zajímáte se o zadluženost ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale spíše o tom jen čtu v periodikách6055,05 %55,05 %  
spíše ne, můj názor stejně nikoho nezajímá3027,52 %27,52 %  
ano, zajímám se hodně, rád/a bych pomohl/a koncipovat řešení 1614,68 %14,68 %  
ne, je mi to lhostejné32,75 %2,75 %  

Graf

6. Zkuste si tipnout výši státního dluhu připadajícího na občana v ČR (včetně dětí):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000001614,68 %14,68 %  
1500001412,84 %12,84 %  
13000087,34 %7,34 %  
14500054,59 %4,59 %  
3000043,67 %3,67 %  
12000043,67 %3,67 %  
14000043,67 %3,67 %  
20000043,67 %3,67 %  
16000032,75 %2,75 %  
150.00021,83 %1,83 %  
ostatní odpovědi 300000
121000
250000
15000
12000
75000
555555
128000
10000000000000
50000
1000000000000000
500000
162897
100.000
1000
400.000
3587
185000
117000
70000
280000
20.000
16000
1.3
144000
10000
700000
1000000
250.000
135000
56453
125000
530000
20000
190000
95000
43527
110000
4541,28 %41,28 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:131107.77
Minimum:250
Maximum:555555
Variační rozpětí:555305
Rozptyl:8878540743.55
Směrodatná odchylka:94226.01
Medián:130000
Modus:100000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zajímáte se o zadluženost ČR?

  • odpověď ano, ale spíše o tom jen čtu v periodikách:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 50000 - 100000 > na otázku 6. Zkuste si tipnout výši státního dluhu připadajícího na občana v ČR (včetně dětí):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jste:

3. Koupily byste si státní dluhopisy?

4. Myslíte si, že se koupí státních dluhopisů vyřeší zadluženost ČR do budoucna?

5. Zajímáte se o zadluženost ČR?

6. Zkuste si tipnout výši státního dluhu připadajícího na občana v ČR (včetně dětí):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jste:

3. Koupily byste si státní dluhopisy?

4. Myslíte si, že se koupí státních dluhopisů vyřeší zadluženost ČR do budoucna?

5. Zajímáte se o zadluženost ČR?

6. Zkuste si tipnout výši státního dluhu připadajícího na občana v ČR (včetně dětí):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baumová, P.STÁTNÍ DLUHOPISY A ZADLUŽENÍ ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://statni-dluhopisy-a-zadluzeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.