Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Státní podpora v EU

Státní podpora v EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Lisý
Šetření:15. 09. 2011 - 01. 10. 2011
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):14 / 8.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 
Vážený Pane, Vážená Paní,

chtěl bych Vás tímto dotazníkem požádat o spolupráci při získávání podkladů pro mou bakalářskou práci. Jsem studentem 3. ročníku Vysoké školy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem fakulty sociálně-ekonomické. Moje práce je na téma: Státní podpora v EU. Dotazník se zaměřuje na státní podporu pro malé a střední podniky jeho vyhodnocení bude výhradně sloužit ke studijním účelům a jeho výsledky budou anonymní.

Děkuji za Vaši spolupráci.
S pozdravem
Vladimír Lisý

Odpovědi respondentů

1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 101973,08 %73,08 %  
méně než 50623,08 %23,08 %  
méně než 25013,85 %3,85 %  

Graf

2. Čím se zabývá Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodem726,92 %26,92 %  
prodejem623,08 %23,08 %  
výrobou519,23 %19,23 %  
službami519,23 %19,23 %  
stavebnictvím311,54 %11,54 %  

Graf

3. Zajímala se Vaše firma o možnost financování ze státní podpory? (pokud ne, proč?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1973,08 %73,08 %  
Nikdy jsem o takové možnosti neslyšel13,85 %3,85 %  
nevěděl jsem, že je to v tomto oboru možné13,85 %3,85 %  
nikdy jsem o tom neslyšel13,85 %3,85 %  
neslyšel jsem o tom13,85 %3,85 %  
nezajímali jsme se 13,85 %3,85 %  
neslyšeli jsem o té možnosti13,85 %3,85 %  
dotace škodí rozvoji podnikání13,85 %3,85 %  

Graf

4. Zažádala Vaše firma o státní podporu (pokud ano o jakou její formu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1453,85 %53,85 %  
ano1246,15 %46,15 %  

Graf

5. O jakou její formu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cenová dotace650 %23,08 %  
subvence325 %11,54 %  
zvýhodněné úvěry ze státních zdrojů325 %11,54 %  

Graf

6. Využila Vaše firma možnosti zúčastnit se poradenství či seminářů pro vypracování projektu, kterým by mohla zažádat o státní podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %34,62 %  
ne218,18 %7,69 %  

Graf

7. Jak hodnotíte přínos semináře či poradenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný440 %15,38 %  
výborný440 %15,38 %  
dobrý220 %7,69 %  

Graf

8. Nechala si Vaše firma vypracovat projekt od externí firmy či zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne758,33 %26,92 %  
ano541,67 %19,23 %  

Graf

9. Byla Vaší firmě udělena státní podpora (pokud ne, proč?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %38,46 %  
ne216,67 %7,69 %  

Graf

10. Za jak dlouho od schválení projektu mohla Vaše firma čerpat finanční prostředky z fondů EU.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do půl roku660 %23,08 %  
do roka440 %15,38 %  

Graf

11. Kolik procent projektu bylo financováno ze státní podpory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 50%550 %19,23 %  
méně než 75%440 %15,38 %  
méně než 25%110 %3,85 %  

Graf

12. Byla Vaše firma dostatečně obeznámena se všemi povinnostmi a závazky, jež plynou z možnosti čerpání státní podpory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím770 %26,92 %  
souhlasím220 %7,69 %  
nevím110 %3,85 %  

Graf

13. Co byste změnil/a na procesu zažádání a udílení státní podpory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zjednodušení projektu440 %15,38 %  
zkrácení správního řízení440 %15,38 %  
rychlejší možnost čerpání finančních zdrojů220 %7,69 %  

Graf

14. Co Vám nejvíce vadilo při správním řízení o udělení státní podpory?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administartiva

administrativa

administrativa

administrativa

administrativa

administrativa

časová náročnost

dlouhá doba vyřizování

ne

zdlouhavé řízení

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lisý, V.Státní podpora v EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://statni-podpora-v-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.