Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stěhování - migrace

Stěhování - migrace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Malíková
Šetření:21. 10. 2015 - 10. 11. 2015
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Studuji Vyšší pedagogickou školu a  cílem průzkumu je ověřit důvody pro změnu bydliště.

Tento dotazník je krátký a anonymní. Budu vám vděčná za spolupráci.

 

Děkuji

Malíková Romana

Odpovědi respondentů

1. Vaše věková skupina ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let10550,48 %50,72 %  
26-30 let4320,67 %20,77 %  
41-50 let3114,9 %14,98 %  
31-40 let2913,94 %14,01 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13464,42 %64,73 %  
Muž7435,58 %35,75 %  

Graf

3. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á bez partnera8138,94 %39,13 %  
V manželství/partnerství bezdětné7033,65 %33,82 %  
V manželství/partnerství - Jsme rodiče5727,4 %27,54 %  

Graf

4. Změnili jste bydliště za posledních 10let? (V Česku nebo do zahraničí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11354,33 %54,59 %  
Ne9545,67 %45,89 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce kladně, označte důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod6048,39 %28,99 %  
Partner3729,84 %17,87 %  
Práce - ekonomická situace2721,77 %13,04 %  

Graf

6. Z jakého důvodu byste byli ochotní změnit bydliště? ( V rámci Česka nebo do zahraničí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce - ekonomická situace8540,87 %41,06 %  
Partner - láska5325,48 %25,6 %  
Jiný důvod4019,23 %19,32 %  
Nevím3014,42 %14,49 %  

Graf

7. Jaký je, podle Vašeho názoru, nejčastější důvod pro změnu bydliště? (V rámci Česka nebo do zahraničí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce - ekonomická situace15373,56 %73,91 %  
Partner - láska2712,98 %13,04 %  
Nevím178,17 %8,21 %  
Jiný důvod115,29 %5,31 %  

Graf

8. Dokážete si představit „vztah na dálku“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11756,25 %56,52 %  
Ano6330,29 %30,43 %  
Nevím2813,46 %13,53 %  

Graf

9. Kdo, dle vašeho názoru, je více ochoten změnit bydliště z důvodu nevyhovující ekonomické situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži11052,88 %53,14 %  
Ženy5626,92 %27,05 %  
Nevím4220,19 %20,29 %  

Graf

10. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední10450 %50,24 %  
Vysokoškolské8842,31 %42,51 %  
Základní167,69 %7,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Změnili jste bydliště za posledních 10let? (V Česku nebo do zahraničí)

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce - ekonomická situace na otázku 5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce kladně, označte důvod.
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partner na otázku 5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce kladně, označte důvod.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše věková skupina ?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Váš rodinný stav?

4. Změnili jste bydliště za posledních 10let? (V Česku nebo do zahraničí)

5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce kladně, označte důvod.

6. Z jakého důvodu byste byli ochotní změnit bydliště? ( V rámci Česka nebo do zahraničí)

7. Jaký je, podle Vašeho názoru, nejčastější důvod pro změnu bydliště? (V rámci Česka nebo do zahraničí.)

8. Dokážete si představit „vztah na dálku“?

9. Kdo, dle vašeho názoru, je více ochoten změnit bydliště z důvodu nevyhovující ekonomické situaci?

10. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše věková skupina ?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Váš rodinný stav?

4. Změnili jste bydliště za posledních 10let? (V Česku nebo do zahraničí)

5. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce kladně, označte důvod.

6. Z jakého důvodu byste byli ochotní změnit bydliště? ( V rámci Česka nebo do zahraničí)

7. Jaký je, podle Vašeho názoru, nejčastější důvod pro změnu bydliště? (V rámci Česka nebo do zahraničí.)

8. Dokážete si představit „vztah na dálku“?

9. Kdo, dle vašeho názoru, je více ochoten změnit bydliště z důvodu nevyhovující ekonomické situaci?

10. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malíková, R.Stěhování - migrace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://stehovani-migrace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.