Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stěhování z velkoměst

Stěhování z velkoměst

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Jankovičová
Šetření:07. 12. 2012 - 10. 12. 2012
Počet respondentů:500
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník na téma stěhování z velkoměst do příměstských lokalit a o výhodách těchto míst.

Odpovědi respondentů

1. Kde v současné době bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve městě do 100 000 obyvatelotázka č. 4, ve městě nad 100 000 obyvatelotázka č. 4, okraj městaotázka č. 2, menší městootázka č. 2, vesniceotázka č. 2, satelitní městečkootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě nad 100 000 obyvatel14128,2 %28,2 %  
vesnice13727,4 %27,4 %  
menší město12024 %24 %  
ve městě do 100 000 obyvatel8116,2 %16,2 %  
okraj města193,8 %3,8 %  
satelitní městečko20,4 %0,4 %  

Graf

2. Přestěhoval/a jste se sem z většího města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21877,58 %43,6 %  
ano6322,42 %12,6 %  

Graf

3. Co Vás k přestěhování vedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha po vlastním domě2133,87 %4,2 %  
méně rušné prostředí1016,13 %2 %  
lepším životní prostředí812,9 %1,6 %  
rodiče34,84 %0,6 %  
Rozvod rodičů23,23 %0,4 %  
zdědili jsme zde dům, chtěli jsme z Prahy, chtěli jsme do vlastního11,61 %0,2 %  
menší vzdálenost od pracoviště11,61 %0,2 %  
lepší dostupnost, noví přátelé, škola11,61 %0,2 %  
životní situace11,61 %0,2 %  
rodinné důvody11,61 %0,2 %  
Prace rodicu11,61 %0,2 %  
Rodiče toužili po domku 11,61 %0,2 %  
Nižší náklady na bydlení11,61 %0,2 %  
Matčina volba11,61 %0,2 %  
rozhodnutí rodičů11,61 %0,2 %  
stěhovala jsem se s rodiči11,61 %0,2 %  
vrcholový sport11,61 %0,2 %  
změna zaměstnání rodičů11,61 %0,2 %  
nízký nájem, rodina11,61 %0,2 %  
nezáleželo to na mně11,61 %0,2 %  
adresa školy a touha po odpočinku11,61 %0,2 %  
nemám kam jinam jít 11,61 %0,2 %  
kvůli příteli11,61 %0,2 %  

Graf

4. Přemýšlíte o přestěhování do příměstské oblasti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16776,26 %33,4 %  
ano3013,7 %6 %  
nevím2210,05 %4,4 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s místem, kde bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37776,94 %75,4 %  
ne11323,06 %22,6 %  

Graf

6. Máte ve svém okolí vše, co potřebujete (školu, obchod, doktor, ...)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39479,92 %78,8 %  
ne9920,08 %19,8 %  

Graf

7. Pokud ne, co Vám ve Vašem okolí chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní příležitosti15360 %30,6 %  
kulturní vyžití13854,12 %27,6 %  
park, cyklostezky, ...8734,12 %17,4 %  
dopravní dostupnost (MHD, vlaky, ...)6927,06 %13,8 %  
obchod4517,65 %9 %  
doktor4417,25 %8,8 %  
škola/školka228,63 %4,4 %  
hřiště166,27 %3,2 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s dopravní dostupností v místě Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34069,67 %68 %  
ne10822,13 %21,6 %  
chodím pěšky/jezdím na kole285,74 %5,6 %  
jezdím autem, MHD nepoužívám122,46 %2,4 %  

Graf

9. Znáte své sousedy a udržujete spolu kontakt?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25852,44 %51,6 %  
ne23447,56 %46,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přestěhoval/a jste se sem z většího města?

  • odpověď ano:
    • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně rušné prostředí na otázku 3. Co Vás k přestěhování vedlo?
    • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha po vlastním domě na otázku 3. Co Vás k přestěhování vedlo?

6. Máte ve svém okolí vše, co potřebujete (školu, obchod, doktor, ...)?

  • odpověď ne:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola/školka na otázku 7. Pokud ne, co Vám ve Vašem okolí chybí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde v současné době bydlíte?

2. Přestěhoval/a jste se sem z většího města?

3. Co Vás k přestěhování vedlo?

4. Přemýšlíte o přestěhování do příměstské oblasti?

5. Jste spokojen/a s místem, kde bydlíte?

6. Máte ve svém okolí vše, co potřebujete (školu, obchod, doktor, ...)?

7. Pokud ne, co Vám ve Vašem okolí chybí?

8. Jste spokojen/a s dopravní dostupností v místě Vašeho bydliště?

9. Znáte své sousedy a udržujete spolu kontakt?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde v současné době bydlíte?

2. Přestěhoval/a jste se sem z většího města?

3. Co Vás k přestěhování vedlo?

4. Přemýšlíte o přestěhování do příměstské oblasti?

5. Jste spokojen/a s místem, kde bydlíte?

6. Máte ve svém okolí vše, co potřebujete (školu, obchod, doktor, ...)?

7. Pokud ne, co Vám ve Vašem okolí chybí?

8. Jste spokojen/a s dopravní dostupností v místě Vašeho bydliště?

9. Znáte své sousedy a udržujete spolu kontakt?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jankovičová, N.Stěhování z velkoměst (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://stehovani-z-velkomest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.