Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste v práci spokojený?

Jste v práci spokojený?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondrej Majzún
Šetření:30. 03. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent,
som študent 3. ročníka študijného programu Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie predloženého dotazníka, ktorý je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie necelých 5 minút. Získané údaje budú spracované v empirickej časti mojej práce, ktorá pomôže objasniť náročnosť povolania sociálneho pracovníka.
Za Vašu ochotu a čas pri vypĺňaní dotazníka Vám vopred ďakujem.
 

Odpovědi respondentů

1. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 253443,04 %43,04 %  
26 – 403341,77 %41,77 %  
41 – a viac rokov1215,19 %15,19 %  

Graf

2. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5063,29 %63,29 %  
muž2936,71 %36,71 %  

Graf

3. Ako dlho ste na terajšej pracovnej pozícii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 5 roky5974,68 %74,68 %  
11 – a viac rokov1113,92 %13,92 %  
6 – 10 rokov911,39 %11,39 %  

Graf

4. Máte osobné skúsenosti so syndrómom vyhorenia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie5569,62 %69,62 %  
áno2430,38 %30,38 %  

Graf

5. Keď ráno vstávate a pomyslíte si na prácu, cítite sa unavený/(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy3037,97 %37,97 %  
zriedka2025,32 %25,32 %  
minimálne1417,72 %17,72 %  
často1012,66 %12,66 %  
nikdy56,33 %6,33 %  

Graf

6. Cítite sa na konci pracovného dňa na dne so silami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy2227,85 %27,85 %  
zriedka2126,58 %26,58 %  
minimálne2025,32 %25,32 %  
často1620,25 %20,25 %  

Graf

7. Ste prepracovaný/(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy3139,24 %39,24 %  
minimálne3037,97 %37,97 %  
zriedka1417,72 %17,72 %  
často33,8 %3,8 %  
nikdy11,27 %1,27 %  

Graf

8. Pripadáte si bezcenný/(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálne3645,57 %45,57 %  
nikdy1417,72 %17,72 %  
niekedy1316,46 %16,46 %  
zriedka1012,66 %12,66 %  
často67,59 %7,59 %  

Graf

9. Cítite sa fyzicky vyčerpaný/(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálne2227,85 %27,85 %  
zriedka2025,32 %25,32 %  
niekedy1721,52 %21,52 %  
často1316,46 %16,46 %  
nikdy78,86 %8,86 %  

Graf

10. Cítite sa emocionálne vyčerpaný/(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy2430,38 %30,38 %  
minimálne2227,85 %27,85 %  
zriedka1924,05 %24,05 %  
často1012,66 %12,66 %  
nikdy45,06 %5,06 %  

Graf

11. Prináša Vám Vaša práca pocity márnosti, neuspokojenia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálne2126,58 %26,58 %  
niekedy1822,78 %22,78 %  
zriedka1721,52 %21,52 %  
nikdy1518,99 %18,99 %  
často810,13 %10,13 %  

Graf

12. Ste menej citlivý/(á)k ľuďom, odkedy vykonávate svoju profesiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2936,71 %36,71 %  
minimálne1924,05 %24,05 %  
zriedka1316,46 %16,46 %  
niekedy1113,92 %13,92 %  
často78,86 %8,86 %  

Graf

13. Ste schopný/(á) veľmi účinne vyriešiť problémy svojich klientov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4658,23 %58,23 %  
niekedy2227,85 %27,85 %  
zriedka67,59 %7,59 %  
minimálne45,06 %5,06 %  
nikdy11,27 %1,27 %  

Graf

14. Máte pocit, že niekedy jednáte s klientmi neosobne, ako s neživými vecami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3037,97 %37,97 %  
minimálne2227,85 %27,85 %  
niekedy1721,52 %21,52 %  
zriedka810,13 %10,13 %  
často22,53 %2,53 %  

Graf

15. Relaxujete vo voľnom čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4151,9 %51,9 %  
niekedy1924,05 %24,05 %  
zriedka1113,92 %13,92 %  
minimálne56,33 %6,33 %  
nikdy33,8 %3,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vek

2. Pohlavie

3. Ako dlho ste na terajšej pracovnej pozícii?

4. Máte osobné skúsenosti so syndrómom vyhorenia?

5. Keď ráno vstávate a pomyslíte si na prácu, cítite sa unavený/(á)?

6. Cítite sa na konci pracovného dňa na dne so silami?

7. Ste prepracovaný/(á)?

8. Pripadáte si bezcenný/(á)?

9. Cítite sa fyzicky vyčerpaný/(á)?

10. Cítite sa emocionálne vyčerpaný/(á)?

11. Prináša Vám Vaša práca pocity márnosti, neuspokojenia?

12. Ste menej citlivý/(á)k ľuďom, odkedy vykonávate svoju profesiu?

13. Ste schopný/(á) veľmi účinne vyriešiť problémy svojich klientov?

14. Máte pocit, že niekedy jednáte s klientmi neosobne, ako s neživými vecami?

15. Relaxujete vo voľnom čase?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vek

2. Pohlavie

3. Ako dlho ste na terajšej pracovnej pozícii?

4. Máte osobné skúsenosti so syndrómom vyhorenia?

5. Keď ráno vstávate a pomyslíte si na prácu, cítite sa unavený/(á)?

6. Cítite sa na konci pracovného dňa na dne so silami?

7. Ste prepracovaný/(á)?

8. Pripadáte si bezcenný/(á)?

9. Cítite sa fyzicky vyčerpaný/(á)?

10. Cítite sa emocionálne vyčerpaný/(á)?

11. Prináša Vám Vaša práca pocity márnosti, neuspokojenia?

12. Ste menej citlivý/(á)k ľuďom, odkedy vykonávate svoju profesiu?

13. Ste schopný/(á) veľmi účinne vyriešiť problémy svojich klientov?

14. Máte pocit, že niekedy jednáte s klientmi neosobne, ako s neživými vecami?

15. Relaxujete vo voľnom čase?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majzún, O.Jste v práci spokojený? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ste-v-praci-spokojny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.