Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Švecová
Šetření:09. 01. 2011 - 13. 01. 2011
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven pro účely vytvoření seminární práce. Předem děkuji za Váš čas a spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem šikana na pracovišti? (3 věci)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vyhrožování výpovědí omezování lidských potřeb psychycké týrání, schazování sebedůvěry

- nekomunikace - pomluvy - brzdění kariéry bedoucím apod...

-naschvál dávání tolika práce, kterou sám šéf ví, že nemůžu nikdy stihnout v pracovní době a dělá to pořád -když se všichni ostatní posmívají jednomu člověku před ním a nahlas -dělání naschválů

-pomluvy -rozdávání tězce splnitelných úkolů -naschvály

buzerace od kolegů, nadřízených vytlačování člena teamu z kolektivu naschvály, neposkytování informací

cílené psychické nebo fyzické útoky na jednoho nebo skupinu kolegů jedním nebo skupinou kolegů zadávání nesmyslných, zbytečných úkolů nad rámec povinností a dožadování jejich splnění pomluvy - rozšiřování nepravdivých nebo zkreslených informací o osobě cílené ignorování kolegy(ně)

fyzické útoky, psychické týrání, vysoké nároky

např. bezdůvodné nadávky, fyzické násilí, nesmyslná náplň práce

Nepříjemné poznámky strach chodit do práce špatné prostředí

nepřiměřené chování šéfa, konkurenční vztahy mezi pracovníky, utlačování některách lidí

netolerance,neohleduplnost,nadřazenost

Pomlouvání od kolegů, nepřiměřené požadavky od šéfů

pomlouvání, přetěžování, fyzická agrese

pomlouvání, ztěžování podmínek práce, sociální vyloučení

ponižování člověka úmyslné zadávání nesplnitelných úkolů diskriminace kvůli jinému vyznání,národnosti či sexuální orientaci

ponižování, nadřazené chování, schválnosti vůči šikanovanému, vyčleňování z kolektivu

sikana ze strany sefa nebo spolupracovniku. Umyslne hazeni klacku pod nohy, zesmesnovani,...

teror od kolegů či nadřízených nejčastěji narážející na psychiku člověka. Např. neúměrné zatěžování, časté ponižování či narážky na nesplnění určitého úkolu atd.

2. Co podle Vás označuje pojem mobbing?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-šikanu na pracovišti,kolegové ne nadřízení šikanují ostaního kolegu,kolegy

asi nějaký typ šikany

není to jen cizí výraz pro "škanu"? :-)

neusláté zadávání nové práce kterou jsem nikdy nedělala:o)

nevím

pod tímto pojmem si představuji šikanu ze strany více osob,z nichž jedna je většinou iniciátorem a vyberou si "obětního beránka...ten je potom středem posměchu všech ostatních,také jsou často zadávány nesplnitelné pracov. úkoly

sikana na pracovisti vuci jednotlivci

šikana

šikana mezi spolupracovníky na pracovišti

šikana na pracovišti

šikana na pracovišti ze strany kolegů

šikana od kolegů

šikana od kolegů

šikanování mezi zaměstnanci na stejné pracovní pozici, případně šikanování nadřízeného

šikanu na pracovišti mezi spolupracovníky

tak to bohužel vubec netuším.

tlak od vedoucího

týrání ze stran zaměstnanců

3. Co podle Vás označuje pojem bossing?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- když někdo jedná z pozice moci a tuto zneužívá

-viz nahoře jen šéf šikanuje podřízené

asi nějaký vedení

bossing je mobbing a šikanování od nadřízeného

nadřízený šikanuje podřízeného

nevím

sikana ze strany sefa

šikana od nadřízeného

šikana od šéfa

šikana od šéfa

šikana od vedoucího, projev toho, že má nade mnou moc- určuje mou výplatu, pracovni dobu...

šikana páchána šéfy na podřízených

šikana ze strany nadřízeného

šikana ze strany šéfa

šikana ze strany šéfa?

šikanování podřízených od šéfa

šikanování ze strany šéfa a dávání najevo, že on má navrch nad vámi

týrání ze strany nadřízených

4. Co si představíte pod pojmem sexuání obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cokoli od obtěžování verbálního, až po znásilnění

-narážky,osahávání, nevhodné návrhy,vzkazy,emaily,sms apod...

dvojsmyslné vyjadřování narážky na fyzický vzhled tělesný kontakt,aniž by stím druhá strana souhlasila výzvy ke schůzkám v soukromí apod.

narazky, ..

návrhy k sexu a osahávání atd.

návrhy, osahávání, narážky

Nevhodné intimní chování vůči opačnému pohlaví

nevhodné poznámky se sexuálním podtextem, posílání nevhodných mailů až osahávání apod.

nevhodné sexuální narážky, dotyky

osahávání, sexuální narážky,slovní ponižování před kolegy (sexuální narážky)

ošahávání a nátlak

pokud má jedna osoba nevhodné narážky či jednání a to v takové míře, že to druhé osobě vadí....

přímé či nepřímé výzvy k sexuálnímu styku i přes opakovaný nesouhlas obtěžované či obtěžovaného, nepříjemné hodnocení tělěsných proporcí atd.

sexální napadení, pokus o znásilnění

slovní, fyzické narážky

většinou ze strany mužů chování se sexuálním podtextem ke svým kolegyním, plácání po pozadí, dvojsmysly

vynucování pozornosti se sexuálním podtextem od kolegy, nebo šéfa opačného nebo stejného pohlaví např. vynucování soukromé schůzky nebo fyzického kontaktu, s příslibem výhod, nebo trestů které má v moci daný zaměstanec ale i opakované vtipy, zesměšňování, narážky se sexuálním poddextem na určitou osobu na pracovišti

že mi někdo sahá na místa na která vám normálně cizí člověk nesahá... ( boky, zadek....)

5. Kde poprvé jste se s těmito pojmy (mobbing, bossing) setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole1055,56 %55,56 %  
Z médií422,22 %22,22 %  
nestkala15,56 %5,56 %  
nic15,56 %5,56 %  
asi zatím nikde15,56 %5,56 %  
Při nástupáu do práce (na brigádu)15,56 %5,56 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy svědkem šikany na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1161,11 %61,11 %  
ano738,89 %38,89 %  

Graf

7. Dostal/a jste se někdy ve svém pracovním životě do situace, která by se nechala ozančit jako šikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1055,56 %55,56 %  
ne844,44 %44,44 %  

Graf

8. Víte, jak je problematika šikany na pracovišti právně ošetřena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jen zběžné informace1161,11 %61,11 %  
Ne, nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal/a527,78 %27,78 %  
Velmi přesně211,11 %11,11 %  

Graf

9. Jak byste se v případě podobného napadání bránili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reagoval/a bych podle zásad asertivity 950 %50 %  
Pokud by byl nátla velký, byl/a bych ochotná i opustit zaměstnání633,33 %33,33 %  
Okamžitě bych nevhodné chování oznámil/a nadřízenému pracovníkovi527,78 %27,78 %  
Pravděpodobně bych jednal/a agresivně211,11 %11,11 %  
Neumím si představit, jak bych se v podobné situaci zachoval/a211,11 %11,11 %  

Graf

10. Pokud byste se museli proti podobným útokům bránit, byli byste ochotni zajít až k právním krokům- podání žaloby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano950 %50 %  
nevím738,89 %38,89 %  
ne211,11 %11,11 %  

Graf

11. Pokub byste se stal/a obětí sexuálního obtěžování napracovišti, nebyl by stud překážkou pro oznámení tohoto obtěžování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1372,22 %72,22 %  
ano527,78 %27,78 %  

Graf

12. Co se týká sexuálního obtěžování, které z uvedených jevů by byli Vámi subjektivně považovány za neúnosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokus o sexuální kontakt bez Vašeho svolení18100 %100 %  
Přímé sexuální návrhy1372,22 %72,22 %  
Letmé doteky, "laškovné" poplácání po pozadí, obětí kolem ramen při rozhovoru...1161,11 %61,11 %  
Stále se opakující zvaní na schůzku, na skleničku, ...15,56 %5,56 %  

Graf

13. Myslíte si, že pokud dojde na pracovišti k podobným útokům, měl by být po vyřešení agresor porpuštěn ze zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1477,78 %77,78 %  
nevím211,11 %11,11 %  
ne211,11 %11,11 %  

Graf

14. Jaká je podle Vás příčina nárůstu výskytu šikany na pracovišti v poslední době?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

každý se bojí o své místo v zaměstnání,nestěžuje si tedy a nechce vyvolávat konflikty špatné obsazování vedoucích pozic(kamrádi apod...) nelze si stěžovat u vedení,pokud je agresor přítelem vedení to dává větší prostor k agresivnímu a nevhodnému chování těchto osob

menší ostych lidí dovolit si něco na druhé, nedostatenčé právní ošetření, nedůsledné postihy šikany, vědomí agresora, že člověk danou práci "potřebuje" - velká poptávka na pracovním trhu

myslím že velká.

nemyslím si, že jde o nárůst šikany. Podle mého názoru je situace stále stejná, ale více se mluví o tom, že je to špatně.

netuším

nevim

nevím, příčin může být spoustu...lidé se vůbec poslední doubou maj navzájem čim dál tim miň rádi a děljí se schválnosti

obava z konkurence, hlídání si svého místečka

pravděpodobně nejistota a strach o práci způsobující větší míru agrese i negativní způsob, jak ventilovat napětí

Snaha cítit se nad někým nadřazený.

uvolněné mravy na pracovišti, nejsou vytvořené zábrany mezi pracovníky, alkohol

víc se o ní hovoří a tak je víc "vidět. Myslím, že v minulosti to bylo úplně stejné, jako teď.

15. Jak byste ohodnotil informovanost společnosti o šikaně na pracovišti a způsobech obrany je dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný1055,56 %55,56 %  
dobrý422,22 %22,22 %  
nedostatečný316,67 %16,67 %  
chvalitebný15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Švecová, K.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stimulace-pracovni-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.