Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak je vnímána státní správa a její úředníci

Jak je vnímána státní správa a její úředníci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Wildová
Šetření:02. 01. 2012 - 25. 01. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku,  který se týká fungování státní správy v našem státě. Cílem je zjistit, jaký je vztah české populace na fungování úřadů a jejich zaměstnanců. Zda se tento stav zlepšuje, zhoršuje a co je mezi respondenty vnímáno jako největší problém. Dotazník je anonymní a bude součástí diplomové práce na téma vznik a fungování byrokracie.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jsou vaše zkušenosti z jednání ve státních institucích?

(ministerstva, úřady práce, finanční úřady)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré4651,11 %51,11 %  
spíše špatné2022,22 %22,22 %  
nedokáži posoudit1011,11 %11,11 %  
špatné88,89 %8,89 %  
dobré66,67 %6,67 %  

Graf

2. Jaké zkušenosti máte s místními úřady ?

(místní úřad, městská policie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré5460 %60 %  
dobré1516,67 %16,67 %  
spíše špatné1516,67 %16,67 %  
špatné44,44 %4,44 %  
nedokáži posoudit22,22 %2,22 %  

Graf

3. Jaké zkušenosti máte s ostatními úřady?

Policie ČR, zdrav. pojišťovny apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré4448,89 %48,89 %  
spíše špatné2022,22 %22,22 %  
dobré1314,44 %14,44 %  
špatné77,78 %7,78 %  
nedokáži posoudit66,67 %6,67 %  

Graf

4. Největším problémem na úřadech podle vás je

( můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdlouhavé vyřizování2426,67 %26,67 %  
neochota úředníků1820 %20 %  
přebujelá administrativa1718,89 %18,89 %  
častá změna zákonů a nařízení1415,56 %15,56 %  
nekompetentnost úředníků 44,44 %4,44 %  
korupce33,33 %3,33 %  
nekompetentnost úředníků 22,22 %2,22 %  
všechny možnosti, hlavně spousta zbytečných úkonů11,11 %1,11 %  
kombinace všech11,11 %1,11 %  
vše z výše uvedených11,11 %1,11 %  
neochota, zdlouhavé vyřizování...11,11 %1,11 %  
technokratické jednání11,11 %1,11 %  
zdlouhavé vyřizování, korupce a neochota úředníků11,11 %1,11 %  
+zlouhavost, neochota, administrativa, korupce11,11 %1,11 %  
1. a 2. odpověď11,11 %1,11 %  

Graf

5. Vstřícnost úředníků je podle vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to různé - nedokáži posoudit2730 %30 %  
spíše dobrá2224,44 %24,44 %  
spíše špatná2022,22 %22,22 %  
špatná1314,44 %14,44 %  
dobrá88,89 %8,89 %  

Graf

6. Informace ze strany úředníků jsou pro vás srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5257,78 %57,78 %  
spíše ne1718,89 %18,89 %  
rozhodně ano1213,33 %13,33 %  
rozhodně ne77,78 %7,78 %  
nedokážu posoudit22,22 %2,22 %  

Graf

7. Kompetentnost úředníků je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá3741,11 %41,11 %  
spíše špatná1718,89 %18,89 %  
nedokáži posoudit1516,67 %16,67 %  
špatná1314,44 %14,44 %  
dobrá88,89 %8,89 %  

Graf

8. Největším nedostatkem úředníků je ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem o potřeby klientů3640 %40 %  
arogance2224,44 %24,44 %  
neznalost1617,78 %17,78 %  
lenost910 %10 %  
nic22,22 %2,22 %  
nedostatky nezjištěny11,11 %1,11 %  
nevidím problém - asi mám štěstí11,11 %1,11 %  
od každého trochu11,11 %1,11 %  
kombinace všech uvedených11,11 %1,11 %  
nedostatek motivace, nedostatek zastání, arogance klientů11,11 %1,11 %  

Graf

9. Náplň a práce úředníků je podle vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevděčná4853,33 %53,33 %  
nedokážu posoudit2224,44 %24,44 %  
lehká1516,67 %16,67 %  
nedoceněná1516,67 %16,67 %  
stresující1213,33 %13,33 %  
těžká22,22 %2,22 %  

Graf

10. Ocenění úředníků je ?

( obyčejní, řadoví pracovníci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleži na pozici2831,11 %31,11 %  
nedokáži posoudit2224,44 %24,44 %  
adekvátní1820 %20 %  
podhodnocené1415,56 %15,56 %  
nadhodnocené88,89 %8,89 %  

Graf

11. Setkal(a) jste se na úřadech s korupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7178,89 %78,89 %  
ano1314,44 %14,44 %  
ano a to opakovaně66,67 %6,67 %  

Graf

12. Formuláře,které je nutno vyplňovat jsou pro vás srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3741,11 %41,11 %  
záleží o jaký úřad jde2325,56 %25,56 %  
spíše ne1820 %20 %  
ano88,89 %8,89 %  
rozhodně ne44,44 %4,44 %  

Graf

13. Co se týče rychlosti ve vyřizování žádostí je to proces

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to různé3437,78 %37,78 %  
neúměrně dlouhý3437,78 %37,78 %  
přiměřeně dlouhý1213,33 %13,33 %  
je znát zlepšení77,78 %7,78 %  
nevím33,33 %3,33 %  

Graf

14. Vyřizovat vše elektronicky je cesta správným směrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale musí být i jiná možnost5460 %60 %  
rozhodně ano2628,89 %28,89 %  
rozhodně ne77,78 %7,78 %  
spíše ne22,22 %2,22 %  
nevím11,11 %1,11 %  

Graf

15. Objem práce úředníků ve státní správě podle vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit3741,11 %41,11 %  
zvyšuje se2932,22 %32,22 %  
narůstá geometrickou řadou1314,44 %14,44 %  
snižuje se1112,22 %12,22 %  

Graf

16. Hlavní náplní úřadů je podle vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
evidence2831,11 %31,11 %  
kompletní služba občanům2123,33 %23,33 %  
obtěžování občanů1516,67 %16,67 %  
řešení problémů občanů1314,44 %14,44 %  
kontrola55,56 %5,56 %  
nic22,22 %2,22 %  
vyrábění lejster11,11 %1,11 %  
Služba, kontrola, evidence - záleží na druhu úřadu11,11 %1,11 %  
zbyrečná administrativa11,11 %1,11 %  
kontrola dodržování zákonů a i služba11,11 %1,11 %  
snaha státu o maximální kontrolu a řízení jednání lidí11,11 %1,11 %  
měla by to být kompletní služba občanům11,11 %1,11 %  

Graf

17. Celkové jednání na úřadech se

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je stejné4145,56 %45,56 %  
zlepšuje1820 %20 %  
nedokážu posoudit1617,78 %17,78 %  
zhoršuje88,89 %8,89 %  
zlepšuje77,78 %7,78 %  

Graf

18. Vyřízování je pro vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutným zlem4853,33 %53,33 %  
nemám s tím problém2932,22 %32,22 %  
velkým stresem1112,22 %12,22 %  
nedokážu posoudit22,22 %2,22 %  

Graf

19. Pokud byste si měli vybrat komunikace s úřadem by probíhala

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes internet4752,22 %52,22 %  
osobně2831,11 %31,11 %  
on-line1011,11 %11,11 %  
prostřednictvím druhé osoby22,22 %2,22 %  
všechny možnosti11,11 %1,11 %  
přes internet a osobně11,11 %1,11 %  
nelze mluvit za všechny úřady, je to různé11,11 %1,11 %  

Graf

( nebo si myslíte, že je nejlepší)

20. Vyberte prosím úřad se kterým jste nejvíce spokojen(a)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místní úřad3134,83 %34,44 %  
zdravotní pojištovna2528,09 %27,78 %  
finanční úřad88,99 %8,89 %  
Policie ČR88,99 %8,89 %  
Městská policie44,49 %4,44 %  
úřad práce22,25 %2,22 %  
městský úřad pověřený11,12 %1,11 %  
ministerstvo11,12 %1,11 %  
OS-SSZ11,12 %1,11 %  
žádný11,12 %1,11 %  
nemám jasného vítěze11,12 %1,11 %  
všechny uvedené mimo ministerstvo11,12 %1,11 %  
katastrální11,12 %1,11 %  
OAMP11,12 %1,11 %  
stavební úřad11,12 %1,11 %  
česká správa sociálního zabezpečení11,12 %1,11 %  
ten, který nepotřebuji :), asi policie 11,12 %1,11 %  

Graf

21. Přijal (a) byste nabídku pracovat na úřadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na pozici3437,78 %37,78 %  
možná ano2426,67 %26,67 %  
rozhodně ne1415,56 %15,56 %  
rozhodně ano1314,44 %14,44 %  
nevím55,56 %5,56 %  

Graf

22. Vaše ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomicky neaktivní ( na mateřské dovolené, student, důchodce)3640 %40 %  
zaměstnanec 2831,11 %31,11 %  
OSVČ1112,22 %12,22 %  
zaměstnanec státní správy1011,11 %11,11 %  
nezaměstnaný44,44 %4,44 %  
podnikatel11,11 %1,11 %  

Graf

23. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5257,78 %57,78 %  
úplné střední s maturitou3437,78 %37,78 %  
střední odborné ( bez maturity)44,44 %4,44 %  

Graf

24. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let4954,44 %54,44 %  
31-50 let2730 %30 %  
51-601112,22 %12,22 %  
61 a více33,33 %3,33 %  

Graf

25. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7178,89 %78,89 %  
muž1921,11 %21,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

18. Vyřízování je pro vás

  • odpověď nutným zlem:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 5. Vstřícnost úředníků je podle vás?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké jsou vaše zkušenosti z jednání ve státních institucích?

2. Jaké zkušenosti máte s místními úřady ?

3. Jaké zkušenosti máte s ostatními úřady?

4. Největším problémem na úřadech podle vás je

5. Vstřícnost úředníků je podle vás?

6. Informace ze strany úředníků jsou pro vás srozumitelné?

7. Kompetentnost úředníků je ?

8. Největším nedostatkem úředníků je ?

9. Náplň a práce úředníků je podle vás?

10. Ocenění úředníků je ?

11. Setkal(a) jste se na úřadech s korupcí?

12. Formuláře,které je nutno vyplňovat jsou pro vás srozumitelné?

13. Co se týče rychlosti ve vyřizování žádostí je to proces

14. Vyřizovat vše elektronicky je cesta správným směrem?

15. Objem práce úředníků ve státní správě podle vás

16. Hlavní náplní úřadů je podle vás

17. Celkové jednání na úřadech se

18. Vyřízování je pro vás

19. Pokud byste si měli vybrat komunikace s úřadem by probíhala

20. Vyberte prosím úřad se kterým jste nejvíce spokojen(a)

21. Přijal (a) byste nabídku pracovat na úřadě?

22. Vaše ekonomická aktivita

23. Nejvyšší dosažené vzdělání

24. Váš věk

25. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké jsou vaše zkušenosti z jednání ve státních institucích?

2. Jaké zkušenosti máte s místními úřady ?

3. Jaké zkušenosti máte s ostatními úřady?

4. Největším problémem na úřadech podle vás je

5. Vstřícnost úředníků je podle vás?

6. Informace ze strany úředníků jsou pro vás srozumitelné?

7. Kompetentnost úředníků je ?

8. Největším nedostatkem úředníků je ?

9. Náplň a práce úředníků je podle vás?

10. Ocenění úředníků je ?

11. Setkal(a) jste se na úřadech s korupcí?

12. Formuláře,které je nutno vyplňovat jsou pro vás srozumitelné?

13. Co se týče rychlosti ve vyřizování žádostí je to proces

14. Vyřizovat vše elektronicky je cesta správným směrem?

15. Objem práce úředníků ve státní správě podle vás

16. Hlavní náplní úřadů je podle vás

17. Celkové jednání na úřadech se

18. Vyřízování je pro vás

19. Pokud byste si měli vybrat komunikace s úřadem by probíhala

20. Vyberte prosím úřad se kterým jste nejvíce spokojen(a)

21. Přijal (a) byste nabídku pracovat na úřadě?

22. Vaše ekonomická aktivita

23. Nejvyšší dosažené vzdělání

24. Váš věk

25. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wildová, A.Jak je vnímána státní správa a její úředníci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://statnisprava37.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.