Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stav v Libyi

Stav v Libyi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Krejčí
Šetření:28. 03. 2011 - 30. 03. 2011
Počet respondentů:208
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na aktuální dění v Libyi, který bude využit při seminární práci na SŠ.

 

Předem děkuji, Marek Krejčí.

Odpovědi respondentů

1. Jste seznámeni se stavem v Libyi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18187,02 %87,02 %  
Ne2712,98 %12,98 %  

Graf

2. Zajímáte se o dění v Libyi ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14278,89 %68,27 %  
ne2413,33 %11,54 %  
nevím147,78 %6,73 %  

Graf

3. Schvalujete diktaturu Muammara Kaddáfího ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14986,13 %71,63 %  
ano2413,87 %11,54 %  

Graf

4. Jste zastáncem zásahu OSN v čele s Francií ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8851,16 %42,31 %  
ne8448,84 %40,38 %  

Graf

5. Měly by se do vojenské akce zapojit i české jednotky ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12269,71 %58,65 %  
ano5330,29 %25,48 %  

Graf

6. Věřite v pravdivost informací z informačních kanálů o problému v Líbyi ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8750,58 %41,83 %  
ano8549,42 %40,87 %  

Graf

7. Může být tento spor záminkou ke sporům mezi dalšími státy ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12972,07 %62,02 %  
nevím3519,55 %16,83 %  
ne158,38 %7,21 %  

Graf

8. Je pro vás důležitější dění v Libyi nebo v Japonsku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Japonsko11454,81 %54,81 %  
Libye6028,85 %28,85 %  
Ani jedno3416,35 %16,35 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž11856,73 %56,73 %  
Žena9043,27 %43,27 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
183717,79 %17,79 %  
173617,31 %17,31 %  
22136,25 %6,25 %  
15104,81 %4,81 %  
2094,33 %4,33 %  
2194,33 %4,33 %  
1683,85 %3,85 %  
2383,85 %3,85 %  
2973,37 %3,37 %  
2573,37 %3,37 %  
ostatní odpovědi 30
26
24
28
44
45
60
27
33
19
32
43
35
34
48
14
49
31
47
36
57
61
70
666
42
38
51
13
6430,77 %30,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.88
Minimum:15
Maximum:48
Variační rozpětí:33
Rozptyl:55.69
Směrodatná odchylka:7.46
Medián:20
Modus:18

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Měly by se do vojenské akce zapojit i české jednotky ?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Jste zastáncem zásahu OSN v čele s Francií ?

9. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Může být tento spor záminkou ke sporům mezi dalšími státy ?
  • odpověď Žena:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Zajímáte se o dění v Libyi ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste seznámeni se stavem v Libyi ?

2. Zajímáte se o dění v Libyi ?

3. Schvalujete diktaturu Muammara Kaddáfího ?

4. Jste zastáncem zásahu OSN v čele s Francií ?

5. Měly by se do vojenské akce zapojit i české jednotky ?

6. Věřite v pravdivost informací z informačních kanálů o problému v Líbyi ?

7. Může být tento spor záminkou ke sporům mezi dalšími státy ?

8. Je pro vás důležitější dění v Libyi nebo v Japonsku ?

9. Pohlaví

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste seznámeni se stavem v Libyi ?

2. Zajímáte se o dění v Libyi ?

3. Schvalujete diktaturu Muammara Kaddáfího ?

4. Jste zastáncem zásahu OSN v čele s Francií ?

5. Měly by se do vojenské akce zapojit i české jednotky ?

6. Věřite v pravdivost informací z informačních kanálů o problému v Líbyi ?

7. Může být tento spor záminkou ke sporům mezi dalšími státy ?

8. Je pro vás důležitější dění v Libyi nebo v Japonsku ?

9. Pohlaví

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčí, M.Stav v Libyi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stav-v-libyi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.