Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stav současné rodiny

Stav současné rodiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jolana Luščáková
Šetření:27. 02. 2012 - 05. 03. 2012
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych vás požádala o zodpovězení jedné otázky, která mi pomůže při obhajobě mé seminární práce, předem děkuji. Zabere vám to maximálně 5 minut. Myslím si, že sami budete zvědaví na výsledek.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202025,64 %25,64 %  
211316,67 %16,67 %  
19810,26 %10,26 %  
2567,69 %7,69 %  
3045,13 %5,13 %  
2245,13 %5,13 %  
1833,85 %3,85 %  
2433,85 %3,85 %  
3822,56 %2,56 %  
3122,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi 37
23
27
39
26
32
28
14
35
48
1316,67 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.17
Minimum:18
Maximum:38
Variační rozpětí:20
Rozptyl:23.18
Směrodatná odchylka:4.81
Medián:21
Modus:20

Graf

2. Jste muž nebo žena ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5671,79 %71,79 %  
muž2126,92 %26,92 %  
ž11,28 %1,28 %  

Graf

3. Je současná rodina v ohrožení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4456,41 %56,41 %  
ano3443,59 %43,59 %  

Graf

4. Proč si to myslíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

................

a proč by měla být v ohrožení? Moje rodina je dost stabilní a tudiž nemůže být v ohrožení.

Aktuální pojetí rodiny již není závislé na tradici manželského svazku. Díky tomu mohou vznikat rodinné vazby bez ohledu na povinnost svatebního obřadu. Emocionální zázemí rodiny (rodiče - muž/žena, žena/žena, muž/muž; děti) tak není závislé na tom, zda rodiče mají státem či církví strvzený svazek či žijí na psí knížku, ale na skutečných hodnotách přímo v rodině.

čím dál více rozvodů žena má prvního potomka až kolem třiceti..mnohdy prvního i posledního lidé dnes upřednostňují spíše kariéru před rodinou

Díval jsem se z okna a nic nebezpečného se neblíží. Ale nyní se raději vrhnu na nějaký lépe zpracovaný průzkum.

ekonomická krize

finanční prostředky

je stále více rozvodů a kvůli tomu vzniká hodně neúplných rodin

je stále více rozvodů a tím vznikají neúplné rodiny

jsme klidná rodina na všem se domluvíme

kdo chce žít v rodině, má tuto možnost

Když se mají dva lidi stále rádi a chtějí spolu být, proč by se měli rozcházet ?

kvůli financím

Kvuli různym zákonům, pracovní vytíženosti,zadluženosti a rostoucím cenám.

Legislativní podmínky nahrávají nesezdaným soužitím a je zde trend odkládat pořízení dětí.

lidé se neberou, mají pozdě děti, mají málo dětí, matky nezůstávají s dětmi doma, pospíchají do práce

Máme se rádi

Máme se rádi, jsme šťastní a podnikáme společné akce :)

množství půjček, hodně rozchodů, skoro nulová podpora od rodičů (prarodičů), kteří sami válčí s touhle dobou

Nedostatek financí a těžký zdravotní stav

Nemám důvod si to myslet.

nemám prostě ten pocit, že by byla nějak ohrožena

Nemáme žádný problém.

Není důvod si myslet že je v ohrožení

Neustále se všechno zdražuje, hypotéky přestávají být výhodné, platy se snižují a rodiny se často dostávají do svízelných situací.

Neustále se všechno zdražuje, platy nerostou a výhody hypoték také klesají. Rodina se často může dostat do kritické situace.

Nevěra v jednom kole

Nevidím důvod proč by měla být v ohrožení. Když člověk chce tak si dokaže vše zařídit :-)

nevím

nevim co by ji ohrožovalo

Oproti minulosti se situace, podle mě, dosti změnila - bohužel k horšímu. Lidé už nevnímají rodinu jako základní ,stavební jednotku' společnosti... Berou ji jako relativně snadno změnitelnou instituci.

podle mě, rodina spolu netráví tolik času jako to bylo dřív, ted si každej zaleze k televizi nebo k počítači a nebaví se spolu tolik

proč by měla být?

proč by měla.

Proč? Nemám pocit, že by ji někdo ohrožoval, určitě ne záměrně. Taky asi záleží na tom, co si kdo pro slovem "rodina" představí... :) Pokud hodláme ustrnout u zaběhnutého máma-táta-potomci, pak tu může cosi hrozit,... pokud je rodina třeba táta-táta-potomci, či máma-máma-potomci, pak je to tak, jak chtějí členové rodiny..., kdo je může ohrožovat? Mají přeci, co chtěli, a cítí se být rodinou... co je ohrozí? Zdražování? Nechápavé nebo tupé okolí? Ne, rodina jsou ti, co jí chtějí být, nelze ji ohrozit... je to nejen o vztazích, ale asi i o filozofování... prostě si myslím, že rodinu tady a u nás konkrétně neohrožuje nic z vnečí, jedině my sami, co tu rodinu tvoříme, my ji ohrozit můžeme, např. ekonomicky, ale spíš jako její díly, tedy hlavně jako lidi - je to jen a jen o vztahu, nic víc :)

proto

Protože je dnes pro mladé lidi velmi těžké se osamostatnit a pořídit si vlastní bydlení, musí si brát vysoké hypotéky, které je zadluží na mnoho let dopředu. Také si myslím, že situace na pracovním trhu je špatná, lidé špatně shánějí dobrou práci a bojí se o ni. Dále co se týče celkové atmosféry ve společnosti, myslím si, že tradiční rodinné hodnoty jako je věrnost, pravda a úcta hodně klesly na ceně. Rodina spolu tráví málo času, rodiče jsou pořád v práci a když přijdou domů, už nemají náladu věnovat se dětem a mají malý přehled o tom, co dělají a co si myslí.

protože jsme finančně zabezpečení

protože moje matka je úplně mimo, a dělá věci , co by dělat neměla

Protože necítím že by byla

protože nemáme problémy

Protože neustále narůstá počet rozvodů.

Protože rodina se neustále vyvíjí, v žádném období není nikdy stejná, např. v 16.-17. století tento pojem vůbec nebyl znám, a tzv. tradiční rodina, kterou se míní otec, matka a děti, taky neexistovala. Rodina je zkrátka pořád jiná, jako je jiná i doba.

protože se mění jen navenek. Tím, jak ji berou na vědomí úřady. Jádro zůstává stejné.

Protože současná společnost vyznává jiné hodnoty než rodinu (kariéra), rozpad rodiny dnes oproti dřívějšku neznamená existenční hrozbu pro její jednotlivé členy.

Protože to klape :D

Protože v nějaké formě tu bude vždycky

Rodiče jsou pořád schopni vychovávat svoje děti, když oni sami chtějí. Ale fakt, že je čím dál tím méně neúplných rodin je znepokojující. Ale myslím, že i rozvedení rodiče mohou děti vychovat dobře, jen už to není taková rodina jakou všichni známe.

rodina je zvyklá na otce alkoholika

rodina nemůže být v ohrožení, to by člověku už vůbec nic nezbylo

rozvody jsou snadnější a pohodlnější řešení, než se snažit o zachránění vztahu. Navíc si někteří nedokáží vážit toho druhého

stále více lidí má děti, protože je opravdu chce a snaží se je dobře vychovávat

špatná komunikace,stres,nezaměstnanost

špatný příklad

těžká doba, finanční obtíže, doba na děti se prodlužuje, ženy jsou samostatnější a zjišťují, ŽE CHLAPA AŽ ZAS TOLIK NEPOTŘEBUJÍ

Těžké finanční podmínky pro mladé a nezaopatřené.

to je tak

Už se rozpadla

V dnešní hektické době není tolik času věnovat se řádně své rodině a trávit více času společně

V současné době jen v malé části rodin funguje tradiční rodinný model, rodiny se doma téměř nesetkávají pohromadě, často spolu ani netráví volný čas. To má pak vliv na jejich častý rozpad.

V současné době mladé páry založení rodiny spíše odkládají. Upřednostňují kariéru před rodinným životem a první dítě mají až v okolo 30 let. Zároveň bych podotkla, že ani svatby nejsou v dnešní době příliš oblíbené, lidé šetří, protože se zdražuje, kde se dá, a svatba není vůbec levná záležitost. Tak se stane, že pár má dítě, ale muž si najde jinou ženu, a jelikož není sezdán nic mu nebrání rodinu opustit. Poté zůstane matka sama a to už není rodina nebo snad ano?

věděla bych to

vim

vím to

vše je v naprostém pořádku

Vše je v pořádku.

Vysoká rozvodovost, nemají na sebe čas a radši žijí sami. Mnohokrát je přednější kariéra před rodinou.

vysoké procento rozvodovosti

Vytrácí se morální kontext, lidé nemají snahu řešit problémy

vždycky může být hůř, ale momentálně to jde

zajištěni

Záleží na jedinci, jak dokáže svou rodinu zabezpečit.

Založení rodiny v současné době velmi nákladná (především finančně) věc, kterou si mladí lidé nemohou dovolit. V naší společnosti jsou kladeny velké nároky na pracující a tak na rodinu zkrátka není čas.

zatím všichni z mého okolí, kteří měli problémy v rodině, se s postupujícím časem snaží situaci napravit a staví rodinu mezi své nejvyšší priority

žádné hádky, žádné finanční problémy, prostě pohoda, klídek

Žádné problémy v rodině,bez hádek

Žádné rodinné problémy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste muž nebo žena ?

3. Je současná rodina v ohrožení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste muž nebo žena ?

3. Je současná rodina v ohrožení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Luščáková, J.Stav současné rodiny (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://stav-soucasne-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.