Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Storytelling jako nástroj managementu znalostí

Storytelling jako nástroj managementu znalostí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Klemová
Šetření:03. 01. 2013 - 20. 01. 2013
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku s tématem storytelling, který se zaměřuje na schopnost studentů tento pojem identifikovat a na jejich přístup k storytellingu. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

* Storytelling znamená vyprávění příběhů. Nejedná se přitom jen o příběhy, které si vyprávíme mezi sebou (např. co jsem zažil o víkendu), ale o novou metodu interaktivního vyprávění příběhů, která pomáhá lidem zlepšovat jejich znalosti a schopnosti v mnoha oborech lidské činnosti a dokáže zaujmout posluchače. Své využití má v reklamě, na podnikových schůzích, prezentacích, přednáškách, apod. Storytelling proto lze označit za nástroj znalostního managementu.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4578,95 %78,95 %  
ano1221,05 %21,05 %  

Graf

2. Víte, co tento pojem znamená? (pokud ano, napište prosím Vaši definici)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE847,06 %14,04 %  
vyprávění příběhu211,76 %3,51 %  
vyprávění příběhů, kterým probíhá přenos informací, vhodná metoda poznávání a učení15,88 %1,75 %  
využití vyprávění příběhu k předávání znalostí nebo upevňování týmu15,88 %1,75 %  
Vzdělávání pracovníků ne formou výkladu, ale formou vyprávění příběhu, který je záživnější, lidé si tak i více věcí spojí, více poslouchají.l.15,88 %1,75 %  
učení se příběhy z praxe15,88 %1,75 %  
Předání vlastních zkušeností15,88 %1,75 %  
výklad15,88 %1,75 %  
graficke (ci jine) zobrazeni urciteho stavu, postupu, planu, historie,...15,88 %1,75 %  

Graf

3. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole1184,62 %19,3 %  
V literatuře430,77 %7,02 %  
V zaměstnání215,38 %3,51 %  
V médiích215,38 %3,51 %  
Doma17,69 %1,75 %  

Graf

4. Od koho jste tento pojem slyšeli? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od vyučujícího975 %15,79 %  
Od spolužáka433,33 %7,02 %  
Od kamaráda325 %5,26 %  
Od spolupracovníka216,67 %3,51 %  
Od rodičů216,67 %3,51 %  
z knihy18,33 %1,75 %  
Od podřízeného18,33 %1,75 %  

Graf

5. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5291,23 %91,23 %  
ne58,77 %8,77 %  

Graf

6. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci běžného rozhovoru se spolužákem/kamarádem/spolupracovníkem4690,2 %80,7 %  
V rámci prezentace/projektu v škole2650,98 %45,61 %  
V rámci prezentace/projektu v zaměstnání917,65 %15,79 %  
Vyprávění příběhu při táborové činnosti11,96 %1,75 %  
jako vzdělávací příběh dítěti11,96 %1,75 %  

Graf

7. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5596,49 %96,49 %  
ne23,51 %3,51 %  

Graf

8. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyprávěl mi ho spolužák/kamarád/spolupracovník v rámci běžného rozhovoru4584,91 %78,95 %  
Vyprávěl mi ho spolužák/kamarád v rámci prezentace/projektu ve škole2547,17 %43,86 %  
Vyprávěl mi ho spolupracovník v rámci prezentace/projektu v zaměstnání1120,75 %19,3 %  
Příběhy mi vyprávěli také rodiče a další příbuzní11,89 %1,75 %  
učitel11,89 %1,75 %  
matka11,89 %1,75 %  

Graf

9. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napiště proč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4985,96 %85,96 %  
NE47,02 %7,02 %  
někdy, záleží na situaci11,75 %1,75 %  
Může zaujmout mnohem více než klasické formy11,75 %1,75 %  
Se storytellingem jsem se nesetkal a neznám jeho definici, nemohu tedy posoudit11,75 %1,75 %  
je lidem blízká a vyvolává emoce, díky kterým si informace zapamatují11,75 %1,75 %  
Je jiná, lépe zapamatovatelná11,75 %1,75 %  
zaujme posluchačovu pozornost více než jen nějaká přednáška s čistými daty a fakty11,75 %1,75 %  
výraznější forma sdělování informací - přímá, srozumitelná11,75 %1,75 %  
komplexnost informací během vyprávění příběhu11,75 %1,75 %  
vlastní zážitek, autenticita11,75 %1,75 %  
nevim co to je11,75 %1,75 %  
často si lze i z příběhu vzít poučení11,75 %1,75 %  
lépe se zapamatuje11,75 %1,75 %  
poutavá forma11,75 %1,75 %  
zrcadlí zkušenost, prožitek, emoce11,75 %1,75 %  
nelze jednoznacne urcit, zalezi na konkretnim prikladu11,75 %1,75 %  

Graf

10. Pokud byste pracovali v managementu podniku, využívali byste storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napište proč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3561,4 %61,4 %  
NE1628,07 %28,07 %  
Se storytellingem jsem se nesetkal a neznám jeho definici, nemohu tedy posoudit11,75 %1,75 %  
pouze jako neformální11,75 %1,75 %  
vhodné11,75 %1,75 %  
Nejspíš ne, protože si nejsem jistá, jak správně tuto metodu použít. 11,75 %1,75 %  
zajímavý nástroj pro předávání informací11,75 %1,75 %  
komplexnost informací během vyprávění příběhu11,75 %1,75 %  
nevim11,75 %1,75 %  
dobrá demonstrace možného problému na konkrétní situaci, lépe se to chápe a posluchači tomu budou věnovat lepší pozornost11,75 %1,75 %  
nevim co to je11,75 %1,75 %  
záleží čeho by se to konkrétně týkalo11,75 %1,75 %  
pro toto rozhodnutí nemám dostatek informací11,75 %1,75 %  
lépe se zapamatuje11,75 %1,75 %  
neumím vyprávět11,75 %1,75 %  
subjektivní zabarvení11,75 %1,75 %  
spise ne11,75 %1,75 %  

Graf

11. Při jakých příležitostech myslíte, že byste storytelling v podnikové praxi využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdykoliv, kdy je potřeba problém důkladně osvětlit, ukázat na příkladu.

Když tomu nebudete říkat tak "vznešeně", ale úplně obyčejně, tedy že je to VYPRÁVĚNÍ - pak celý tento "obor" zcela pozbývá smyslu. My všichni vyprávíme příběhy, když chceme ilustrovat nějakou myšlenku nebo tvrzení... Nedá se to naučit. Nechci Vám hovořit do života, ale co se věnovat něčemu, co má alespoň trochu smysl? Třeba pěstování ředkviček, nebo něco tak. Abych Vám to přblížila: U nás v ulici bydlí paní Nováková, má pudlíka Béďu. A tahle paní Novánová také téměř celý život pracovala jen v zcela nesmyslných zaměstnáních. Byla předsedkyní komise pro plánování dojivosti, v uličním výboru pro oslavy VŘSR... pak jí to ale jednoho dne DOŠLO! Začala plést báječné svetry pro pudlíky. A tak už Béďovi ani jiným pudlíkům není nikdy v zimě zima....

Myslím, ze na různých konferencích, poradách, ...

n

Např. při jazykových kurzech - účastníci by měli možnost vyprávět příběhy v cizím jazyce, a tím by zlepšovali svoji úroveň ve vyjadřování. Dále by se storytelling mohl využít při kurzech rozvoje osobnosti, např. komunikace, asertivita apod.

např. zavádění novinek - příběh o tom, jak to bylo jinde ve stejné situaci apod. vše se lépe učí na konkrétních příkladech

nevím

nevim co to je

nevím, ale určitě co nejčastěji

odstrašující příklady

Porada

prezentace

prezentace

prezentace,školení

pro jednoduche znazorneni slozitych skutecnosti osobam mene znalym dane problematiky

Předání zkušeností na konkrétních příkladech

přednášky, školení, prezentace problému či úkolu

při budování věrnosti firmě

Při prezentaci nových či stávajících produktů, při motivaci k dosažení lepších výsledků.

Při prezentacích, školení

při přiblížení nějaké situace, poznatky o firmě od jiných lidí

při vysvětlení určitého problému, který by šel na příběhu dobře pochopit.

při vysvětlování problémů, poukázání na příklady

případová studie

Se storytellingem jsem se nesetkal a neznám jeho definici, nemohu tedy posoudit

seznamování se zaměstnanci, spolupracovínky...apod.

školení, neformální předávání, menší kruh... v podstatě je storytellingem i leckterý vtip, pár jich taky mám v zásobě pro různá školení v oblasti financí

Ukázat pracovníkům, že problém jde překonat pomocí příkladu uvedeného v příběhu

v podnikových poradách, vysvětlení cílů a plánu k jejich dosažení, v reportech, prezentacích atd.

Vzdělávání zamců, ponaučení (při chybách, které zamci dělali...)

Záleží na konkrétním problému a konkrétní situaci. Je dobré pochopit zákazníka a jak jinak ho lze pochopit, než demonstrovat jejich způsob života na konkrétních příkladech. Pokud je zákazník pochopen, je jednodušší mu nabídnout to, co skutečně požaduje.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 5)

  • odpověď ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole na otázku 3. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 5)

3. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

5. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

6. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

7. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

8. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

9. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napiště proč)

10. Pokud byste pracovali v managementu podniku, využívali byste storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napište proč)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 5)

3. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

5. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

6. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

7. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

8. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

9. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napiště proč)

10. Pokud byste pracovali v managementu podniku, využívali byste storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Zaškrtněte ANO či NE a napište proč)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klemová, V.Storytelling jako nástroj managementu znalostí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://storytelling-jako-nastroj-ma.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.