Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stavba/rekonstrukce domu svépomocí

Stavba/rekonstrukce domu svépomocí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Nekl
Šetření:18. 01. 2018 - 12. 02. 2018
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):48 / 19.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

téměř každý ve svém životě řešil, řeší nebo bude řešit otázku bydlení, mnozí se pak v této souvisloti rozhodnou jít cestou výstavby nové nebo rekonstrukce starší stavby. Z různých růvodů je v ČR velmi populární stavba tzv. svépomocí. Tento průzkum, týkající se problematiky svépomocné výstavby, jsem se rozhodl provést v rámci svého studia na VUT v Brně. Výsledky průzkumu budou použity primárně pro studijní účely, tedy zpracování jakési prvotní analýzy vztahu veřejnosti k této problematice a případně jako podklad pro její další studium/analýzu.

Stavbou svépomocí je v tomto dotazníku myšlena jakákoliv aktivní účast na její realizaci, ať už se jedná o kompletní stavbu "vlastníma rukama", provádění pomocných prací nebo jen výběr a koordinaci jednotlivých dodavatelů a řemeslníků. Opakem je pak stavba dodavatelem tzv. na klíč, kdy se v počátku pouze nějakým způsobem vyjadřujete k návrhu stavby a poté se již o vše postará najatá firma, Vy případně v průběhu prací na stavbě jen dohlížíte.

V tomto dotazníku je povinná pouze jedna, a to první, otázka, týkající se Vašeho vztahu k svépomocné výstavbě. Na základě odpovědi pro Vás pak bude vygenerována odpovídající větev dotazníku. Všechny ostatní otázky jsou nepovinné, velmi si však budu cenit vyplnění všech otázek. Dle vygenerované větve dotazníku je pro Vás připraveno minimálně 6 a maximálně 26 otázek, jejichž zodpovězení by Vám nemělo trvat více než 6 minut.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah ke svépomocné výstavbě/rekonstrukci?

*vybrat 1 odpověď

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mám již za sebou stavbu/rekonstrukci svépomocíotázka č. 2, Aktuálně stavím/rekonstruuji svépomocíotázka č. 3, Plánuji stavět/rekonstruovat svépomocí (hledám vhodný pozemek, stavbu, probíhá projektová příprava, apod.)otázka č. 4, Pokud budu někdy v budoucnu stavět/rekonstruovat, bude to nejspíše svépomocíotázka č. 4, Ke svépomocné výstavbě nemám žádný vztah, neláká mne to, neuvažuji o tomotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuálně stavím/rekonstruuji svépomocí6540,88 %40,88 %  
Mám již za sebou stavbu/rekonstrukci svépomocí3924,53 %24,53 %  
Ke svépomocné výstavbě nemám žádný vztah, neláká mne to, neuvažuji o tom2113,21 %13,21 %  
Plánuji stavět/rekonstruovat svépomocí (hledám vhodný pozemek, stavbu, probíhá projektová příprava, apod.)2113,21 %13,21 %  
Pokud budu někdy v budoucnu stavět/rekonstruovat, bude to nejspíše svépomocí116,92 %6,92 %  
Plánuji stavit/rekonstruovat svépomocí (hledám vhodný pozemek, stavbu, probíhá projektová příprava, apod.)21,26 %1,26 %  

Graf

2. Svépomocí jste řešil

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekonstrukci domu1741,46 %10,69 %  
Stavbu domu1536,59 %9,43 %  
Rekonstrukci bytu1126,83 %6,92 %  
Rekonstrukce zázemí restaurace12,44 %0,63 %  
stavbu domu, rekonstrukci starého domu a chaty12,44 %0,63 %  
rekreační objekt12,44 %0,63 %  

Graf

3. Svépomocí řešíte

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stavbu domu4671,88 %28,93 %  
Rekonstrukci domu1523,44 %9,43 %  
Rekonstrukci bytu46,25 %2,52 %  
Komerční prostor11,56 %0,63 %  

Graf

4. Svépomocí budete řešit

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stavbu domu2681,25 %16,35 %  
Rekonstrukci domu928,13 %5,66 %  
Rekonstrukci bytu515,63 %3,14 %  

Graf

5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12256,41 %13,84 %  
21230,77 %7,55 %  
3410,26 %2,52 %  
812,56 %0,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.54
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.48
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:1
Modus:1

Graf

6. Jendalo se o

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přízemní dům, i s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m21024,39 %6,29 %  
byt, plocha nad 50m2921,95 %5,66 %  
bungalov, zastavěná plocha do 150m2819,51 %5,03 %  
vícepodlažní dům, zastavěná plocha nad 150m2614,63 %3,77 %  
přízemní dům, i s obytným podkorovím, zastavěná plocha nad 150m249,76 %2,52 %  
vícepodlažní dům, zastavěná plocha do 150m249,76 %2,52 %  
byt, plocha do 50m249,76 %2,52 %  
bungalov, zastavěná plocha nad 150m224,88 %1,26 %  
Restaurace12,44 %0,63 %  
2 domy, chata12,44 %0,63 %  
jednopodlažní dům 3+1, půda neobytná12,44 %0,63 %  

Graf

7. Jedná se o

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m22031,25 %12,58 %  
vícepodlažní dům, zastavěná plocha do 150m21523,44 %9,43 %  
bungalov, zastavěná plocha do 150m21015,63 %6,29 %  
bungalov, zastavěná plocha nad 150m2914,06 %5,66 %  
přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha nad 150m2710,94 %4,4 %  
byt, plocha nad 50m223,13 %1,26 %  
malý řadový domek - cca 80m2 zast.plochy11,56 %0,63 %  
Komerční prostor nad 50m211,56 %0,63 %  

Graf

8. Jedná se o/Jednalo by se nejspíše o

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m21237,5 %7,55 %  
vícepodlažní dům, zastavěná plocha do 150m2825 %5,03 %  
přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha nad 150m2721,88 %4,4 %  
bungalov, zastavěná plocha do 150m2515,63 %3,14 %  
byt, plocha nad 50m226,25 %1,26 %  
byt, plocha do 50m226,25 %1,26 %  
bungalov, zastavěná plocha nad 150m226,25 %1,26 %  
srub13,13 %0,63 %  
vícepodlažní dům, zastavěná plocha nad 150m213,13 %0,63 %  

Graf

9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
očekávaná finanční úspora3589,74 %22,01 %  
práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce2358,97 %14,47 %  
pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama2051,28 %12,58 %  
kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti1435,9 %8,81 %  
nenašel jsem vhodného dodavatele (nedostatek firem/řemeslníků v okolí, jejich zaneprázdněnost, špatné reference)615,38 %3,77 %  
dohoda s hlavním subdodavatelem12,56 %0,63 %  
když si to pokazím sama, něco se naučím a nemrzí mne, že jsem platila za nekvalitní práci.12,56 %0,63 %  
Nejsem ochoten platit blbovi s učňákem za hodinu tolik, kolik já se čtyřmi VŠ vydělám za den12,56 %0,63 %  

Graf

10. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
očekávaná finanční úspora5281,25 %32,7 %  
kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti4164,06 %25,79 %  
pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama3757,81 %23,27 %  
práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce3554,69 %22,01 %  
nenašel jsem vhodného dodavatele (nedostatek firem/řemeslníků v okolí, jejich zaneprázdněnost, špatné reference)914,06 %5,66 %  
Ne že bych nedůvěřoval všem,jen vím, že některé práce zvládnu sám a na některé potřebuji kvalifikované lidi.Stejne tak lze realizovat něco sám, když si nechám poradit,jak na to,jen se toho nebát.11,56 %0,63 %  
Naprosto katastrofální komunikace (vyškovsko)11,56 %0,63 %  
Můj muž a tchán jsou stavbaři 11,56 %0,63 %  
zručnost11,56 %0,63 %  

Graf

11. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
očekávaná finanční úspora2887,5 %17,61 %  
kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti1650 %10,06 %  
pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama1443,75 %8,81 %  
práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce1031,25 %6,29 %  
nenašel jsem vhodného dodavatele (nedostatek firem/řemeslníků v okolí, jejich zaneprázdněnost, špatné reference)26,25 %1,26 %  
Pracuji ve stavebnictví, tudíž je pro mě svépomoc snažší.13,13 %0,63 %  

Graf

12. Z jakého důvodu o stavbě svépomocí neuvažujete

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obávám se, že bych to nezvládl v dostatečné kvalitě1470 %8,81 %  
z časových důvodů1050 %6,29 %  
nemyslím si, že by to bylo finančně výhodnější, příp. že úspora není taková, aby se mi to vyplatilo945 %5,66 %  
znám dodavatele, kterému důvěřuji / mám na něj dobré reference735 %4,4 %  
jsem prostě nešikovný vemeno15 %0,63 %  
moji rodiče stavěli rodinný dům svépomocí. Na rozdíl ode mne tomu oba po technické stránce rozumí. Přesto mi přišlo, že ty 4 roky, které jim to zabralo, za to tak úplně nestály. A hlavně ty nervy, aby všechno bylo včas, správně, všechna povolení vyřízená, všichni dělníci ve sjednaných termínech, aby opravdu přišli ....15 %0,63 %  
záruka15 %0,63 %  
Nejsem tip cloveka, ktereho by vleknouci se stavba nebo oprava bavila. 15 %0,63 %  
jsem líný15 %0,63 %  

Graf

13. Jaká byla přibližná cena provedené stavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250000026,25 %1,26 %  
4 000 00013,13 %0,63 %  
40000013,13 %0,63 %  
300000013,13 %0,63 %  
80000013,13 %0,63 %  
230000013,13 %0,63 %  
50000013,13 %0,63 %  
3.5mil13,13 %0,63 %  
35000013,13 %0,63 %  
600000013,13 %0,63 %  
ostatní odpovědi 2 mil.
jeden milion korun
300000
nevím
materiál cca 150000kč + práce
400.000,-Kč
50000
250000
dva milióny
2M
třistatisíc
1300000
300000 Kč
500tis
3 500 000
2500000Kc
4500000
1 milion
1200000
1 mil
20000
2165,63 %13,21 % 

Graf

14. Jaká je přibližná cena stavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000000610,34 %3,77 %  
250000058,62 %3,14 %  
270000035,17 %1,89 %  
280000035,17 %1,89 %  
100000023,45 %1,26 %  
150000023,45 %1,26 %  
200000023,45 %1,26 %  
180000023,45 %1,26 %  
230000023,45 %1,26 %  
30000011,72 %0,63 %  
ostatní odpovědi 800.000
Do 3,5 milionu
2250000
Nevím, zatím do 500.000,- zrekonstruováno přízemí a část střechy (celková rekonstrukce všeho “na cihly”
1 meo
400 tisic realne, kdyby byly finance, slo by mnohem vic
1.5 mil
1000000 Kč
200.000 ,-
1200000
750000
3 500 000 Kč
1.500.000
3500000
1600000 Kč
3,5 M
Chtěli bychom se vejít do 2,5 milionu (bez pozemku) se základním vybavením jako je koupelna, kuchyň, obývák a skříně. Máme komplet hrubou stavbu a zatím finance vycházejí dle plánu.
3,500,000
2,5-3mil.
4,9 mil. Kc
3750000
2600000
Dva a půl milionu
3,5 milionu
čtyři miliony korun
500000
2,5 mil
2 500 000 Kč
5 000 000
2,5mio
3051,72 %18,87 % 

Graf

15. Jakou předpokládáte přibližnou cenu stavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 500 000312,5 %1,89 %  
300000028,33 %1,26 %  
150000028,33 %1,26 %  
nemám odhad14,17 %0,63 %  
do 2 mil14,17 %0,63 %  
500 00014,17 %0,63 %  
250000014,17 %0,63 %  
2,5 milionu14,17 %0,63 %  
Dohromady 1,2 - 1,4 mil. Kč včetně koupě nemovitosti (a dle stavu a ceny nemovitosti "zbytek" na rekonstrukci).14,17 %0,63 %  
1500000+-14,17 %0,63 %  
ostatní odpovědi 4000000
10 až 100 kKč
2000000
4 mil Kč
2 500 000 Kč
2300000
do 3mil
1 000 000
2,8 mil.
3800000
1041,67 %6,29 % 

Graf

16. Jakou přibližnou finanční úsporu v % jste před zahájením stavby očekával svépomocnou výstavbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50412,5 %2,52 %  
50%39,38 %1,89 %  
30%39,38 %1,89 %  
40%26,25 %1,26 %  
2026,25 %1,26 %  
6026,25 %1,26 %  
nevím26,25 %1,26 %  
15%13,13 %0,63 %  
3013,13 %0,63 %  
3513,13 %0,63 %  
ostatní odpovědi Takto jsem o tom neuvažovala.
žádnou
70
3500000
vice než 50%
200.000,-Kč
25
nepočítal jsem to.
0
10
70%
1134,38 %6,92 % 

Graf

17. Jakou přibližnou finanční úsporu v % jste před zahájením stavby očekával svépomocnou výstavbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30%814,29 %5,03 %  
5047,14 %2,52 %  
3047,14 %2,52 %  
100000035,36 %1,89 %  
4035,36 %1,89 %  
20%35,36 %1,89 %  
50%35,36 %1,89 %  
50000023,57 %1,26 %  
2523,57 %1,26 %  
25%11,79 %0,63 %  
ostatní odpovědi 600000
15
Minimálně 25%, ideálně 25 - 50. Je to především o čase,ale my na nové bydlení nespechame,máme kde být než dostáváme.
25-30%
Neřešili jsme
Pul mega
1 mil
150
20-30%
40%, nyní víme, že ušetříme minimálně půlku, než nám to vypočítala firma na klíč
10-30%
2 miliony
38
100000
10%
40 %
sedmsettisíckorun
40%
300000
milion
60%
10
O ÚSPOŘE JSME MOC NEPŘEMÝŠLELI. jEN OBECNĚ "BUDE TO LEVNĚJŠÍ NEŽ..."
2341,07 %14,47 % 

Graf

18. Jakou přibližnou finanční úsporu v % očekáváte svépomocnou výstavbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20414,81 %2,52 %  
50311,11 %1,89 %  
50000027,41 %1,26 %  
3027,41 %1,26 %  
100000027,41 %1,26 %  
30%27,41 %1,26 %  
tak 20%13,7 %0,63 %  
300 00013,7 %0,63 %  
0%13,7 %0,63 %  
30 %13,7 %0,63 %  
ostatní odpovědi 15
1 milion
2
15-20
25 až 50
30-40%
700 000 Kč
25%
829,63 %5,03 % 

Graf

19. Jaká byla přibližně skutečná finanční úspora v % spojená se svépomocnou výstavbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40412,5 %2,52 %  
50412,5 %2,52 %  
50%39,38 %1,89 %  
40%26,25 %1,26 %  
nevím26,25 %1,26 %  
2526,25 %1,26 %  
30%26,25 %1,26 %  
10%13,13 %0,63 %  
25-3013,13 %0,63 %  
3013,13 %0,63 %  
ostatní odpovědi Odhaduji jistě 50%.
asi žádná
postavil jsem to za méně než polovinu a z nejkvalitnějších matrošů
vice než 50%
100.000,-Kč
25%
Těžko říci.
-2000000
5
60%
1031,25 %6,29 % 

Graf

20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdá se, že úspora bude zhruba odpovídat předpokladu2540,32 %15,72 %  
zatím nelze odpovědět2235,48 %13,84 %  
zdá se, že úspora bude vyšší než jsem předpokládal (nižší náklady)1016,13 %6,29 %  
zdá se, že úspora bude nižší než jsem předpokládal (vyšší náklady)58,06 %3,14 %  

Graf

21. Jaká se před zahájením prací předpokládala doba výstavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok720 %4,4 %  
3 roky38,57 %1,89 %  
2roky38,57 %1,89 %  
6 měsíců25,71 %1,26 %  
1,5 roku25,71 %1,26 %  
2 roky25,71 %1,26 %  
6 týdnů12,86 %0,63 %  
1-2 roky12,86 %0,63 %  
3roky12,86 %0,63 %  
do dvou let12,86 %0,63 %  
ostatní odpovědi 4 týdny
1měsíc
1 měsíc
24 měs
nevím
3
3 měsíce
3 mesuce6
2-3 roky
2
4 roky
1rok
1234,29 %7,55 % 

Graf

22. Jaká se před zahájením prací předpokládala doba výstavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky1830 %11,32 %  
1 rok610 %3,77 %  
3 roky46,67 %2,52 %  
1,5 roku35 %1,89 %  
Rok23,33 %1,26 %  
24 měsíců23,33 %1,26 %  
18 měsíců23,33 %1,26 %  
2,5 roku23,33 %1,26 %  
1011,67 %0,63 %  
nic se nepředpokládalo11,67 %0,63 %  
ostatní odpovědi 2roky
Neměli jsme pevně daný termín,teď stavíme rok a půl. Rádi bychom do roka bydleli,pokud se zadari.
14 měsíců
půl roku
Poloviční - úřady a papíry
10 let
do vyse nasetrenych penez a dale cely zivot (porad se neco spravuje),
1.5 roku
Cca 1-1,5 rok
Počítali jsme s 18 až 24 měsíci
dva roky
1 až 1,5 roku
1-1,5 roku
2 rokay
15 měsíců
2r
Rok a půl
tři roky
2-3 roky
1931,67 %11,95 % 

Graf

23. Jaká byla skutečná doba výstavby/rekonstrukce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky513,89 %3,14 %  
3 roky411,11 %2,52 %  
2,5 roku25,56 %1,26 %  
3,5 roku (dům se rekonstruoval po jednotlivých patrech, aby byl vždy zajištěn dostatečný komfort pro zbytek rodiny - a vždy pouze v letních měsících + na podzim. 12,78 %0,63 %  
6 týdnů12,78 %0,63 %  
rok a půl12,78 %0,63 %  
3roky12,78 %0,63 %  
1.2 roku12,78 %0,63 %  
4roky12,78 %0,63 %  
1,5 roku12,78 %0,63 %  
ostatní odpovědi po deseti letech to furt neni dodělaný
3 týdny
2 měsíce
3 měsíce
1 rok
36 měs
4
7 měsíců
Půl roki
2roky
9měsíců
1,5 roku k nastěhování, jinak stále ještě doděláváme exteriéry (bydlíme 6 let)
21 měsíců
Rok a čtvrt
1,25
2,5roku
5 let
6mesicu
1850 %11,32 % 

Graf

24. Jaký je průběžný vývoj doby výstavby/rekonstrukce (dodržení časového plánu)?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdá se, že doba výstavby bude delší než jsem předpokládal3148,44 %19,5 %  
zdá se, že doba výstavby bude zhruba odpovídat předpokladu2539,06 %15,72 %  
zatím nelze odpovědět57,81 %3,14 %  
zdá se, že doba výstavby bude kratší než jsem předpokládal34,69 %1,89 %  

Graf

25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce šla pomaleji než jsem předpokládal2057,14 %12,58 %  
stavbě jsem mohl věnovat méně času než jsem předpokládal1645,71 %10,06 %  
problémy s dodavateli dílčích částí stavby/materiálu925,71 %5,66 %  
protáhlo se jednání s úřady411,43 %2,52 %  
neočekávaná událost (nepřízeň počasí, apod.)38,57 %1,89 %  
finanční problémy25,71 %1,26 %  
objevily se komplikace způsobené původním stavem domu12,86 %0,63 %  
pracoval jsem až do 22:0012,86 %0,63 %  
šlo to podle plánu12,86 %0,63 %  
neznal jsem technologii vystavby dřevostaveb12,86 %0,63 %  
nebylo12,86 %0,63 %  
nemoc dítěre, přestali jsme se honit a raději zvolnili tempo12,86 %0,63 %  
Castecna pomoc rodiny pomohla urychlit prestavbu12,86 %0,63 %  

Graf

26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavbě nemohu věnovat tolik času, kolik jsem předpokládal2551,02 %15,72 %  
práce jde pomaleji než jsem předpokládal2142,86 %13,21 %  
neočekávaná událost (nepřízeň počasí, apod.)1530,61 %9,43 %  
protáhlo se jednání s úřady1530,61 %9,43 %  
problémy s dodavateli dílčích částí stavby/materiálu1428,57 %8,81 %  
finanční problémy36,12 %1,89 %  
zdravotní problémy12,04 %0,63 %  
Další zdržení způsobila firma, od které jsme si nechali udělat střechu12,04 %0,63 %  
Jak jsem psal,u nás je to převážně i čase,stavíme po práci, o svátcích a dovolených.12,04 %0,63 %  
Nemožnost sehnat někoho, kdo nakreslí nutné výkresy ke stavebnímu povolení12,04 %0,63 %  
více starostí s dětmi a zvířaty na statku12,04 %0,63 %  
dochazi penize a narozeni deti a tim padem mene casu12,04 %0,63 %  
vlastní nerozhodnost12,04 %0,63 %  
změna postupů a udělání si více prací sám, než se očekávalo12,04 %0,63 %  

Graf

27. V jakém rozsahu jste se do prací na stavbě zapojoval/se zapojujete?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážná část svépomocí, dodavatelsky pouze odborné/náročnější práce (např. rozvody, montáž oken, apod.)4544,12 %28,3 %  
část svépomocí, část dodavatelsky (dodavatelsky např. rovody, střecha, omítky, apod.)3332,35 %20,75 %  
komplet svépomocí, vč. odborných prací (např. rozvody, apod.)1413,73 %8,81 %  
převážná část dodavatelsky, vypomáhal jsem pouze s pomocnými pracemi (např. bourací práce)43,92 %2,52 %  
stavbu jsem pouze řídil - sháněl a koordinoval jednotlivé dodavatele/řemeslníky32,94 %1,89 %  
Komplet svépomocí - rodina všeumělů10,98 %0,63 %  
pomáhala jsem rodičům10,98 %0,63 %  
ětšina odporných prací provedena svépomocně10,98 %0,63 %  

Graf

28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
část svépomocí, část dodavatelsky (dodavatelsky např. rovody, střecha, omítky, apod.)1238,71 %7,55 %  
převážná část svépomocí, dodavatelsky pouze odborné/náročnější práce (např. rozvody, montáž oken, apod.)1135,48 %6,92 %  
komplet svépomocí, vč. odborných prací (např. rozvody, apod.)412,9 %2,52 %  
převážná část dodavatelsky, vypomáhal jsem pouze s pomocnými pracemi (např. bourací práce)26,45 %1,26 %  
vystavba zdí, omítky, fasáda, základy.. firma-střecha,rozvody,kanalizace13,23 %0,63 %  
stavbu chci pouze řídit - shánět a koordinovat jednotlivé dodavatele/řemeslníky13,23 %0,63 %  

Graf

29. Jakou jste měl/máte na stavbě výpomoc?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl jsem/mám méně než 5 pomocníků (nejbližší rodina, přátelé)5757 %35,85 %  
na stavbě mi pomáhali/pomáhají najatí řemeslníci, brigádníci1919 %11,95 %  
stavěl jsem/stavím převážně sám1212 %7,55 %  
měl jsem/mám více než 5 pomocníků (rodina, přátelé)77 %4,4 %  
najatí řemeslníci + partner11 %0,63 %  
max 3 lidé ve stejnou dobu, většinou rodina a přátelé, 1 zedník, dodavatelé části odborných prací11 %0,63 %  
manželka v roli "ukrajince"11 %0,63 %  
staví celá rodina + řemeslník11 %0,63 %  
sama s mužem11 %0,63 %  

Graf

30. Jakou plánujete mít na stavbě výpomoc?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budu mít méně než 5 pomocníků (nejbližší rodina, přátelé)1650 %10,06 %  
budu mít více než 5 pomocníků (nejbližší rodina, přátelé)721,88 %4,4 %  
na stavbě mi budou pomáhat najatí řemeslníci, brigádníci515,63 %3,14 %  
chci stavět převážně sám26,25 %1,26 %  
zatím nevím26,25 %1,26 %  

Graf

31. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací jste měl/máte?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji v oboru/nemám vystudovaný obor, ale věřím ve své schopnosti, dozoruji si sám/dozor nepotřebuji4444,44 %27,67 %  
dozor mi dělal/dělá známý, který již měl/má nějaké zkušenosti nebo je z oboru1919,19 %11,95 %  
měl jsem/mám najatého nezávislého odborníka (stavební dozor)1717,17 %10,69 %  
pracuji v oboru/mám vystudovaný obor, dozoroval jsem/dozoruji si sám1313,13 %8,18 %  
Kde je třeba,tak konzultujeme s řemeslníky a projektantem,který dozoruje jiné stavby,naší projektoval.11,01 %0,63 %  
několik známých z různých oborů zkontrolovalo mé plány i výsledky11,01 %0,63 %  
Manžel je vyučen11,01 %0,63 %  
měla jsem dozor na nejnáročnější partie, jinak si věřím11,01 %0,63 %  
jsem jen poskok11,01 %0,63 %  
Dozor si dělám sám,zásadnější věci řeším s projektantem11,01 %0,63 %  

Graf

32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dozor mi budě dělat známý, který již má nějaké zkušenosti nebo je z oboru1134,38 %6,92 %  
plánuji si najmout nezávislého odborníka (dozor)721,88 %4,4 %  
zatím jsem nad tím nepřemýšlel412,5 %2,52 %  
nepracuji v oboru/nemám vystudovaný obor, ale věřím ve své schopnosti, dozorovat si plánuji sám412,5 %2,52 %  
pracuji v oboru/mám vystudovaný obor, dozorovat si plánuji sám412,5 %2,52 %  
znamy, ktery je odbornik13,13 %0,63 %  
rofina z oboru,dozor od ptojektantA13,13 %0,63 %  

Graf

33. Jakou formou jste pořizoval/pořizujete stavební materiál?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednotlivé nákupy ve stavebninách5252,53 %32,7 %  
velká objednávka komplet materiálu ve stavebninách2121,21 %13,21 %  
jednotlivé nákupy v hobymarketech99,09 %5,66 %  
od firmy provádějící dílčí práce na stavbě33,03 %1,89 %  
částečně od firmy provádějící dílčí práce, částečně nákupem ve stavebninách 11,01 %0,63 %  
Vždy tou nejvýhodnější11,01 %0,63 %  
kombinace, nákupy od výrobců, hobymarkety, eshopy, stavebniny11,01 %0,63 %  
Dílčí i velké objednávky,jak je třeba,ve stavebninach.11,01 %0,63 %  
otevřený účet v místních stavebninách11,01 %0,63 %  
Polsko - nesrovnatelně lepší kvalita i cena, a pak místní stavebniny (písek, trámy, krytina střechy)11,01 %0,63 %  
mix uvedených možností11,01 %0,63 %  
vše v mixu, např spec tvárnice jsem si dovezl 2 kamiony z Polska11,01 %0,63 %  
stavebniny, internet11,01 %0,63 %  
kombinace hobbymarketů, stavebnin a eshopů11,01 %0,63 %  
nákupy z různých, v dané chvíli nejvýhodnějších zdrojů11,01 %0,63 %  
jinak11,01 %0,63 %  
část firma, část vlastní nákupy stavebniny i třeba e-shop11,01 %0,63 %  
Od znamych11,01 %0,63 %  

Graf

34. Jakou formou plánujete pořizovat stavební materiál?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká objednávka komplet materiálu ve stavebninách1238,71 %7,55 %  
jednotlivé nákupy ve stavebninách1238,71 %7,55 %  
od firmy provádějící dílčí práce na stavbě26,45 %1,26 %  
jednotlivé nákupy v hobymarketech26,45 %1,26 %  
rodiče mají firmu se stavebními materiály13,23 %0,63 %  
Od firmy, jejímž jsem zaměstnancem.13,23 %0,63 %  
dle nabídky dodavatele13,23 %0,63 %  

Graf

35. Kdo zajišťoval jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyřídil jsem sám6058,82 %37,74 %  
vyřídil projektant2322,55 %14,47 %  
prováděné práce nevyžadovaly jednání s úřady1413,73 %8,81 %  
prováděné práce správně měly být projednávány s úřady, ale neřešil jsem to10,98 %0,63 %  
vyřídila najatá firma/firma, která prováděla dílčí stavební práce10,98 %0,63 %  
Snad konečně někdo vyřídí - projektant10,98 %0,63 %  
nebylo nutné10,98 %0,63 %  
většinou sám, dílčí kapitoly i najatá firma10,98 %0,63 %  

Graf

36. Kdo zajišťuje/bude zajišťovat jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyřídím si sám2062,5 %12,58 %  
projektant825 %5,03 %  
najatá firma/firma, která bude provádět dílčí stavební práce26,25 %1,26 %  
Částečně já, částečně kolega.13,13 %0,63 %  
plánuji práce, které nebudou vyžadovat jednání s úřady13,13 %0,63 %  

Graf

37. Setkali jste se s nějakými problémy s kvalitou práce případných dodavatelů/řemeslníků?

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drobné problémy, které byly po upozornění vyřešeny5253,06 %32,7 %  
ne, vše prověhlo v naprostém v pořádku2121,43 %13,21 %  
nekvalitně odvedená/neodvedená práce, museli jsme si opravit sami/problémy řešíme dodnes1212,24 %7,55 %  
na stavbě jsem žádné dodavatele/řemeslníky neměl1010,2 %6,29 %  
Řemeslníky znám osobně,proto si je taky beru,cizím bych práce na svém domě jen těžko svěřil a pokud,tak pod patřičným dohledem.11,02 %0,63 %  
Pouze to, na co je potřeba revize (Eon naprostá neschopnost připojit jeden drát, rok papírování a zmatků) a revize nás turbokotel, neustále mění termíny, naprostá nespokojenost (vyškovsko)11,02 %0,63 %  
Práce probíhaly ve dvou vlnách, v první jsme měli problémy s kvalitou najatých firem, v druhé části šlo vše nadstandartně dobře.11,02 %0,63 %  
měl jsem tu jen bagristu :D Spíš dodavatelé matroše byli nespolehliví kokoti11,02 %0,63 %  
Co si člověk sám neudělá, to nemá. Vlastní práce je precizní a uklizim si.11,02 %0,63 %  
Sádrokartony11,02 %0,63 %  
problémy které jsem opravil sám11,02 %0,63 %  
tesař se špatně přeplou kalkulačkou=>špatný sklon střechy; reklamace oken 4 měsíce; ...11,02 %0,63 %  
pracují pomalu11,02 %0,63 %  
některé věci firma moc řešit nechce a stále se dohadujeme11,02 %0,63 %  

Graf

38. Pokud byste stavil/rekonstruoval další nemovitost, volil byste opět svépomocnou výstavbu?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano, ve stejném nebo větším rozsahu7170,3 %44,65 %  
ano, ale v menším rozsahu, volil bych větší podíl dílčích prací dodavatelsky1615,84 %10,06 %  
nevím1110,89 %6,92 %  
rozhodně ne32,97 %1,89 %  

Graf

39. Jaké jste měl před zahájením výstavby zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze teoretické znalosti3535,71 %22,01 %  
vypomáhal jsem na stavbách formou brigád2323,47 %14,47 %  
žádné1515,31 %9,43 %  
jsem vyučen/vystudoval jsem/pracuji v oboru1414,29 %8,81 %  
Minimálně z brigád, částečně teoretické a dost pomohli zkušenosti ostatních stavebníků na svépomocí.cz11,02 %0,63 %  
vypomáhal jsem na několika stavbách + mám potřebné znalosti v oboru elektro i vodo instalace11,02 %0,63 %  
Manžel vyučen11,02 %0,63 %  
z dřívějších rekonstrukcí jiný objektů11,02 %0,63 %  
dřívejší zkušenosti se stavbou domu u sourozenců11,02 %0,63 %  
nastudoval jsem všechny knihy pro učební obor pozemní stavitelství. Co zbládne tupec z učňáku, to se naučím za 3 měsíce11,02 %0,63 %  
už jsem rekonstruovala byt11,02 %0,63 %  
Pocházím z vesnice.11,02 %0,63 %  
Stavím 3. RD 11,02 %0,63 %  
stavbě domu předcházela rekonstrukce bytu + pomoc na rodinných stavbách11,02 %0,63 %  
údržba a rekonstrukce stávajícího bydliště-domu po dobu cca 30 let.11,02 %0,63 %  

Graf

40. Jaké máte zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze teoretické znalosti1238,71 %7,55 %  
vypomáhal jsem na stavbách formou brigád722,58 %4,4 %  
jsem vyučen/vystudoval jsem/pracuji v oboru412,9 %2,52 %  
žádné39,68 %1,89 %  
opravovali jsme celý dům rodičů (tehdy jsem tam bydlela)13,23 %0,63 %  
brigády,vyučení,stavba domu pro sourozence13,23 %0,63 %  
byli jsme u stavby domu rodičů13,23 %0,63 %  
rekonstrukce bytu za nama13,23 %0,63 %  
Rekonstrukce chalupy rodicu13,23 %0,63 %  

Graf

41. Stavba se nachází v:

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na vesnici8667,19 %54,09 %  
menším městě2721,09 %16,98 %  
krajském městě (mimo Prahu)129,38 %7,55 %  
Praze64,69 %3,77 %  

Graf

42. Stavba se nachází na území:

*možné vybrat více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeského kraje2317,97 %14,47 %  
Jihomoravkého kraje1914,84 %11,95 %  
Jihočeského kraje129,38 %7,55 %  
Zlínského kraje118,59 %6,92 %  
Královéhradeckého kraje118,59 %6,92 %  
Moravskoslezského kraje107,81 %6,29 %  
Pardubického kraje107,81 %6,29 %  
Ústeckého kraje97,03 %5,66 %  
Plzeňského kraje75,47 %4,4 %  
Hlavního města Prahy64,69 %3,77 %  
Kraje Vysočina53,91 %3,14 %  
Olomouckého kraje43,13 %2,52 %  
Libereckého kraje43,13 %2,52 %  
Karlovarského kraje10,78 %0,63 %  

Graf

43. Vaše bydliště:

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha630 %3,77 %  
Jihomoravký kraj420 %2,52 %  
Moravskoslezský kraj210 %1,26 %  
Pardubický kraj210 %1,26 %  
Středočeský kraj210 %1,26 %  
Olomoucký kraj15 %0,63 %  
Ústecký kraj15 %0,63 %  
Zlínský kraj15 %0,63 %  
Kraj Vysočina15 %0,63 %  

Graf

44. V jakém věku jste stavil/začal stavět/plánujete stavět/rekonstruovat dům

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 30 let5339,85 %33,33 %  
31 až 40 let4936,84 %30,82 %  
41 až 50 let1612,03 %10,06 %  
do 25 let129,02 %7,55 %  
51 až 70 let32,26 %1,89 %  

Graf

45. Váš aktuální věk

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 až 40 let5435,29 %33,96 %  
25 až 30 let4932,03 %30,82 %  
41 až 50 let2616,99 %16,35 %  
51 až 70 let138,5 %8,18 %  
do 25 let117,19 %6,92 %  

Graf

46. Dosažené vzdělání

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ - jiný obor7951,3 %49,69 %  
maturita - jiný obor4529,22 %28,3 %  
VŠ - stavební117,14 %6,92 %  
vyučen - jiný obor95,84 %5,66 %  
maturita - stavební obor53,25 %3,14 %  
vyučen - stavební obor31,95 %1,89 %  
základní10,65 %0,63 %  
VŠ Ekonomie, psychologie, Anglický jazyk , speciální pedagogika a momentálně FAV10,65 %0,63 %  

Graf

47. Vaše zaměstnání

*vybrat 1 odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jiné oblasti10570,95 %66,04 %  
v oblasti příbuzné realizaci obytných staveb (projekce staveb, dopravní stavby, prodej stavebního materiálu, ...)117,43 %6,92 %  
v oblasti realizace obytných staveb53,38 %3,14 %  
student32,03 %1,89 %  
IT32,03 %1,89 %  
nepracuji21,35 %1,26 %  
lektor10,68 %0,63 %  
Kuchař10,68 %0,63 %  
veřejná správa10,68 %0,63 %  
správa nemovitostí10,68 %0,63 %  
montážní technolog10,68 %0,63 %  
technolog, kontruktér10,68 %0,63 %  
Vývoj IT - business analýza v bankovnictvi10,68 %0,63 %  
strojírenství, IT, školství10,68 %0,63 %  
Rodičovská´ dovolená10,68 %0,63 %  
nejsem zaměstnána10,68 %0,63 %  
státní služba10,68 %0,63 %  
Správa budov 10,68 %0,63 %  
Hasič10,68 %0,63 %  
kurýr10,68 %0,63 %  
11 let stavebně dokončovací práce10,68 %0,63 %  
Bankovní sektor10,68 %0,63 %  
Energetika10,68 %0,63 %  
Momentalne materska10,68 %0,63 %  
geodet10,68 %0,63 %  

Graf

48. V závěru tohoto dotazníku máte možnost sdělit zpracovateli dotazníku, ale i všem, kdo se budou zajímat o výsledky tohoto průzkumu, svůj osobní názor, zkušenost nebo radu týkající se této problematiky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bez práce nejsou koláče. Stavbu, jako jako relax k mé práci (kancelář)

Doporučuji svěřit stavbu nebo rekonstrukci odborníkum

Drzim palce

Firmám nezáleží na kvalitě, firmám nezáleží na tom, že má dům sloužit 100 let (vím, po dvaceti letech drobná přestavba..). Jsou schopny odfláknout kvalitu betonu, základy, izolaci proti vodě... Jedinou jejich starostí je ošidit materiál, někam ho zazdít a vyfasovat peníze. Kdo staví sám, staví kvalitně, protože znalosti získá od projektanta a dozoru. Nebo si na řemeslníky dohlídne... Ptal jsem se kde jsem mohl lidí v oboru, zda mi jsou schopni doporučit solidní stavební firmu. Nikdo nedoporučil, každý byl v rozpacích... Nemylte se, v Rakousku to je stejné. Pokud hodinu stavíte sám (a řemeslník by si účtoval hádnu 200 Kč), tak ušetříte 200 Kč, přičemž práce řemeslníka má hodnotu 100Kč (100 Kč si vezme stát) a on pracuje za tu stovku a té stovce odpovídá kvalita. Pokud máte možnost si vzít neplacené volno v práci, tak si na stavbě vyděláte více a jistotu kvality máte navíc.

Hypotéky se nadále zvedají, místo toho aby stát se postaral o mladé a pomohl jim do života, tak si sami mastí kapsu..

Já přímo dělám jen pomocné práce, rekonstruuje prakticky jen manžel s výpomocí mého otce, jednorázově kamarádů. Kvalita služeb je na Jižní Moravě příšerná. Materiál často vložíme z Polska, jako dlaždice, vana, elektrické rozvody a okna apod. Často se jedná o zcela stejné výrobky stejných firem, které jsou v ČR k dostání za trojnásobnou cenu.

Jak jsem jiz psala do otazky, rozhodne bych se do takove veci nepoustela, nejsem vzdelana v tomto oboru, takze radsi si necham rekonstrukci/stavbu udelat firmou, nez to udelat spatne a nefukcne. V pripade rekonstrukci, v okoli mam xy pripadu, kdy se rekonstrukce tahne uz par let, toto bych take nechtela zazivat, bydlet tzv. "Na stavenisti"

Jako v každé činnosti, zkušenosti jsou výhodou, pátý dům bude vždy lepší než ten první. Paradoxně bych příště vyzobávala kvalitní firmy na jednotlivé specializované práce, zabývala se koordinací a výběrovým řízením, sama bych si dělala jen práce zjevně předražené, uměle prezentované jako složité a technologicky nesmyslné a ty, které mne baví.

Je to fuška

Je to sice dřina, ale ušetříte si nervy s primitivy, co umí hovno ale nechaj si platit jak špičkové štětky. Krom toho nemusíte poslouchat celé dny řvoucí rádio, bez kterého se většina řemeslníků neobejde. Nu a ušetříte (tedy vyděláte) miliony, které byste za tak krátkou dobu jinde vydělávali těžko. No a víte, že máte vše poctivě.

když chcete něco nějak udělat tak si tvrdohlavě trvejte na svém a nenechejte se přemluvit řemeslníkem/firmou na jiném řešení - oni Vám nabídnou to na čem mají větší provizi od výrobce staveb.materiálu a řešení co je pro řemeslníka/firmu méně pracné a hlavně rychlejší např. druh střešních tašek - nenechat si vnutit betonové na rekonstrukci ( histor.krov ).

Musíte být zručný, mít už nějaké zkušenosti s manuální prací a mít selský rozum. Musíte mít aspoň tak dva pomocníky a být dobře vybaveni nářadím, jinak stavbu svépomocí ani nezačínejte. Čas samozřejmě nepočítám.

Na stavbě domu jsem neprováděl jen montáž krovu, instalaci oken a dveří + interierových dveří a dřevěné schodiště. Souhrnně by se dala externě odvedená práce nazvat katastrofou. "Řemeslníci" se ve 3 třech případech ze 4 podepsali na stavbě prakticky nesmazatelně.

Nebát se toho, pokud umím držet v ruce nářadí,dá se vše zmaknout. Spousta věcí se dá okoukat,případně vyzkoušet a následně realizovat. Jiří,pokud máte zájem, můžete mě kontaktovat pro detailnější informace. Rád se o ně podelim. Mail prosím nezveřejňovat,igor.igor@centrum.cz

Není to pro každého. Člověk by měl mít velice dobré technické myšlení, manuální zručnost, být ochoten nastudovat a osvojit si technologické postupy(papírové i reálné), umět jednat s lidmi a práce by ho měla bavit.

Nikomu nevěřit a všechno si ověřovat sám! A hlavně pevné nervy!!

po předchozích zkušenostech s řemeslníky se snažím si vše udělat sám

Pri rekonstrukcich jsme zjistili, ze vse je drahe. Od kliky pres cement po strechu.

Před 8 lety jsme kompletně opravovali starý dům, který rodiče koupili (většina se vybourala, ale kvůli památkářům se u nás nesmí bourat vše). Částečně svépomocí, zbytek známí na brigádě, kteří to ovládali. Malou část firmy. Výhodou je, že si to udělá člověk jak chce a ušetří. Ovšem ne každý má na to čas (po práci, popř. při dětech). Příští rok plánujeme stavit stejně vlastní dům, i když jsem tehdy řekla, že toto už nikdy.. :)

Předem si učit max. rozpočet na proinvestování. Nejlépe konzultovat s někým z oboru stavebnictví.

Přeji jen pevné nervy! :)

Rekonstrukce svépomocí mi zásadně ušetřila postředky a zřejmě i budoucí starosti.

Remeslnik na stavbě je hole neštěstí. Do práce nechodí, jak slíbí, nadela víc škody než užitku, všude se valí vajgly, plechovky, flašky od piva, papírky a ještě poničil to, co jste si pečlivě postavil. Všechna cest výjimkám!

stavba svépomocí vyžaduje hodně času a manuální zručnost

Stavět budeme pasivní dům s VPC a díky tomu se hrubé stavby nebojíme, protože materiál je to pro stavbu dobrý (přesný). Ostatních prací se trochu bojíme ale věříme, že vše nastudujeme a hlavně, budeme mít podrobnou prováděcí dokumentaci, které s ebudeme držet. Na ostatní práce vybereme firmy - elektroinstalace, okna a dveře, střecha, zapojení technologie.

stavět svépomocí je nesmysl

Stavíme s partnerem, zatím bezdětný. Velká časová náročnost, kterou rádi obětujeme. Zatím neproběhla žádná ostrá výměna názorů. Stavba nás sblížila, baví nás, ale musí chtít oba. Jinak je to zabiják.

Stavíme srub. Jeden z největších problémů, před který jsem byl postaven, byla otázka parotěsnosti stavby - konkretně podkroví. Kdyby nebylo modrestrechy.cz, nikdo by mně neporadil, ani rádoby místní odborníci, kteří znají doposavad pouze práci s cihlou nebo sádrošem. Dokončovat dřevěnici není dle mého soudu až tak náročné. Co se týká parotěsu, chybky tam jsou, ale jsem přesvědčen, že jsem udělal maximum a hlavně o tom vím. Dřevo to vydýchá :)

Stavíme v podstatě sami se ženou, občas pomůže táta nebo tchán. Jedná se o pasivní dům s dobrým projektem, včetně všech potřebných detailů. Stavba často diskutována s projektantem a dozorem, spousta informací na internetu případně známý zedník. Ukázalo se nám, že kvalitní projekt byla nejlepší investice. Zvládli jsme věci o kterých jsme ani neuvažovali, že by jsme je dělali svépomocí. Pokud ale nechceme čekat na řemeslníky v řádů týdnů měsíců, byla pro nás lepší svépomocná výstavba. Kvůli výstavbě pasivního domu, kde je pracnost o dost větší než u tradičního domu, bych se možná příště rozhodl pro dřevostavbu na klíč. Nebo postavit NED s rekuperací bez dotace.

Svépomoc je časově náročná a nemusí se vždy vyplatit,rozhodující jsou vždy finance a čas.

Svépomoc vede k lepšímu výsledku u šikovných lidí, u jiných je to peklo. Obdivuji lidi, kteří si postaví svépomocí kvalitní bydlení přesně dle svých potřeb za nižší náklady - není jich mnoho.

Svépomocí by měl stavět člověk, který je zručný, má k tomu nějaký vztah a především má na to čas. Taky je dobré mít už nějaké znalosti a zkušenosti, ale k těm člověk právě často dojde až při první takové realizaci a po jejím dokončení si jen říká, že by mnohé udělal jinak, kdyby měl začít znova. Stavba svépomocí může přinést úsporu a radost z dobře provedené práce, ale na druhou stranu se to taky může dost zvrtnout a nakonec prodražit.

Svépomocí je záležitost volby, úspora peněz je vyvážena časem. Někteří říkají, že po počátečním nadšení přijde krize a pak už se jen člověk snaží to nějak doklepat. Naštěstí na internetu je spousty blogů a návodů, diskusí a popisů, takže se dá najít spousty inspirací.

Svépomocná stavba-určitě kvalitní projekt,vše dopředu promyšleně. Dopředu cenové nabídky materálu,zajištěné případné ofborné práce

Vážení svépomocníci, naučte se nejprve počítat. Když si svou prací vyděláte pět stovek za hodinu a pak jdete po večerech tahat na staveniště štuky, místo abyste dali zedníkovi tři sta a dvě stovky vydělali vlastní prací, tak vraťte maturitní vysvědčení. Na svépomocné výstavbě je nejdůležitější controlling. Nenechte si nic líbit, uzavírejte smlouvy, nedávejte přehnané zálohy, poraďte se se zkušeným projektantem nebo stavitelem. Svépomocí se dá leccos ušetřir, ale i leccos pokazit a prodělat (ať už finančně, nebo časově). Není to pro každého.

Záleží vždy na tom kolik máte času, chuti, peněz a znalostí a schopností a vůle. Jako ve všem. Taky podle toho vypadá obyčejně i výsledek.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš vztah ke svépomocné výstavbě/rekonstrukci?

 • odpověď Aktuálně stavím/rekonstruuji svépomocí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukci domu na otázku 3. Svépomocí řešíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavbu domu na otázku 3. Svépomocí řešíte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi bungalov, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 7. Jedná se o
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 7. Jedná se o
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícepodlažní dům, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 7. Jedná se o
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti na otázku 10. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi očekávaná finanční úspora na otázku 10. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce na otázku 10. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama na otázku 10. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím nelze odpovědět na otázku 20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdá se, že úspora bude vyšší než jsem předpokládal (nižší náklady) na otázku 20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdá se, že úspora bude zhruba odpovídat předpokladu na otázku 20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 roky na otázku 22. Jaká se před zahájením prací předpokládala doba výstavby/rekonstrukce?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdá se, že doba výstavby bude delší než jsem předpokládal na otázku 24. Jaký je průběžný vývoj doby výstavby/rekonstrukce (dodržení časového plánu)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdá se, že doba výstavby bude zhruba odpovídat předpokladu na otázku 24. Jaký je průběžný vývoj doby výstavby/rekonstrukce (dodržení časového plánu)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neočekávaná událost (nepřízeň počasí, apod.) na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce jde pomaleji než jsem předpokládal na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy s dodavateli dílčích částí stavby/materiálu na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi protáhlo se jednání s úřady na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavbě nemohu věnovat tolik času, kolik jsem předpokládal na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
 • odpověď Ke svépomocné výstavbě nemám žádný vztah, neláká mne to, neuvažuji o tom:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obávám se, že bych to nezvládl v dostatečné kvalitě na otázku 12. Z jakého důvodu o stavbě svépomocí neuvažujete
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z časových důvodů na otázku 12. Z jakého důvodu o stavbě svépomocí neuvažujete
 • odpověď Mám již za sebou stavbu/rekonstrukci svépomocí:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukci bytu na otázku 2. Svépomocí jste řešil
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce šla pomaleji než jsem předpokládal na otázku 25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavbě jsem mohl věnovat méně času než jsem předpokládal na otázku 25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi očekávaná finanční úspora na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavbu domu na otázku 2. Svépomocí jste řešil
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval

3. Svépomocí řešíte

 • odpověď Stavbu domu:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bungalov, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 7. Jedná se o
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neočekávaná událost (nepřízeň počasí, apod.) na otázku 26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

4. Svépomocí budete řešit

 • odpověď Stavbu domu:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi část svépomocí, část dodavatelsky (dodavatelsky např. rovody, střecha, omítky, apod.) na otázku 28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednotlivé nákupy ve stavebninách na otázku 34. Jakou formou plánujete pořizovat stavební materiál?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dozor mi budě dělat známý, který již má nějaké zkušenosti nebo je z oboru na otázku 32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

 • odpověď očekávaná finanční úspora:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukci bytu na otázku 2. Svépomocí jste řešil
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita provedených prací - firmám/řemeslníkům nedůvěřuji, nemám s nimi dobré zkušenosti na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro pocit, že jsem si dům postavil/opravil sám vlastníma rukama na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavbě jsem mohl věnovat méně času než jsem předpokládal na otázku 25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stavbu domu na otázku 2. Svépomocí jste řešil
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce na stavbě mě baví, chci si zkusit postavit/opravit dům/byt, naučit se řemeslné práce na otázku 9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce šla pomaleji než jsem předpokládal na otázku 25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

11. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

 • odpověď očekávaná finanční úspora:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi část svépomocí, část dodavatelsky (dodavatelsky např. rovody, střecha, omítky, apod.) na otázku 28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velká objednávka komplet materiálu ve stavebninách na otázku 34. Jakou formou plánujete pořizovat stavební materiál?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plánuji stavět/rekonstruovat svépomocí (hledám vhodný pozemek, stavbu, probíhá projektová příprava, apod.) na otázku 1. Jaký je Váš vztah ke svépomocné výstavbě/rekonstrukci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi budu mít méně než 5 pomocníků (nejbližší rodina, přátelé) na otázku 30. Jakou plánujete mít na stavbě výpomoc?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 8. Jedná se o/Jednalo by se nejspíše o
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze teoretické znalosti na otázku 40. Jaké máte zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážná část svépomocí, dodavatelsky pouze odborné/náročnější práce (např. rozvody, montáž oken, apod.) na otázku 28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dozor mi budě dělat známý, který již má nějaké zkušenosti nebo je z oboru na otázku 32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

38. Pokud byste stavil/rekonstruoval další nemovitost, volil byste opět svépomocnou výstavbu?

 • odpověď rozhodně ano, ve stejném nebo větším rozsahu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval

41. Stavba se nachází v:

 • odpověď na vesnici:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přízemní dům s obytným podkorovím, zastavěná plocha do 150m2 na otázku 7. Jedná se o
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Královéhradeckého kraje na otázku 42. Stavba se nachází na území:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím nelze odpovědět na otázku 20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?

47. Vaše zaměstnání

 • odpověď v jiné oblasti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dozor mi budě dělat známý, který již má nějaké zkušenosti nebo je z oboru na otázku 32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah ke svépomocné výstavbě/rekonstrukci?

2. Svépomocí jste řešil

3. Svépomocí řešíte

4. Svépomocí budete řešit

5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval

6. Jendalo se o

7. Jedná se o

8. Jedná se o/Jednalo by se nejspíše o

9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

12. Z jakého důvodu o stavbě svépomocí neuvažujete

20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?

22. Jaká se před zahájením prací předpokládala doba výstavby/rekonstrukce?

24. Jaký je průběžný vývoj doby výstavby/rekonstrukce (dodržení časového plánu)?

25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

27. V jakém rozsahu jste se do prací na stavbě zapojoval/se zapojujete?

28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?

29. Jakou jste měl/máte na stavbě výpomoc?

30. Jakou plánujete mít na stavbě výpomoc?

31. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací jste měl/máte?

32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

33. Jakou formou jste pořizoval/pořizujete stavební materiál?

34. Jakou formou plánujete pořizovat stavební materiál?

35. Kdo zajišťoval jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

36. Kdo zajišťuje/bude zajišťovat jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

37. Setkali jste se s nějakými problémy s kvalitou práce případných dodavatelů/řemeslníků?

38. Pokud byste stavil/rekonstruoval další nemovitost, volil byste opět svépomocnou výstavbu?

39. Jaké jste měl před zahájením výstavby zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

40. Jaké máte zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

41. Stavba se nachází v:

42. Stavba se nachází na území:

44. V jakém věku jste stavil/začal stavět/plánujete stavět/rekonstruovat dům

45. Váš aktuální věk

46. Dosažené vzdělání

47. Vaše zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah ke svépomocné výstavbě/rekonstrukci?

2. Svépomocí jste řešil

3. Svépomocí řešíte

4. Svépomocí budete řešit

5. Kolik nemovitostí už jste svépomocně postavil/zrekonstruoval

6. Jendalo se o

7. Jedná se o

8. Jedná se o/Jednalo by se nejspíše o

9. Důvod rozhodnutí pro stavbu svépomocí

12. Z jakého důvodu o stavbě svépomocí neuvažujete

20. Jaký je průběžný vývoj výše finanční úspory související se stavbou/rekonstrukcí svépomocí?

22. Jaká se před zahájením prací předpokládala doba výstavby/rekonstrukce?

24. Jaký je průběžný vývoj doby výstavby/rekonstrukce (dodržení časového plánu)?

25. Čím bylo způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

26. Čím je způsobeno případné prodloužení nebo zkrácení předpokládané doby výstavby?

27. V jakém rozsahu jste se do prací na stavbě zapojoval/se zapojujete?

28. V jakém rozsahu se do prací na stavbě plánujete zapojit?

29. Jakou jste měl/máte na stavbě výpomoc?

30. Jakou plánujete mít na stavbě výpomoc?

31. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací jste měl/máte?

32. Jakou formu dohledu nad správným provedením prací máte v plánu?

33. Jakou formou jste pořizoval/pořizujete stavební materiál?

34. Jakou formou plánujete pořizovat stavební materiál?

35. Kdo zajišťoval jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

36. Kdo zajišťuje/bude zajišťovat jednání s úřady (ohlášení stavby, stavební povolení, dílčí dokumenty, apod.)?

37. Setkali jste se s nějakými problémy s kvalitou práce případných dodavatelů/řemeslníků?

38. Pokud byste stavil/rekonstruoval další nemovitost, volil byste opět svépomocnou výstavbu?

39. Jaké jste měl před zahájením výstavby zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

40. Jaké máte zkušenosti se stavbou/rekonstrukcí domu?

41. Stavba se nachází v:

42. Stavba se nachází na území:

44. V jakém věku jste stavil/začal stavět/plánujete stavět/rekonstruovat dům

45. Váš aktuální věk

46. Dosažené vzdělání

47. Vaše zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nekl, J.Stavba/rekonstrukce domu svépomocí (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://stavba-rekonstrukce-svepomoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.