Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Státní sociální podpora v zákonech a v praxi

Státní sociální podpora v zákonech a v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Wagnerová
Šetření:17. 02. 2014 - 21. 02. 2014
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude použit pro bakalářkou práci a je určen zejména pro zaměstnance úřadů práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14596,03 %96,03 %  
Muž63,97 %3,97 %  

Graf

2. Na jakém odboru ÚP pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní sociální podpora8153,64 %53,64 %  
Hmotná nouze3221,19 %21,19 %  
Zaměstnanost149,27 %9,27 %  
Ostatní138,61 %8,61 %  
Příspěvek na péči117,28 %7,28 %  

Graf

3. Kolik let pracujete na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - více let6845,03 %45,03 %  
0- 5 let6039,74 %39,74 %  
6 - 10 let2315,23 %15,23 %  

Graf

4. Jak vnímáte stávající sociální systém v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespravedlivý14294,04 %94,04 %  
spravedlivý95,96 %5,96 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou dávky SSP zneužívány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14696,69 %96,69 %  
ne53,31 %3,31 %  

Graf

6. Kdo si myslíte, že se podílí na zneužívání dávek nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pronajímatelé i nájemníci stejně7247,68 %47,68 %  
Pronajímatelé a vlastníci nemovitostí4127,15 %27,15 %  
Nájemní vztah mezi rodinnými příslušníky (např. Matka jako pronajímatel, dcera jako nájemník.)3019,87 %19,87 %  
Nájemníci85,3 %5,3 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou nájemníci ve výhodě oproti vlastníkům a družstevníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8052,98 %52,98 %  
ne7147,02 %47,02 %  

Graf

8. Myslíte si, že by se dávka Porodného měla na každé první narozené dítě v rodině bez ohledu na výši příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13589,4 %89,4 %  
ne1610,6 %10,6 %  

Graf

9. Myslíte si, že by se dávka Pohřebného měla na každé plošně, bez ohledu na to zda u zemřelé osoby jde o rodiče nezaopatřeného dítěte či samotné nezaopatřené dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10871,52 %71,52 %  
ne4328,48 %28,48 %  

Graf

10. Myslíte si, že by bylo správné a spravedlivé vyplácet Přídavek na dítě plošně bez ohledu na výši příjmů, na každé nezaopatřené dítě, tak jako je tomu například v Německu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11072,85 %72,85 %  
ne4127,15 %27,15 %  

Graf

11. Myslíte si, že je správný systém vyplácení Rodičovského příspěvku, ve smyslu správnosti volby výše výplaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11173,51 %73,51 %  
ne4026,49 %26,49 %  

Graf

12. Jak hodnotíte stávající systém vyplácení dávek na SSP oproti období, když byl vyplácen Sociální příplatek a Příspěvek na bydlení bez zkoumání zaplacených nákladů spojených s bydlením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba mi přijdou špatné a bylo by vhodné zavést novou alternativu systému pro vyplácení dávek7650,33 %50,33 %  
kladně4127,15 %27,15 %  
záporně2516,56 %16,56 %  
oba systémy mi přijdou dobré95,96 %5,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Na jakém odboru ÚP pracujete?

3. Kolik let pracujete na ÚP?

4. Jak vnímáte stávající sociální systém v ČR?

5. Myslíte si, že jsou dávky SSP zneužívány?

6. Kdo si myslíte, že se podílí na zneužívání dávek nejvíce?

7. Myslíte si, že jsou nájemníci ve výhodě oproti vlastníkům a družstevníkům?

8. Myslíte si, že by se dávka Porodného měla na každé první narozené dítě v rodině bez ohledu na výši příjmů?

9. Myslíte si, že by se dávka Pohřebného měla na každé plošně, bez ohledu na to zda u zemřelé osoby jde o rodiče nezaopatřeného dítěte či samotné nezaopatřené dítě?

10. Myslíte si, že by bylo správné a spravedlivé vyplácet Přídavek na dítě plošně bez ohledu na výši příjmů, na každé nezaopatřené dítě, tak jako je tomu například v Německu?

11. Myslíte si, že je správný systém vyplácení Rodičovského příspěvku, ve smyslu správnosti volby výše výplaty?

12. Jak hodnotíte stávající systém vyplácení dávek na SSP oproti období, když byl vyplácen Sociální příplatek a Příspěvek na bydlení bez zkoumání zaplacených nákladů spojených s bydlením?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Na jakém odboru ÚP pracujete?

3. Kolik let pracujete na ÚP?

4. Jak vnímáte stávající sociální systém v ČR?

5. Myslíte si, že jsou dávky SSP zneužívány?

6. Kdo si myslíte, že se podílí na zneužívání dávek nejvíce?

7. Myslíte si, že jsou nájemníci ve výhodě oproti vlastníkům a družstevníkům?

8. Myslíte si, že by se dávka Porodného měla na každé první narozené dítě v rodině bez ohledu na výši příjmů?

9. Myslíte si, že by se dávka Pohřebného měla na každé plošně, bez ohledu na to zda u zemřelé osoby jde o rodiče nezaopatřeného dítěte či samotné nezaopatřené dítě?

10. Myslíte si, že by bylo správné a spravedlivé vyplácet Přídavek na dítě plošně bez ohledu na výši příjmů, na každé nezaopatřené dítě, tak jako je tomu například v Německu?

11. Myslíte si, že je správný systém vyplácení Rodičovského příspěvku, ve smyslu správnosti volby výše výplaty?

12. Jak hodnotíte stávající systém vyplácení dávek na SSP oproti období, když byl vyplácen Sociální příplatek a Příspěvek na bydlení bez zkoumání zaplacených nákladů spojených s bydlením?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wagnerová, H.Státní sociální podpora v zákonech a v praxi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://statni-socialni-podpora-v-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.