Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stereotypní genderové role

Stereotypní genderové role

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Círusová
Šetření:06. 10. 2021 - 20. 10. 2021
Počet respondentů:321
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zaměřen na ideologii genderových rolí a jak je vnímá naše společnost. Dotazník je určen respondentům bez ohledu na věk a pohlaví. Cílem mého dotazníku je zjistit, které věkové kategorie vnímali vývoj genderových rolí v průběhu let a popřípadě do jaké míry.

Předem děkuji všem za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20062,31 %62,31 %  
Muž11435,51 %35,51 %  
Jiné72,18 %2,18 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2010833,64 %33,64 %  
21-3010031,15 %31,15 %  
31-406018,69 %18,69 %  
41-50288,72 %8,72 %  
Nad 50247,48 %7,48 %  
Pod 1510,31 %0,31 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou10733,33 %33,33 %  
Základní škola8426,17 %26,17 %  
Vysoká škola s vyšším titulem6821,18 %21,18 %  
Vysoká škola s bakalářským titulem4814,95 %14,95 %  
Odborné učiliště s výučním listem134,05 %4,05 %  
Žádné (nedokončená ZŠ)10,31 %0,31 %  

Graf

4. Ztotožňujete se s stereotypními genderovými rolemi *?

* Genderová role (rodová role) jsou neformální a nepsané soubory pravidel, které nám udávají určité stereotypy v chování i vzhledu žen a mužů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano14043,61 %43,61 %  
spíše ne8827,41 %27,41 %  
Ano5517,13 %17,13 %  
Ne3811,84 %11,84 %  

Graf

5. Myslíte si, že se v průběhu let genderové role vyvinuly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15748,91 %48,91 %  
Spíše ano11937,07 %37,07 %  
Spíše ne257,79 %7,79 %  
Ne206,23 %6,23 %  

Graf

6. Kdo si myslíte, že by měl ve vztahu udělat první krok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na tom25980,69 %80,69 %  
Muž5918,38 %18,38 %  
Žena30,93 %0,93 %  

Graf

7. Kdo by měl mít podle vás větší podíl na výchově dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba stejně26482,24 %82,24 %  
Žena5617,45 %17,45 %  
Muž10,31 %0,31 %  

Graf

8. Souhlasíte s tím, že muž může také dělat “typicky” ženské věci (např.: nosit šaty, dostávat květiny, …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9128,35 %28,35 %  
Ano9028,04 %28,04 %  
Spíše ne8426,17 %26,17 %  
Ne5617,45 %17,45 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že by ženy měly mít stejnou možnost pracovních pozic jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23974,45 %74,45 %  
Spíše ano6018,69 %18,69 %  
Spíše ne144,36 %4,36 %  
Ne82,49 %2,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 15-20:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Ztotožňujete se s stereotypními genderovými rolemi *?

5. Myslíte si, že se v průběhu let genderové role vyvinuly?

6. Kdo si myslíte, že by měl ve vztahu udělat první krok?

7. Kdo by měl mít podle vás větší podíl na výchově dětí?

8. Souhlasíte s tím, že muž může také dělat “typicky” ženské věci (např.: nosit šaty, dostávat květiny, …)?

9. Souhlasíte s tím, že by ženy měly mít stejnou možnost pracovních pozic jako muži?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Ztotožňujete se s stereotypními genderovými rolemi *?

5. Myslíte si, že se v průběhu let genderové role vyvinuly?

6. Kdo si myslíte, že by měl ve vztahu udělat první krok?

7. Kdo by měl mít podle vás větší podíl na výchově dětí?

8. Souhlasíte s tím, že muž může také dělat “typicky” ženské věci (např.: nosit šaty, dostávat květiny, …)?

9. Souhlasíte s tím, že by ženy měly mít stejnou možnost pracovních pozic jako muži?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Círusová, D.Stereotypní genderové role (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://stereotypni-genderove-role.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.