Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stavební zákon v praxi

Stavební zákon v praxi

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Srbová
Šetření:09. 04. 2010 - 16. 04. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pohled veřejnosti na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. platný od 1.1.2007.

Dotazník bude sloužit pro potřeby závěrečné práce, kde bych ráda poukázala na potřebu změny právního předpisu a jeho úpravy pro jednodušší postup při povolování staveb.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil jste již stavební úřad z pozice žadatele, stavebníka, investora, účastníka řízení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

2. V případě, že jste tento úřad navštívili, byly jste spokojeni s přístupem pracovníka stavebního úřadu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím633,33 %24 %  
ano633,33 %24 %  
ne633,33 %24 %  

Graf

3. Domníváte se, že změna stavebního zákona urychlila proces povolení staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2184 %84 %  
ne416 %16 %  

Graf

4. Domníváte se, že změna stavebního zákona zjednodušila proces povolení staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1976 %76 %  
ne520 %20 %  
ano14 %4 %  

Graf

5. Myslíte si, že by bylo vhodné ještě rozšířit okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení a ni ohlášení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1352 %52 %  
nevím1040 %40 %  
ne28 %8 %  

Graf

6. Domníváte se, že k územnímu souhlasu pro povolení kolny do 25 m2 je doopravdy nutný souhlas všech přímo dotčených sousedů - vlastníků sousedních nemovitostí a staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1352 %52 %  
ano936 %36 %  
nevím312 %12 %  

Graf

7. Myslíte si, že kotec pro psa vyžaduje nějaké povolení stavebního úřadu dle platného stavebního zákona?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %76 %  
ano312 %12 %  
nevím312 %12 %  

Graf

8. Souhlasíte s plánovaným procesem na snižování počtu stavebních úřadů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
nevím624 %24 %  
ano520 %20 %  

Graf

9. Považujete za výhodné to, že stavební úřad nemůže v rámci zahájeného řízení zajisťovat vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci své činnosti? Dle současného stavebního zákona veškeré doklady a podklady zajišťuje žadatel.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %64 %  
nevím624 %24 %  
ano312 %12 %  

Graf

10. Myslíte si, že pracovníci stavebních úřadů mohou vykonávat svou činnost bez vysokoškolského vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2288 %88 %  
nevím28 %8 %  
ne14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srbová, A.Stavební zákon v praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://stavebni-zakon-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.