Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Storytelling - nástroj managementu znalostí

Storytelling - nástroj managementu znalostí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Klemová
Šetření:15. 01. 2013 - 07. 02. 2013
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku s tématem Storytelling - nástroj managementu znalostí. Dotazník se zaměřuje na přístup k storytellingu a schopnost tento pojem identifikovat. Tento dotazník je určen pro všechny pracovníky a zaměstnance, kteří JSOU součástí vrcholového managementu organizace. Dotazník je zcela anonymní a získané informace poslouží pro účely mé diplomové práce. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

* Storytelling znamená vyprávění příběhů. Nejedná se přitom jen o příběhy, které si vyprávíme mezi sebou (např. co jsem zažil o víkendu), ale o novou metodu interaktivního vyprávění příběhů, která pomáhá lidem zlepšovat jejich znalosti a schopnosti v mnoha oborech lidské činnosti a dokáže zaujmout posluchače. Své využití má v reklamě, na podnikových schůzích, prezentacích, přednáškách, apod. Storytelling proto lze označit za nástroj znalostního managementu.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/-la jste se již dříve s pojmem Storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 4)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3278,05 %78,05 %  
ano921,95 %21,95 %  

Graf

2. Víte, co tento pojem znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE *753,85 %17,07 %  
popis problemu s vypravenim pribehu o problemu17,69 %2,44 %  
Jedná se vlastně o přednes, vyprávění příběhu jako příkladu, obsahuje vyprávění, práci s gesty, vše musí mít pointu...17,69 %2,44 %  
na konkrétním příběhu vysvětlit podstatu probíraného tématu17,69 %2,44 %  
Vyprávění příběhů17,69 %2,44 %  
Například při prezentaci - obrázky, hudba, aj.17,69 %2,44 %  
vyprávění příběhu za účelem marketingu, vzdělávání17,69 %2,44 %  

Graf

3. Kde jste se s tímto pojmem setkal/-la? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu, v tisku, v TV550 %12,2 %  
V literatuře330 %7,32 %  
U rodiny, přátel, známých220 %4,88 %  
nikde přece110 %2,44 %  
skoleni, prace..110 %2,44 %  
U zaměstnanců110 %2,44 %  
nepamatuji se110 %2,44 %  
nyní110 %2,44 %  

Graf

4. Jsou ve Vaší organizaci uplatňovány prvky znalostního managementu? Např. pracovník na pozici znalostního manažera, aktivní vyhledávání znalostí, znalostních pracovníků, atd. (Pokud ANO, napište jaké prvky to jsou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3687,8 %87,8 %  
nevím24,88 %4,88 %  
osobní předávání znalostí 1x za rok12,44 %2,44 %  
ANO, aktivní vyhledávání, uplatňování v praxi12,44 %2,44 %  
řízení lidských zdrojů - vyhledávání znalostních pracovníků12,44 %2,44 %  

Graf

5. Využíváte vy osobně storytelling ve svém zaměstnání? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 8)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, nepovažuji to za vhodné, používám jiné formy předání informací či znalostí, apod.2357,5 %56,1 %  
ANO, např. při prezentacích, schůzích, apod.1025 %24,39 %  
nevím o tom, možná ano, možná ne12,5 %2,44 %  
už jsem odpověděl, že ne :-o 12,5 %2,44 %  
při mém zaměstnání je to poněkude nevhodné12,5 %2,44 %  
storytelling neznám12,5 %2,44 %  
nevím12,5 %2,44 %  
nepracuji12,5 %2,44 %  
NE12,5 %2,44 %  
nevyužívám12,5 %2,44 %  

Graf

6. Při jaké příležitosti jste storytelling použil/použila nebo používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Lepší uvedení do problematiky, lidské podání a poutavější vyznění prezentace.

navrh aplikaci, popis procesu, UX

prezentace

Pro vysvětlení technologických podmínek IT práce, která je pro některé uživatele zakryta tajemstím.

Při poradach, prezentacích vždy.

při poučování přátel, dětí apod.

při vedení kurzů, poradách, při rozhovoru se synem - příběhy učí, fixují, vedou k názorné ukázce

Při vysvětlování učiva, používám velmi často.

7. Řekl/-la byste, že máte při použití storytellingu u svých podřízených úspěch? (Tzn. snadno zaujmete jejich pozornost, odlehčíte situaci, pobavíte je)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano947,37 %21,95 %  
nevím842,11 %19,51 %  
ne210,53 %4,88 %  

Graf

8. Víte o některém ze svých spolupracovníků, že používá storytelling v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3482,93 %82,93 %  
ano717,07 %17,07 %  

Graf

9. Pokud byste měl/měla možnost využít při své práci storytelling, využil/využila byste ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, zaujal mě2458,54 %58,54 %  
NE, není pro mě zajímavý921,95 %21,95 %  
nevím37,32 %7,32 %  
nevím o co se jedná, nemohu posoudit12,44 %2,44 %  
proč musím zase odpovídat na to samé? už jsem odpověděl, že ne :-o 12,44 %2,44 %  
nevím, nejdřív bych potřeboval zjisti, co to je12,44 %2,44 %  
nevím oč jde12,44 %2,44 %  
pořád nevím, co je to Storytelling...12,44 %2,44 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2253,66 %53,66 %  
Muž1946,34 %46,34 %  

Graf

11. Patřím do věkové skupiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31- 50 let2151,22 %51,22 %  
18- 30 let1946,34 %46,34 %  
51- 64 let12,44 %2,44 %  

Graf

12. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 491946,34 %46,34 %  
500 a více1331,71 %31,71 %  
100 - 499512,2 %12,2 %  
50 - 9949,76 %9,76 %  

Graf

13. Pracuji na pozici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administrativa

asistenka

CFO

Do 31.1.2013 obchodni ředitel, od 1.2.2013 odborný asistent na Vysoké skole hotelové.

Ještěrkáře

koordinátor CIT

manažer

manažer marketingu

nepracuji

nepracuji

obchodní ředitel

office manager

personal assistant

personalistka

personalni reditel

pisatel

privátního poradce v bance

recepční

recepční 5*hotel

ředitel

ředitel

ředitel divize

Ředitel divize

ředitelka klientské centrum

specialista

Spolumajitel

střední management

student

trainee v telco průmyslu

učitelka

účtovník

UX designer, marketing manager, salesman

ve firmě

vedoucí

vedoucí

vedoucí klientské podpory

vedoucí nákupního oddělení

vedoucí pracovník

Vedoucí zkušební laboratoře

výrobní ředitel

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Pokud byste měl/měla možnost využít při své práci storytelling, využil/využila byste ho?

  • odpověď ANO, zaujal mě:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, např. při prezentacích, schůzích, apod. na otázku 5. Využíváte vy osobně storytelling ve svém zaměstnání? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 8)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/-la jste se již dříve s pojmem Storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 4)

4. Jsou ve Vaší organizaci uplatňovány prvky znalostního managementu? Např. pracovník na pozici znalostního manažera, aktivní vyhledávání znalostí, znalostních pracovníků, atd. (Pokud ANO, napište jaké prvky to jsou)

5. Využíváte vy osobně storytelling ve svém zaměstnání? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 8)

8. Víte o některém ze svých spolupracovníků, že používá storytelling v zaměstnání?

9. Pokud byste měl/měla možnost využít při své práci storytelling, využil/využila byste ho?

10. Pohlaví

11. Patřím do věkové skupiny

12. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/-la jste se již dříve s pojmem Storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 4)

4. Jsou ve Vaší organizaci uplatňovány prvky znalostního managementu? Např. pracovník na pozici znalostního manažera, aktivní vyhledávání znalostí, znalostních pracovníků, atd. (Pokud ANO, napište jaké prvky to jsou)

5. Využíváte vy osobně storytelling ve svém zaměstnání? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 8)

8. Víte o některém ze svých spolupracovníků, že používá storytelling v zaměstnání?

9. Pokud byste měl/měla možnost využít při své práci storytelling, využil/využila byste ho?

10. Pohlaví

11. Patřím do věkové skupiny

12. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klemová, V.Storytelling - nástroj managementu znalostí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://storytelling-nastroj-managem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.