Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Státní sociální podpora z pohledu zaměstnance a klienta

Státní sociální podpora z pohledu zaměstnance a klienta

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Wagnerová
Šetření:03. 10. 2015 - 18. 02. 2016
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Hana Wagnerová a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze - obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Výsledky tohoto průzkumu budou použity do mé diplomové práce s názvem Státní sociální podpora z pohledu zaměstnance a klienta.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pobíráte dávky státní sociální podpory?

Vyberte jednu možnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 10 let2828,57 %28,57 %  
10 a více2525,51 %25,51 %  
3 – 4 roky1818,37 %18,37 %  
Méně než 1 rok1515,31 %15,31 %  
1 – 2 roky1212,24 %12,24 %  

Graf

2. Jaké dávky pobíráte?

Možno vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na bydlení8182,65 %82,65 %  
Přídavek na dítě5051,02 %51,02 %  
Rodičovský příspěvek2727,55 %27,55 %  
Porodné (uveďte pouze pokud jste žádali v období od 2012 - dosud)1010,2 %10,2 %  
Pěstounské dávky (uveďte pouze pokud jste žádali v období od 2012 - dosud)44,08 %4,08 %  
Pohřebné (uveďte pouze pokud jste žádali v období od 2012 - dosud)44,08 %4,08 %  

Graf

3. Jak hodnotíte informovanost o novinkách a změnách u jednotlivých dávek?

Možnos vybrat více odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vše se vždy dozvím od své pracovnice na SSP.6567,01 %66,33 %  
Informace čerpám z medií.3334,02 %33,67 %  
Potřebné informace získávám od rodinných příslušníků a známých.1919,59 %19,39 %  
O nové informace se nezajímám, protože spoléhám na to, že mne bude úřad sám kontaktovat a informovat a případně si mne vyzve.1111,34 %11,22 %  
Potřebné informace si zjišťuji studiem zákonů na internetu apod..77,22 %7,14 %  

Graf

4. Jak byste hodnotil/a náročnost na vyplnění formulářů u jednotlivých žádostí a formulářů.

Vyberte jednu možnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsou srozumitelné a jednoduché na vyplněníotázka č. 5, Jsou náročné, ale zvládám je vyplnit bez cizí pomociotázka č. 5, Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhají na sociální odboru MěÚotázka č. 5, Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhá pracovnice na státní sociální podpořeotázka č. 5, Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhá někdo další (známý, rodinný příslušník apod.)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhá pracovnice na státní sociální podpoře3838,78 %38,78 %  
Jsou srozumitelné a jednoduché na vyplnění2727,55 %27,55 %  
Jsou náročné, ale zvládám je vyplnit bez cizí pomoci2424,49 %24,49 %  
Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhá někdo další (známý, rodinný příslušník apod.)66,12 %6,12 %  
Jsou velice náročné a s vyplněním mi pomáhají na sociální odboru MěÚ33,06 %3,06 %  

Graf

5. Podrobné hodnocení jednotlivých formulářů:

V následující tabulce ohodnoťte složitost vyplnění jednotlivých formulářů (jako ve škole – 1= nejlepší…)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jak vnímáte jednotlivé výše dávek?

Označte křížkem možnost, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru. Hodnoťte pouze u dávek, které momentálně pobíráte.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak vnímáte rodičovský příspěvek a jeho možnost volit výši a tím i dobu nároku?

Vyberte jednu možnost

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že je nespravedlivé, že někteří mohou volit a jiní ne. Doba délky a výše by měla být pro všechny stejná.4647,42 %46,94 %  
Nevím3232,99 %32,65 %  
Myslím, že stávající podmínky jsou v pořádku.1919,59 %19,39 %  

Graf

8. Myslím, že by přídavek na dítě měl být vyplácen…

Které tvrzení je nejblíže Vašemu názoru? Vyberte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na každé dítě bez ohledu na výši příjmů rodičů7173,2 %72,45 %  
Nevím1313,4 %13,27 %  
Dle výše příjmů (jako tomu je nyní)1313,4 %13,27 %  

Graf

9. Porodné by mělo být vypláceno ...

Které tvrzení je nejblíže Vašemu názoru? Vyberte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na každé narozené dítě bez ohledu na výši příjmů (jako tomu bylo dříve)5556,12 %56,12 %  
Pouze na první dítě, ale bez ohledu na výši příjmů2222,45 %22,45 %  
Nevím1313,27 %13,27 %  
Pouze na základě výše příjmů.55,1 %5,1 %  
Myslím, že stávající systém je správný33,06 %3,06 %  

Graf

10. Pobíráte příspěvek na bydlení?

Pokud nepobíráte příspěvek ny bydlení, tak v dotazníku dále nepokračujte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8485,71 %85,71 %  
ne1414,29 %14,29 %  

Graf

11. Kolik činí Váš příspěvek na bydlení v Kč?

Vyberte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3001 Kč - 6500 Kč2931,52 %29,59 %  
1001 Kč - 3000 Kč2628,26 %26,53 %  
6501 Kč a více1718,48 %17,35 %  
Nevzniká mi nárok z důvodu vysokých příjmů88,7 %8,16 %  
501 Kč - 1000 Kč77,61 %7,14 %  
Nevzniká mi nárok z důvodu vráceného přeplatku z vyúčtování33,26 %3,06 %  
50 Kč - 500 Kč22,17 %2,04 %  

Graf

12. Jak vnímáte dokládání výše nákladů na bydlení na SSP a zároveň i na HN?

Které tvrzení je nejblíže Vašemu názoru? Vyberte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že by se měli oddělení SSP a HN sloučit, aby nebyla nutnost dokládat náklady na dvě místa.5660,22 %57,14 %  
Myslím, že stávající systém je vyhovující.2324,73 %23,47 %  
Myslím, že by měla odpadnout povinnost dokládat náklady a vyplácet bydlení pouze na základě výše příjmů, jako tomu bylo dříve.1415,05 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wagnerová, H.Státní sociální podpora z pohledu zaměstnance a klienta (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://statni-socialni-podpora-z-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.