Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > stavební spoření založené mladými lidmi ve věku od 20 do 30 let

stavební spoření založené mladými lidmi ve věku od 20 do 30 let

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Štastná
Šetření:06. 03. 2012 - 07. 03. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,  

Prosím o vyplnění dotazníku pro zpracování bakalářské práce, téma je zaměřeno na stavební spoření pro mladé lidi ve věku od 20 do 30 let. Předem děkuji za spolupráci 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4864 %64 %  
Muž2736 %36 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou5370,67 %70,67 %  
2128 %28 %  
Jiné11,33 %1,33 %  

Graf

3. Máte nebo měl/a jste založené stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6485,33 %85,33 %  
Ne1114,67 %14,67 %  

Graf

4. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U rodičů/příbuzných3757,81 %49,33 %  
V nájmu1523,44 %20 %  
Vlastní byt1015,63 %13,33 %  
Vlastní dům23,13 %2,67 %  

Graf

5. Kdy jste si založili stavební spoření/ Kdy vám bylo založeno stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na střední škole3148,44 %41,33 %  
na základní škole2234,38 %29,33 %  
při práci69,38 %8 %  
na vysoké škole46,25 %5,33 %  
jindy11,56 %1,33 %  

Graf

6. Stavební spoření jste si založili

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče5484,38 %72 %  
Sami1015,63 %13,33 %  

Graf

7. U jaké stavební spořitelny máte stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.3148,44 %41,33 %  
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.1421,88 %18,67 %  
Modrá pyramida stavební spořitelny, a. s.812,5 %10,67 %  
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.69,38 %8 %  
Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.57,81 %6,67 %  

Graf

8. Byl/a jste v minulých letech spokojen/a se svou stavební spořitelnou, popřípadě vyzkoušel/a jste jiné stavební spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se stavební spořitelnou jsem byl/a spokojen/a a nevyzkoušel/a jsem žádnou jinou spořitelnu5687,5 %74,67 %  
Nemám žádnou zkušenost812,5 %10,67 %  

Graf

9. Kolik měsíčně spoříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000,-- Kč2843,75 %37,33 %  
1500,-- Kč2031,25 %26,67 %  
Jiná částka1015,63 %13,33 %  
2000,-- Kč69,38 %8 %  

Graf

10. Za jakým účelem jste si založili stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlení4875 %64 %  
Finanční rezerva1218,75 %16 %  
Zajištění dětí46,25 %5,33 %  

Graf

11. Plánujete si vzít po skončení stavebního spoření úvěr na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13, Čerpám překlenovací úvěrotázka č. 12, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3250 %42,67 %  
Ano1421,88 %18,67 %  
Ne1320,31 %17,33 %  
Čerpám překlenovací úvěr57,81 %6,67 %  

Graf

12. Za jakým účelem jsi plánujete vzít úvěr/Za jakým účelem jste si vzal překlenovací úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupě1578,95 %20 %  
Výstavba315,79 %4 %  
Rekonstrukce15,26 %1,33 %  

Graf

13. Kolikátou smlouvu stavebního spoření máte založenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhou3859,38 %50,67 %  
První2335,94 %30,67 %  
Třetí34,69 %4 %  

Graf

14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Použili k založení další smlouvy2742,19 %36 %  
Ještě mi smlouva neskončila2335,94 %30,67 %  
Vybrali peníze1421,88 %18,67 %  

Graf

15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3960,94 %52 %  
Mám první smlouvu2132,81 %28 %  
Ne46,25 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná částka na otázku 9. Kolik měsíčně spoříte?

13. Kolikátou smlouvu stavebního spoření máte založenou?

 • odpověď První:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám první smlouvu na otázku 15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?

 • odpověď Ještě mi smlouva neskončila:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám první smlouvu na otázku 15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Použili k založení další smlouvy na otázku 14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?
 • odpověď Mám první smlouvu:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě mi smlouva neskončila na otázku 14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Dosažené vzdělání

3. Máte nebo měl/a jste založené stavební spoření?

4. Bydlíte

5. Kdy jste si založili stavební spoření/ Kdy vám bylo založeno stavební spoření?

6. Stavební spoření jste si založili

7. U jaké stavební spořitelny máte stavební spoření?

8. Byl/a jste v minulých letech spokojen/a se svou stavební spořitelnou, popřípadě vyzkoušel/a jste jiné stavební spořitelny?

9. Kolik měsíčně spoříte?

10. Za jakým účelem jste si založili stavební spoření?

11. Plánujete si vzít po skončení stavebního spoření úvěr na bydlení?

12. Za jakým účelem jsi plánujete vzít úvěr/Za jakým účelem jste si vzal překlenovací úvěr?

13. Kolikátou smlouvu stavebního spoření máte založenou?

14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?

15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Dosažené vzdělání

3. Máte nebo měl/a jste založené stavební spoření?

4. Bydlíte

5. Kdy jste si založili stavební spoření/ Kdy vám bylo založeno stavební spoření?

6. Stavební spoření jste si založili

7. U jaké stavební spořitelny máte stavební spoření?

8. Byl/a jste v minulých letech spokojen/a se svou stavební spořitelnou, popřípadě vyzkoušel/a jste jiné stavební spořitelny?

9. Kolik měsíčně spoříte?

10. Za jakým účelem jste si založili stavební spoření?

11. Plánujete si vzít po skončení stavebního spoření úvěr na bydlení?

12. Za jakým účelem jsi plánujete vzít úvěr/Za jakým účelem jste si vzal překlenovací úvěr?

13. Kolikátou smlouvu stavebního spoření máte založenou?

14. Pokud vám končila smlouva, co jste udělali s penězi?

15. Pokud jste založili další smlouvu, zůstali jste u stejné spořitelny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štastná, P.stavební spoření založené mladými lidmi ve věku od 20 do 30 let (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://stavebni-sporeni-zalozene-ml.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.