Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stavební zákon v praxi

Stavební zákon v praxi

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Srbová
Šetření:09. 04. 2010 - 16. 04. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pohled veřejnosti na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. platný od 1.1.2007.

Dotazník bude sloužit pro potřeby závěrečné práce, kde bych ráda poukázala na potřebu změny právního předpisu a jeho úpravy pro jednodušší postup při povolování staveb.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil jste již stavební úřad z pozice žadatele, stavebníka, investora, účastníka řízení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

2. V případě, že jste tento úřad navštívili, byly jste spokojeni s přístupem pracovníka stavebního úřadu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím633,33 %24 %  
ano633,33 %24 %  
ne633,33 %24 %  

Graf

3. Domníváte se, že změna stavebního zákona urychlila proces povolení staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2184 %84 %  
ne416 %16 %  

Graf

4. Domníváte se, že změna stavebního zákona zjednodušila proces povolení staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1976 %76 %  
ne520 %20 %  
ano14 %4 %  

Graf

5. Myslíte si, že by bylo vhodné ještě rozšířit okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení a ni ohlášení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1352 %52 %  
nevím1040 %40 %  
ne28 %8 %  

Graf

6. Domníváte se, že k územnímu souhlasu pro povolení kolny do 25 m2 je doopravdy nutný souhlas všech přímo dotčených sousedů - vlastníků sousedních nemovitostí a staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1352 %52 %  
ano936 %36 %  
nevím312 %12 %  

Graf

7. Myslíte si, že kotec pro psa vyžaduje nějaké povolení stavebního úřadu dle platného stavebního zákona?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %76 %  
ano312 %12 %  
nevím312 %12 %  

Graf

8. Souhlasíte s plánovaným procesem na snižování počtu stavebních úřadů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
nevím624 %24 %  
ano520 %20 %  

Graf

9. Považujete za výhodné to, že stavební úřad nemůže v rámci zahájeného řízení zajisťovat vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci své činnosti? Dle současného stavebního zákona veškeré doklady a podklady zajišťuje žadatel.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %64 %  
nevím624 %24 %  
ano312 %12 %  

Graf

10. Myslíte si, že pracovníci stavebních úřadů mohou vykonávat svou činnost bez vysokoškolského vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2288 %88 %  
nevím28 %8 %  
ne14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Srbová, A.Stavební zákon v praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://stavebni-zakon-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.